НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗНАКИ ДОРОЖНІ

Загальні технічні умови. Правила застосування

ДСТУ 4100-2002

Київ

ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ

2002

1РОЗРОБЛЕНО Науково-дослідним центром безпеки дорожнього руху Міністерства внутрішніхсправ України

ВНЕСЕНО Міністерством внутрішніх справ України

 1. ЗАТВЕРДЖЕНО І ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 3 червня 2002 р. № 326
 2. Стандарт повністю відповідає вимогам Конвенції про дорожні знаки і сигнали (Відень, 1968 р.) і Європейської угоди, що доповнює цю Конвенцію (Женева, 1971 р.).
 3. НА ЗАМІНУ ДСТУ 2586-94
 4. РОЗРОБНИКИ: В. Душник; 3. Дерех, канд. техн. наук; В. Кравченко; Ю. Заворицькии; А. Ткаченко

ЗМІСТ

с.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання1
 3. Групи, назви, зображення, розміри2
 4. Знаки індивідуального проектування34
 5. Технічні вимоги45
 6. Правила приймання46
 7. Методи контролю46
 8. Маркування, пакування, транспортування і зберігання50
 9. Гарантії виробника50

10 Правила застосування50

Додаток А Зображення знаків на масштабній сітці75

Додаток Б Шрифт на масштабній сітці97

Додаток В Приклади компонування знаків індивідуального проектування108

ДСТУ 4100-2002 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ЗНАКИ ДОРОЖНІ Загальні технічні умови. Правила застосування

ЗНАКИ ДОРОЖНЬІЕ Общие технические условия. Правила применения

TRAFIC SIGNS

General Technical conditions.Application

Чинний від 2003-01-01

1СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на дорожні знаки, призначені для інформування учасників дорожнього руху щодо умов і режимів руху на дорогах і вулицях (далі — дорогах), а також правила їх застосування на усіх дорогах, що експлуатуються та будуються.

Вимоги цього стандарту є обов'язковими.

2НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:

ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні вимоги. Методи контролю. Правила застосування

ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.401-91 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Общие требования и методы ускоренных испытаний на стойкость к воздействию климатических факторов.

ГОСТ 515-77 Бумага упаковочная битумированная и дегтевая. Технические условия.

ГОСТ 2930-62 Приборы измерительные. Шрифты и знаки

ГОСТ 5959-80 Ящики из листовых древесньїх материалов неразборные для грузов до 200 кг. Общие технические условия

ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические условия

ГОСТ 7721-89 Источники света для измерения цвета. Типы. Технические требования. Маркировка

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия

ГОСТ 10434-82 Соединения контактные злектрические. Классификация. Общие технические требования

ГОСТ 12082-82 Обрешетки дощатые для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия зксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17557-88 Колодки клеммные светотехнические. Общие технические требования

ГОСТ 25458-82 Опоры деревянные дорожных знаков. Технические требования

ГОСТ 25459-82 Опоры железобетонные дорожных знаков. Технические условия.

Видання офіційне

З ГРУПИ, НАЗВИ, ЗОБРАЖЕННЯ, РОЗМІРИ

3.1Стандарт встановлює сім груп дорожніх знаків:

 1. — попереджувальні;
 2. — пріоритету;
 3. — заборонні;
 4. — наказові;
 5. — інформаційно-вказівні;
 6. — сервісу;
 7. —доповнювальної інформації (таблички до дорожніх знаків).

Групи, назви, номери та зображення дорожніх знаків наведено в таблицях 1—7.

 1. Номер знака складається з номера групи, порядкового номера знака в групі, порядкового номера різновиду (у разі наявності), розділених між собою крапками.
 2. Зображення знаків, крім знаків індивідуального проектування 5.24.1, 5.24.2, 5.45—5.48, 5.50, 5.56, 5.58.1, 5.59, 5.61.1 —5.61.3 наведено у додатку А.
 3. Літери, цифри, розділові знаки повинні бути написані шрифтом, наведеним у додатку Б.
 4. Збільшення зображення знаків, літер, цифр і т. ін. щодо встановлених цим стандартом розмірів, повинно виконуватись фотографічним методом або за допомогою масштабної сітки.
 5. Значення параметрів, що наносять на знаки 1.6, 1.7, 3.3, 3.15—3.20, 3.29—3.32, 4.16, 4.17, 5.20.2, 5.27, 5.30, 5.51, 5.53, 5.54, 5.59, 6.1—6.24, 7.1.1—7.2.2, 7.2.5, 7.2.6, 7.4.3—7.4.7, 7.19, 7.20 повинні братись з наведених у таблиці 8.
 6. На знаках 5.16, 5.18, 5.24.1, 5.24.2, 5.25, 5.28, 5.51, 5.52, 5.54—5.57, 5.61.2, 5.61.3, 7.8 зображення (положення) стрілок (основного напрямку руху) повинно відповідати реальному плануванню перехресть, вимогам напрямів або схемі руху.
 7. Допускається виготовляти знаки 4.1 —4.6 інших різновидів, ніж встановлено цим стандартом, з конфігурацією стрілок, що відповідає вимогам напряму руху на конкретному перехресті.
 8. У разі необхідності на знаках 5.57.1, 5.57.2, 7.1.3, 7.1.4 допускається зображати стрілки під кутом 45° до горизонталі.
 9. На знаку 5.16 повинні зазначатись напрямки руху тільки для двох або трьох смуг, у випадку якщо ці напрямки відрізняються від дозволених напрямків руху (смугами на перехресті), які передбачені Правилами дорожнього руху.
 10. На знаку 5.19 допускається зображати знаки, що забороняють або дозволяють рух окремих видів транспортних засобів.

На знаку 5.20.2 допускається зображати знак 4.16.

 1. У нижній частині знаків 5.41 —5.44 повинні зазначати: назву зупинки, номер маршруту, час початку і закінчення руху, інтервали руху, назви суб'єктів, відповідальних за технічний та санітарний стан зупинки. У цьому разі допускається зміщувати і зменшувати біле тло із зображенням символу транспортного засобу вгору на 50 мм, щоб розмістити потрібну інформацію у нижній частині знака.
 2. У нижній частині знаків сервісу у разі необхідності допускається зазначати відстань до об'єктів, розміщених спереду за ходом руху або на певній відстані від дороги, і час їхньої роботи, за аналогією з табличками 7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.4.1—7.4.7, а також іншу інформацію (тип пального, адресу, номер телефону і т. ін.) таким чином, щоб не утруднювати сприймання основної інформації.

Попереджувальні знаки

Таблиця 1

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Небезпечний поворот праворуч

Небезпечний поворот ліворуч

Декілька поворотів

Декілька поворотів

Напрямок повороту

Напрямок повороту

Напрямок повороту

Звуження дороги

Звуження дороги

Звуження дороги

Крутий

підйом

Крутий спуск

Виїзд на набережну або берег

Тунель

Нерівна дорога

Пагорб

Вибоїна

Слизька дорога

Викидання

кам'яних

матеріалів

Небезпечне узбіччя

Падіння каміння

Боковий вітер

Низьколітаючі літаки

Перехрещення з рухом по колу

Продовження таблиці 1

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Перехрещення

з трамвайною

колією

Перехрещення

рівнозначних

доріг

Перехрещення

з другорядною

дорогою

Прилягання

другорядної

дороги

Прилягання

другорядної

дороги

Прилягання

другорядної

дороги

Прилягання

другорядної

дороги

Світлофорне регулювання

Розвідний міст

Двосторонній рух

Залізничний

переїзд із шлагбаумом

Залізничний переїзд без шлагбаума

Одноколійна залізниця

Багатоколійна залізниця

Наближення

до залізничного

переїзду

Наближення

до залізничного

переїзду

Наближення

до залізничного

переїзду

Наближення

до залізничного

переїзду

Наближення

до залізничного

переїзду

Наближення

до залізничного

переїзду

Пішохідний перехід

Діти

Виїзд велосипедистів

Перегін худоби

Закінчення таблиці 1

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Дикі тварини

Дорожні роботи

Затори

в дорожньому

русі

інша небезпека

(аварійно

небезпечна

ділянка)

Таблиця 2

Знаки пріоритету

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Дати дорогу

Проїзд без

зупинки заборонено

Головна дорога

Кінець

головної

дороги

Перевага

зустрічного

руху

Перевага перед

зустрічним рухом

Таблиця 3

Заборонні знаки

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Рух заборонено

Рух механічних транспортних

засобів заборонено

Рух вантажних автомобілів заборонено

Рух з причепом заборонено

Рух

тракторів

заборонено

Рух мотоциклів заборонено

Продовження таблиці З

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Зображення і номер знака

Назва знака

Рух на мопедах заборонено

Рух

на велосипедах

заборонено

Рух

пішоходів

заборонено

Рух з ручними

візками заборонено

Рух гужових возів

(саней) заборонено

Рух

транспортних

засобів, що

перевозять

небезпечні

вантажі, заборонено

Рух

транспортних

засобів, що

перевозять

вибухівку,

заборонено

Рух

транспортних

засобів, що

перевозять

речовини, які

забруднюють

воду, заборонено

Рух

транспортних

засобів, маса

яких перевищує

...т, заборонено

Рух транспортних

засобів,

навантаження

на вісь яких

перевищує ...тс,

заборонено

Рух транспортних

засобів,

ширина яких

перевищує ...м,

заборонено

Рух

транспортних

засобів,

висота яких

перевищує ...м,

заборонено

Рух транспортних

засобів,

довжина яких

перевищує ...м,

заборонено

Рух

транспортних

засобів без

дотримання

дистанції ...м,

заборонено

В'їзд заборонено

Поворот

праворуч

заборонено

Поворот

ліворуч

заборонено

Розворот заборонено

Обгін заборонено

Кінець

заборони

обгону

Обгін

вантажним

автомобілям

заборонено

Кінець

заборони обгону

вантажним

автомобілям

Обмеження

максимальної

швидкості

Кінець

обмеження

максимальної

швидкості