1-2 роки після початку радіаційної аварії, на якій відсутні (із-за

радіоактивного розпаду) короткоживучі осколочні радіоізотопи

телуру і йоду, 140Ва + 140Lа, але у формуванні гамма-поля зростає

роль 95Zr + 95Nb, ізотопів рутенію і церію, 134Сs, 136Сs і 137Сs.

Основними джерелами внутрішнього опромінення на середній фазі

аварії є радіоізотопи цезію 134Сs, 136Сs, 137Сs) і стронцію

(89Srг, 90Sr), які надходять з продуктами харчування, виробленими

на радіоактивно забруднених територіях.

Фаза аварії пізня (фаза відновлення) - фаза комунальної

аварії, що починається через 1-2 роки після початку аварії, коли

основним джерелом зовнішнього опромінення є 137Сs у випадах на

грунт, а внутрішнього - 137Сs і 90Sr в продуктах харчування, які

виробляються на забруднених цими радіонуклідами територіях.

Фонове опромінювання - опромінення від джерел, що створюють

природний радіаційний фон.

Фіксоване (що не знімається) радіоактивне забруднення

поверхні - частина забруднення поверхонь радіонуклідами

(радіоактивними речовинами), які спонтанно або при експлуатації не

переходять в навколишнє середовище і не може бути видалено

методами дезактивації (без порушення їх цілісності). Хронічне

опромінювання - опромінювання на протязі тривалого часу, як

правило більше одного року.

Характеристичне випромінювання - фотонне випромінювання з

дискретним енергетичним спектром, яке виникає при зміні

енергетичного стану електронів атому.

Шкода - термін, що застосовується для означення несприятливих

ефектів для здоров'я людини, що клінічно спостерігаються -

стохастичні та детерміністичні ефекти опромінення.

Ядерний матеріал - вихідний або спеціально створений

матеріал, який спроможний розщеплюватися за схемою ланцюгової

реакції в спеціальних технологічних умовах (наприклад,

плутоній-239, уран, збагачений ізотопами урану-235,-233 і т.п.).

Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97); Державні гігієнічні

нормативи.- Київ: Відділ поліграфії Українського центру

держсанепіднагляду МОЗ України, 1997.-121 с.