ДНАОП 27.1-1.03-97. Правила безпеки у сталеплавильному виробництві


Місце ГербаУкраїни

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРООХОРОНУ ПРАЦІ

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ У СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМУВИРОБНИЦТВІ

КИЇВ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Державного комітетуУкраїни по нагляду за охороноюпрацівід______________________________

ДНАОП 1.2.10-1-96

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ У СТАЛЕПЛАВИЛЬНОМУВИРОБНИЦТВІ

КИЇВ

ПЕРЕДМОВА

Правила безпеки у сталеплавильному виробництві опрацьовані Українським Державним науково-дослідним інститутом безпеки праці і екології в гірничорудній та металургійній промисловості.

На розгляд і затвердження Правила внесені Міністерством промисловості України.

Ці Правила розроблені замість Правил безпеки у сталеплавильному виробництві, які були затверджені 06.02.79 Держгіртехнаглядом СРСР і Мінчорметом СРСР зі змінами 1979, 1982, 1983 рр.

@ Передрукування забороняється

ЗМІСТ

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ЩОДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНИХ УМОВ ПРАЦІ

5. ТЕРИТОРІЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНИХ ЦЕХІВ

7. ШИХТОВІ ДВОРИ

8. МІКСЕРНЕ ВІДДІЛЕННЯ

9. ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ НА РОБОЧІ МАЙДАНЧИКИ ПЕЧЕЙ І В КОНВЕРТОРНЕ ВІДДІЛЕННЯ

9.1. Доставка шихтових матеріалів на робочі майданчики мартенівських і двованних сталеплавильних печей.

9.2. Доставка матеріалів на робочі майданчики електросталеплавильних печей.

9.3. Доставка матеріалів в конверторне відділення

10.ЗАВАЛКА МАТЕРІАЛІВ У ПЕЧІ, КОНВЕРТОРИ

10.1. Завалка матеріалів у мартенівські і двованні сталеплавильні печі.

10.2. Завалка матеріалів в електросталеплавильні печі

10.3. Завалка матеріалів в конвертори.