Зміна № 2 ДБН В.2.2-9-99 „Громадські будинки та споруди. Основні положення”.

Наказом Держбуду України від 29.12.03 № 225 строк введення в дію встановлений з 1 березня 2004 р.

Текст зміни

„3.3 У громадських будинках і спорудах, а також у приміщеннях громадського призначення, вбудованих у будинки іншого призначення, крім розташованих у IVB кліматичній зоні, при кожному зовнішньому вході слід передбачати тамбури для теплового та вітрового захисту.

Ширина тамбура повинна перевищувати ширину прорізу не менше ніж на 0,25 м з кожного боку, а глибина тамбура повинна перевищувати ширину полотна дверей не менше ніж на 0,2 м.

Мінімальна глибина тамбура – 1,2 м.

Тамбури допускається не влаштовувати на виходах із будинків та приміщень, якщо ці виходи є лише евакуаційними, а також при входах до неопалюваних приміщень. За відповідного обґрунтування допускається також не передбачати тамбур при зовнішньому вході до приміщення громадського призначення площею до 100 м2 включно. В цьому випадку на вході необхідно передбачати повітряно-теплову завісу та обладнувати зовнішні двері пристроями самозачинення.”

_______________

текст изменения

«3.3 В общественных зданиях и сооружениях, а также в помещениях общественного назначения, встроенных в здания иного назначения, кроме расположенных в IVB климатической зоне, при каждом наружном входе следует предусматривать тамбуры для тепловой и ветровой защиты.

Ширина тамбура должна превышать ширину проема не менее чем на 0,25 м с каждой стороны, а глубина тамбура должна превышать ширину полотна двери не менее чем на 0,2 м.

Минимальная глубина тамбура – 1,2 м.

Тамбуры допускается не устраивать на выходах из зданий и помещений, если эти выходы являются только эвакуационными, а также при входах в неотапливаемые помещения. При соответствующем обосновании допускается также не предусматривать тамбур при наружном входе в помещение общественного назначения площадью до 100 м2 включительно. В этом случае на входе необходимо предусматривать воздушно-тепловую завесу и оборудовать наружные двери устройствами самозакрывания».