Не дозволено використовувати транспортні засоби, якими перевозили отруйні речовини та вантажі з різким запахом, а також транспортувати ірис разом із продуктами, що мають специфічний запах.

Пакетування вантажів проводять згідно з ГОСТ 21650, ГОСТ 23285, ГОСТ 24597, ГОСТ 26663.

 1. Під час транспортування, завантажування та розвантажування ірис повинен бути захищений від атмосферних опадів.
  1. Ірис зберігають у сухих, чистих добре провітрюваних складах, які не мають стороннього запаху, не заражені шкідниками хлібних запасів, за температури (18 ± 3) °С і відносної вологості повітря, що не перевищує 75 %.

Ірис не повинен зазнавати впливу прямих сонячних променів.

Не дозволено зберігання ірису з продуктами, що мають специфічні запахи.

 1. Ящики з продукцією під час зберігання на складах повинні бути встановлені на стелажах штабелями заввишки не більше ніж 2 м.

Під час зберігання на піддонах, висота штабеля не повинна перевищувати в метрах:

 • для ящиків з гофрованого картону:
 1. — на плоских піддонах;

4 — на стоякових піддонах;

 • для ящиків дощатих та фанерних:
 1. — на плоских піддонах;
 2. — на стоякових піддонах.

Між штабелями, штабелями та стіною залишають проходи не менші ніж 0,7 м.

Відстань від джерел тепла, водопровідних та каналізаційних труб повинна бути не меншою ніж 1 м.

10 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

 1. Виробник гарантує відповідність ірису вимогам цього стандарту в разі дотримування умов транспортування і зберігання.
 2. Строк придатності для споживання ірису, зокрема того, що відправляють в райони зі специфічним кліматом, з дня виготовлення не більше:
 3. міс. — глазурованого ірису;

6 міс. — глазурованого ірису загорнутого в повітронепроникні матеріали або фасовоного в картонні коробки і упаковані в герметичне паковання;

6 міс. — тираженого напівтвердого загорнутого;

 1. міс. — тираженого напівтвердого незагорнутого;

5 міс. — загорнутих литого напівтвердого, тягучого, напівтвердого, тягучого з вмістом ядер горіхів;

2 міс. — литого напівтвердого незагорнутого, тираженого м’якого загорнутого та незагорнутого, тягучого незагорнутого, ірису з начинкою та ірису, що містить ядра горіхів і насіння олійних культур.

 1. Вимоги до показників якості, художнього оформлення, паковання, марковання та терміну придатності до споживання дозволено змінювати відповідно до вимог угоди зі споживачем під час постачання продукції на експорт.
 2. Виробник може встановлювати збільшений строк придатності для споживання певного виду ірису за наявності санітарно-гігієнічного висновку Міністерства охорони здоров’я України згідно з рішенням Центральної галузевої дегустаційної (приймальної) комісії.

Назва

продукції

Код

Ірис

15.84.23.731

ДОДАТОК А (довідковий)

КОД ДКПП

ДОДАТОК Б (довідковий)

ХАРЧОВА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА ЦІННІСТЬ

Таблиця Б.1 — Харчова та енергетична цінність 100 г ірису

Назва

Білки, г

Жири, г

Вуглеводи, г

Енергетична

виробу

цінність 100 г продукту, ккал.

Ірис напівтвердий

3,3

7,5

81,8

395

Ірис тиражений

3,6

7,3

81,5

400

Б.1.1 Харчову та енергетичну цінність 100 г ірису розраховують відповідно до кожної назви ірису відповідно до рецептури.

Б.1.2 Харчову та енергетичну цінність 100 г ірису для хворих цукровим діабетом розраховують відповідно до кожної назви згідно з рецептурою та використаним цукрозамінником.

ДОДАТОК В (обов'язковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

 1. ДК 016 Державний класифікатор продукції та послуг
 2. Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов (Медико-біологічні вимоги і санітарні норми якості продовольчої сировини і харчових продуктів), затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР, 01.08.89, № 5061-89
 3. ДР-97 Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Сз137 і Sr90 у продуктах харчування та питній воді
 4. ДНАОП 1.8.10-1.14-97 Правила безпеки для кондитерського виробництва, затверджені наказом Державного Комітету України з нагляду за охороною праці 22.04.97, № 101
 5. Санитарные правила для предприятия кондитерской промышленности (Санітарні правила для підприємств кондитерської промисловості), затверджені Мінхарчопромом СРСР 27.12.71, № 945а-71
 6. СанПиН 4630-88 Санитарные правила и нормы по охране поверхностных вод от загрязнения (Санітарні правила та норми з охорони поверхневих вод від забруднення)
 7. ДСП 201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров’я України 09.07.1997, № 201
 8. СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила и нормы по охране почвы от загрязнения бытовыми и промышленными отходами (Санітарні правила і норми з охорони грунту від забруднення побутовими і промисловими відходами)
 9. Методичні вказівки Порядок та періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки, затверджені Міністерством охорони здоров’я України 11.10.1995, № 5.08.07/1232
 10. СанПиН 42-123-4940-88 Микробиологические нормативы и методы анализа продуктов детского, лечебного и диетического питания и их компонентов (Мікробіологічні нормативи і методи аналізування продуктів дитячого, лікувального та дієтичного харчування і їх компонентів)
 11. СанПиН 42-123-4540-87 Максимально допустимые уровни содержания пестицидов в пищевых продуктах и методы их определения (Максимально допустимі рівні вмісту пестицидів у харчових продуктах і методи їх визначання)

67.180.10

Ключові слова: ірис, органолептичні, фізико-хімічні, мікробіологічні показники, паковання, марковання, приймання, методи контролювання.

Редактор С. Ковалець Технічний редактор О. Касіч Коректор Т. Нагорна Верстальник Л. Мялківська

Підписано до друку 22.12.2004. Формат 60 х 84 1/8. Ум. друк. арк. 1,86. Зам.Цінадоговірна.

Науково-редакційний відділ ДП «УкрНДНЦ» 03115, м. Київ, вул. Святошинська, 2