1. Санітарно-захисна зона і система моніторингу
 2. Санітарно-технічний паспорт полігона ТПВ.

Інженерні дослідження території полігона ТПВ

 1. На ділянці території, виділеної під полігон ТПВ, повинні бути виконані комплексні інженернівишукування, які включають топоґеодезичну зйомку, геологічні, гідрогеологічні, гідрологічні, екологічніта санітарно-гігієнічні дослідження.
 2. Для проектування полігона ТПВ необхідно мати план всієї ділянки в масштабі 1:500??1:2000залежно від ступеня складності рельєфу та план ділянки господарської зони в масштабі 1:500. Ситуаційнийплан складається в масштабі 1:5000??1:25000 залежно від розміру очікуваної зони впливу на навколишнєсередовище та ступеня її відображення.
 3. Інженерні дослідження виконуються, як правило, за два етапи. На першому етапі - з метоюобґрунтування вибору ділянки розміщення полігона ТПВ за варіантами, на другому - з метою одержаннявихідних даних для розроблення необхідної проектної документації. Склад і обсяг інженерних дослідженьустановлюється технічним завданням.

Розрахунок місткості полігона ТПВ

3.5Проектна місткість полігона ТПВ розраховується для обґрунтування розмірів ділянки складування ТПВ. Розмір земельної ділянки, що відводиться під складування ТПВ, визначається залежно від:

 • строку експлуатації полігона ТПВ;
 • чисельності населення району, що обслуговується, з урахуванням перспективи його зростання;
 • норми накопичення ТПВ та їх щільності;
 • обсягу всіх інших відходів, що складуються з ТПВ (вуличне та будівельне сміття, деякі промисловівідходи, які дозволено складувати разом з ТПВ та інші);
 • геометричної форми ділянки та допустимої висоти складування відходів;
 • методу, який приймається для ущільнення відходів при складуванні;
 • напрямку подальшого використання земельної ділянки після закриття та рекультивації полігонаТПВ.

3.6 З урахуванням продуктивності застосовуваних на полігонах ТПВ машин і механізмів установлюється така класифікація споруд залежно від річного об'єму прийнятих ТПВ (у тис. м3/рік): до 50,51-100, 101-500, 501-1000, більше 1000.

Розрахунок потреби у засобах механізації (вітчизняного виробництва) для полігона ТПВ наведений у додатку Г.

3.7Площа ділянки складування ТПВ орієнтовно визначається діленням проектної місткості полігонаТПВ (м3) на середню висоту складування відходів (м) із урахуванням їх ущільнення, середньої чисельності населення, що обслуговується, та за умови експлуатації полігона протягом не менше 15-20 років.

Рекомендовані площі ділянки складування ТПВ залежно від середньої чисельності населення наведено у табл. 3.1.

Таблиця 3.1- Рекомендована площа ділянки складування ТПВ, га

Строк експлуатації - 15 років

Середня чисельність

населення, що обслуговується, тис. чол.

Середня висота складування ТПВ, м

12

20

25

35

45

60

50

6,5

4,5-5,5

-

-

-

100

12,5

8,5

6,5-7,5

-

-

-

250

31,0

21,0

16,0

11,5-13,5

-

-

500

61,0

41,0

31,0

23,0

16,5-20

-

750

91,0

61,0

46,0

34,0

26,0

-

1000

121,0

81,0

61,0

45,0

35,0

27,0-32,0

Примітка: Для попередніх розрахунків розмір ділянки приймається - 0,02??0,05 га на кожні 1 000 т/рік ТПВ, що складуються.

3.8 Полігони ТПВ, що мають загальну висоту (для полігонів ТПВ у котлованах і ярах - глибину) понад 20 м і навантаження на використовувану площу понад 10 т/м2, (або 100 тис. т/га), відносяться до категорії високонавантажених полігонів ТПВ. Площу ділянки (F) для високонавантаженого полігона ТПВ (при попередніх розрахунках) можна обчислити за емпіричною формулою:

, (3.1)

де N — середня чисельність населення, яке буде обслуговуватися за розрахунковий строк експлуатації, тис. чол.;

Т — розрахунковий термін експлуатації полігона ТПВ, років.

3.9Проектування полігона ТПВ здійснюється на основі плану відведеної земельної ділянки таприйнятої технології складування. Фактична місткість полігона ТПВ визначається на основі технологічних планів і розрізів.

Схема полігона ТПВ

 1. Основними елементами полігона ТПВ (рис. 3.1) є: під'їзна дорога, ділянка складування ТПВ,господарська зона, інженерні споруди і комунікації.
 2. Під'їзна дорога з'єднує автомобільну дорогу загального користування з ділянкою складуванняТПВ. Під'їзну дорогу розраховують на двосторонній рух. Категорія й основні параметри під'їзної дорогивизначають відповідно до розрахункової інтенсивності руху (автомобілів/добу).
 3. Основна споруда полігона ТПВ - ділянка складування ТПВ. Вона займає, як правило, до 85...95 %загальної площі полігона ТПВ (залежно від об'єму ТПВ, що приймаються).

Ділянку складування розбивають на черги експлуатації з урахуванням забезпечення приймання відходів на кожній черзі протягом 3-5 років. У складі першої черги виділяють пусковий комплекс на перші 1-2 роки.

Складування відходів на першій, другій і, якщо дозволяє площа ділянки, на третій черзі ведеться на висоту у 2-3 яруси (висота ярусу приймається рівною 2,0... 2,5 м).

 1. Кожна наступна черга експлуатації здійснюється шляхом збільшення рівня насипу ТПВ допроектної позначки з подальшим складуванням шарами висотою 2,0...2,5 м. Розбивка ділянки складування на черги виконується з урахуванням рельєфу місцевості та річної кількості ТПВ, що складуються.
 2. Територія полігона ТПВ, у тому числі ділянка складування і господарська зона, має бутизахищеною від затоплення зливовими та талими водами з вище розташованих земельних масивів (ділянок). Для забезпечення запобігання попаданню стоку зливових і талих вод, а також фільтрату з територіїполігона у зовнішні водовідвідні споруди проектується комплекс гідротехнічних споруд. Господарськазона, обвалування, зелені насадження, інженерні комунікації займають, як правило, 5...15 % загальноїплощі полігона ТПВ.

Рис. 3.1- Рекомендована схема розміщення основних споруд полігона ТПВ

а - при співвідношенні довжини і ширини полігона ТПВ менше 1:2; б - те саме при співвідношенні понад 1:3; 1 - під'їзна дорога; 2 - господарська зона; 3 - нагірна канава; 4 - огорожа; 5 - зелена зона; 6 - ґрунт для ізолюючих шарів; 7 - майданчики складування ТБО; І, II і III - черги експлуатації

Поверхневі (зливові та талі) води з території полігона збирають у секційний контрольно-регулюючий ставок. Місткість кожної секції слід розраховувати на об'єм максимального добового дощу, що повторюється раз на 10 років.

Освітлені води після контролю їх якості слід спрямовувати:

 • чисті - на виробничі потреби, при відсутності споживача - на водоскид;
 • забруднені - до ставка-випарника або до загальних каналізаційних чи спеціальних (при полігоніТПВ) очисних споруд стічних вод.

 1. Як правило, на відстані 1...2 м від водовідвідної канави розміщується огорожа території полігона ТПВ. По периметру на смузі шириною 5...8 м проектується садіння дерев, прокладаються інженерні комунікації (водопровід, каналізація), встановлюються щогли електроосвітлення. За відсутностіінженерних споруд на цій смузі відсипаються кавальєри ґрунту, який буде використаний для ізоляції ТПВ.
 2. Господарська зона проектується на перетині під'їзної дороги з межею полігона ТПВ, щозабезпечує можливість експлуатації зони на будь-якій стадії його заповнення. У господарській зонірозміщуються адміністративні, побутові та виробничі будинки і споруди.

Проектування ділянки складування

3.17На ділянці складування передбачається створення котловану або траншеї. Глибина котловану,який риють у основі полігона ТПВ, залежить від рівня ґрунтових вод. Основа днища котловану повиннабути на 2 м вище прогнозованого рівня ґрунтових вод.

Ґрунт, що виймається з котловану під час його будівництва, використовують для проміжної та остаточної ізоляції ТПВ.

3.18Розміщення ґрунту з котлованів першої черги проектують у кавальєрах по периметру полігонаТПВ, з котлованів другої черги грунт подається на ізоляцію ТПВ на картах першої черги.

3.19 Днище котловану проектують, як правило, горизонтальним, що забезпечує розподіл фільтрату по всій площі основи полігона ТПВ, проте, за необхідності, воно може бути з невеликим ухилом для стоку фільтрату в місце його збирання. Залежно від рельєфу місцевості і черговості складування ТПВ ділянка розбивається на кілька котлованів. На ділянках з ухилом понад 0,5 % проектується каскад котлованів (рис. 3.2).

Рисунок 3.2 - Рекомендоване розміщення котлованів у основі полігона ТПВ

1 - кавальєр ґрунту; 2 - поверхня ділянки до розроблення котловану; 3 - основа ділянки складування; 4 - дорога, РГВ - рівень ґрунтових вод

 1. Перепад верхнього і наступних проміжних котлованів, а також різниця відміток основ двохсуміжних котлованів не повинні перевищувати 1 м (за більшої різниці потрібен розрахунок на стійкістьдамб). За необхідності влаштування на поверхні проміжних дамб проектують тимчасову дорогу дляпроїзду сміттєвозів. На ділянках, розміщуваних у ярах, каскад котлованів поділяється дамбами.
 2. При проектуванні висотних полігонів ТПВ найбільш економічними є земельні ділянки, близькі заформою до квадрата, і такі, що припускають максимальну висоту складування ТПВ. Закладання укосіввисотного полігона визначається розрахунками надійності залежно від фізико-механічних характеристикТПВ та ґрунтів кар'єрів, із яких будуть відсипатися огороджувальні споруди. По контуру підошви схиліввисотного полігона ТПВ слід передбачати лотки для збирання та відведення фільтрату.

Схематично розріз висотного полігона ТПВ подано на рис. 3.3.

12

9

Рисунок 3.3 - Рекомендована схема висотного полігона ТПВ

I- лісова смуга; 2 - бічний зовнішній ізолювальний шар; 3 - проміжний ізолювальний шар; 4 - ТПВ, які укладаютьсяна робочій карті; 5 - тимчасова тупикова дорога; 6 - тимчасовий проїзд з твердим покриттям; 7 - тверді побутовівідходи; 8 - природна або штучна водонепроникна основа; 9 - насичені фільтратом відходи; РФ - рівень фільтрату,РГВ - рівень ґрунтових вод; 10 - лоток для збирання та відведення фільтрату дощових і талих вод зі схилів;

11- обвалування фільтратозбірного лотка; 12 - нагірна канава для збирання та відведення незабрудненого поверхневого стоку (дощових і талих вод)

 1. Дно і укоси котловану повинні мати протифільтраційні екрани з природних матеріалів ізкоефіцієнтом фільтрації води не більшим 10-9 м/с і товщиною не меншою 1,0 м.
 2. Якщо протифільтраційний екран з мінерального ґрунту не відповідає вимогам 3.22, застосовують штучний протифільтраційний екран, що має коефіцієнт фільтрації води не більший за 10-9 м/с, строкдії більший ніж 75 років, стійкий до можливих навантажень, ультрафіолетового випромінювання і пошкодження гризунами. Для захисту штучної гідроізоляції від механічних ушкоджень на її поверхню

насипають шар дрібного піску, подрібненого суглинку або дрібнозернистих промислових відходів (IV класу небезпеки) з розміром зерна не більше 0,5 мм, завтовшки не менше 0,5 м. Матеріал штучної гідроізоляції має бути хімічно стійким до тривалого впливу фільтрату.

 1. Використання інших матеріалів для укладання протифільтраційних екранів допускається заумови, що вони мають коефіцієнт фільтрації води не більш 10-9 м/с.
 2. Відведення земельної ділянки під складування ТПВ на території яру повинно включати йоговерхів'я, що гарантує збирання і видалення стоку талих і дощових вод найпростішими методами. Ділянкаяру за довжиною розбивається, починаючи з верхів'я, на черги будівництва. Кожна черга будівництва зізниженого боку захищається від зсувів земляною дамбою. На рис. 3.4 показано багатокаскадну схемускладування ТПВ у яру.

Кожна дамба розраховується на екстремальні умови з урахуванням статичної стійкості утримуваних ТПВ, насичених водою.

Рисунок 3.4 - Рекомендована схема багатокаскадного високонавантаженого полігона ТПВ

а - план; б, в - розрізи; г - уступи зі зворотнім схилом

1 - нагірна канава; 2 - дорога; 3 - земляна дамба; 4 - самосплавна каналізація фільтрату; 5 - збірно-розбірний фільтратопровід; 6 - напірний фільтратопровід; 7 - насосна станція фільтрату; 8 - протифільтраційний екран; 9 - господарська зона; 10 - щогла електроосвітлення, 11 - огорожа;

А - перший каскад першої черги; Б - другий каскад першої черги; В - друга черга; Г - ділянка на перспективу

 1. Проект організації складування ТПВ у вироблених кар'єрах (глибоких котлованах) повинензабезпечувати влаштування протифільтраційного екрана (згідно з 3.22 - 3.24), з'їзд і розвантаженнясміттєвозів на нижній відмітці з пошаровим заповненням кар'єру по висоті. Якщо на відведеній під полігонТПВ частині кар'єру з'їзду немає, то земельна ділянка під складування ТПВ у вироблених кар'єрах(глибоких котлованах) повинна включати майданчик для влаштування з'їзду (пандуса) у виїмці позакотлованом з ухилом 5 %. Конструкція майданчика повинна також передбачати можливість розробленняґрунту для ізоляції.
 2. Частина пандуса безпосередньо в межах кар'єру проектується в одному з варіантів: з улаштуванням насипу з ґрунту або відходів будівництва, у напівнасипу - напіввиїмці в укосі котловану.