Про затвердження Порядку перерахування субвенцій на фінансування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії, природного та скрапленого газу і житлово-комунальних послуг


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 24 січня 2001 р. N 52

Київ

Про затвердження Порядку перерахування субвенцій на

фінансування пільг і субсидій населенню на оплату

електроенергії, природного та скрапленого газу, твердого палива,

житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 230 ( 230-2001-п ) від 14.03.2001

N 1459 ( 1459-2001-п ) від 07.11.2001 )

( У назві та тексті постанови слова "і житлово-комунальних

послуг" замінено словами "твердого палива,

житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку" згідно з

Постановою КМ N 1459 ( 1459-2001-п ) від 07.11.2001 )

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок перерахування субвенцій на фінансування

пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії, природного та

скрапленого газу, твердого палива, житлово-комунальних послуг і

послуг зв'язку (додається).

2. Установити, що для забезпечення передбаченого Законом

України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 )

річного обсягу надходжень до державного бюджету рентної плати за

природний газ, який видобувається в Україні, та відрахувань від

плати за транзит природного газу через територію України і коштів,

що надходять від погашення підприємствами Національної акціонерної

компанії "Нафтогаз України" заборгованості (недоїмки) з платежів

до державного бюджету станом на 1 січня 2001 р., Національна

акціонерна компанія "Нафтогаз України" та суб'єкти підприємницької

діяльності щоденно перераховують в установленому порядку авансовий

платіж на загальну суму не менш як 33 млн. гривень, що

зараховується у рахунок платежів, фактично визначених до сплати

кожної декади.

( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1459

( 1459-2001-п ) від 07.11.2001 )

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,

Київській та Севастопольській міським держадміністраціям

забезпечити подання Державному казначейству за встановленою ним

формою заявки на перерахування субвенцій для фінансування пільг і

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного та

скрапленого газу, твердого палива, житлово-комунальних послуг і

послуг зв'язку. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 230

( 230-2001-п ) від 14.03.2001 )

4. Державній податковій адміністрації разом з Національною

акціонерною компанією "Нафтогаз України" затвердити у тижневий

термін порядок ведення окремого обліку коштів, що надходять від

погашення підприємствами Національної акціонерної компанії

"Нафтогаз України" заборгованості (недоїмки) з платежів до

державного бюджету станом на 1 січня 2001 року. ( Постанову

доповнено пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1459 ( 1459-2001-п )

від 07.11.2001 )

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 24 січня 2001 р. N 52

ПОРЯДОК

перерахування субвенцій на фінансування пільг і

субсидій населенню на оплату електроенергії, природного

та скрапленого газу, твердого палива,

житлово-комунальних послуг і послуг зв'язку

( Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1459 ( 1459-2001-п ) від 07.11.2001 )

1. Цей Порядок визначає механізм проведення міжбюджетних

розрахунків за субвенціями на фінансування пільг і субсидій, що

надаються населенню на оплату електроенергії, природного та

скрапленого газу, твердого палива, житлово-комунальних послуг і

послуг зв'язку (далі - субвенції), відповідно до положень статей

44 та 49 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік"

( 2120-14 ). ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 1459 ( 1459-2001-п ) від 07.11.2001 )

2. У межах коштів, що надходять до державного бюджету від

рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні,

відрахувань за транзит природного газу через територію України, а

також від погашення підприємствами НАК "Нафтогаз України"

заборгованості (недоїмки) з платежів до державного бюджету станом

на 1 січня 2001 р., Державне казначейство не рідше ніж раз на

тиждень з урахуванням визначених у додатку до цього Порядку коштів

перераховує згідно із заявками Ради міністрів Автономної

Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських

держадміністрацій суми субвенції на рахунки бюджету Автономної

Республіки Крим, обласних, міських (міст Києва та Севастополя)

бюджетів, відкриті в управліннях Державного казначейства в

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та

Севастополі. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою

КМ N 230 ( 230-2001-п ) від 14.03.2001, в редакції Постанови КМ

N 1459 ( 1459-2001-п ) від 07.11.2001 )

3. Отриману згідно з пунктом 2 цього Порядку субвенцію Рада

міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні адміністрації розподіляють між

бюджетами районів і міст обласного (республіканського) значення

пропорційно плановим загальним обсягам субвенцій, передбачених

бюджетам районів і міст обласного (республіканського) значення у

рішеннях про затвердження обласних (республіканського) бюджетів,

але не більше ніж сума фактичної кредиторської заборгованості

відповідних бюджетів. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з

Постановою КМ N 230 ( 230-2001-п ) від 14.03.2001 )

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські держадміністрації можуть

приймати рішення про використання отриманої субвенції згідно з цим

Порядком без розподілу її між бюджетами районів і міст обласного

Одеська 80176

Полтавська 17950

Сумська 35672

Тернопільська 28842

Харківська 93215

Херсонська 5100

Хмельницька 15540

Черкаська 35898

Чернівецька 6275

м. Київ 62094

м. Севастополь 1672

------------------------------------------------------------------

Усього 800000

( Порядок доповнено додатком згідно з Постановою КМ N 1459

( 1459-2001-п ) від 07.11.2001 )