речовини, призначені для регулювання росту рослин, дефоліанти,

десиканти, засоби проріджування зав'язей або стримування

пророщування, а також речовини, що застосовуються до або після

збору врожаю з метою захисту товарів від псування протягом періоду

зберігання та транспортування, за винятком добрив, поживних

речовин для рослин і тварин та ветеринарних препаратів;

повідомлення про ризик - взаємний обмін інформацією про ризик

між спеціалістами з оцінки ризику, особами, що здійснюють

управління ризиком, заінтересованими торговими партнерами та

іншими заінтересованими сторонами;

поживна цінність - усі основні природні компоненти харчового

продукту, включаючи вуглеводи, білки, жири, вітаміни, мінерали та

солі;

позначка придатності - позначка, яка застосовується згідно з

положеннями цього Закону для підтвердження придатності

необробленого харчового продукту тваринного походження для

споживання людиною;

потужності (об'єкти) - територія, споруди або комплекс

споруд, приміщення, будівлі, обладнання та інші засоби, включаючи

транспортні засоби, що використовуються у виробництві або обігу

об'єктів санітарних заходів;

прийнятний сертифікат - міжнародний санітарний або

ветеринарний сертифікат, який не є недійсним або фальсифікованим;

придатність харчового продукту або придатний харчовий

продукт - стан харчового продукту або харчовий продукт, який є

прийнятним для споживання людиною, тобто є безпечним та відповідає

мінімальним специфікаціям якості згідно з його призначенням;

прикордонний державний інспектор ветеринарної медицини

(далі - прикордонний ветеринарний інспектор) - ветеринарний

інспектор відповідної кваліфікації, який уповноважений

Департаментом перевіряти імпортні, транзитні та експортні вантажі

харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, а також

дозволяти ввезення або вивезення продуктів залежно від їх

придатності для споживання людиною та видавати міжнародні

ветеринарні сертифікати;

прикордонні інспекційні пости - потужності (об'єкти), що

розташовані у пункті пропуску через державний кордон України,

включаючи пункти на автомобільних шляхах, залізничних станціях,

аеропортах, морських і річкових портах, де здійснюється

відповідний державний контроль (інспектування) імпортованих та

експортованих вантажів з товарами, що переміщуються через

державний кордон України;

прикордонний санітарний інспектор - посадова особа державної

санітарно-епідеміологічної служби відповідної кваліфікації, яка

уповноважена Головним державним санітарним лікарем України

перевіряти імпортні, експортні та транзитні вантажі з об'єктами

санітарних заходів, за винятком харчових продуктів, підконтрольних

ветеринарній службі, а також дозволяти ввезення або вивезення

продуктів залежно від їх придатності для споживання людиною;

референс (арбітражна) лабораторія - уповноважена відповідно

Головним державним санітарним лікарем України та/або Головним

державним ветеринарним інспектором України лабораторія, що

залучається в якості "третьої сторони" при вирішенні спірних

питань за результатами лабораторних досліджень;

ризик - можливість виникнення та вірогідні масштаби наслідків

від негативного впливу об'єктів санітарних заходів протягом

певного періоду часу;

рівень включень - максимально допустима кількість (вміст)

речовини, яка може використовуватися в харчовому продукті або

додаватися до нього;

розчинник для екстрагування - будь-яка речовина для

розчинення харчового продукту або будь-якого його компонента, в

тому числі для будь-якої забруднюючої речовини, що міститься в

харчовому продукті або на його поверхні, яка використовується при

здійсненні процедури екстрагування під час переробки харчових

продуктів або компонентів цих харчових продуктів та яка повинна

видалятися, оскільки може призвести до ненавмисної, але з

технічної точки зору неминучої появи залишків або похідних речовин

у харчових продуктах;

розширений контроль - процес перевірки безпечності та

мінімальних показників якості об'єкта санітарних заходів на

підставі його лабораторного дослідження, що проводиться

ветеринарною або санітарною службами згідно з їх компетенцією;

рослинні продукти (харчові продукти рослинного походження) -

гриби, ягоди, овочі, фрукти та інші харчові продукти рослинного

походження, призначені для споживання людиною;

санітарний захід безпечності харчових продуктів

(далі - санітарний захід) - застосування будь-яких законів,

постанов, інших нормативно-правових актів, вимог та процедур для

захисту життя та здоров'я людей від ризику, що виникає від

харчових домішок, забруднюючих речовин, токсинів або

хвороботворних організмів у харчових продуктах, підконтрольних

санітарній службі, та харчових продуктах, підконтрольних

ветеринарній службі, виконання яких є обов'язковим. Санітарні

заходи включають, зокрема, обов'язкові параметри безпечності

кінцевого продукту; методи переробки та виробництва; процедури

експертизи, інспектування, сертифікації та ухвалення; положення

щодо відповідних статистичних методів; процедури відбору зразків

та методи оцінки ризику; вимоги щодо пакування та етикетування,

які безпосередньо стосуються безпечності харчових продуктів;

санітарний інспектор - посадова особа державної

санітарно-епідеміологічної служби, що має спеціальну медичну

освіту та уповноважена здійснювати державний

санітарно-епідеміологічний нагляд;

сертифікат придатності для споживання людиною - разовий

документ суворої звітності, що видається за результатами

державного контролю або розширеного контролю відповідно головним

державним санітарним лікарем або головним державним ветеринарним

інспектором згідно з компетенцією та засвідчує придатність

харчового продукту для споживання людиною за призначенням;

сільськогосподарська продукція - сільськогосподарські харчові

продукти тваринного і рослинного походження, що призначені для

споживання людиною у сирому або переробленому стані як інгредієнти

для їжі;

стандарт - документ, затверджений центральним органом

виконавчої влади з питань технічного регулювання та споживчої

політики, яким встановлено для загального та систематичного

використання правила, інструкції або характеристики продуктів,

пов'язаних з ними процесів або послуг, додержання яких є

обов'язковим. Стандарт не містить вимог щодо безпечності харчових

продуктів, встановлених санітарними заходами, та може включати або

бути цілком присвячений вимогам щодо позначення, упаковки,

маркування та етикетування продукту чи процесу, а також вимогам до

термінології, яка вживається щодо процесу, продукту чи послуги;

строк придатності - проміжок часу, визначений виробником

харчового продукту, протягом якого, у разі додержання відповідних

умов зберігання, транспортування, харчовий продукт зберігає

відповідність обов'язковим параметрам безпечності та мінімальним

специфікаціям якості;

технічний регламент - нормативно-правовий акт, затверджений

центральним органом виконавчої влади з питань технічного

регулювання та споживчої політики, в якому зазначаються

характеристики продукту чи пов'язані з ним процеси і методи

виробництва, включаючи відповідні адміністративні положення,

виконання яких є обов'язковим. Технічний регламент не містить

вимог щодо безпечності харчових продуктів, встановлених

санітарними заходами, та може включати або бути цілком присвяченим

вимогам щодо термінології, позначення, пакування, маркування та

етикетування стосовно продукту, процесу чи методу виробництва;

технологічний ароматизатор - продукт, одержаний з дотриманням

належної практики виробництва, шляхом нагрівання (до температури,

що не перевищує 180 (град.) C, не довше 15 хвилин) суміші

інгредієнтів, які не обов'язково повинні мати ароматизуючі

властивості і принаймні один з яких повинен містити азот, а

інший - бути відновлюючим цукром;

уповноважена лабораторія - акредитована лабораторія, якій

відповідним державним органом надано право випробовувати

(вимірювати параметри, аналізувати) відповідно до спеціальних

методів та процедур харчові продукти, харчові добавки, дієтичні

добавки, допоміжні матеріали для переробки, допоміжні засоби і

матеріали для виробництва та обігу з метою проведення розширеного

контролю (перевірки);

управління ризиком - процес вибору альтернативних рішень на

підставі результатів оцінки ризику та в разі необхідності вибору і

впровадження відповідних засобів управління (контролю), включаючи

регуляторні заходи;

фальсифікований (міжнародний санітарний або ветеринарний)

сертифікат - сертифікат, який не затверджений до використання або

виданий з порушенням форми, встановленої офіційним органом

сертифікації країни експортера, або виданий не уповноваженими на

це особами, організаціями, іншими суб'єктами, або містить

неправдиву чи недостовірну інформацію;

функціональний харчовий продукт - харчовий продукт, який

містить як компонент лікарські засоби та/або пропонується для

профілактики або пом'якшення перебігу хвороби людини;

харчова добавка - будь-яка речовина, яка зазвичай не

вважається харчовим продуктом або його складником, але додається

до харчового продукту з технологічною метою в процесі виробництва,

та яка у результаті стає невід'ємною частиною продукту (термін не

включає забруднюючі речовини, пестициди або речовини, додані до

харчових продуктів для поліпшення їх поживних властивостей);

харчовий продукт (їжа) - будь-яка речовина або продукт

(сирий, включаючи сільськогосподарську продукцію, необроблений,

напівоброблений або оброблений), призначений для споживання

людиною. Харчовий продукт включає напій, жувальну гумку та

будь-яку іншу речовину, включаючи воду, які навмисно включені до

харчового продукту під час виробництва, підготовки або обробки;

харчові продукти для спеціального дієтичного споживання

ветеринарною службою на цих потужностях проводиться за погодженим

графіком, який затверджується спільним наказом головного

державного інспектора ветеринарної медицини та головного

державного санітарного лікаря відповідних територій.

11. Діяльність спеціалістів ветеринарної медицини та

санітарно-епідеміологічної служби здійснюється у взаємному

узгодженні, уникненні дублювання функцій та максимальному сприянні

роботі підприємства.

Стаття 35. Агропродовольчі ринки

1. Забороняється реалізація та обіг необробленого молока та

сиру домашнього виробництва, а також туш або частин туш

парнокопитних та інших копитних подвірного забою на

агропродовольчих ринках.

2. Цілі туші свійської птиці, кроликів та малих диких тварин,

риба, мед, яйця і рослинні продукти можуть продаватись на

агропродовольчих ринках за умови їх перевірки на придатність для

споживання людиною перед їх продажем. Власник таких туш

зобов'язаний надати їх для дослідження у державну лабораторію

ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчому ринку. Ця

лабораторія проводить дослідження зазначених харчових продуктів

щодо їх придатності для споживання людиною згідно з відповідними

зводами правил.

3. Головний державний ветеринарний інспектор України та

Головний державний санітарний лікар України визначають перелік

харчових продуктів тваринного та рослинного походження, які можуть

продаватися на агропродовольчих ринках.

4. Сертифікат придатності для споживання людиною з позначкою

придатності видається ветеринарним інспектором на кожну тушу або

за необхідності на партію туш свійської птиці, кроликів та малих

диких тварин, щодо яких підтверджено придатність для споживання

людиною.

5. На тушах, непридатних для споживання людиною, які на

підставі результатів лабораторних досліджень можуть

використовуватися для споживання тваринами, ветеринарний інспектор

наносить насічки по поверхні усієї туші, що вказують на

непридатність продукту для споживання людиною.

6. Власники рослинних продуктів, призначених для продажу на

агропродовольчому ринку, зобов'язані надати ці продукти для

дослідження в державну лабораторію ветеринарно-санітарної

експертизи на агропродовольчому ринку. Придатність для споживання

людиною рослинних продуктів підтверджується відповідним

сертифікатом лабораторії.

7. Харчовий продукт, зазначений у частинах другій і п'ятій

цієї статті, який непридатний для споживання людиною, не становить

безпосередню загрозу (низький ризик) для здоров'я людини, підлягає

недопущенню до реалізації або утилізації власником. Харчовий

продукт, який непридатний для споживання людиною, становить