11ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

  1. Підприємство-виробник гарантує відповідність якості блоків вимогам цього стандарту за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, використання, що передбачено цим стандартом.
  2. Гарантійний термін зберігання блоків – два роки з моменту їх виготовлення.

Після закінчення гарантійного терміну зберігання, перед використанням блоки повинні бути перевірені на відповідність показників середньої густини, міцності на стиск, морозостійкості та геометричних параметрів вимогам цього стандарту.

При відповідності показників блоків вимогам цього стандарту вони можуть бути використані за призначенням.

11.3Гарантійний термін експлуатації блоків становить 20 років із дня влаштування стін.

Додаток А

(довідковий)

СХЕМА БЛОКА З ПРОФІЛЕМ "ПАЗ-ГРЕБІНЬ"

Розміри, мм

h

h1

h2

300

100

101

350

125

126

400

150

151

450

175

176

500

200

201

l, h, b – довжина, товщина, висота блока.

Рисунок А.1 – Схема блока з профілем "паз-гребінь"

ДОДАТОК Б

(обов'язковий)

ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ НІЗДРЮВАТИХ БЕТОНІВ (ДСТУ Б В.2.7-45)

Таблиця 5.1 – Марка бетону за середньою густиною, теплопровідність, коефіцієнт паропроникності

Марка бетону за середньою густиною

Теплопровідність бетону у сухому стані, Вт/(м · °С), не більше

Коефіцієнт паропроникності, мг/(м · год · Па), не менше

Бетон, що виготовлено з використанням

піску

золи

піску

золи

D500

0,12

0,10

0,20

0,18

D600

0,14

0,13

0,17

0,16

D700

0,18

0,15

0,15

0,14

D800

0,21

0,18

0,14

0,12

D900

0,24

0,20

0,12

0,11

Б.2Усадка бетонів при висиханні не повинна перевищувати, мм/м:

0,5 – для автоклавних бетонів, виготовлених із використанням піску;

0,7 – те саме, виготовлених на інших кремнеземистих компонентах;

3,0 – для неавтоклавних бетонів.

Б.3Відпускна вологість бетонів за масою не повинна перевищувати, %:

25 – виготовлених із використанням піску;

35 – виготовлених із використанням зол та інших вторинних продуктів промисловості

Додаток В

(довідковий)

СХЕМА МУРУВАННЯ БЛОКІВ ІЗ ОБЛИЦЮВАННЯМ ЦЕГЛОЮ

а – цегла одинарна; б – цегла потовщена; 1 – блок; 2 – цегла; 3 – коннектор; 4 – шов

Рисунок В.1 – Схема мурування блоків із облицюванням цеглою

Додаток Г

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

  1. Рекомендації з улаштування зовнішніх стін із теплоізоляційно-опоряджувальними фасадними системами в житлових і громадських будинках. Шифр РК 333-01Ю Мінбуд України, НДІБВ, Київ, 2006, 144с.
  2. Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці, Законодавство України про охорону праці (у трьох томах), т.1 – Київ, 1995, 558 с.
  3. Рекомендации по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов, ЦНИИСК им. Кучеренко, М., 1987, 98с.

Код УКНД 91.100.30

Ключові слова: блоки дрібні, бетон ніздрюватий, типи та розміри, середня густина, клас бетону, маркування, пакування, застосування