Для зварювання кабелiв з поліетиленовими оболонками використовувати балони з азотом.

4.4.9. При використаннi балонiв iз стисненим повiтрям чи азотом необхiдно дотримуватись правил безпеки згідно з “Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском” (затверджені Держнаглядохоронпраці України, наказ № 104 від 18.10.94 р.).

4.5. Вимоги безпеки при зварюванні оптичних кабелів.

4.5.1. Вiдходи оптичного волокна пiсля монтажних робiт необхiдно збирати в окремий ящик, а пiсля закiнчення робiт звiльняти ящик в окремо вiдведеному мiсцi.

4.5.2. Для запобігання попадання залишкiв оптичного волокна на одяг роботу з оптичним волокном необхiдно виконувати у пластиковому фартусi.

4.5.3. Монтажний стiл та пiдлогу в монтажно-вимiрювальному автомобiлi пiсля закiнчення робiт обробити пилососом, а потiм протерти вологою тканиною, користуючись грубими гумовими рукавицями.

4.5.4. При роботі з приладом для зварювання оптичних волокон усi включення та виключення, що вимагають розриву електричного ланцюга або з'єднання з високовольтними ланцюгами приладу, виконувати при повнiстю знятiй напрузi. Перед початком робіт прилад повинен бути заземлений.

4.5.5. При налагоджувальних роботах необхiдно пам'ятати, що трансформатор, високовольтнi провiдники, електроди у режимi зварювання знаходяться пiд високою напругою.

4.5.6. Дiльницi з волоконно-оптичним обладнанням потенцiйно небезпечнi для зору, тому повиннi бути оснащені застережними написами ”Небезпечно для зору”.

4.5.7. При роботі з волоконно-оптичним обладнанням, яке знаходиться без кожуха, витримувати безпечну вiдстань 25 см вiд джерела випромiнювання.

4.5.8. При монтажних роботах не допускати прямого попадання в очi випромiнювання з оптичного тестера (або iншого приладу) або безпосередньо з оптичного волокна, пiдключеного до джерела випромiнювання.

4.5.9. Розiгрiв та заливання гiдрофобним заповнювачем муфт проводити у спецодязi, брезентових рукавицях та захисних окулярах, використовуючи для заповнювача металевий посуд, пристосований для зливу, з кришкою та ручками для перенесення.

4.6. Вимоги безпеки при застосуванні клеючих сполук для зрощення кабелю.

4.6.1. Клеючi сполуки на основi епоксидних смол допускається застосовувати при виконаннi монтажних робіт на вiдкритому повітрi чи в добре вентильованих примiщеннях. Робоче місце на вiдкритому повiтрі повинно знаходитись з навiтряного боку.

4.6.2. Готувати клеючу сполуку слід в лабораторiї, яка має витяжну шафу, пiдвiд води та джерело нагрівання.

4.6.3. 3берiгати клеючi сполуки в герметично закритій посудині в прохолодному i темному мiсцi.

4.6.4. При роботі з клеючими сполуками уникати попадання їх на шкіру чи в органи дихання.

4.6.5. Працювати з епоксидними смолами та матеріалами на їх основi слiд в бавовняних халатах, для захисту рук пiд час роботи користуватися гумовими рукавицями чи змащувати руки захисною пастою.

4.6.6. Після закiнчення робіт з клеючими сполуками ретельно вимити руки та обличчя водою з милом.

4.6.7. Мiсця забруднення рук сполуками епоксидного клею протерти ватним тампоном, змоченим ацетоном, пiсля чого руки вимити водою з милом. Пiсля миття шкіру висушити паперовим рушником одноразового користування, а потiм змастити її м'якою жирною маззю на основi ланоліну, вазеліну чи касторового масла.

4.6.8. При попаданнi смоли в очi треба негайно промити їх значною кiлькiстю води, а потiм щойно приготовленим фiзiологiчним розчином (водний одновідсотковий розчин повареної солi) за допомогою ватного тампона. Пiсля цього потерпілий обов'язково повинен звернутися до лікаря.

4.6.9. При різних подразненнях шкiри, при поганому самопочуттi пiд час i пiсля роботи, а також у випадку появи набряклостi повiк очей необхiдно звернутись до лiкаря.

4.6.10. Працiвники, у яких робота з епоксидними смолами викликає стiйкі подразнення шкіри аж до захворювання, повиннi бути переведенi на iншу роботу.

4.6.11. Контроль за забезпеченням безпеки при роботах з епоксидними смолами та виконанням працiвниками усiх необхiдних правил особистої гiгiєни покладається на адмiнiстративно-технiчний персонал підприємства.

4.7. Вимоги безпеки при застосуванні бітумних компаундів при монтажі кабелів.

4.7.1. При розiгрiваннi бiтумних компаундiв необхiдно користуватися металевою посудиною з кришкою i носиком.

4.7.2. Розiгрiвати бiтумнi компаунди необхiдно на жаровні. При розiгрiваннi компаунд перемiшувати металевою мiшалкою або ложкою з дерев'яною ручкою. Попадання вологи в гарячу масу не допускається. Вимiрювати температуру розплавленого компаунду необхiдно технiчним термометром.

4.7.3. Бiтумний компаунд розiгрiвати на поверхнi землi не ближче 2 м вiд котловану (колодязя).

4.7.4. При загораннi бітумного компаунду термiново припинити його розiгрiвання та закрити посудину кришкою. Розлитий палаючий компаунд гасити вогнегасником або сухим пiском.

4.7.5. При розiгрiванні, перенесенні бітумного компаунду та заливанні муфти бiтумним компаундом користуватися брезентовими рукавицями i захисними окулярами. Рукава одягу зав'язувати на зап'ястях поверх рукавиць або застосувати рукавицi довжиною до лiктя.

4.7.6. Перевозити чи опускати у котлован (подавати на гору) посудину з розiгрiтим компаундом необхiдно в паяльному вiдрi. Відро і посудину необхiдно ставити на землю або на мiцну основу.

4.7.7. Заливати муфту компаундом необхiдно на мiсцi її встановлення.

4.7.8. Після роботи з кабелем, заповненим гідрофобною сполукою, протерти руки змоченою у бензинi тканиною (ганчіркою), а потiм ретельно промити водою з милом.

4.8. Вимоги безпеки при роботі з газами, що знаходяться в балонах під високим тиском.

4.8.1. Для забезпечення роботи елементів систем пневматичного захисту кабелів зв’язку і проведення технологічних робіт використовуються балони, в яких знаходяться під високим тиском такі гази, як повітря, азот, вуглекислий газ, хладон-22.

4.8.2. Балони, що використовуються, повинні мати тавро про останній огляд (періодичність оглядів - 5 років), справний вентиль, не мати пошкоджень корпусу.

4.8.3. Балони з газами, що знаходяться у приміщенні, повинні знаходитися від радіаторів опалення та інших опалюючих приладів і печей на відстані не менш ніж 1 м, а від джерел тепла з відкритим вогнем не менш ніж 5 м.

4.8.4. При необхідності переливання з одного балону в інший таких газів, як хладон та вуглекислий газ, необхідно використовувати ваги та керуватися нормами, що вказані у таблиці:

Тип газу

Вага газу на 1 л ємності балону, не більше, кг

Ємність балону, що потрібна для 1 кг газу, не менше, л

Хладон- 22

Вуглекислий газ

1

0,75

1

1,34

4.8.5. У випадку заморожування вентилю балона з вуглекислим газом використовувати воду для розморожування з температурою, що не перевищує 250С.

4.8.6. Відкриття та закриття вентилів балонів проводити рукою або спеціальним ключем, без використання подовжувача.

5. Дії персоналу, які забороняються при монтажі кабелів

5.1. При монтажі кабелів забороняється:

- виконувати без наряда-допуска роботи з підвищеною небезпекою;

- спускатися в колодязь, не перевіривши газоіндикатором відсутність в ньому вибухових або шкідливих газів;

- при роботі в колодязі для освітлення користуватися переносними електричними лампами напругою вище 12 В;

- розпалювати паяльну лампу, розігрівати прошпарочну, заливочну масу на відстані ближче 2 м від колодязя (котловану);

- передавати запалену паяльну лампу, посудину з розігрітою прошпарочною, заливочною масою із рук в руки.

- користуватися легкозаймистою рідиною (бензином, ацетоном) неподалік від відкритого вогню;

- палити в кабельних колодязях та біля них;

- розігрівати закупорені банки із заливочною масою;

- проводити розігрівання прошпарочної, заливочної маси та заливання ними муфт без брезентових рукавиць та захисних окулярів;

- застосовувати соляну кислоту як флюс;

- готувати флюси для паяння, паяльні пасти, заливочні компаунди у приміщеннях, не обладнаних витяжною вентиляцією.

5.2. При роботі з паяльною лампою додатково забороняється:

- використовувати несправну паяльну лампу;

- наливати чи виливати пальне та розбирати паяльну лампу поблизу відкритого вогню;

- розпалювати паяльну лампу та водночас наливати пальне крізь ніпель пальника;

- знімати пальник, поки не буде спущено стиснене повітря;

- спускати стиснене повiтря крізь наливний отвір лампи, що горить;

- вивертати заливну пробку на запаленій лампi;

- пiдiгрiвати резервуар паяльної лампи;

- наливати в паяльну лампу етилований бензин;

5.3. При роботі з газовим пальником додатково забороняється:

- вносити балони в кабельні колодязі;

- перевіряти щільність з’єднання за допомогою відкритого вогню;

- працювати при наявностi хоча б незначних витоків газу;

- залишати без нагляду запалений пальник.

5.4. При спаюванні кабелів у свинцевій оболонці додатково забороняється:

- перемішувати розігріту масу дерев’яною палицею для запобігання розбризкування маси;

- гасити водою масу, що загорілася.

5.5. При роботі з пістолетом для спаювання забороняється:

- охолоджувати обойму пiстолета снiгом або водою.

5.6. При зварюванні оптичних кабелів забороняється:

- експлуатація зварювального приладу із знятим захисним кожухом блоку електродів;

- обстеження торця оптичного волокна за допомогою збільшувальних приладів (мікроскопа або збільшувального скла) при включених оптичних передавальних приладах.

5.7. При застосуванні клеючих сполук для зрощення кабелю забороняється:

- зберiгання харчів та прийняття їжі, а також паління в робочому примiщенні, де є клеючі сполуки.

5.8. При застосуванні бітумних компаундів при монтажі кабелів забороняється:

- розігрівати закупорені банки із заливочною масою;

- гасити водою бітумний компаунд, що загорівся;

- передавати паяльне відро чи посудину з розігрітим компаундом із рук в руки;

- переміщати муфту, яка залита розплавленим компаундом.

5.9. При роботі з газами, що знаходяться в балонах під високим тиском забороняється:

- для зберігання зазначених в розділі 4.8 газів використовувати балони з-під кисню;

- використовувати гарячу воду (вище 250С) для розморожування вентилю балона з вуглекислим газом.

6. Дії в аварійних ситуаціях

6.1. При монтажі кабелів можливі такі аварійні ситуації:

- виток небезпечного газу;

- пошкодження схованих трубопроводів з можливим викидом небезпечної рідини, пару, газу;

- загоряння легкозаймистої рідини (бензину, ацетилену), прошпарочної або заливочної маси, компаунду;

- ураження працівника електричним струмом;

- ураження працівника небезпечною рідиною, паром, газом;

- інші аварійні ситуації, які безпосередньо не пов’язані з монтажем кабелю.

6.2. Кожний працівник, який першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації, повинен негайно припинити роботу і подати команду “Стоп!”.

6.3. Команду “Стоп!”, подану будь-яким працівником, повинні негайно виконати усі працівники, які почули її.

6.4. Про загрозу виникнення або про виникнення аварійної ситуації працівник повинен негайно повідомити безпосереднього керівника робіт.

6.5. При виявленні в колодязі небезпечного газу (метану, пропану, бутану і т.ін.) негайно повідомити керівника робіт та працівників газової мережі, відкрити сусідні колодязі та розкрити канали між ними. Доки не буде повної впевненості у відсутності газу і виключена можливість вибуху газу, біля колодязя ні в якому разі не допускається розведення вогню. До роботи можна приступити лише після надійного провітрювання колодязя вентилятором.

6.6. У разі пошкодження схованих трубопроводів припинити роботу, по можливості, перекрити пошкоджені трубопроводи, залишити небезпечну зону та повідомити службу газового господарства.

6.7. Під час загоряння легкозаймистих речовин, прошпарочної або заливочної маси полум’я гасити вуглекислотним вогнегасником, при його відсутності - землею або брезентом.

6.8. При ураженні працівника електричним струмом звільнити потерпілого від дії електричного струму: негайно відключити електроустановку; перерубати або перерізати провід будь-яким інструментом з ізолюючою рукояткою; відокремити потерпілого від струмопровідних частин, використовуючи діелектричні захисні засоби або інші ізолюючі предмети.

6.9. При ураженні працівника небезпечною рідиною, паром або газом потерпілого вивести (винести) в безпечне місце.

6.10. У всіх випадках до потерпілого викликати лікаря, а до його прибуття надавати потерпілому першу медичну допомогу.

6.11. При загрозі виникнення або при виникненні інших аварійних ситуацій, не пов’язаних безпосередньо з монтажем кабелю, діяти відповідно до своїх обов’язків згідно плану ліквідації аварій.