Нормативний документ з охорони праці

Державного комітету зв’язку України

УЗГОДЖЕНО

УОЕ "УКРТЕЛЕКОМ"

лист від 19.09.97

вих. № 27-6-100

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомітету зв'язку

України

від 04.11.97 N13

ВДОП 5.2.30-5.10 - 97

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ МОНТАЖНИКА ЗВ??ЯЗКУ-ЛІНІЙНИКА

ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЗВ’ЯЗКУ

Київ

1. Загальні положення

1.1. Типова інструкція з охорони праці для монтажника зв’язку-лінійника повітряних ліній зв’язку (надалі монтажника чи монтажника-лінійника) встановлює вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватись при проведенні монтажних робіт на повітряних лініях зв’язку.

1.2. Типова інструкція є обов’язковою для всіх підприємств Держкомітету зв’язку України (надалі - підприємства) незалежно від їх організаційно-правової структури, форми власності та видів діяльності. Типова інструкція впроваджується на підприємстві наказом власника підприємства.

1.3. Залежно від виробничих умов підприємства на підставі типової інструкції підприємство може розроблювати відповідну інструкцію, чинність якій надається наказом власника підприємства. Інструкція повинна додатково містити спеціальні вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватися при проведенні монтажних робіт на повітряних лініях зв’язку.

Вимоги такої інструкції не можуть cуперечити вимогам типової інструкції. Відповідальність за це несе власник підприємства.

1.4. Типова (або розроблена на підприємстві) інструкція видається під розпис всім, хто проводить монтажні роботи на повітряних лініях зв’язку. Працівник повинен постійно мати інструкцію у себе або на робочому місці.

1.5. За порушення вимог типової (або розробленої на підприємстві) інструкції винні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.6. Відповідальними за додержання монтажником-лінійником правил безпеки при проведенні монтажних робіт є керівники підрозділів підприємств, до складу яких входять ці монтажники-лінійники.

1.7. Керівники (відповідальні виконавці) робіт зобов’язані особисто бути присутніми та забезпечувати виконання правил безпеки при монтажних роботах на ділянках повітряних ліній з підвищеною небезпекою:

- які зазнають впливу ліній електропередач;

- які мають ланцюги дистанційного живлення;

- де виконується встановлення і заміна опор, підвішування і демонтаж проводів, демонтаж ліній;

- при улаштуванні, переобладнанні і ремонті перехрещень з лініями електропередачі будь-якої напруги, контактними проводами трамваїв і тролейбусів, електрифікованими залізницями, а також з фідерними лініями проводового мовлення I класу;

- при улаштуванні, переобладнанні і ремонті перехрещень з полотном залізниць і автомагістралей;

- при роботах в місцях зближення з повітряними лініями електропередачі будь-якої напруги;

- при підвішуванні і демонтажі проводів, які зазнають впливу електрифікованих залізниць;

- при роботах біля стояків, встановлених на крутих та неогороджених дахах, при відсутності люка, трапа і тросового підходу поблизу стояка, на дахах будинків висотою більше 10 м, а також на дахах, покритих льодом або тонким шаром снігу;

- при улаштуванні щоглових переходів, заміні кінцевих, кутових, кабельних та інших складних опор.

Ці роботи виконуються тільки за нарядом-допуском.

1.8. Повторний інструктаж з правил безпеки проводиться не рідше одного разу на три місяці. При зміні умов та характеру роботи чи при порушенні працівником правил безпеки проводиться позаплановий інструктаж.

2. Обов’язкові вимоги до монтажника-лінійника

2.1. До проведення монтажних робіт на повітряних лініях зв’язку допускаються працівники не молодші 18 років, які пройшли навчання безпечним методам праці, перевірку знань правил безпеки з позитивним результатом та мають відповідне посвідчення.

2.2. Працівники, які допущені до виконання монтажних робіт, повинні проходити попередній та періодичні медичні огляди згідно з переліком професій у терміни, встановлені Міністерством охорони здоров’я України за узгодженням з Держнаглядохоронпраці.

2.3. Монтажник-лінійник повинен знати:

- типову (або розроблену на підприємстві) інструкцію з охорони праці для монтажника-лінійника повітряних ліній зв’язку;

- заходи надання першої допомоги потерпілим.

2.4. Монтажник-лінійник зобов’язаний:

- виконувати тільки ту роботу, яка доручена безпосереднім керівником, та проводити її справним інструментом, використовуючи його тільки за прямим призначенням;

- не виконувати розпоряджень, що суперечать правилам безпеки. Одержавши таке розпорядження, звернути увагу керівника, що надав його, на суперечність розпорядження правилам безпеки;

- не допускати присутності сторонніх осіб на робочому місці;

- надавати першу допомогу потерпілим та вживати заходів щодо усунення порушень правил охорони праці;

- негайно повідомляти безпосереднього керівника про порушення правил та випадки травматизму.

2.5. Монтажні та демонтажні роботи на повітряних лініях зв’язку повинні виконуватися не менше як двома монтажниками-лінійниками.

2.6. Монтажні та демонтажні роботи повинні проводитися у спецодязі та спецвзутті згідно з “Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам зв’язку”.

2.7. До зварювальних робіт з використанням термітних патронів допускаються працівники, які пройшли курс технічного навчання по використанню термітних патронів.

2.8. До зварювальних робіт на лініях, по проводах яких подається дистанційне живлення, допускаються працівники, які знають вимоги безпеки при монтажних роботах та мають кваліфікаційну группу з електробезпеки не нижче III.

2.9. Зварювальні роботи на лініях, які зазнають впливу ліній електропередачі, повинні виконувати не менше ніж два працівника, один з яких повинен мати кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче IV.

3. Вимоги безпеки перед початком робіт

3.1. Перед початком робіт на ділянках повітряних ліній з підвищеною небезпекою керівник робіт повинен провести з працівниками цільовий інструктаж з безпечного виконання робіт.

3.2. Перед початком робіт з монтажу проводів ліній відповідальний виконавець робіт (керівник бригади) зобов’язаний перевірити надійність та міцність опор на ділянці, де виконується монтаж, і не допускати підйом монтажника на ненадійні опори до їх укріплення.

3.3. Перед початком виконання монтажних робіт на опорі перевірити у кігтів кріплення серпа та стремена, справність зубів (шипів), ременів та застіжок, у пояса - справність карабіна, цілість стяжних ременів та кілець ланцюга, наявність чохла на ланцюгу.

3.4. Піднявшись на опору повітряної лінії, необхідно за допомогою індикатора переконатися у відсутності на проводах сторонньої напруги. Перевіряти відсутність сторонньої напруги необхідно спочатку індикатором високої напруги, а після цього - індикатором низької напруги.

4. Вимоги безпеки при виконанні робіт

4.1. Вимоги безпеки під час підвішування проводів.

4.1.1. Перед розмотуванням проводів уздовж лінії, в межах охоронної зони зарості, кущі та гілки дерев, які заважають розмотуванню і підвішуванню проводів, обрізати.

4.1.2. При розмотуванні проводів працювати в рукавицях і захисних окулярах.

4.1.3. При розмотуванні проводу стежити, щоб провід не зачепився за який-небудь предмет і на проводі не утворювались “баранчики”.

При вивільненні проводу, що зачепився та утворив кут, працівник повинен знаходитись із зовнішньої сторони кута.

4.1.4. При підвішуванні проводів через дороги, вулиці, переїзди і т. ін. розмотані проводи повинні бути підняті і тимчасово закріплені на такій висоті, щоб не заважати руху транспорту. Якщо неможливо підняти проводи на потрібну висоту, необхідно виставити охорону на час підвішування проводів та призупинити рух транспорту. Охорону виставляти і при розмотуванні проводів.

Охоронець повинен бути одягнений у сигнальний жилет (червоно-оранжевого кольору) і тримати у руках червоний прапорець.

Охоронну зону по периметру необхідно позначати сигнальною мотузкою з червоними прапорцями, підвішеною на висоті 1 м від грунту.

4.1.5. При підвішуванні проводів в населених пунктах і на перехрещенні доріг для попередження водіїв транспортних засобів та пішоходів на тротуарах з обох боків і на проїжджій частині назустріч руху транспорту встановити попереджувальні знаки “Дорожні роботи” на відстані 15-20 м від місця проведення робіт. В разі поганої видимості додатково встановити світлові сигнали. Перебування людей поблизу проводу, що натягується, забороняється. Перед початком проведення робіт на проїжджій частині сповістити місцеві органи ДАІ про місце і час проведення робіт.

4.1.6. Підвішування проводів через залізничне полотно повинно бути узгоджене з адміністрацією залізниці. Проведення робіт під час проходження потягів забороняється. Якщо при наближенні потягу підняти провід на потрібну висоту не вдається, його необхідно перерізати на обох перехідних опорах.

4.1.7. При підвішуванні проводів на верхній траверсі або на першому і другому місцях крюкового профілю опор ліній зв’язку і проводового мовлення, які мають повітряні перехрещення з лініями електропередачі в будь-якому прогоні, проводи, що підвішуються, необхідно заземляти з обох боків від місця роботи, а також через ці проводи необхідно перекинути обмежувальну мотузку.

4.1.8. При тимчасовому припиненні робіт з підвішування проводів не закріплені на ізоляторах проводи повинні бути закріплені на опорі з додержанням установлених габаритів по відношенню до землі. Якщо є бухта проводу, то під час перерви в роботі її також слід укріпити на опорі.

4.1.9. При роботі на кутовій опорі з траверсним профілем необхідно розташовуватися із зовнішньої сторони кута по відношенню до проводів, на яких проводиться робота. Перед початком роботи необхідно перевірити міцність насадки ізоляторів біля проводу, по відношенню до якого працівник буде знаходитися із внутрішньої сторони кута. Биті та надтріснуті ізолятори необхідно знімати з крюків та штирів в рукавицях.

4.1.10. На кутовій опорі з крюковим профілем необхідно працювати із зовнішньої сторони кута, утвореного проводами.

4.1.11. Піднімати арматуру або проводи необхідно за допомогою мотузки і після того, як працівник стійко і надійно укріпиться на опорі. До середини мотузки прив’язують необхідні предмети, другий кінець мотузки знаходиться в руках у працівника, який стоїть унизу та утримує предмети, що піднімаються, від розгойдування.

4.1.12. Підйом на залізобетонну опору повинен виконуватися або із застосуванням автомашини з телескопічною вишкою, або за допомогою спеціальних монтерських кігтів. При цьому переходити на другий бік опори дозволяється тільки після спускання донизу та підйому на той бік опори, де необхідно виконувати роботи.

4.1.13. Підвішування проводу з телескопічної автовишки повинно проводитись згідно з ГОСТ 12.3.033-84 “ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации”.

4.1.14. На кабельних, ввідних, контрольних опорах і опорах, на яких розташовані іскрові та газонаповнені розрядники, струмовідводи (спуски для заземлення), які не мають розриву, повинні бути закриті по всій довжині опори дерев’яною рейкою, щоб працівник, знаходячись на опорі, не міг торкнутися струмовідводу кігтями.

На кабельних опорах, не обладнаних східцями, спуски кабелів повинні захищатися дерев’яними рейками.

4.1.15. Перед початком роботи на мостових кронштейнах, укріплених на фермах залізничного або шосейного моста та обладнаних спеціальними площадками, необхідно при виході на площадку закріпитися ланцюгом запобіжного пояса за мостовий кронштейн. При відсутності площадки працівник повинен попередньо прив’язати себе страхувальним канатом до конструкції моста і тільки після цього виходити до кронштейна та влізати на нього. Канат повинен бути такої довжини, яка б дозволяла працівнику вільно переміщуватися по кронштейну зверху вниз. Крім страхувального каната, працівник повинен закріплятися ланцюгом запобіжного пояса за мостовий кронштейн. Робота повинна проводитись у присутності другої особи, яка зобов’язана страхувати працівника.

4.1.16. Кабельні опори повинні обладнуватися кабельними площадками, огородженими поруччями. Площадки не повинні торкатися спуску для заземлення, блискавковідводу.

4.1.17. При підвішуванні кабелів з драбини необхідно кріпити її до троса мотузками. Кінці драбини, які спираються на землю, повинні мати сталеві наконечники. Працюючий на драбині повинен кріпитися до троса ланцюгом запобіжного пояса. Довжина драбини не повинна перевищувати 5 м. Підвішувати кабель з драбини на трос, який має зростки в прогоні, забороняється.

4.2. Вимоги безпеки під час зварювання проводів.

4.2.1. Проводи можна зварювати на землі або на опорі, при цьому робітник повинен знаходитись від проводу, що зварюється, на відстані не менше 0,5 м.

4.2.2. Зварювати проводи та зрощувати їх холодним способом необхідно в рукавицях та спеціальних захисних окулярах.

4.2.3. Незгорілий термітний сірник слід класти в спеціальне коритце, яке підвішується або кріпиться до термозварювальних кліщів.

4.2.4. Згорілий патрон необхідно збивати з проводу в коритце у напрямку від себе тільки після його охолодження (потемніння). Забороняється торкатися та поправляти рукою неохололий патрон.

4.2.5. Запасні термітні патрони необхідно зберігати в металевій коробці в робочій сумці окремо від термітних сірників.

4.2.6. Термітні сірники необхідно зберігати в окремих коробках. Кожний сірник повинен бути обгорнений папером, і всі сірники акуратно укладені в коробку.

4.2.7. Під час перевезення термопатрони необхідно щільно укласти в ящик аналогічно заводській укладці. При перекладенні та перенесенні ящиків з термопатронами не слід допускати сильного струшування, кидків.