Нормативний документ з охорони праці

Державного комітету зв'язку України

УЗГОДЖЕНО

УОЕ "УКРТЕЛЕКОМ"

лист від 19.09.97

вих. № 27-6-100

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомітету зв'язку

України

від 04.11.97 N13

ВДОП 5.2.30-5.11 - 97

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА (ЕЛЕКТРОМОНТЕРА),

ЩО ОБСЛУГОВУЄ ОБЛАДНАННЯ КРОСІВ

Київ

1. Загальні положення

1.1. Типова інструкція з охорони праці для електромеханіка (електромонтера), що обслуговує обладнання кросів, встановлює вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватись при організації робочих місць, монтажі, ремонті та експлуатації кросового обладнання телефонних станцій.

1.2. Типова інструкція є обов'язковою для усіх підприємств Державного комітету зв'язку України (надалі - підприємства) незалежно від їх організаційно-правової структури, форм власності та видів діяльності. Типова інструкція впроваджується на підприємстві наказом власника підприємства.

1.3. Залежно від виробничих умов підприємства на підставі типової інструкції підприємство може розроблювати відповідну інструкцію, чинність якій надається наказом власника підприємства. Інструкція повинна додатково містити спеціальні вимоги безпеки, яких необхідно дотримуватися при виконанні певних робіт.

Вимоги такої інструкції не можуть протирічити вимогам типової інструкції.

1.4. Типова (або розроблена на підприємстві) інструкція видається під розпис всім, хто проводить роботи на обладнанні кросів. Працівник повинен постійно мати інструкцію у себе або на робочому місці.

1.5. За порушення вимог типової (або розробленої на підприємстві) інструкції винні несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

1.6. Відповідальними за додержання електромеханіком (електромонтером) правил безпеки при обслуговуванні обладнання кросів є керівники підрозділів підприємств, до складу яких входять ці електромеханіки (електромонтери).

1.7. Роботи виконуються за нарядом, розпорядженням керівника або в порядку поточної експлуатації згідно з технологічними картками, технічною документацією.

1.8. Керівники робіт зобов'язані особисто бути присутніми та забезпечувати виконання правил безпеки при роботах з підвищеною небезпекою на обладнанні кросів:

- при демонтажі великогабаритного обладнання зв'язку, змонтованого рядами в апаратному залі;

- при реконструкції кроса.

Ці роботи виконуються тільки за нарядом-допуском.

1.9. На картках (форма ТФ-2/2) абонентських повітряних ліній зв’язку, які мають перехрещення та зближення з ЛЕП, повинна бути зроблена про це відповідна позначка.

1.10. В приміщеннях кроса необхідно обладнати ящик з аварійним комплектом інструментів та захисних засобів (діелектричні рукавички, діелектричні килимки, інструмент з ізолюючими рукоятками, запас запобіжників).

2. Обов'язкові вимоги до електромеханіка (електромонтера)

2.1. До обслуговування обладнання кросів допускаються працівники не молодші 18 років, які пройшли навчання безпечним методам праці, перевірку знань правил безпеки з позитивним результатом та мають відповідне посвідчення.

2.2. Працівники, які допущені до обслуговування обладнання кросів, повинні проходити попередній та періодичні медичні огляди згідно з переліком професій у терміни, встановлені Міністерством охорони здоров’я України за узгодженням з Державним комітетом по нагляду за охороною праці України.

2.3. Повторний інструктаж з правил безпеки з цими працівниками проводиться не рідше одного разу на три місяці.

2.4. Електромеханік (електромонтер) повинен знати:

- типову (або розроблену на підприємстві) інструкцію з охорони праці;

- заходи надання першої допомоги потерпілим.

2.5. Електромеханік (електромонтер) зобов'язаний:

- виконувати роботу справним інструментом, використовуючи його тільки за прямим призначенням;

- не виконувати розпоряджень, що суперечать правилам безпеки. Одержавши таке розпорядження, звернути увагу керівника, який видав це розпорядження, на суперечність його правилам безпеки.

3. Вимоги безпеки перед початком роботи

3.1. До початку робіт необхідно:

- одягти робочий одяг;

- підготувати діелектричні рукавички, інструмент з ізолюючими рукоятками, захисні окуляри, перевірити наявність діелектричних килимків;

- перевірити справність захисних засобів, відсутність на них зовнішніх пошкоджень, почистити і витерти їх, перевірити по штампу строк придатності;

- перевірити діелектричні рукавички на відсутність проколів шляхом згортання їх в бік пальців.

3.2. Переконатися в достатньому освітленні робочого місця та за необхідності застосувати переносний електричний світильник, який необхідно оснащувати запобіжною сіткою з рефлектором та гачком для підвішування, перевіривши справність його проводу. Допускається застосування переносних електричних світильників напругою не більше 42 В.

При роботі дозволяється користуватися переносними електричними світильниками напругою 60 В постійного струму тільки при умові, що корпус світильника виготовлений з ізолюючого матеріалу, має захисну сітку та відбивач (рефлектор).

3.3.Перевірити:

- заземлення обладнання і цілісність проводів заземлення;

- наявність перед лицьовими і монтажними сторонами УКО, а також каркасами стояків, на які заводяться кабелі з напругою дистанційного живлення (ДЖ), діелектричних килимків;

- закриття ріжків кросу металевими косинками (щоб уникнути удару і порізу).

- закриття гнізд УКО, які знаходяться під напругою дистанційного живлення, захисними ізолюючими кришками;

- загерметизованість всіх отворів між кросом та шахтою.

4. Вимоги безпеки під час роботи

4.1. Рухомі, з верхнім роликовим ковзанням драбинки (драбини), які використовуються при роботах у двох’ярусних кросах, повинні закріплятися стопорним пристроєм.

4.2. При роботі з інструментом розташовувати його на робочому місці слід таким чином, щоб виключити можливість падіння інструмента.

4.3. При виконанні кросування на УКО необхідно користуватися інструментом з ізолюючими рукоятками.

4.4. При виконанні кросування, вимірюваннях та інших роботах на рамках УКО спочатку перевірити відсутність сторонньої напруги за допомогою вольтметра або індикатора напруги.

4.5. При виявленні сторонньої напруги на телефонній лінії працівник кроса зобов'язаний попередити начальника зміни або лінійного електромонтера, а також:

- роз'єднати з станційним обладнанням за допомогою роз'єднувача (фібрової прокладки або вилки з ізоляційного матеріалу) сполучні і абонентські лінії у випадку попадання на них сторонньої напруги;

- вивісити плакат "СТІЙ! НАПРУГА!";

- після ліквідації пошкодження перевірити відсутність сторонньої напруги на лініях зв'язку вольтметром або індикатором напруги;

- зняти роз'єднувачі і плакат.

4.6. Установлення та зняття запобіжників виконувати при знятій напрузі.

4.7. У ланцюгах, в яких не можливе зняття напруги, дозволяється заміна запобіжників під напругою , але зі знятим навантаженням ( за допомогою роз'єднувача). Запобіжники замінювати за допомогою ізолюючих кліщів, у захисних окулярах та діелектричних рукавичках.

4.8. Заміну плавких вставок запобіжників, що мають конструктивні пристосування для зняття (наприклад, типу "сигнальні"), дозволяється виконувати без діелектричних рукавичок або ізолюючих кліщів.

4.9. Для комутації у колі живлення треба користуватися дужками з ізолюючим покриттям частини, за яку беруться руками, або двопарними вилками в ізольованому корпусі.

4.10. При заміні дужок у ланцюгах дистанційного живлення необхідно користуватися діелектричними рукавичками, стоячи на діелектричному килимку.

4.11. Термічні котушки у кросі і на УКО та запобіжники замінюються тільки після ліквідації з'єднання проводів телефонної лінії з проводами електромережі.

4.12. Заміну елементів захисту слід проводити однією рукою, другою рукою не торкатися заземлених конструкцій.

4.13. Електричні вимірювання ланцюгів повітряних ліній зв'язку, що зазнають небезпечного впливу ліній електропередачі і електрифікованих залізниць, треба проводити в присутності другої особи.

4.14. Для чистки контактних з??єднань обладнання необхідно користуватися спиртом.

4.15. Для пайки приладів слід користуватися електропаяльниками з напругою не більше 42 В.

4.16. Зайвий припій дозволяється знімати на спеціальну підставку для паяльника.

4.17. При коротких перервах у роботі з електропаяльником треба класти його на підставку з металевими скобами.

4.18. Прилади, розташовані у верхній частині штативів, повинні обслуговуватися з справних драбинок, при цьому дотримуватися правил безпеки при роботі із застосуванням драбин (драбинок).

4.19. Для електроживлення переносних пристроїв напругою 220 В змінного струму в приміщеннях необхідно користуватися розетками з контактом заземлення та шнурами живлення, які мають вилку з контактом заземлення.

5. Вимоги безпеки після закінчення роботи

5.1. При тривалих перервах та після закінчення роботи паяльник слід обов'язково вимикати з електромережі.

5.2. Після закінчення робіт, що виконані за нарядом-допуском, закрити і здати наряд-допуск.

Про закінчення робіт, що виконані за розпорядженням, повідомити особу, яка віддала розпорядження.

5.3. Після закінчення робочого дня робоче місце упорядкувати, інструменти та засоби захисту покласти на призначене для них місце.

5.4. Якщо робота на кросі змінна, необхідно про всі небезпечні випадки, які трапилися за зміну і залишаються на робочому місці, повідомити змінника.

6. При обслуговуванні обладнання кросів ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- проводити електричні вимірювання на вводах ліній зв'язку під час грози;

- знімати роз'єднувач, який відключає телефонну лінію від станційного обладнання, до заміни термічних котушок і запобіжників;

- торкатися рамок УКО, пофарбованих червоною фарбою, а також чохлів і кожухів, на яких нанесені знаки електричної напруги для попередження обслуговуючого персоналу про небезпеку ураження електричним струмом;

- користуватися інструментами без ізолюючих рукояток;

- користуватися несправними або саморобними драбинками (драбинами);

- під час паяння на УКО відгинати пружини і струшувати припій за рахунок вібрації;

- застосовувати тимчасові перемички замість стандартних запобіжників;

- самостійно усувати коротке замикання;

- для чистки обладнання використовувати етилований бензин;

- допускати присутність сторонніх осіб на робочому місці;

- користуватися захисними засобами із закінченим строком придатності;

- застосовувати пісок, воду та пінні вогнегасники для гасіння пожежі в обладнанні кроса;

- класти інструмент на східці та площадки драбин і драбинок.

7. Дії в аварійних ситуаціях та при нещасних випадках

7.1. Аварійні роботи необхідно проводити не менше, як двома особами.

7.2. Під час проведення робіт по обслуговуванню обладнання кросів можливі такі аварійні ситуації:

- поява на сполучних або абонентських лініях високої сторонньої напруги;

- коротке замикання в електрообладнанні з можливим загоранням;

- пожежа;

- інші аварійні ситуації, які безпосередньо не пов'язані з обслуговуванням обладнання кросів.

Можуть мати місце такі нещасні випадки:

- ураження працівника електричним струмом;

- поранення працівника;

- опіки працівника.

7.3. Кожний працівник, який першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації, повинен негайно припинити роботу і подати команду "Стоп!".

7.4. Команду "Стоп!", подану будь-яким працівником, повинні виконати всі працівники, які почули її.

7.5. Про загрозу виникнення або про виникнення аварійної ситуації працівник повинен негайно повідомити безпосереднього керівника робіт (начальника зміни).

7.6. При виявленні на повітряних лініях зв'язку сторонньої напруги діяти згідно з п. 4.5.

7.7. При виникненні короткого замикання у електромережі негайно припинити роботу, відключити електромережу.

7.8. У разі виникнення пожежі у кросовому приміщенні необхідно негайно припинити роботу, зателефонувати 01 та розпочати гасити пожежу за допомогою вуглекислотного чи порошкового вогнегасника або протипожежною тканиною.

7.9. При ураженні працівника електричним струмом: звільнити потерпілого від дії електричного струму: відключити електромережу; відділити потерпілого від струмопровідних частин з застосуванням діелектричних захисних засобів або інших ізолюючих речей і предметів (сухого одягу, сухої жердини, прогумованого матеріалу тощо); перерізати або перерубати провід будь-яким інструментом з ізолюючою рукояткою.

7.10. При пораненні або опіках накласти на поранене місце стерильний матеріал і перев'язати його бинтом.

7.11. У всіх випадках до потерпілого викликати лікаря, а до його прибуття надати потерпілому першу допомогу.

7.12. При загрозі виникнення або виникненні інших аварійних ситуацій, не пов'язаних безпосередньо з роботою у кросі, діяти відповідно до своїх обов'язків згідно з Планом ліквідації аварій.