Нормативний документ про охорону праці

Державний комітет зв’язку України

Узгоджено

УОПЗ “Укрпошта”

лист від 16.09.97р.

вих. № 23-05-2553

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держкомітету зв'язку

України

від 04.11.97 N13

 

ВДОП 5.2.10-5.20 -97

Типова інструкція з охорони праці

для начальника поштового вагону

 

Київ

1. Загальні положення

 

1.1 Типова інструкція по охороні праці для начальника поштового вагону (ВПН) встановлює вимоги безпеки, яких повинен ВПН додержуватися сам і додержання яких вимагати від членів бригади ВП.

1.2 Типова інструкція є обов’язковою для усіх підприємств поштового зв’язку незалежно від організаційно-правової структури, форми власності і видів діяльності. Типова інструкція впроваджується на підприємстві наказом власника (керівника) підприємства.

1.3. Залежно від виробничих умов підприємства на підставі типової інструкції підприємство може розроблювати відповідну інструкцію, якій надається чинності наказом власника підприємства. Інструкція повинна додатково містити вимоги безпеки, яких необхідно додержуватися ВПН на цьому підприємстві.

Вимоги цієї інструкції не можуть суперечити вимогам типової інструкції. Відповідальність за це несе власник підприємства.

1.4 Типова (або розроблена на підприємстві) інструкція видається усім особам, що виконують обов’язки ВПН або заміщують ВПН, під розпис. Ці особи повинні постійно мати інструкцію при собі або на робочому місці при виконанні обов’язків ВПН.

1.5 За порушення вимог типової (або розробленої на підприємстві) інструкції винні несуть відповідальність згідно чинному законодавству.

 

2. Обов’язкові вимоги до ВПН

 

2.1. До роботи ВПН допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли навчання безпечним методам праці, перевірку знань з питань охорони праці з позитивним результатом, одержали відповідне посвідчення, мають необхідну кваліфікацію та практичні навики роботи.

2.2. ВПН повинні знати:

- типову (або розроблену на підприємстві) інструкцію по охороні праці для ВПН;

- інструкцію по сигналізації на залізницях;

- способи надання першої долікарської допомоги потерпілим.

 

3. Загальні вимоги

 

3.1. Поштовий вагон (ВП) є пересувним підприємством поштового зв’язку, тому ВПН несе особисту відповідальність за виконання правил охорони праці працівниками бригади ВП.

3.2. ВПН зобов’язаний забезпечити виконання працівниками бригади правил внутрішнього трудового розпорядку:

- не залишати ВП без нагляду;

- не допускати в ВП сторонніх осіб, що не мають відповідних документів;

- не допускати розпивання спиртних напоїв членами бригади ВП, а також куріння в приміщеннях ВП (крім холодного тамбуру).

3.3. ВПН зобов’язаний дотримуватися сам і вимагати від членів бригади дотримування правил особистої гігієни:

- мити руки перед прийманням їжі з використанням миючих засобів;

- не вживати некип’ячену воду, а також воду з технічного водопроводу;

- підтримувати чистоту при приготуванні їжі;

- в жарку погоду користуватися душем і ванною для миття ніг.

3.4. ВПН і члени бригади під час роботи повинні користуватися спецодягом: халатом або костюмом бавовняним. рукавицями комбінованими, сигнальними жилетами, при роботах зимою додатково - курткою та брюками з утепленою підкладкою.

 

4. Вимоги безпеки перед початком робіт

 

4.1. Одержати від керівництва підприємства зв’язку інформацію про прибуття та відправлення потягу, про місця заправки ВП питною і технічною водою, паливом на станціях по маршруту слідування.

4.2. Під час руху до ВП уважно прислухуватися до звукових сигналів локомотивів і до повідомлень радіомережі залізничної станції.

4.3. За необхідністю руху по залізничних коліях рухатися по обочині залізничного полотна або посередині колії, не наступаючи на головки рейок.

Залізничні колії переходити у встановлених місцях по переїздах, пішохідних доріжках, настилах; як виняток - в неустановлених місцях під прямим кутом до колії, попередньо впевнившись у відсутності потягу, який би наближався.

4.4. Перед виїздом в рейс ВПН разом з провідником-електромонтером поштового вагону повинні прийняти ВП, при цьому перевірити:

- наявність і справність засобів індивідуального захисту: діелектричних рукавичок, захисних окулярів, набору слюсарно-монтажного інструменту з ізолюючими ручками;

- наявність і справність засобів сигналізації (ліхтарі, прапорці) та пожежогасіння (пінний та вуглекислотний вогнегасники);

- наявність не менше 2-х ліхтарів типу «Летюча миша» та свічок до них;

- наявність господарчого інвентаря, постільних речей;

- наявність і повноту комплектності медичної аптечки;

- наявність запасних частин (пас генератора, запобіжники, електролампочки тощо);

- наявність столового посуду;

- санітарний стан ВП.

4.5. ВПН зобов’язаний перевірити у членів бригади посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці і допуск до роботи.

4.6. Перед початком роботи одягнути і привести до порядку спецодяг, за необхідністю робіт зовні вагону - сигнальний жилет.

 

5. Вимоги безпеки під час робіт за маршрутом слідування

 

5.1. Оглядати на проміжних станціях підвагонне обладнання, регулювати натяг приводного паса генератора тільки за умови, що стоянка потягу буде не менше 10 хвилин, при цьому ВП огороджувати червоними сигнальними засобами (вдень - прапорцями, вночі - ліхтарями).

5.2. Обмін пошти проводити у спецодягу і сигнальних жилетах.

5.3. Проводити обмін пошти з застосуванням перехідного містка, який перекриває проміжок між платформою і ВП не менше, ніж на 0,2 м.

5.4. Загальна вага пошти, що приймається у ВП, не повинна перевищувати вантажопідйомності ВП.

5.5. Приймання пошти у ВП в пунктах відправлення на платформах необхідно припиняти за 5 хвилин до відправлення поїзду. На проміжних станціях двері комор і тамбура ВП необхідно зачиняти до відправлення потягу.

5.6. Перед обміном пошти, після зупинки потягу, підніжки ВП зимою необхідно очистити від льоду і снігу.

5.7. Відчиняти двері комор тільки після повної зупинки потягу, впевнившись у відсутності транспорту і людей напроти отвору дверей, а зачиняти до відправлення потягу.

На час обміну пошти відчинені двері комор зафіксувати вітровими фіксаторами. По закінченню обміну двері комор зачинити і закріпити вертикальними і горизонтальними засувами.

5.8. У випадках, коли стоянка потягу не перевищує 3 хвилин, обмін пошти проводити без заходу у ВП працівника (оператора) підприємства зв’язку, що здійснює обмін пошти.

5.9. Поштові відправлення розміщувати тільки у коморах ВП. При цьому прохід до дверей комор необхідно залишати вільним. При підготовці пошти до обміну прохід до дверей комор також необхідно залишати вільним.

5.10. При укладанні посилок (пачок) штабелем його висота не повинна перевищувати 1,5 м. Вниз класти посилки в твердій упаковці, найбільш міцні і важкі, а також кінопосилки. На полиці дозволяється укладати тільки легкі, безпечні при падінні посилки.

Поштові відправлення у коморах укладати так, щоб вони не виступали за межі верхніх полиць і не закривали клямки та фіксатори дверних засувів.

5.11. При зніманні поштових відправлень з полиць комор користуватися інвентарним столом-табуретом.

5.12. Мішки з поштовою кореспонденцією розкривати на столі для обезпилювання, попередньо перевіривши роботу установки на холостому ходу.

Для розкривання мішків користуватися ножицями або спеціальним ножем. При розрізанні мішка ніж рухати у напрямку від себе. Мішок з кореспонденцією держати перев’язом догори, при цьому руки працівника повинні бути нижче перев’язу.

5.13. Для розігріву сургучу використовувати електросургучницю, закріплену таким чином, щоб виключити можливість її перекидання.

Електросургучницю заповнювати сургучем не більше ніж наполовину; не доводити сургуч до кипіння; після закінчення опечатування електросургучницю вимкнути з електромережі.

При опечатуванні мішків з кореспонденцією сургучем користуватися штатною лопаткою довжиною 23-25 см, місце накладання сургуча класти на твердий предмет.

5.14. При обміні пошти з застосуванням контейнерів:

- перевірити на холостому ходу функціонування механізмів підйому і опускання вантажу, гальма, механізму пересування моста крана і візка із стрілою, пускової апаратури, кінцевого вимикача;

- перевірити стан канату, справність автозахвату чи траверси;

- перевірити технічний стан контейнера, справність вантажних пальців, запорного приладу дверей, надійність фіксування рульової тяги у вертикальному положенні;

- впевнитися у відсутності на кришці контейнера сторонніх речей і предметів, за необхідністю очистити кришку контейнера від льоду і снігу;

- перевірити надійність зачеплення вантажних пальців контейнера крюками автозахвату або траверси;

- впевнитися у відсутності людей, контейнерів, візків на платформі у зоні вантажно-розвантажувальних робіт ближче 2-3 м від дверного отвору;

- встановити контейнер перпендикулярно дверному отвору і переміщувати його вузькою торцевою стінкою уперед.

5.15. Навантаження (розвантаження) контейнерів проводити тільки у присутності працівника (оператора), що обмінює пошту, і тільки за його командою. Слідкувати, щоб працівник (оператор), який обмінює пошту, знаходився на відстані не ближче 2 м від дверного отвору ВП.

5.16. Перед опусканням контейнера на розвантажувальний майданчик впевнитися у повному виході контейнера з дверного отвору, після цього натиснути кнопку «Стоп».

5.17. До відправлення потягу стрілу вантажопідйомного крана прибрати усередину ВП і зафіксувати.

5.18. При ручному завантаженні контейнерів у комору ВП у випадку, коли підлога вагону знаходиться на рівні площадки розвантаження (навантаження), користуватися міцними містками з кріпленнями, що виключають їх зміщення. Прогин настилу (містка) при максимальному навантаженні повинен бути не більше 20 мм. Дверцята контейнерів повинні бути зачиненими на замок.

5.19. У коморі вагону контейнери закріпити так. щоб запобігти їх зміщенню, рульову тягу зафіксувати у вертикальному положенні. Проходи до дверей контейнерів необхідно залишити вільними.

5.20. Під час руху поїзду двері тамбуру і комор повинні бути зачиненими.

5.21. При появі у вагоні запаху диму, паленого разом з провідником-електромонтером з??ясувати причину цього і вжити заходи до її усунення.

5.23. Протягом рейсу забезпечити належний санітарний стан усіх приміщень вагону. Вологе прибирання вагону проводити не рідше 3-х разів за добу.

 

6. Вимоги безпеки по закінченні робіт

 

По прибутті потягу у пункт призначення і після здачі пошти ВПН повинен :

6.1. Разом з провідником-електромонтером уважно оглянути ВП, звернувши особливу увагу на те, щоб:

- усі електроспоживачі були відключені від електромережі;

- топка (у холодну пору року) погашена.

6.2. Дати провіднику-електромонтеру вказівки до технічного здавання ВП і провести здавання ВП.

6.3. Доповісти власнику (технічному директору, головному інженеру) підприємства зв’язку про виявлені у рейсі несправності і недоліки.

 

7. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 

- допускати до роботи у ВП осіб, що не пройшли медогляд, навчання і перевірки знань з питань охорони праці і не мають відповідного посвідчення;

- допускати проїзд у ВП сторонніх осіб;

- підключати до електромережі ВП електроприлади, не передбачені інструкцією по експлуатації ВП;

- відправляти у рейс ВП з будь-якими пошкодженнями приладів електрообладнання та опалення, з пошкодженими або неукомплектованими засобами пожежогасіння;

- залишати електрообладнання, що працює, без нагляду;

- вмикати ланцюги силових навантажень та освітлювальної мережі при наявності пошкодженого електрообладнання;

- змінювати перегорілі запобіжники без виявлення та усунення причин ненормальної роботи електрообладнання;

- застосовувати нестандартні, а також невідповідні за номіналом запобіжники;

- використовувати електролампи потужністю вищою за передбачену;

- застосовувати для розпалювання котла легкозаймисті або горючі рідини;

- зберігати у котельному відділенні паливні, обтиральні матеріали, розвішувати біля котла одяг;

- залишати невичищеними від пилу та інших горючих відходів і матеріалів понадстелевий простір котельних відділень, місця розташування циркуляційних насосів опалення, вентиляційні дефлектори тощо;

- відігрівати розпаленим вугіллям, відкритим полум’ям (факелом) або нагрітими у топці металевими предметами заморожені труби водопостачання і опалення;

- застосовувати для освітлення відкрите полум’я (свічки без ліхтарів, гасові, карбідні лампи тощо;

- розпалювати котел без води або при рівні води нижче дозволеного рівня;

- залишати без нагляду розпалені котли;

- викидати під час руху потягу палаючі вугілля, попіл або шлак;

- заливати вогонь у топці котла водою;

- курити у всіх приміщеннях ВП, крім холодного тамбуру;

- залишати непогашені недокурки, сірники, а також викидати їх з вагону;

- захаращувати тамбури та проходи поштовими відправленнями;

- перевозити вибухові та легкозаймисті речовини і рідини (спирт, бензин, гас, лігроїн тощо);

- користуватися для гасіння пожежі в електроустановках пінними вогнегасниками;

- заходити до ВП і виходити з нього під час руху поїзда;

- переходити залізничні колії у не призначених для цього місцях;

- підлазити під вагони;

- підійматися на дах вагону;

- проводити обмін пошти безпосередньо з автомобіля;

- продовжувати обмін пошти (викидати пошту) після того, як поїзд почав рух;