МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

____________________________________________________________________

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДНАОП 9.2.30 - 1.03-98

П Р А В И Л А

безпеки під час трудового навчання

й літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів

загальноосвітніх навчальних закладів

у сільськогосподарському виробництві

КИЇВ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ ПРО

ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

Украіни

16.11.98 №219

ДНАОП 9.2.30 - 1.03-98

П Р А В И Л А

безпеки під час трудового навчання

й літніх практичних робіт учнів Х-ХІ класів

загальноосвітніх навчальних закладів

у сільськогосподарському виробництві

КИЇВ

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Інститутом змісту і методів навчання (ІЗМН)

Міністерства освіти України

ВНЕСЕНО: Управлінням організації державного нагляду

ВВЕДЕНО: з введенням в дію цих Правил вважати таким,

що не застосовується на території України,

НАОП 9.2.30-1.03-76 “Правила техники

безопасности и производственной санитарии

при трудовом обучении и летних практических работах учащихся ІХ-Х (ХІ) классов общеобразовательной школы в сельскохозяй- ственном производстве“, затверджені

Міністерством освіти СРСР і Міністерством сільського господарства СРСР у 1976 р.

Передрукування заборонено

?? Держнаглядохоронпраці

Міносвіти України

ЗМІСТ

1.Галузь застосування_______________________________________________1

2. Нормативні посилання____________________________________________2

3. Загальні вимоги___________________________________________________6

4. Обов’язки і відповідальність посадових осіб_______________________8

5. Вимоги безпеки праці й виробничої санітарії до організації

трудового навчання й літніх практичних робіт учнів

у сільськогосподарському виробництві__________________________11

6. Вимоги до організації індивідуальних практичних занять учнів

з водіння тракторів і самохідних сільськогосподарських машин__12

7. Вимоги безпеки під час виконання польових

і ремонтних робіт_______________________________________________14

8. Правила безпеки праці під час роботи на

тваринницьких фермах __________________________________________ 16

9. Вимоги електробезпеки_________________________________________ 17

10. Вимоги пожежної безпеки_____________________________________ 18

Про затвердження Змін до наказу "Про затвердження Правил безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X - XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві"

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 13 листопада 2007 року N 266

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України4 грудня 2007 р. за N 1341/14608

З метою приведення у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до наказу Комітету по нагляду за охороною праці України від 16.11.98 N 219 "Про затвердження Правил безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X - XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.12.98 за N 793/3233 (далі - Правила), що додаються.

2. Начальнику відділу організації державного нагляду в агропромисловому комплексі та соціально-культурній сфері Ткачову В. С. у визначеному порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. включити зазначений наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Долматова О. І.

 

Голова Комітету 

С. О. Сторчак 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник ГоловиПрофспілки працівниківосвіти і науки України 

  Є. Д. Нікітюк 

Заступник Міністрааграрної політики України 

 С. І. Мельник 

В. о. Міністра охорониздоров'я України 

 С. П. Бережнов 

 

Зміни до наказу Комітету по нагляду за охороною праці України від 16.11.98 N 219 "Про затвердження Правил безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X - XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.12.98 за N 793/3233

1. У наказі Комітету по нагляду за охороною праці України від 16.11.98 N 219 "Про затвердження Правил безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X - XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15.12.98 за N 793/3233:

1.1. У назві та пункті один наказу цифри та слово "X - XI класів" замінити цифрами та словом "10 - 12 класів".

1.2. У преамбулі наказу слова та цифри "Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 року N 182/98" замінити словами "Відповідно до Закону України "Про охорону праці".

2. У Правилах безпеки під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів X - XI класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.12.98 за N 793/3233:

2.1. У тексті Правил цифри та слово "X - XI класів" замінити цифрами та словом "10 - 12 класів".

2.2. У тексті Правил слова "Міністерства освіти України" замінити словами "Міністерства освіти і науки України" у відповідних відмінках, слова "Міністерства агропромислового комплексу України" замінити словами "Міністерства агропромислової політики України" у відповідних відмінках.

2.3. Розділ 2 "Нормативні посилання" вилучити. У зв'язку з цим розділи 3 - 10 вважати відповідно розділами 2 - 9.

2.4. Пункт 2.1 розділу 2 викласти в такій редакції:

"2.1. Організація роботи з охорони праці під час трудового навчання й літніх практичних робіт учнів 10 - 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів у сільськогосподарському виробництві здійснюється відповідно до Закону України "Про охорону праці", Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 N 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160, Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1093/6284, Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 N 130, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.01.95 за N 14/550 (у редакції наказу Держнаглядохоронпраці від 15.12.2003 N 244, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за N 1257/8578), та інших актів законодавства".

2.5. У пункті 2.2 розділу 2 слова "Положення про медичний огляд працівників певних категорій" замінити словами і цифрами "Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113".

2.6. Абзац перший пункту 2.3 розділу 2 викласти в такій редакції:

"2.3. Під час визначення видів робіт для учнів необхідно керуватися Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 46, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385".

2.7. У пункті 2.4 розділу 2 слова та цифри "ДНАОП 0.00-4.24-94 "Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими і небезпечними умовами праці" замінити словами і цифрами "(НПАОП 0.00-4.24-03) Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 30.12.94 N 130, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20.01.95 за N 14/550 (у редакції наказу Держнаглядохоронпраці від 15.12.2003 N 244, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.2003 за N 1257/8578)".

2.8. Пункт 2.11 розділу 2 викласти в такій редакції:

"2.11. Для організації відпочинку й прийняття їжі учням, зайнятим на практичних роботах у сільськогосподарському виробництві, необхідно відводити спеціальні місця, які мають бути обладнані відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці".

2.9. В абзаці п'ятому пункту 3.3 розділу 3 слова та цифри "ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці" і Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах" замінити словами та цифрами "НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 N 563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за N 969/6160, та Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1093/6284 (із змінами)".

2.10. В абзаці п'ятому пункту 3.5 розділу 3 слова та цифри "Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах та ДНАОП 00-4.03-98 "Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях" замінити словами та цифрами "Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2001 за N 1093/6284 (із змінами), та (НПАОП 0.00-6.02-04) Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112".

2.11. У пункті 4.3 розділу 4 слова та цифри "ДНАОП 0.00-4.12-94 "Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці" замінити словами та цифрами "НПАОП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511".

2.12. У пункті 4.9 розділу 4 слова та цифри "СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" замінити словами та цифрами "ДБН В.2.5-28-2006) Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 N 168".

2.13. Пункт 5.1 розділу 5 викласти в такій редакції:

"5.1. Трактори та самохідні сільськогосподарські машини, які виділяються для практичного водіння, повинні бути технічно справними й відповідати вимогам чинних правил з охорони праці в сільському господарстві".

2.14. У пункті 5.4 розділу 5 слова та цифри "відповідно до НАОП 2.1.10-1.01-86 "Правила безопасности при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства в системе Госагропрома СССР" замінити словами "згідно з нормативно-правовими актами з охорони праці".

2.15. У пункті 6.10 розділу 6 слова та цифри "НАОП 2.1.10-1.01-86 "Правила безопасности при производстве и послеуборочной обработке продукции растениеводства в системе Госагропрома СССР" замінити словами "нормативно-правовими актами з охорони праці".

2.16. У пункті 6.13 розділу 6 слова та цифри "відповідно до ДНАОП 0.00-1.03-93 "Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів" замінити словами та цифрами "відповідно до НПАОП 0.00-1.01-07 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051".