12) виключено; 

13) виключено; 

14) посадові особи органів внутрішніх справ (частина перша статті 59 (про правопорушення, вчинені в межах санітарних зон, джерел водопостачання), частина перша статті 61 (щодо пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв), стаття 771);

15) виключено;

16) посадові особи органів Державної прикордонної служби України (частини перша і третя статті 85, статті 1211, 195);

17) державні інспектори з охорони прав на сорти рослин (стаття 1041).

У випадках, прямо передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення можуть складати також посадові особи інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування і представники органів самоорганізації населення.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії
 Верховної Ради Української РСР від 29.05.85 р. N 316-XI,
 від 03.04.86 р. N 2010-XI,
 від 27.06.86 р. N 2444-XI,
 від 19.12.86 р. N 3282-XI,
 від 12.03.87 р. N 3690-XI,
 від 12.06.87 р. N 4134-XI,
 від 12.06.87 р. N 4135-XI,
 від 21.08.87 р. N 4452-XI,
 від 25.11.87 р. N 4982-XI,
 від 03.08.88 р. N 6347-XI,
 від 27.04.89 р. N 7445-XI,
 від 19.05.89 р. N 7542-XI,
 від 23.11.89 р. N 8411-XI,
 від 19.01.90 р. N 8710-XI,
 від 19.01.90 р. N 8711-XI,
 від 20.04.90 р. N 9082-XI,
 від 04.05.90 р. N 9166-XI,
 від 14.05.90 р. N 9280-XI,
 від 18.01.91 р. N 647-XII,
 від 28.01.91 р. N 661-XII,
 від 29.07.91 р. N 1369-XII,
 від 09.08.91 р. N 1413-XII,
 від 15.11.91 р. N 1818-XII;
Законом Української РСР від 25.06.91 р. N 1255-XII;
 законами України від 15.05.92 р. N 2354-XII,
 від 07.07.92 р. N 2547-XII,
 від 16.10.92 р. N 2704-XII,
 від 15.12.92 р. N 2857-XII,
 від 03.02.93 р. N 2977-XII,
 від 04.02.93 р. N 2992-XII,
 від 03.03.93 р. N 3039-XII,
 від 22.04.93 р. N 3134-XII,
 від 04.05.93 р. N 3176-XII,
 від 30.06.93 р. N 3350-XII,
 від 11.11.93 р. N 3582-XII,
 від 15.12.93 р. N 3683-XII,
 від 23.12.93 р. N 3785-XII,
 від 28.01.94 р. N 3888-XII,
 від 28.01.94 р. N 3890-XII,
 від 25.02.94 р. N 4040-XII,
 від 25.02.94 р. N 4042-XII,
 від 25.02.94 р. N 4044-XII,
 від 29.07.94 р. N 155/94-ВР,
 від 22.09.94 р. N 179/94-ВР,
 від 14.10.94 р. N 209/94-ВР,
 від 15.11.94 р. N 244/94-ВР,
 від 19.01.95 р. N 8/95-ВР,
 від 15.02.95 р. N 64/95-ВР,
 від 28.02.95 р. N 75/95-ВР,
 від 01.03.95 р. N 79/95-ВР,
 від 05.04.95 р. N 123/95-ВР,
 від 11.07.95 р. N 296/95-ВР,
 від 06.03.96 р. N 81/96-ВР,
 від 12.07.96 р. N 323/96-ВР,
 від 01.10.96 р. N 386/96-ВР, 
 від 13.11.96 р. N 489/96-ВР,
 від 14.11.96 р. N 497/96-ВР,
 від 23.01.97 р. N 23/97-ВР,
 від 04.06.97 р. N 308/97-ВР,
 від 19.11.97 р. N 651/97-ВР,
 від 21.11.97 р. N 666/97-ВР,
 від 24.03.98 р. N 210/98-ВР,
  від 23.12.98 р. N 352-XIV,
 від 18.02.99 р. N 444-XIV,
 від 24.03.99 р. N 557-XIV,
 від 02.07.99 р. N 812-XIV,
 від 16.07.99 р. N 998-XIV,
 від 21.09.99 р. N 1080-XIV,
 від 13.01.2000 р. N 1381-XIV,
 від 23.03.2000 р. N 1580-III,
 від 20.04.2000 р. N 1685-III,
 від 18.05.2000 р. N 1744-III,
 від 21.09.2000 р. N 1986-III,
від 19.10.2000 р. N 2056-III,
від 18.01.2001 р. N 2247-III,
від 05.04.2001 р. N 2342-III,
 від 05.04.2001 р. N 2350-III,
від 05.04.2001 р. N 2359-III,
від 05.04.2001 р. N 2360-III,
від 05.04.2001 р. N 2362-III,
 від 21.06.2001 р. N 2550-III,
 від 20.09.2001 р. N 2703-III,
 від 04.10.2001 р. N 2747-III,
 від 15.11.2001 р. N 2787-III,
 від 13.12.2001 р. N 2888-III,
 від 17.01.2002 р. N 2953-III,
 від 07.02.2002 р. N 3048-III,
 від 28.11.2002 р. N 249-IV,
 від 26.12.2002 р. N 394-IV,
 від 16.01.2003 р. N 429-IV,
 від 20.02.2003 р. N 548-IV,
 від 03.04.2003 р. N 662-IV,
від 03.04.2003 р. N 666-IV,
від 03.04.2003 р. N 676-IV,
 від 15.05.2003 р. N 743-IV,
 від 15.05.2003 р. N 749-IV,
 від 15.05.2003 р. N 759-IV,
 від 10.07.2003 р. N 1107-IV,
 від 11.07.2003 р. N 1128-IV,
від 18.11.2003 р. N 1284-IV,
від 20.11.2003 р. N 1299-IV,
 від 03.02.2004 р. N 1410-IV,
 від 11.05.2004 р. N 1703-IV,
 від 17.06.2004 р. N 1805-IV,
 від 18.11.2004 р. N 2188-IV,
 від 12.01.2005 р. N 2322-IV,
 від 31.05.2005 р. N 2598-IV,
 від 31.05.2005 р. N 2600-IV,
 від 02.06.2005 р. N 2635-IV,
 від 06.09.2005 р. N 2806-IV,
 від 22.09.2005 р. N 2899-IV,
 від 15.11.2005 р. N 3078-IV,
 від 15.12.2005 р. N 3201-IV,
 від 17.01.2006 р. N 3349-IV,
 від 23.02.2006 р. N 3504-IV,
від 23.02.2006 р. N 3475-IV,
 від 11.01.2007 р. N 577-V,
 від 08.02.2007 р. N 622-V,
 від 22.02.2007 р. N 695-V,
 від 01.12.2006 р. N 424-V,
 від 19.04.2007 р. N 956-V,
 від 17.05.2007 р. N 1033-V,
від 15.04.2008 р. N 271-VI,
від 24.09.2008 р. N 586-VI,
від 25.12.2008 р. N 801-VI,
від 15.01.2009 р. N 885-VI,
від 19.03.2009 р. N 1180-VI,
від 14.04.2009 р. N 1254-VI,
 від 21.05.2009 р. N 1386-VI,
 від 03.06.2009 р. N 1435-VI,
від 11.06.2009 р. N 1508-VI,
 який вводиться в дію з 1 січня 2010 року)

Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення

У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

(Із змінами, внесеними згідно із
 Законом України від 24.09.2008 р. N 586-VI)

Стаття 257. Надіслання протоколу

Протокол надсилається органові (посадовій особі), уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення.

Протокол про вчинення корупційного адміністративного правопорушення разом з іншими матеріалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до місцевого загального суду за місцем вчинення корупційного правопорушення.

Особа, що склала протокол про вчинення корупційного адміністративного правопорушення, одночасно з надісланням його до суду надсилає органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, де працює особа, яка притягається до відповідальності, повідомлення про складення протоколу із зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено.

(Із доповненнями, внесеними згідно із
 Законом України від 11.06.2009 р. N 1508-VI,
 який вводиться в дію з 1 січня 2010 року)

Стаття 258. Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається

Протокол не складається в разі вчинення адміністративних правопорушень, передбачених статтями 70, 73, 77, частинами першою та третьою статті 85, статтею 153, якщо розмір штрафу не перевищує трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, статтею 107 (у випадках вчинення правопорушень, перелічених в частині третій статті 238), частиною третьою статті 109, статтями 110, 115, частинами першою, третьою і п'ятою статті 116, частиною третьою статті 1162, частинами першою і третьою статті 117 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження на місці вчинення правопорушення), статтями 118, 119, статтями 134, 135 цього Кодексу, якщо особа не оспорює допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається.

Протоколи не складаються і в інших випадках, коли відповідно до закону штраф накладається і стягується, а попередження оформлюється на місці вчинення правопорушення.

У випадках, передбачених частиною першою цієї статті, уповноваженими органами (посадовими особами) на місці вчинення правопорушення виноситься постанова у справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 цього Кодексу.

Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї накладається, то уповноважена посадова особа зобов'язана скласти протокол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 256 цього Кодексу. Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення.

Постанова у справі про адміністративне правопорушення складається у двох екземплярах, один з яких вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У разі виявлення адміністративного правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксованого за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, протокол про адміністративне правопорушення не складається, а постанова у справі про адміністративне правопорушення виноситься без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Копії постанови у справі про адміністративне правопорушення та матеріалів, зафіксованих за допомогою працюючих в автоматичному режимі спеціальних технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, надсилаються особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, протягом трьох днів з дня винесення такої постанови.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з указами Президії
 Верховної Ради Української РСР від 03.04.86 р. N 2010-XI,
 від 19.12.86 р. N 3282-XI,
 від 19.05.89 р. N 7542-XI,
 від 29.07.91 р. N 1369-XII,
 від 15.11.91 р. N 1818-XII;
законами України від 23.12.93 р. N 3785-XII,
 від 06.03.96 р. N 81/96-ВР,
 від 07.02.97 р. N 55/97-ВР,
від 05.10.2000 р. N 2029-III,
 від 05.04.2001 р. N 2342-III,
 від 05.04.2001 р. N 2350-III,
 від 11.07.2003 р. N 1122-IV,
від 24.09.2008 р. N 586-VI)

Стаття 259. Доставлення порушника

З метою складення протоколу про адміністративне правопорушення в разі неможливості скласти його на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, порушника може бути доставлено в міліцію, в підрозділ Військової служби правопорядку у Збройних Силах України чи до органу Державної прикордонної служби України, штабу громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, чи громадського пункту з охорони громадського порядку працівником міліції, посадовою особою Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, військовослужбовцем чи працівником Державної прикордонної служби України або членом громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а при порушенні законодавства про державну таємницю - до органів Служби безпеки України її співробітником.

При вчиненні порушень правил користування засобами транспорту, правил щодо охорони порядку і безпеки руху, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на транспорті, правил пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил на транспорті порушника може бути доставлено уповноваженою на те особою в міліцію, якщо у нього немає документів, що посвідчують особу, і немає свідків, які б могли повідомити необхідні дані про нього.

При вчиненні лісопорушень, порушень правил полювання, правил рибальства і охорони рибних запасів та інших порушень законодавства про охорону і використання тваринного світу, якщо особу порушника не може бути встановлено на місці порушення, працівники державної лісової охорони, а в лісах колективних сільськогосподарських підприємств - працівники лісової охорони зазначених підприємств, уповноважені на те посадові особи органів, які здійснюють державний нагляд за додержанням правил полювання, органів рибоохорони, посадові особи інших органів, які здійснюють державний контроль за охороною і використанням тваринного світу, працівники служб охорони територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також працівники міліції можуть доставляти осіб, які вчинили ці правопорушення, у міліцію чи в приміщення виконавчого органу сільської, селищної ради. Доставлення порушника може провадитись також членами громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, громадськими інспекторами охорони природи, громадськими мисливськими інспекторами, громадськими інспекторами органів рибоохорони та громадськими лісовими інспекторами.

У разі вчинення порушень земельного законодавства, якщо особу порушника неможливо встановити на місці вчинення порушення, державні інспектори у сфері державного контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог законодавства України про охорону земель можуть доставляти осіб, які вчинили ці правопорушення, до міліції чи до приміщення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради для встановлення особи порушника та складення протоколу про адміністративне правопорушення.

При вчиненні правопорушень, зв'язаних з посягненням на охоронювані об'єкти, інше майно, порушника може бути доставлено працівниками воєнізованої охорони у службове приміщення воєнізованої охорони або в міліцію для припинення правопорушень, встановлення особи порушника і складення протоколу про правопорушення.

При вчиненні правопорушень, пов'язаних із незаконним придбанням або зберіганням спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, порушника може бути доставлено до органів Служби безпеки України її працівником для встановлення особи порушника і складення протоколу про правопорушення.

Доставлення порушника має бути проведено в можливо короткий строк.

Перебування доставленої особи у штабі громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону чи громадському пункті з охорони громадського порядку, приміщенні виконавчого органу сільської, селищної ради не може тривати більш як одну годину, якщо не встановлено інше.

У разі вчинення військовослужбовцями, військовозобов'язаними під час проходження ними зборів та працівниками Збройних Сил України під час виконання ними службових обов'язків правопорушень та в разі наявності обставин, зазначених у частині першій цієї статті, доставлення порушника уповноваженими на те посадовими особами здійснюється у підрозділи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України.

(Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з Указом Президії
 Верховної Ради Української РСР від 03.04.86 р. N 2010-XII;
 законами України від 05.04.2001 р. N 2342-III,
від 07.02.2002 р. N 3048-III,
від 03.04.2003 р. N 662-IV,
 від 15.05.2003 р. N 743-IV,
 від 11.05.2004 р. N 1703-IV,
від 15.04.2008 р. N 271-VI)