31. Підошва взуття для запобігання ковзанню повинна бути розроблена, виготовлена або оснащена додатковими складовими частинами, що забезпечують задовільне зчеплення з поверхнею залежно від характеру і стану такої поверхні.

32. Засоби захисту, що призначаються для запобігання падінню з висоти, повинні мати систему ременів для кріплення до тіла користувача і систему кріплення до надійної точки опори. У передбачуваних умовах експлуатації використання зазначених засобів захисту повинне обмежувати шлях вертикального падіння користувача таким чином, щоб запобігти його зіткненню з перешкодами. Гальмівне зусилля, що виникає при цьому, не повинне спричиняти тілесних ушкоджень користувачеві або шкодити складовим частинам засобів захисту.

Після припинення руху користувач засобу захисту повинен перебувати у прийнятному положенні до надання йому допомоги.

У документації до засобу захисту, що призначається для запобігання падінню з висоти, зазначаються:

вимоги до опорної точки і мінімальної висоти, на якій повинен перебувати користувач;

інформація про кріплення системи ременів на тілі користувача і приєднання засобу захисту до точки опори;

дані про результати його випробувань, а також вимоги до періодичного огляду засобу захисту та його випробувань.

33. Засоби захисту, що призначаються для захисту від впливу механічної вібрації, повинні достатньо послаблювати складові вібрації, яка впливає на частину тіла, що захищається. Ефективне значення сумарного прискорення, що передається користувачеві засобу складовими вібрації, не повинне перевищувати граничних значень, які рекомендуються з урахуванням максимальної величини і тривалості передбачуваного впливу протягом одного дня на частину тіла, що захищається.

34. Засоби захисту, що призначаються для захисту будь-якої частини тіла від статичного здавлювання, повинні його послаблювати достатньою для запобігання серйозним травмам або хронічним захворюванням мірою.

35. Засоби захисту, що призначаються для захисту від утоплення, повинні якнайшвидше повертати на поверхню знесиленого користувача або такого, що втратив свідомість унаслідок падіння у рідке середовище, не заподіюючи шкоди його здоров'ю, і підтримувати його до надання допомоги в положенні, що не ускладнює дихання.

Засоби захисту можуть бути надувні, виготовлені цілком або частково з плавучих матеріалів, а також наповнюватися газом автоматично або вручну.

36. У передбачуваних умовах експлуатації:

засоби захисту повинні без шкоди для їх ефективності витримувати удар об поверхню рідкого середовища і бути стійкими до факторів, що властиві для такого середовища;

час наповнення надувних засобів захисту повинен бути мінімальним.

Відповідно до передбачуваних умов експлуатації деякі типи засобів захисту повинні бути обладнані всіма засобами наповнення та/або світловим чи звуковим пристроєм сигналізації та/або пристроєм зчеплення і кріплення для витягування користувача з рідкого середовища та/або призначені для тривалого використання протягом часу, коли існує небезпека падіння користувача у рідке середовище або коли користувач частково занурений у таке середовище.

37. Засіб захисту, здатний у передбачуваних умовах експлуатації достатньо підтримувати користувача на поверхні рідкого середовища, повинен забезпечувати свободу рухів користувача, зокрема давати змогу користувачеві пливти і вживати заходів для порятунку себе та інших людей.

38. Засоби захисту, що призначаються для захисту від шкідливого впливу шуму, повинні знижувати шум до рівня, що не перевищує величину, еквівалентну величині припустимого рівня впливу шуму. Такі засоби маркуються шляхом нанесення на них інформації про рівень послаблення шуму та індексу комфортності. У разі неможливості розміщення зазначеної інформації на засобі захисту її наносять на упаковці.

39. Тепловий опір і механічна міцність засобів захисту, що призначаються для захисту частин тіла від впливу тепла та/або вогню, повинні відповідати передбачуваним умовам експлуатації таких засобів.

Матеріали та інші складові частини, з яких виготовляються засоби захисту, що призначаються для захисту від променевого і конвекційного тепла, повинні мати відповідний коефіцієнт передачі падаючого теплового потоку. Ступінь вогнестійкості таких матеріалів повинен виключати можливість самозаймання у передбачуваних умовах експлуатації.

Якщо зовнішня поверхня зазначених матеріалів та інші складові частини мають відбивальні властивості, здатність такої поверхні до відбивання повинна бути достатньою для відбивання теплового потоку та інфрачервоного випромінювання.

40. Матеріали та інші складові частини, з яких виготовляються засоби захисту, що призначаються для короткочасного використання при високих температурах навколишнього природного середовища, і засоби захисту, які можуть піддаватися впливу нагрітих речовин, зокрема великої кількості розплавлених матеріалів, повинні мати достатній тепловий опір протягом часу, доки користувач не залишить небезпечну зону і не звільниться від засобу захисту.

Матеріали та інші складові частини засобу захисту повинні мати достатню ударну міцність.

Ступінь вогнестійкості матеріалів, з яких виготовляються засоби захисту і які можуть піддаватися впливу відкритого вогню, а також матеріалів, що використовуються для виготовлення пожежного спорядження, повинен відповідати класу небезпеки для передбачуваних умов експлуатації. Зазначені матеріали не повинні плавитися і сприяти поширенню полум'я.

Готовий до застосування засіб захисту в передбачуваних умовах експлуатації повинен мати такі властивості:

кількість тепла, що передається користувачеві, повинна бути настільки невисокою, щоб температура частини тіла, яку необхідно захистити, не підвищувалася до величини, при якій виникає біль або ймовірність заподіяння шкоди здоров'ю користувача;

з метою уникнення опіків захисна оболонка засобу захисту не повинна торкатися шкіри користувача і пропускати рідину або пару;

якщо засіб захисту оснащений охолоджувальними пристроями, що призначаються для поглинання падаючого тепла за допомогою випарювання рідини або твердої речовини, конструкція такого засобу повинна забезпечувати відведення летких речовин від користувача і запобігати їх прониканню під захисну оболонку засобу;

дихальний пристрій, яким оснащений засіб захисту, повинен забезпечувати належний ступінь захисту в передбачуваних умовах експлуатації. Документація, яка додається до засобів захисту, що призначаються для короткочасного використання при високих температурах, повинна містити інформацію, необхідну для визначення максимально припустимого рівня впливу тепла на користувача, що передається йому пристосуванням під час використання за призначенням.

41. Тепловий опір і механічна міцність засобів захисту, що призначаються для захисту частин тіла від впливу низьких температур, повинні відповідати передбачуваним умовам експлуатації.

Матеріали та інші складові частини, з яких виготовляються засоби захисту, що призначаються для захисту від низьких температур, повинні мати коефіцієнт передачі прямого теплового потоку, що відповідає передбачуваним умовам експлуатації. Гнучкі матеріали, з яких виготовляються засоби захисту, що призначаються для захисту від впливу низьких температур, повинні зберігати гнучкість, щоб не обмежувати свободу рухів користувача.

Матеріали засобів захисту та їх складові частини, які можуть зазнати впливу великої кількості охолоджених рідких речовин, повинні мати достатню ударну міцність.

Готовий до використання засіб захисту в передбачуваних умовах експлуатації повинен мати такі властивості:

кількість тепла, що пропускається засобом захисту, повинна бути такою, щоб температура частини тіла, яку необхідно захистити (у тому числі фаланги пальців, у разі, коли такими частинами є ноги або руки), не знижувалася до величини, при якій виникає біль або ймовірність заподіяння шкоди здоров'ю користувача;

з метою уникнення переохолодження захисна оболонка засобу захисту не повинна торкатися шкіри користувача і пропускати дощову воду.

Дихальний пристрій, яким обладнаний засіб захисту, повинен забезпечувати належний ступінь захисту в передбачуваних умовах експлуатації.

Документація до моделей засобів захисту, що призначаються для захисту від впливу низьких температур під час короткочасного використання, повинна містити, зокрема, інформацію, необхідну для визначення максимально допустимого впливу низьких температур на користувача.

42. Засоби захисту, що призначаються для захисту всього тіла або його частини від ураження електричним струмом, повинні забезпечувати достатню ізоляцію при напругах, впливу яких може зазнати користувач при найбільш несприятливих умовах.

Струм витоку на захисну оболонку засобу захисту такого класу, що вимірюється під час випробувань при напругах, визначених у передбачуваних умовах експлуатації, повинен бути мінімальним у всіх випадках.

На засобі захисту та його упаковці, що призначається для роботи з електрообладнанням, яке перебуває під напругою, або поряд з ним, необхідно наносити маркування із зазначенням класу захисту та/або відповідної робочої напруги, серійного номера, дати виготовлення. Крім того, на зовнішній поверхні захисної оболонки такого засобу необхідно передбачати місце для запису дати введення його в експлуатацію, проведення періодичних оглядів і перевірок та випробувань.

У документації зазначається сфера застосування засобу захисту, а також характер і періодичність проведення перевірки його діелектричних властивостей.

43. Засоби захисту, що призначаються для захисту органів зору від гострих або хронічних ушкоджень, які виникають унаслідок впливу неіонізуючого випромінювання, повинні поглинати або відбивати більшу частину енергії випромінювання в небезпечному діапазоні частот, не послаблюючи при цьому складові випромінювання, що перебувають у видимій частині спектра, не порушуючи контрастності зображення і здатності користувача розрізняти кольори відповідно до передбачуваних умов експлуатації.

Захисні окуляри повинні мати коефіцієнт світлопроникності, при якому інтенсивність випромінювання не перевищує максимально допустимого значення.

Захисні окуляри не повинні втрачати свої властивості внаслідок впливу випромінювання в передбачуваних умовах експлуатації. На упаковці кожного виробу, що постачається на ринок, зазначається коефіцієнт світлопроникності.

Окуляри, що призначаються для захисту від випромінювання одного виду, класифікуються за коефіцієнтом захисту. Документація повинна містити діаграми, що дають змогу вибрати найпридатніші засоби захисту з урахуванням таких факторів, як відстань до джерела випромінювання і спектральний розподіл випромінювання на такій відстані.

Виробник повинен зазначати відповідний коефіцієнт світлопроникності на кожному екземплярі захисних окулярів.

44. Матеріали та інші складові частини, з яких виготовляються засоби захисту, що призначаються для захисту всіх частин тіла від радіоактивного пилу, газу, рідини або сумішей, повинні забезпечувати у передбачуваних умовах експлуатації ефективний захист від проникнення забруднювальних речовин.

Залежно від природи і стану забруднювальних речовин засоби захисту повинні забезпечувати належний ступінь непроникності за допомогою захисної оболонки та/або системи вентиляції і герметизації, що запобігають зворотному розсіюванню забруднювальних речовин.

Проведення процедури знезаражування засобів захисту не повинне впливати на його придатність для повторного використання протягом передбачуваного строку служби.

45. Інтенсивність випромінювання електронів (бета-випромінювання) або випромінювання протонів (рентгенівське випромінювання, гама-випромінювання), що відбиваються засобами захисту для захисту користувача від зовнішньої радіації шляхом повного або часткового ослаблення випромінювання, повинна бути незначною.

Матеріали та інші складові частини, з яких виготовляються такі засоби захисту, повинні забезпечувати ступінь захисту користувача, що відповідає передбачуваним умовам експлуатації, без обмеження його рухів, унаслідок яких може збільшитися час впливу випромінювання.

На засобові захисту повинна бути нанесена інформація про тип і товщину матеріалів.

46. Засоби захисту, що призначаються для захисту дихальних шляхів, повинні забезпечувати надходження до організму користувача придатного для дихання повітря, коли такий користувач перебуває в забрудненому середовищі чи в середовищі з недостатнім або надмірним вмістом кисню.

Придатне для дихання повітря повинне надходити через фільтр за допомогою повітропроводу.

Матеріали та інші складові частини, з яких виготовляються засоби захисту, що призначаються для захисту дихальних шляхів, повинні забезпечувати дихання користувача протягом усього періоду їх використання у передбачуваних умовах експлуатації.

Герметичність маски, падіння тиску при вдиханні і (в разі, коли засіб захисту є фільтрувальним пристроєм) ефективність очищення повітря повинні гарантувати захист від проникнення з навколишнього природного середовища забрудненого повітря в об'ємі, здатному завдати шкоди здоров'ю користувача.

Засоби захисту, що призначаються для захисту дихальних шляхів, повинні маркуватися ідентифікаційним знаком виробника. Крім того, на таких засобах зазначаються характеристики, властиві даному типу пристосування, та додається інструкція.

Документація, що додається до пристроїв фільтрувального типу, повинна також містити інформацію про строки зберігання фільтрів в оригінальній упаковці.

47. Засоби захисту, що призначаються для захисту всіх частин тіла від контакту з небезпечними речовинами, у тому числі з такими, що інфікують, повинні запобігати проникненню або дифузії зазначених речовин через захисну оболонку в передбачуваних умовах експлуатації.