III. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Планові роботи щодо утримання централізованих стрілочних переводів організовуються та проводяться за графіком, який розробляється майстром шляховим, і здійснюються бригадами або групами в складі не менше двох монтерів колії, один з яких має кваліфікацію не нижче третього розряду.

3.2. Роботи на централізованих стрілочних переводах, що не передбачені планом робіт, повинні виконуватися під керівництвом та постійним наглядом керівника робіт - майстра шляхового або бригадира колії.

3.3. Керівник робіт повинен організувати своєчасне і якісне виконання робіт, відповідати за безпеку руху поїздів і дотримання працівниками вимог охорони праці.

3.4. У разі виконання робіт групою, де не бере участі бригадир колії, старшим призначається монтер колії, який має кваліфікацію не нижче третього розряду.

Старший групи повинен мати посвідчення сигналіста та відповідати за безпеку працівників, які виконують роботи під його керівництвом.

3.5. На роздільних пунктах, де немає постійної маневрової роботи, утримання централізованих стрілочних переводів дозволяється виконувати одному монтеру колії, який має кваліфікацію не нижче третього розряду.

Перелік таких роздільних пунктів визначається начальником служби колії та повинен бути узгоджений із службою охорони праці залізниці та начальником Дирекції залізничних перевезень, а в разі прямого підпорядкування станції службі перевезень - з начальником служби перевезень.

Монтери колії, які працюють першу зиму, до самостійної роботи не допускаються.

3.6. Черговий по станції повинен:

після узгодження (особисто або по телефону) з керівником робіт або з монтером колії, який працює самостійно, плану робіт на централізованих стрілочних переводах, попередити локомотивні та складальні бригади, які працюють на станції, про особливу пильність під час пересування по стрілочних переводах, де виконуються роботи;

у порядку, зазначеному в Інструкції з охорони праці, оповіщати монтерів колії, які працюють на централізованих стрілочних переводах, про приймання, відправлення поїздів і наступні маневрові пересування.

3.7. Роботи щодо утримання централізованих стрілочних переводів повинні виконуватися в перервах між рухом поїздів і маневрових составів.

Роботи на стрілочних переводах, що розташовані на гірочних, сортувальних коліях і коліях підгірочних парків, виконуються під час перерви в маневровій роботі і розпуску вагонів або закриття колії після узгодження з черговим по гірці.

3.8. Перед початком робіт на централізованих стрілочних переводах керівник робіт (старший групи) або монтер колії, який працює самостійно, огороджує місце роботи вдень червоним сигналом, уночі і вдень у разі поганої видимості (туман, хуртовина тощо) - ручним сигнальним ліхтарем з червоним світлом.

3.9. Керівник робіт (старший групи) або монтер колії, який працює самостійно, здійснюючи огляд, перед початком і під час виконання робіт повинен:

перевіряти наявність і стан сигнальних та захисних засобів, матеріалів та інструменту, що необхідні для роботи;

розташовувати працівників так, щоб забезпечувалась можливість контролю за їх роботою;

стежити, щоб у межах рамних рейок між відведеним вістряком і рамною рейкою або між рухомим осердям і вусовиком хрестовини навпроти тяг електропривода закладався дерев'яний вкладиш (брусок);

з'ясовувати стан руху поїздів і вживати необхідних заходів щодо забезпечення безпечних умов праці;

уважно стежити за сигналами на станціях, що обладнані автоматичною системою оповіщення про наближення рухомого складу;

уважно стежити за рухом поїздів, маневрових составів та інших рухомих одиниць, а також за оповіщенням про початок маневрової роботи, розпуску составів, прямування відчепів.

У разі наближення рухомого складу своєчасно дати вказівку про припинення роботи, прибирання матеріалів та інструменту з колії за межі габариту рухомого складу і відвести працівників на безпечну відстань.

Керівник робіт (старший групи) або монтер колії, який працює самостійно, здійснюючи огляд, повинен мати при собі сигнальне приладдя, установлене нормами, і додатково - червоний щит та дерев'яний вкладиш (брусок), який необхідно встановити перед початком роботи на стрілочному переводі між відведеним вістряком і рамною рейкою, а на хрестовинах з рухомим осердям - між сердечником і вусовиком (навпроти тяг електропривода).

3.10. Під час роботи на стрілочному переводі необхідно зайняти таке положення, яке б забезпечувало добру видимість наближення рухомого складу до стрілочного переводу.

Монтер колії, який працює самостійно, повинен бути особливо уважним, безперервно стежити за підходом поїздів, розташовуватися обличчям у бік очікуваного поїзда за правильним напрямком.

Окрім того, він повинен пам'ятати про можливість руху поїздів і в неправильному напрямку.

3.11. Під час очищення стрілок від снігу відповідальним за безпеку працівників є керівник робіт, під керівництвом і наглядом якого виконується робота.

Керівник повинен бути забезпечений засобами зв'язку, годинником, ручними та світловими сигналами.

Під час роботи на стрілках керівнику робіт підпорядковується група працівників до 6 осіб.

3.12. Монтери колії та працівники структурних підрозділів, залучених до снігоборотьби, зобов'язані:

з'явитися в призначене місце збору та надалі виконувати вказівки керівника робіт або старшого групи;

знати порядок очищення стрілочних переводів і принцип їх дії, особливості станції, розташування стрілочних переводів та їх нумерацію;

виконувати вимоги Інструкції з охорони праці (для працівників, залучених до снігоборотьби, - у частині, яка стосується очищення централізованих стрілочних переводів від снігу).

3.13. Ручне обдування стрілочних переводів стисненим повітрям повинно виконуватися двома монтерами колії.

Один з них (старший групи) повинен мати кваліфікацію не нижче третього розряду.

Старший групи повинен, перебуваючи біля крана приєднання шланга до повітророзбірної колонки, стежити за пересуванням рухомого складу та бути готовим у будь-який час припинити подачу стисненого повітря і подати сигнал працівнику, який очищає стрілку, про наближення рухомого складу.

Для монтера колії, який веде шлангову очистку стрілки, припинення подачі стисненого повітря є сигналом для негайного припинення роботи.

Він повинен припинити роботу, зійти з колії та відійти на безпечну відстань.

3.14. Під час ручного обдування стрілок працівники повинні застосовувати захисні окуляри та рукавиці.

3.15. Не дозволяється розміщувати гумовий шланг подачі повітря на рейках сусідніх колій або стрілочних переводах.

У разі необхідності перетинання кількох колій шланг необхідно прокладати під рейками в шпальних ящиках, заздалегідь очищених від снігу та баласту.

3.16. Необхідно стежити, щоб не замкнути металевим наконечником шланга електричні рейкові кола.

3.17. Перед подачею повітря необхідно переконатися, що шланг надійно приєднаний до колонки за допомогою кінцевої голівки.

3.18. Не дозволяється відкривати відокремлювальний кран пневмообдування та подавати повітря без дозволу на це працівника, який обдуватиме стрілку, або якщо шланг не розправлений повністю, а наконечник не знаходиться в руках працівника.

3.19. Не дозволяється проводити ремонт арматури, електропневматичних клапанів, шлангів, наконечників тощо, якщо вони перебувають під тиском.

3.20. На стрілочних переводах, що обладнані пристроями електрообігріву, не дозволяється виконувати роботи, якщо електронагрівачі не вимкнені.

Перед початком виконання робіт на стрілочному переводі управління пристроями електрообігріву необхідно перевести в місцевий режим і вимкнути електроживлення пристроїв електрообігріву (електронагрівачів).

Вимкнення електроживлення може здійснюватися черговим по станції дистанційно або безпосередньо на місці керівником робіт відповідно до Інструкції з охорони праці та технічними вказівками щодо обслуговування пристроїв електрообігріву.

3.21. Електроживлення стрілочних електронагрівачів необхідно вмикати з початком снігопаду та хуртовини, щоб забезпечити своєчасне нагрівання рамних рейок, вістряка та подушок ковзання.

Вимикати електронагрівачі необхідно через 20 - 30 хвилин після закінчення хуртовини чи снігопаду, щоб підсохли поверхні подушок.

Електрообігрів здійснюють і в проміжку між хуртовинами для очистки стрілок від занесеного поїздами снігу шляхом вмикання та вимикання обігріву відповідної групи стрілок дистанційно черговим по станції або безпосередньо на місці з шафи управління працівниками дистанції колії або працівниками станції відповідно до Інструкції з охорони праці.

3.22. На дільницях швидкісного руху поїздів, на станціях, де їх зупинка не передбачена розкладом, керівники робіт з утримання централізованих стрілочних переводів повинні бути забезпечені витягами з розкладу руху швидкісних поїздів, годинниками та радіозв'язком.

Якщо встановлено швидкість руху по станції більше ніж 120 км/год, усі роботи за маршрутом проходу швидкісного поїзда призупиняються за 10 хвилин до його проходу.

За 5 хвилин до проходу швидкісного поїзда всі працівники з інструментом повинні відійти не менше ніж на 5 м від колії.

На суміжних коліях роботи припиняються за 5 хвилин до проходу такого поїзда, а працівники відходять на відстань не менше 5 метрів від крайньої рейки.

У разі порушення розкладу руху швидкісних поїздів поїзний диспетчер зобов'язаний сповістити про це причетних керівників колійних робіт.

IV. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ

4.1. Після закінчення роботи на централізованому стрілочному переводі монтери колії повинні зібрати інструмент і скласти його на міжколійя в безпечному місці за вказівкою керівника робіт.

4.2. Керівник робіт відводить монтерів колії в безпечне місце і дає вказівку зняти сигнали огородження (якщо місце робіт огороджувалося).

4.3. Про закінчення робіт керівник робить запис у Журналі ДУ-46.

У разі розташування приміщення чергового по станції на значній відстані від місця робіт повідомлення про закінчення робіт черговому по станції попередньо може бути передане керівником робіт телефонограмою з подальшим оформленням запису в Журналі ДУ-46.

4.4. Керівник робіт організовує доставку інструменту та матеріалів до комори.

4.5. Монтери колії після закінчення роботи на стрілочних переводах групою під керівництвом бригадира або старшого групи з додержанням вимог безпеки при знаходженні на залізничних коліях прямують до побутових приміщень, у разі потреби здають спецодяг і спецвзуття для просушування, приймають гарячий душ, виконують інші санітарно-гігієнічні процедури.

V. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. Під час роботи з утримання стрілочних переводів можливі випадки порушень безпеки руху поїздів: аварія, сходження рухомого складу з рейок, наїзд рухомого складу на людину, ураження струмом, блискавкою, одержання травми працівником, обмороження тощо.

5.2. Після одержання попередження про наближення грози, бурі, сильної зливи працівники повинні припинити роботи та перейти в укриття, указане керівником робіт.

5.3. У разі порушення безпеки руху поїздів (аварії, інциденту тощо) необхідно доповісти про це керівнику робіт і діяти згідно з його вказівкою.

5.4. У разі травмування рухомим складом працівника або одержанні ним іншої травми негайно повідомити керівника робіт та діяти згідно з його вказівками, а в разі тимчасової відсутності керівника робіт викликати швидку медичну допомогу.

Необхідно вжити заходів щодо надання потерпілому необхідної медичної допомоги.

5.5. У разі виявлення обірваних проводів, які лежать на землі або звисають над місцем робіт, роботу необхідно припинити і, не підходячи до обірваного проводу ближче 10 м, охороняти місце обриву.

Про випадок обриву доповісти керівнику робіт для вжиття необхідних заходів.

У випадках, коли обірвані проводи або інші частини контактної мережі виходять за габарит наближення споруд до колії та можуть потрапити в габарит рухомого складу, необхідно негайно вжити всіх можливих заходів для огородження такого місця сигналами зупинки, як місця перешкоди для руху поїздів.

 

Завідувач сектору організації
державного нагляду за
промисловою безпекою та охороною
праці в машинобудуванні, на
транспорті та у зв'язку 

 
 
 
 
П. І. Буряк 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Голова Федерації профспілок
транспортників України,
Голова профспілки залізничників
і транспортних будівельників України

 
 
 
В. М. Ткачов 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

 
 
 
С. Богданов 

В. о. Першого заступника
Міністра, головного державного
санітарного лікаря України 

 
 
А. М. Пономаренко 

Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи 

 
 
 
В. Третьяков 

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України 

 
О. А. Миколайчук 

Міністр транспорту
та зв'язку України 

 
Й. Вінський