3.1. Технічне обслуговування (далі - ТО), екіпірування ТРС необхідно здійснювати відповідно до вимог технологічних процесів, цих Правил та інструкції з маневрової роботи на тракційних коліях депо, що діє на підприємстві.

3.2. ПТОЛ може бути розташований на території локомотивного депо або на станційних коліях.

3.3. У разі розміщення ПТОЛ на станційних коліях нормальне положення секційного роз'єднувача контактної мережі повинно бути "Увімкнено".

У цьому випадку конструкція блокувальних пристроїв огородження сходів, які ведуть на ремонтну площадку, повинна унеможливлювати проникнення працівника на дах електровоза для огляду обладнання, розташованого на даху електровоза.

3.4. На території депо повинне бути обладнане спеціальне місце для приймання і здавання ТРС.

Штучне освітлення цього місця повинно забезпечувати освітленість не менше 10 лк у темний час доби або в разі недостатнього природного освітлення.

3.5. Не дозволяється проїздити в кабінах ТРС особам, які не входять до складу локомотивної бригади, за винятком кондукторів, складацьких бригад, а також посадових осіб, які мають на це спеціальний дозвіл, що видається в установленому наказом начальника залізниці порядку, але не більше двох осіб одночасно в передній кабіні і трьох осіб - у задній кабіні.

3.6. Під час зустрічного руху поїздів по суміжних коліях на перегонах або станціях у темний час доби необхідно перемикати прожектор ТРС у положення "Тьмяне світло", щоб не було засліплення локомотивної бригади зустрічного поїзда.

Після проходження локомотива зустрічного поїзда прожектор необхідно переключити в положення "Яскраве світло".

У випадку осліплення прожектором зустрічного поїзда під час прямування на забороняючий сигнал машиніст повинен зупинити поїзд.

Під час схрещення поїздів на станціях прожектор на ТРС, що зупинився, має бути вимкнений, а освітлення в кабіні - увімкнене.

Під час прямування поїзда по станції машиніст ТРС повинен користуватися перемикачем яскравості прожектора залежно від метеорологічних умов, швидкості руху, наявності попереджень про виконання на коліях робіт і з урахуванням пересування поїздів і локомотивів по суміжних коліях станції.

3.7. На сортувальних станціях під час проведення маневрової роботи прожектор маневрового локомотива повинен бути в положенні "Тьмяне світло" або "Яскраве світло" залежно від видимості предметів на коліях, людей і рухомого складу.

3.8. Перед наближенням зустрічного поїзда помічник машиніста повинен перейти вбік машиніста для запобігання можливого травмування предметом, який може бути викинутим із зустрічного поїзда, або негабаритним вантажем.

3.9. З'єднання і роз'єднання пневматичних рукавів, перевірка зчеплення автозчепів повинні виконуватися помічником машиніста тільки після загальмування ТРС і з особистого усного дозволу машиніста.

З'єднання і роз'єднання міжвагонних, міжлокомотивних і міжсекційних кіл управління повинні проводитися після загальмування ТРС, знеструмлення кіл управління і при опущеному струмоприймачі.

3.10. Тепловоз або дизель-поїзд, що прибув у депо, необхідно загальмувати ручним гальмом, зупинити дизель-генератор, знеструмити всі електричні кола, вимкнути рубильник акумуляторної батареї, замкнути двері тепловоза (дизель-поїзда) і здати ключі черговому по депо в установленому порядку.

3.11. Працівникам не дозволяється на тепловозах:

відключати блокувальні пристрої і заходити у високовольтні камери (далі - ВВК) під час роботи дизель-генератора;

проводити огляд і ТО обладнання біля частин (вузлів), що обертаються, якщо з них зняті захисні огородження (кожухи).

3.12. Не дозволяється підніматися на дах ТРС, що перебуває на електрифікованих коліях, до вимкнення напруги і заземлення проводів контактної мережі.

3.13. Не дозволяється підніматися на дах ТРС для виконання ремонтних робіт або огляду обладнання у межах охоронних зон повітряних ліній електропередач, що перетинають колію.

3.14. Якщо струмоприймач піднятий і перебуває під напругою, локомотивній бригаді дозволяється:

3.14.1 замінювати перегорілі лампи:

у кабіні машиніста, крім пультів сигналізації, виконаних із спільно розміщеним пристроєм контролю напруги в контактній мережі;

у кузові без заходу у ВВК і без зняття огорож;

освітлення ходових частин, буферних ліхтарів;

усередині вагонів електросекцій при знеструмлених колах освітлення;

3.14.2 замінювати запобіжники в колах управління, попередньо їх знеструмивши;

3.14.3 вимикати автомати захисту;

3.14.4 замінювати прожекторні лампи при знеструмлених колах, якщо їх заміна передбачена з кабіни машиніста;

3.14.5 оглядати гальмове обладнання, не підлазячи під кузов електровоза чи електросекції;

3.14.6 перевіряти на дотик нагрів букс;

3.14.7 відкривати кожух і настроювати регулятор тиску;

3.14.8 настроювати електронний регулятор напруги;

3.14.9 продувати масловідділювач і кінцеві рукави гальмової і напірної магістралей;

3.14.10 заправляти піском бункери МВРС;

3.14.11 контролювати подачу піску під колісні пари;

3.14.12 протирати віконне скло усередині кабіни.

3.15. Протирати скло зовні і лобові частини ТРС дозволяється тільки в місцях приймання (здавання) ТРС, що обладнані спеціальними пристроями чи засобами для безпечного виконання цих робіт.

3.16. На електровозах, крім того, додатково дозволяється:

3.16.1 обслуговувати апаратуру під напругою до 50 В постійного струму, що розміщена поза ВВК;

3.16.2 контролювати за допомогою приладів і візуально роботу машин і апаратів, не знімаючи огородження і не заходячи у ВВК;

3.16.3 витирати нижню частину кузова;

3.16.4 оглядати механічне обладнання і кріпити його, не підлазячи під кузов;

3.16.5 перевіряти тиск у маслопроводі компресора;

3.16.6 регулювати запобіжні клапани повітряної системи;

3.16.7 прибирати (без застосування вологи) кабіни, тамбури і проходи в машинному відділенні.

3.17. Не дозволяється виконувати інші роботи на електровозах (електропоїздах) у разі, якщо піднятий струмоприймач перебуває під напругою.

3.18. Не дозволяється виконувати роботи на електропоїздах і електровозах, що працюють за системою багатьох одиниць (далі - СБО), якщо піднято струмоприймач хоча б на одній з електросекцій, одному електровозі (секції), за винятком робіт, передбачених у пунктах 3.14, 3.16 цих Правил.

3.19. На електровозі, який перебуває під контактним проводом на коліях, до початку ТО тягових двигунів, допоміжних машин і електричних апаратів, розміщених у ВВК, шафах, ящиках, за панелями пульта управління та легкознімними (без застосування інструменту) огородженнями, необхідно:

3.19.1 привести в дію ручне гальмо;

3.19.2 вимкнути допоміжні машини, електропечі обігріву кабіни, електроопалення поїзда;

3.19.3 вимкнути головний вимикач (далі - ГВ) (на електровозах змінного струму) або швидкодіючий вимикач (далі - ШВ) (на електровозах постійного струму) і опустити струмоприймачі вимкненням відповідних перемикачів на пульті управління та переконатися в опусканні струмоприймачів за показниками вольтметра і обов'язково візуально, а на електровозах (електросекціях), що працюють за СБО, необхідно опустити струмоприймачі на всіх електровозах (електросекціях) і візуально переконатися в тому, що вони опустилися;

3.19.4 заблокувати кнопки блоків вимикачів на пультах управління блокувальними ключами і вийняти ключі, зняти реверсивну рукоятку з контролера машиніста;

3.19.5 закрити роз'єднувальний кран подачі стисненого повітря до клапана струмоприймача;

3.19.6 у разі опущених струмоприймачів на електровозах типу ЧС постійного струму вимкнути дахові роз'єднувачі та переконатися в тому, що ніж заземлювального роз'єднувача перебуває в положенні "Заземлено";

3.19.7 на електровозах змінного струму після опускання струмоприймачів заземлювальною штангою торкнутися виводів тягового трансформатора для зняття ємкісного заряду із силового та допоміжного кіл електровоза, після чого заземлити високовольтний ввід, користуючись діелектричними рукавичками;

3.19.8 на електровозах, що працюють за системою багатьох одиниць з телемеханічним управлінням (далі - СБОТ), вимкнути кнопкою систему на пульті сигналізації апаратури дистанційного управління.

3.20. Після проведення цих операцій і упевнившись на слух у повній зупинці допоміжних машин, дозволяється ввійти у ВВК, зняти огородження і приступити до огляду чи ремонту.

Двері, штори та огородження ВВК необхідно залишати відчиненими на весь час перебування в ній працівників.

3.21. Блокувальні ключі вимикачів і реверсивна рукоятка повинні бути в особи, яка проводить огляд чи ремонт обладнання (машиніста, помічника машиніста чи іншого працівника).

3.22. На електровозах (електросекціях), що працюють за СБО, операції, що зазначені в підпунктах 3.19.2 - 3.19.8 цих Правил, необхідно виконувати для кожного електровоза (електросекції).

3.23. На електропоїздах до початку ТО тягових двигунів, допоміжних машин і електричних апаратів, розміщених у ВВК, шафах, ящиках, за панелями пульта управління та легкознімними (без застосування інструменту) огородженнями, під час перебування його в депо, на ПТОЛ або на коліях під контактним проводом необхідно зупинити електропоїзд, привести в дію ручне гальмо і виконати такі операції:

3.23.1 опустити всі струмоприймачі і візуально переконатися в тому, що вони опущені;

3.23.2 перевести з положення "Автомат" у положення "Ручне" повітряні крани струмоприймача моторного вагона тієї секції, що підлягає огляду;

3.23.3 головний роз'єднувач і заземлювач трансформатора встановити в заземлювальне положення;

3.23.4 замкнути всі кабіни управління і шафи на ключ.

3.24. Ключі від них і реверсивна рукоятка повинні бути в працівника, який проводить огляд.

3.25. Під час огляду автоматичні двері вагонів повинні бути зачинені.

4. Вимоги безпеки під час експлуатації тягового рухомого складу

4.1. У разі відмови блокувальних пристроїв на шляху прямування на одній із секцій електровоза цю секцію необхідно перевести в положення "Вимкнено".

4.2. На одно- або двосекційних електровозах, що мають єдину систему блокувальних пристроїв, допускається у разі технічної можливості прямувати до найближчого ПТОЛ чи депо з вимкненими або розблокованими пристроями.

У цьому випадку локомотивна бригада повинна перебувати тільки в кабіні управління.

Про це машиніст негайно робить запис у бортовому журналі.

4.3. Огляд машинного відділення ТРС під час руху проводиться помічником машиніста за вказівкою машиніста з використанням засобів індивідуального захисту органів слуху (шумоізолювальних навушників).

4.4. У цьому випадку на електровозах машиніст повинен тримати рукоятку контролера на нульовій або ходовій позиції.

4.5. У разі "скидання" контролера, якщо необхідно зняти тягове навантаження, під час перебування помічника машиніста в машинному відділені (коридорі) машиніст повинен вимкнути силове коло тумблером або кнопкою вимикання ГВ (ШВ).

4.6. На електровозах, що обладнані пристроями для електричного опалення вагонів, додатково необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:

4.6.1 ключ опалення поїзда після з'єднання опалювальної магістралі між головним вагоном і локомотивом до моменту розчеплення повинен перебувати в машиніста локомотива;

4.6.2 перед відчепленням або причепленням до вагона з електричним опаленням, а також перед оглядом ходових частин вагонів поїзда, перед роз'єднанням і з'єднанням опалювальної магістралі з локомотивом машиніст повинен вимкнути опалювальну систему поїзда, силові та допоміжні кола, ШВ або ГВ, опустити струмоприймачі і після цього передати ключ опалення поїзному електромеханікові або начальникові поїзда;

4.6.3 з'єднання і роз'єднання опалювальної системи головного вагона з локомотивом проводить поїзний електромеханік або начальник поїзда обов'язково в діелектричних рукавичках і в присутності машиніста. Після з'єднання опалювальної системи він передає ключ машиністові;

4.6.4 машиністові не дозволяється вмикати опалення пасажирського поїзда в разі відсутності в нього ключа опалення;

4.6.5 у разі розриву поїзда на шляху прямування машиніст повинен негайно зняти напругу з опалювальної системи;

4.6.6 у разі спрацьовування на локомотиві апаратів захисту опалювальної системи поїзда машиністові дозволяється через три-п'ять секунд увімкнути її знову;

4.6.7 у разі повторного спрацьовування апаратів захисту машиніст повинен вимкнути опалення, повідомити про це електромеханіка (начальника поїзда), прямувати до найближчої зупинки (зміни локомотива) з вимкнутим опаленням. На зупинці повернути ключ начальнику поїзда;

4.6.8 наступне вмикання опалювальної системи дозволяється тільки після виявлення і усунення причини спрацювання апаратів захисту в порядку, установленому цими Правилами.

4.7. На електровозах, що працюють за СБОТ, необхідно дотримуватися таких вимог безпеки:

4.7.1 ключ від стійки апаратури СБОТ повинен перебувати в машиніста електровоза;

4.7.2 перед роз'єднанням і з'єднанням електровозів машиніст повинен вимкнути допоміжні машини, вимкнути ШВ або ГВ, опустити струмоприймачі і після цього подати сигнал готовності;

4.7.3 з'єднання і роз'єднання електровозів на тракційних коліях депо, ПТОЛ і станційних коліях повинен проводити помічник машиніста з дозволу машиніста в такому порядку:

4.7.3.1 спочатку з'єднати рукави гальмових і напірних магістралей, після цього кабель СБОТ під'єднати до розетки приймача веденого електровоза;

4.7.3.2 роз'єднання зробити у зворотному порядку;

4.7.3.3 кабель апаратури СБОТ після роз'єднання електровозів необхідно під'єднати до спеціального холостого приймача, що розміщений на лобовій частині локомотива, з обов'язковою фіксацією;

4.7.4 під час об'єднання електровозів у групу помічник машиніста повинен оглянути стійку апаратури на веденому електровозі, замкнути кабіну і передати ключі машиністові;

4.7.5 у разі спрацьовування апаратів захисту електровозів допускається переведенням тумблера "А-С" у положення "А" на пульті сигналізації виявити пошкоджений електровоз і, якщо це можливо, продовжити вести поїзд без відчеплення частини його;