Про затвердження Правил охорони праці під час перевезення працівників, розміщення житлових, побутових і службових вагонів на коліях у пересувних формуваннях залізничного транспорту

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 24 березня 2008 року N 55

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2008 р. за N 341/15032

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці під час перевезення працівників, розміщення житлових, побутових і службових вагонів на коліях у пересувних формуваннях залізничного транспорту (далі - Правила), що додаються.

2. Управлінню організації державного нагляду за промисловою безпекою на виробництвах і об'єктах підвищеної небезпеки (Морозов В. М.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Прохоров В. В.) унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Долматова О. І.

 

Т. в. о. Голови Комітету 

Г. М. Суслов  

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 24 березня 2008 р. N 55

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 квітня 2008 р. за N 341/15032 ПРАВИЛА
ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ, РОЗМІЩЕННЯ ЖИТЛОВИХ, ПОБУТОВИХ І СЛУЖБОВИХ ВАГОНІВ НА КОЛІЯХ У ПЕРЕСУВНИХ ФОРМУВАННЯХ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила поширюються на підприємства залізничного транспорту (далі - підприємства), які здійснюють перевезення працівників до місця роботи та з роботи у разі розташування місця роботи на відстані більше ніж 2 км від місцезнаходження підприємства або розміщення житлових, побутових і службових вагонів на коліях.

1.2. Правила встановлюють вимоги безпеки під час перевезення працівників до місця роботи та з роботи залізничним або автомобільним транспортом і розміщення житлових, побутових і службових вагонів на коліях у пересувних формуваннях залізничного транспорту.

1.3. Відповідно до плану колійних та будівельних робіт, затвердженого наказом начальника залізниці, керівники підприємств визначають об'єкти, під час роботи на яких необхідно буде організовувати проживання працівників у спеціально встановлених вагонах.

1.4. Порядок передислокування пересувних формувань при зміні місця робіт визначають служби залізниць, структурні підрозділи яких відповідно до плану будуть виконувати колійні або будівельно-монтажні роботи, за погодженням:

з керівництвом залізниці - при переміщенні в межах залізниці;

з відповідними Головними управліннями Укрзалізниці - при переміщенні в межах кількох залізниць.

1.5. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання житлових і побутових вагонів повинні відповідати Санітарним правилам проектування та експлуатації житлових вагонів пересувних формувань залізничного транспорту, затвердженим Головним санітарним лікарем залізничного транспорту Міністерства шляхів сполучення СРСР 28.05.73.

1.6. Дотримання вимог пожежної безпеки під час транспортування та зберігання пального, а також пожежної безпеки житлових, побутових і службових вагонів повинно відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-04), затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.10.2004 N 126 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009; Правил пожежної безпеки на залізничному транспорті (НАПБ В.01.010-97/510), затверджених наказом Міністерства транспорту України від 01.07.97 N 240, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.09.97 за N 440/2244.

1.7. Забезпечення природоохоронних заходів під час організації тимчасових стоянок житлових, побутових і службових вагонів на коліях повинно відповідати вимогам Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закону України "Про відходи".

1.8. Під час розміщення житлових, побутових і службових вагонів на коліях необхідно забезпечити виконання вимог Правил технічної експлуатації залізниць України (далі - ПТЕ залізниць України), затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20.12.96 N 411, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25.02.97 за N 50/1854, із змінами, а також нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки руху поїздів та охорони праці.

1.9. З метою запобігання ураженню електричним струмом під час перевезення працівників, розміщення житлових, побутових і службових вагонів на коліях необхідно виконувати вимоги Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях (НПАОП 60.1-1.48-00), затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 31.05.2000 N 120, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за N 340/4561, та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (далі - НПАОП 40.1-1.21-98), затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533.

1.10. Усі працівники повинні проходити навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

2. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ

2.1. Порядок та спосіб своєчасної, організованої і безпечної доставки працівників до місця роботи та з роботи, а також вибір засобів пересування визначає керівник підприємства за погодженням з галузевою службою залізниці, якій підпорядковане дане підприємство.

Транспортні засоби, які використовуються для перевезення людей, повинні забезпечувати безпеку руху та відповідати вимогам законодавства.

2.2. На дільницях руху пасажирських поїздів приміських та в місцевому сполученні доставка працівників до місця роботи та з роботи повинна бути організовувана цими поїздами.

2.3. Під час проведення колійних робіт у літній період за заявкою керівника підприємства, яке проводить роботи на перегоні, управління залізниці встановлює зупинки поїзда, яким працівників доставляють до місця робіт, тривалістю 2 - 3 хвилини для посадки і висадки працівників (з обладнанням у необхідних випадках тимчасових платформ).

2.4. У необхідних випадках під час використання для перевезення працівників пасажирських поїздів місцевого чи приміського сполучення за підприємствами наказом начальника залізниці можуть бути закріплені окремі вагони або місця у вагонах з розрахунку забезпечення всіх працівників місцями для сидіння.

Колійні та інші інструменти, обладнання та матеріали до місця роботи повинні доставлятися автотранспортом (автодрезинами). У разі неможливості доставки автотранспортом (автодрезинами) дозволяється організовувати доставку інструменту пасажирським поїздом за погодженням із пасажирською службою залізниці, до якої приписані вагони.

Гербіциди для обробки колії від небажаної рослинності повинні доставлятися спеціально виділеним транспортом, на який оформлені санітарні паспорти відповідно до вимог ДСП 8.8.1.2.001-98 Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві.

2.5. У разі відсутності пасажирських поїздів місцевого чи приміського сполучення для створення безпечних умов при перевезенні працівників до місця робіт служба колії організовує господарські поїзди, пасажирські автодрезини та автомотриси. Господарські поїзди складаються з пасажирських і вантажних вагонів (платформ) для перевезення інструменту, матеріалів та пального.

2.6. Утримання вагонів господарського поїзда повинно відповідати вимогам санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.

Вагони повинні бути обладнані електричним освітленням та опаленням, а також відповідати вимогам безпеки руху та охорони праці.

Контроль за забезпеченням цих вимог покладається на керівника підприємства, який орендує вагони або якому вагони виділені відповідно до наказу начальника залізниці.

2.7. З розкладом руху господарських, пасажирських поїздів місцевого чи приміського сполучення, які відповідно до наказу начальника залізниці призначаються для перевезення працівників, повинні бути ознайомлені всі працівники підприємства, що задіяні в організації перевезення.

2.8. На кожний господарський поїзд письмовим наказом керівника підприємства, якому вагони виділені відповідно до наказу начальника залізниці і працівники якого перевозяться цим поїздом, призначається супровідник - працівник за посадою не нижче виконавця робіт чи майстра шляхового, який призначається відповідальним за безпечне перевезення працівників.

2.9. На кожний вагон супровідником призначається відповідальна особа - працівник за посадою не нижче бригадира, який забезпечує:

розміщення працівників у вагоні;

порядок при посадці та висадці із вагона і під час руху поїзда;

організацію навантаження та розвантаження обладнання, інструменту та матеріалів;

виконання працівниками вимог пожежної безпеки та електробезпеки під час перебування у вагоні.

2.10. Не дозволяється перевозити працівників до місця проведення робіт та з роботи на відкритому рухомому складі господарських поїздів, за винятком бригад, які супроводжують господарські поїзди з колійно-будівельними матеріалами, що підлягають розвантаженню на перегонах.

2.11. Посадка та висадка працівників з вагонів на двоколійних перегонах повинна проводитися тільки з польової сторони.

Двері вагонів з протилежного боку мають бути зачинені.

2.12. У кабінах автодрезин, автомотрис, мотовозів, крім машиніста чи водія, дозволяється перевозити працівників у кількості не більше зазначеної в інструкції завода-виготовлювача та вимог ПТЕ залізниць України.

Машиністи колійних машин доставляються до місця роботи в службовому приміщенні машини (якщо таке передбачене в конструкції машини), в кабінах управління чи спеціально обладнаному побутовому (турному) вагоні.

2.13. Кількість працівників для одночасного проїзду на платформах дрезин АГМу, АЛГ має бути не більше 3 чоловік, а дрезин ДГК, ДГКу, ДГКу-5 - не більше 4 чоловік.

2.14. Не дозволяється перевозити працівників:

на платформах дрезин, що не обладнані місцями для сидіння;

на відкритих платформах, причеплених до дрезин, мотовозів чи автомотрис.

2.15. Не дозволяється перевозити на платформах одночасно працівників та пальне.

2.16. Перевозити працівників під час передислокування пересувних формувань, колійних колон та інших структурних підрозділів підприємств з одного місця робіт на інше дозволяється тільки в пасажирських вагонах.

2.17. Не дозволяється входити у вагон і виходити з вагона під час руху поїзда.

2.18. Не дозволяється експлуатувати житлові, побутові та службові вагони з порушенням термінів ремонтів, встановлених відповідними нормативними документами.

2.19. Під час проходження поїзда по сусідній колії всі роботи повинні бути зупинені, а працівники повинні відійти від колії на відстань не менше 2 м, а при проходженні швидкісного поїзда - на відстань не менше 4 м від ближньої рейки.

2.20. Під час наближення поїзда до місця робіт працівники зобов'язані зійти з колії завчасно - при розміщенні поїзда на відстані не менше ніж 400 м.

2.21. Під час виконання робіт на колії необхідно виконувати вимоги Правил безпеки праці під час виконання робіт у колійному господарстві, затверджених наказом Держгірпромнагляду України від 12.03.2007 N 43 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 03.04.2007 за N 303/13570 (НПАОП 63.21-1.25-07).

3. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

3.1. На ділянках, де працівників перевозять автомобільним транспортом, мають бути виділені спеціально призначені транспортні засоби.

Перелік транспортних засобів та списки водіїв для перевезення працівників затверджуються наказом керівника підприємства.

3.2. На підприємстві повинна бути розроблена інструкція з охорони праці під час перевезення працівників автомобільним транспортом.

3.3. Особа, відповідальна за експлуатацію автотранспорту підприємства, перед відправленням водія для перевезення працівників повинна провести йому інструктаж щодо особливостей маршруту і місць зупинок.

3.4. У разі відсутності на підприємстві автобусів для перевезення працівників повинні використовуватись спеціально обладнані автомобілі.

3.5. Вантажний автомобіль, що використовується для перевезення працівників, має бути обладнаний сидіннями, закріпленими в кузові на відстані не менше 0,3 м від верхнього краю борту і 0,3 - 0,5 м від підлоги.

Сидіння, що розташовані вздовж заднього або бокового борту, повинні мати міцні спинки.

Кількість працівників, які перевозяться в кузові вантажного автомобіля, не повинна перевищувати кількості обладнаних для сидіння місць.

3.6. Не дозволяється проїзд у кузові вантажного автомобіля, не обладнаного для перевезення працівників.

Особам, які супроводжують вантаж або їдуть за ним, дозволяється проїзд у кузові вантажного автомобіля за умови, що вони забезпечені місцями для сидіння, розташованими відповідно до вимог пункту 3.6 цих Правил.

У цьому випадку кількість пасажирів у кузові та кабіні не повинна перевищувати 8 чоловік.

3.7. Перевезення працівників автотранспортом повинно здійснюватись з дотриманням вимог Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 N 1306 (далі - Правила дорожнього руху).