Міністерство промислової політики України


ПІ 1.1.70-448-2005


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ


з безпечного ведення робіт під час підготовки і проведення ремонтних

робіт в приймальних бункерах сипких матеріалів


Київ 2005


УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО


Національний НДІОП Міністерство промислової

політики України

Листом №622 Наказ №435

«09» листопада 2005р. «15» листопада 2005р.


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ


з безпечного ведення робіт під час підготовки і проведення ремонтних

робіт в приймальних бункерах сипких матеріалів


Київ 2005


1. Загальні положення

1.1 Примірна інструкція з безпечного ведення: робіт під час підготовки і проведення ремонтних робіт в приймальних бункерах сипких матеріалів (далі інструкція) передбачає основні вимоги безпечного ведення підготовчих і ремонтних робіт в приймальних бункерах сипких матеріалів та розроблена на основі нормативних актів, що наведені в додатку 1.

 1. Інструкція поширюється на всі підприємства Мінпромполітики України, на яких використовуються приймальні бункери сипких матеріалів, проводиться їх ремонти, незалежно від виду діяльності і форм власності підприємства.
 2. З урахуванням специфіки технологічного процесу можуть бути розроблені додаткові вимоги щодо організації проведення ремонтних робіт в бункерах сипких матеріалів, які не повинні суперечити даній інструкції і знижувати її вимог.

1.4 Відповідальність за розробку і реалізацію заходів щодо забезпечення безпеки при організації і проведенні ремонтних робіт у приймальних бункерах сипких матеріалів покладається на відповідальну особу, у веденні якої знаходиться об'єкт ремонту, чи на уповноважених осіб відповідно до чинних нормативних актів з охорони праці.

 1. Підготовчі та ремонтні роботи в приймальних бункерах сипких матеріалів належать до робіт підвищеної небезпеки і виконуються з оформленням наряд-допуску встановленої форми відповідно до НАОП 1.2.00-4.02-90 «Положення про застосування наряд - допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та організаціях Міністерства металургії СРСР» (далі - Положення).
 2. До ремонтних робіт в приймальних бункерах сипких матеріалів належать операції з відновлення зношених вузлів, деталей і конструкцій бункера, їх демонтажу, виготовлення і монтажу.
 3. Якщо при проведенні ремонтів виникає необхідність виконання робіт, на які не розповсюджується дія Положення (у газонебезпечних, пожежо- і вибухонебезпечних місцях), то безпека цих робіт регламентується нормативними документами, приведеними в додатку 3 вказаного Положення.
 4. Для проведення ремонтних робіт в приймальних бункерах сипких матеріалів повинні бути розроблені:

1.8.1 Проект проведення робіт (ПНР) з наведеними заходами безпеки в період підготовки і проведення ремонту, затверджений відповідальною особою підприємства - виконавця ремонтних робіт.

1.8.2 Проектно-технічна документація - технологічні карти, технологічні записки, технологічні схеми (етапи ремонту), схеми розташування механізмів і устаткування, схеми стропування та схеми огороджень.

1.8.3 Графік сумісного виконання робіт і заходів щодо їх безпечного виконання при проведенні ремонту однією або декількома підрядними організаціями.

1.9 Дозволом на проведення ремонтних робіт в приймальних бункерах сипких матеріалів є наряд-допуск, який видається відповідальною особою підприємства - замовника керівнику ремонтних робіт з вказівкою ділянки (об'єкту), на якому дозволяються ремонтні роботи.

 1. Наряд-допуск видається на весь період проведення ремонтних робіт відповідно до Положення про видачу нарядів - допусків.
 2. Здача об'єкту в ремонт і його приймання, виконання всіх заходів щодо забезпечення безпеки ведення ремонтних робіт, оформлюється двостороннім актом, який підписується відповідальними особами підприємства - замовника і підприємства (цеха) - виконавця.
 3. До ремонтних робіт в приймальних бункерах сипких матеріалів допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання за професією, навчання, інструктажі і перевірку знань з охорони праці, які мають посвідчення з усіх видів навчання та за необхідністю кваліфікаційну групу з електробезпеки.
 4. Під час ремонтних робіт, де організацією робіт передбачене поєднання виробничих процесів, робітники повинні бути навчені всім видам суміжних робіт.
 5. В процесі проведення робіт на ремонтний персонал можуть впливати небезпечні і шкідливі виробничі фактори:

1.14.1 Розміщення робочого місця на значній висоті відповідно поверхні землі (полу);

 1. Конструкції, що руйнуються;
 2. Вироби, заготовки, матеріали, що переміщуються;
 3. Підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 4. Ураження електрострумом;
 5. Підвищена запиленість і загазованість повітря робочої зони;
 6. Підвищений рівень шуму на робочому місці;
 7. Відсутність або недостатність природного освітлення;
 8. Машини і механізми, що рухаються;
 9. Підвищена або знижена температура поверхонь устаткування, матеріалів.
 10. Підвищений рівень ультрафіолетової радіації;
 11. Підвищений рівень інфракрасної радіації.

1.15 Працівники, які зайняті на ремонтних роботах в приймальних бункерах сипких матеріалів, повинні бути забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до норм, встановлених чинним законодавством.

1.16 Під час роботи працівник повинен дотримуватись правил особистої гігієни, зокрема:

 • утримувати в чистоті і порядку робоче місце і інструмент;
 • правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального захисту;
 • утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді;
 • перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом чи іншими миючими засобами;
 • дотримуватись питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;
 • дотримуватись режиму праці і відпочинку;
 • при появі температури чи інших ознак захворювання слід попередити керівника робіт та негайно звертатись до лікаря.

1.17 Працівник, що порушує дану інструкцію, притягується до відповідальності відповідно до діючого законодавства.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перед початком ремонтних робіт в приймальних бункерах сипких матеріалів проводяться підготовчі роботи, до яких відносяться всі види робіт пов'язані з ознайомленням працівників з порядком ведення робіт, підготовкою устаткування, комунікацій, конструкцій для ведення ремонтних робіт.

2.2 Перед початком виконання ремонтних робіт видається розпорядження або наказ про проведення ремонтних робіт і призначення відповідальної особи від підприємства-замовника і відповідального за виконання робіт і охорону праці на об’єкті від підрядної організації.

2.3 Підготовчі роботи, які виконуються підприємством-замовником:

2.3.1 У встановленому порядку оформити і видати підрядній організації наряд-допуск на проведення робіт підвищеної небезпеки в умовах діючого підприємства і необхідну технічну документацію.

2.3.2 Вказати підрядній організації маршрут проходження до місця виконання ремонтних робіт.

 1. Визначити і відгородити від працюючого устаткування і комунікацій небезпечну зону проведення ремонтних робіт, встановити необхідні знаки безпеки і плакати.
 2. Перевірити справність стаціонарного освітлення в зоні виконання робіт, при необхідності встановити додаткове освітлення.
 3. Підготувати майданчик для складування металоконструкцій, матеріалів та обладнання.
 4. По заявці підрядної організації надати необхідне для ремонту вантажопідйомне устаткування, металоконструкції, металопрокат, кріпильні вироби та інші необхідні для ремонту матеріали.

2.3.7 Забезпечити ремонтний персонал необхідною кількістю кисневих і зварювальних постів.

2.3.8 Очистити бункер і приймальне устаткування від технологічного матеріалу і пилу.

2.3.9 Відключити завантажувальний і розвантажувальний пристрій бункера, перекрити випускні отвори, на пускових пристроях, вивісити плакати «Не включати - працюють люди» і вжити заходи для запобігання їх випадкового пуску.

Відключити і знеструмити діючі комунікації, трубопроводу електрокабелі і устаткування, які знаходяться в зоні ведення ремонтних робіт. У разі неможливості відключення їх необхідно відгородити захисними кожухами, вивісити умовні знаки і попереджувальні плакати.

 1. Забезпечити безпеку проходів до місця виконання ремонтних робіт, очистити їх від сміття, відходів виробництва, пожежонебезпечних речовин.

2.3.12 Провести інструктаж машиністам вантажопідйомного устаткування, які взаємодіють з ремонтним персоналом, з записом в крановому журналі під розпис і з вказівкою місця виконання робіт.

2.4 Підготовчі роботи, які виконуються підрядною організацією:

 1. Одержати від відповідальної особи підприємства-замовника наряд-допуск на виконання ремонтних робіт.
 2. Відповідальному керівнику робіт оглянути робоче місце, стан драбин, майданчиків, переходів, переконатися в достатності і виконанні заходів з забезпечення безпечних умов праці, вказаних у наряді-допуску.
 3. Дати письмову заявку енергоперсоналу структурного підрозділу підприємства - замовника на розбирання електричної схеми устаткування, що ремонтується і від’єднання магістралей.
 4. Під розписку одержати жетон-бирку на розібрану електросхему, перевірити правильність розбирання електросхеми шляхом натиснення кнопок «Пуск» і «Стоп», вивісити плакат «Не включати - працюють люди».
 5. Перед початком ремонту розпорядженням призначити стропальників з числа осіб, навчених і атестованих за даною професією.
 6. Особою, відповідальною за безпечне ведення робіт вантажопідйомними механізмами є фахівець підрядної організації, який призначається наказом.
 7. Перед початком ремонтних робіт ремонтний персонал повинен бути ознайомлений з нарядом-допуском під розписку і вимогами з охорони праці, що наведені в ньому, проектом проведення робіт, технологічними картами і іншою проектно-технічною документацією.
 8. 3 ремонтним персоналом перед початком робіт проводиться інструктаж з охорони праці на робочому місці.
 9. При зміні умов праці в процесі проведення ремонтних робіт, персоналу видається новий наряд - допуск і проводиться додатковий інструктаж із записом в книзі нарядів.
 10. Перевірити наявність і справність, доставити до місця роботи необхідні засоби підмащування, електрозварювальну та газорізальну апаратуру, підключити і підготувати їх до роботи.
 11. Переконатися в справності кисневих і зварювальних постів.
 12. Відгородити небезпечну зону від місця виконання робіт, вивісити попереджувальні плакати.
 13. Забезпечити ремонтний персонал індивідуальними засобами захисту, протипожежними засобами, засобами провітрювання, перевірити стан та працездатність природної та примусової вентиляції.
 14. Перевірити стан та працездатність природної та примусової вентиляції.
 15. Перед початком ремонтних робіт необхідно провести експрес-аналіз повітряного середовища на наявність шкідливих і небезпечних речовин з відміткою у наряд-допуску. Контрольний аналіз повітря проводити періодично під час ремонту.
 16. Робітники, які задіяні на ремонтних роботах в бункерах сипких матеріалів, повинні бути забезпечені переговорним зв'язком між спостерігачем та працюючими. Повинні бути визначені сигнали, які передаються за допомогою страхувального канату та забезпечують терміновий підйом робітника за його вимогою.

3. Вимоги безпеки під час ведення роботи

 1. Ремонтні роботи у приймальних бункерах дозволяється починати тільки після виконання у повному обсязі підготовчих робіт, отримання наряд – допуск та при вмісті шкідливих речовин в повітрі робочої зони, що не перевищують гранично допустимих концентрацій.
 2. Способи безпечного ведення ремонтних робіт в приймальних бункерах сипких матеріалів повинні бути передбачені в проекті проведення робіт і технологічних картах.

3.3 Заходи безпеки під час очищення бункерів.

3.3.1 Всі роботи з очищення бункерів виконуються під керівництвом відповідальної особи.

 1. Перед початком робіт повинна бути виключена можливість завантаження бункера, електросхеми конвеєрів, живильників і інших завантажувально-розвантажувальних механізмів розібрані.
 2. Очищення бункерів із спуском людей всередину бункера проводиться бригадою не менш як з 3-х осіб, з обов'язковим призначенням спостерігаючого.
 3. Роботи з очищення бункерів виконуються із спеціального обладнання (полків, підмостків) або драбин.
 4. Перед спуском людей в бункер надбункерна частина, механізми, робочі майданчики повинні бути очищені від матеріалу, який може впасти в бункер.
 5. Перед спуском в бункер необхідно перевірити справність всіх пристосувань: відбійного молотка, шурника, кирки, лопати, запобіжного поясу.
 6. Під час спуску в бункер працівник зобов'язаний зачепитися карабіном поясу за петлю страхувального канату. Строп-пояс повинен знаходитись в натягнутому і вертикальному положенні або мати послаблення не більш 0,5м.
 7. Очищення бункера проводиться зверху вниз. По мірі спускання вниз необхідно перечіплювати карабін поясу, не відчіплюючись при цьому від страхувального кільця каната.
 8. Перехід працюючого в бункері з одного місця на інше здійснюється тільки з відома і під контролем спостерігаючого.
 9. Роботи пов'язані із знаходженням людей в середині бункера, проводяться при температурі повітря в бункері не більш 40 °С.
 10. Під час роботи в бункерах повинно використовується переносне освітлення напругою 12В.

3.4 Вимоги безпеки під час виконання демонтажних та монтажних робіт і проведенні робіт з вантажопідйомними механізмами.

 1. Демонтажні і монтажні роботи устаткування, що ремонтується виконуються у відповідності з вимогами ППР та інструкціями з охорони праці за професіями.
 2. До робіт з демонтажу і монтажу металоконструкцій можна приступати тільки після завершення підготовчих робіт.
 3. Устаткування, що не демонтується і залишається в монтажній зоні, повинно бути знеструмлене і відключене від діючих комунікацій.