MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЩ


ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ

РУЧНИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ

МАШИНАМИ


м. Харків


«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»


Національний науково - Наказ Міністерства

дослідний інститут охорони промислової політики

праці - лист № 84 України

«16» 02 2006 р. «20» 03 2006 р. № 105


ПІ 1.4.17-446-2006


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ

РУЧНИМИ ЕЛЕКТРИЧНИМИ

МАШИНАМИ


м. Харків


1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція встановлює основні вимоги охорони праці під час виконання робіт ручними електричними машинами (електроінструментом).

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття № 44) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно із законом.

1.2. Технологічний процес включає наступні операції:

 • відрізка заготовок та елементів деталей, вузлів;
 • механічна обробка деталей, вузлів, виробів (свердління, зенкування отворів, нарізка різьби та ін.);
 • встановлення кріпильних деталей з використанням наступного інструмента:

ручні електричні машини (електроінструмент), в тому числі:

I класу - електроінструмент, у якого всі деталі, що знаходяться під напругою, ізольовані, а штепсельна вилка має заземлюючий контакт. Номінальна напруга не більше 220В для електроінструмента постійного струму і 380В для електроінструмента змінного струму;

II класу - електроінструмент, у якого всі деталі, що знаходяться під напругою, мають подвійну або підсилену ізоляцію, і у якого відсутні заземлюючі пристрої. Номінальна напруга не більше 220В для електроінструмента постійного струму і 380В для електроінструмента змінного струму;

III класу - електроінструмент на номінальну напругу не вище 42 В, який здійснює живлення від безпечної понад низької напруги;

робочий інструмент, в тому числі:

свердла;

зенкери;

мітчики;

викрутки;

гайковерти і т.і.

1.3. Робоче місце повинно:

 • бути організовано та оснащено відповідно до затвердженого проекту;
 • відповідати вимогам охорони праці;
 • утримуватися в чистоті і не захаращуватися протягом усього робочого дня.
 1. До виконання робіт допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання і інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, надання першої допомоги постраждалим при нещасних випадках, правил поведінки при виникненні аварій, і які мають II групу з електробезпеки для роботи з електроінструментом I класу і I групу з електробезпеки для роботи з електроінструментом II та III класів.
 2. До роботи на висоті допускаються тільки ті особи, що пройшли спеціальний медичний огляд.
 3. Перед початком роботи на висоті необхідно одержати додатковий інструктаж з оформленням у журналі обліку інструктажу з охорони праці і виданням наряду -допуску.
 4. Виконувати роботу тільки на тому устаткуванні, що працівником вивчено і до самостійної роботи на якому він допущений.
 5. Виконувати тільки ту роботу, що доручена майстром, і за умови, що відомі безпечні способи п виконання. В іншому разі звертатися до майстра за роз'ясненнями.
 6. Одержати цільовий інструктаж з охорони праці у випадку, якщо змінені умови виконання робіт.
 7. Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати і механізми, робота на яких не доручена керівником цеху (ділянки). Не заходити без дозволу майстра за огородження технологічного устаткування і електроустаткування.
 8. Не торкатися до арматури загального освітлення, до обірваних електропроводів, клем і інших легкодоступних струмоведучих частин. Не відкривати дверцята електророзподільних шаф (зборок) і не знімати огородження і захисні кожухи зі струмоведучих частин устаткування.
 9. Виконувати зобов'язання з охорони праці, які передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:
 • вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватись часу технологічної й обідньої перерв;
 • не знаходитися на робочому місці у неробочий час без відома керівника;
 • не відвідувати інших цехів (ділянок) без відповідного дозволу керівника.

1.13. Знаходячись на території заводу, цеху, ділянки:

 • бути уважним до сигналів, що подаються водіями транспорту, який рухається, {автомобілів, навантажувачів, електровізків, кранів);
 • проходити тільки в передбачених для цього місцях;
 • не знаходитися і не проходити під піднятим вантажем;
 • не вживати алкогольних напоїв і наркотичних речовин;
 • не приступати до роботи в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння.
 1. Обходити на безпечній відстані місця роботи людей на висоті.
 2. Вживати заходів щодо обережності в дорозі на роботу і на території підприємства, при пересуванні в цеху, перед початком роботи, при перевірці готовності до дії пристосувань і інструменту, перед пуском електроінструмента, під час роботи, після закінчення роботи, в аварійних ситуаціях.

Знати про можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, психофізіологічних), утому числі:

 • машин і механізмів, що рухаються, рухомих части н електроінструмента;
 • падіння інструменту, пристосувань, оснащення, виробів, заготовок, електроінструменту;
 • осколків і частин інструменту;
 • гострих країв, задирок і шорсткості на поверхнях заготовок, деталей інструментів;
 • підвищеного вмісту пилу;
 • підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони;
 • підвищеного рівня шуму, вібрації на робочому місці;
 • підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;
 • підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;
 • підвищеної напруги в електричному ланцюзі;
 • підвищеного рівня напруженості статичної електрики;
 • відсутності або нестачі природного світла, недостатньої освітленості робочої зони;
 • розташування робочого місця на значній висоті щодо поверхні підлоги;
 • розташування працюючого на площадці без огородження (на незначній висоті), де є небезпека падіння людини;
 • фізичних перевантажень (статичні, динамічні);
 • нервово-психологічних перевантажень (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.16. Виконувати роботу з використанням спеціального одягу та засобів індивідуального захисту:

 • костюм бавовняний ГОСТ 27653-88;
 • окуляри захисні ГОСТ 12.4.013-85.
 1. Переодягатися, митися, курити, приймати їжу тільки у відведених для цього місцях і приміщеннях.
 2. Виконувати роботи згідно технологічного процесу, які пов'язані з виділенням шкідливих викидів, при включеній загально-обмінній та місцевій вентиляції.
 3. Робочі місця за необхідності мають бути облаштовані місцевим освітленням згідно з діючими нормами напругою не вище 42 В.
 4. Перед прийняттям їжі в обідню перерву і після закінчення роботи вимити обличчя і руки водою з милом.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Здійснювати прийом зміни на підставі записів, зроблених у змінному журналі, де зазначаються виявлені недоліки, якщо такі мали місце. Змінний журнал має бути підписаний змінним майстром.
 2. Привести в порядок спецодяг. Робочий одяг не повинний мати звисаючих кінців, чи кінців, що розвіваються, має бути наглухо застебнутий, манжети рукавів повинні щільно обхоплювати руки біля кистей. Волосся має бути закрите щільно облягаючим головним убором. Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках) не допускається. Перевірити і одягти засоби індивідуального захисту. Покласти власний одяг у шкафчик.
 3. Організувати своє робоче місце так, щоб усе необхідне для роботи розташовувалося зручно, забрати все зайве з робочої зони, звільнити проходи і не захаращувати їх.
 4. Перевірити справність перехідних містків, трапів, драбин, підставок, стільців.
 5. Впевнитись в тому, що освітлення (загальне чи місцеве) забезпечує чітку видимість поверхонь деталей, що оброблюються. Про перегорілі лампочки повідомити майстра.
 6. Переконатися в справності електроінструменту під час одержання його з комори, а саме:
 • ізоляція шлангового проводу, ізоляційні деталі корпусу, рукоятки та кришки щіткотримача не повинні мати ушкоджень;
 • провід зі штепсельною вилкою повинний мати спеціальний контакт проводу заземлення, приєднаний до корпуса електроінструмента;

• клеми підключення проводів мають бути надійно укриті. Виконувати роботи з електроінструментом в діелектричних рукавичках, знаходячись на діелектричному (гумовому) коврику.

 1. Переконатися у тому, що електрозахисті засоби (коврики, калоші, рукавички і т.і.) не мають механічних ушкоджень.
 2. Перевірити працездатність електроінструмента згідно вимог інструкції з експлуатації.
 3. Перевірити наявність захисних кожухів електроінструмента і огороджень, їхню справність, надійність кріплення.
 4. Перевірити надійність кріплення робочого інструмента (свердла, гайковерти і т. і.).
 5. Впевнитись в тому, що система припливно-витяжної вентиляції працює.
 6. Переконатися в наявності знаків безпеки і первинних засобів пожежогасіння.
 7. Перевірити захисне заземлення з метою виявлення видимих ушкоджень.
 8. Впевнитись в тому, що деталі та вироби, які подаються на обробку, відповідають вимогам технологічного процесу
 9. Повідомити майстра про усі виявлені несправності і недоліки і до їхнього усунення до роботи не приступати.

3. Вимоги безпеки під час роботи

 1. Виконувати роботи згідно з технологічним процесом.
 2. Бути уважним, не відволікатися під час виконання робіт і не відволікати інших.
 3. Користуватися тільки справним інструментом. Міцно закріплювати інструмент і заготовки при їхній обробці.
 4. Виконувати укладання матеріалів, заготовок, деталей, виробів на робочі місця способом, що забезпечує їх стійкість, за допомогою стійок, підкладок, упорів
 5. Застосовувати відповідну тару (ящики і т.і.) для укладання на робочих місцях і транспортування по цеху дрібних однотипних виробів, деталей, заготовок, а також відходів.
 6. Не тримати в робочій зоні сторонніх предметів і пристосувань, що не застосовуються під час виконання даного технологічного процесу.
 7. Виключати електроінструмент у випадку залишення робочого місця, раптового зупинення (зникнення напруги в електричному ланцюзі, заклинювання рухомих частин і т.і.), регулювання, а також перенесення на інше робоче місце.
 8. Не зупиняти деталі і інструмент, що обертаються, руками чи яким-небудь предметом.
 9. Оберігати руки від попадання в зону обертання інструменту, не мати звисаючих кінців робочого одягу, розстебнутих курток, халатів, манжетів.
 10. Не користуватися свердлами зі зношеними хвостовиками при роботі з електродрилями. Конус вставного інструмента має відповідати розміру втулки кріплення.
 11. Не кидати і не допускати падіння електроінструмента, класти його необхідно обережно на сухе і чисте місце. Не допускати переломів, заплутування електропроводів, зіткнення їх з гарячими, вологими і масляними поверхнями. Прокладати електропроводи слід поза зоною руху транспорту і людей.
 12. Виконувати зміну робочої частини електрифікованого інструмента при його повній зупинці і виключеній штепсельній вилці.
 13. Користуватися електроінструментом напругою 220 В, якщо він має подвійну ізоляцію. Користуватися при роботі з електрифікованим інструментом тільки електро- захисними засобами - гумовими ковриками, рукавичками, калошами, які одержані з комори. Напруга переносного електроінструмента має бути не вище 42 В, у приміщеннях з підвищеною небезпекою, особливо небезпечних напруга має бути не вище 12 В
 14. Виконувати роботи на висоті згідно до плану організації робіт (ПОР) і наряду - допуску.
 15. Під час роботи на висоті спускати вниз необхідні предмети по спеціальному спуску, жолобу або за допомогою мотузки.
 16. Укладати деталі і вузли в спеціальну тару чи на стелажі. При складуванні на підлогу забезпечувати стійкість штабеля. Висота штабеля має бути не більше 1 м.
 17. Під час виконання робіт не слід:
 • працювати з незакріпленими деталями;
 • залишати на висоті незакріплені деталі, пристосування, інструмент;
 • розбирати і ремонтувати електрифікований інструмент;
 • працювати з несправним електроінструментом;
 • працювати з електроінструментом, який не має захисту від дії крапель або бриск, якщо робота виконується в умовах дії крапель та бриск, а також на відкритих площадках під час дощу або снігопаду;
 • працювати з електроінструментом, який не має розпізнавальних знаків - крапля у трикутнику або дві краплі. Працювати з таким електроінструментом треба поза приміщенням тільки в суху погоду, а під час дощу або снігопаду - під навісом на сухій землі або настилі;
 • тримати електроінструмент за провід;
 • працювати з інструментом , правила експлуатації якого невідомі;
 • працювати з інструментом, застосування якого не передбачено технологічним процесом;
 • передавати електроінструмент іншим особам;
 • працювати при свердлінні і зенкуванні в рукавицях, рукавичках, із забинтованими пальцями;
 • обробляти мокрі та обмерзнути деталі;
 • виконувати роботи з електроінструментом, знаходячись на приставній драбині;
 • транспортувати електроінструмент разом з металевими заготовками, деталями та виробами;
 • працювати без необхідних засобів індивідуального захисту;
 • користуватися для виконання виробничих процесів протипожежним інвентарем із протипожежних стендів;
 • одягатися, роздягатися, митися на робочому місці.
 1. Кріпити надійно вузли, деталі під час обробки, не обробляти деталі, що знаходяться в підвішеному стані
 2. Утримувати в порядку робоче місце, не захаращувати його сторонніми предметами.
 3. Зберігати інструмент, що не використовується, в спеціальних інструментальних шафах, столиках, розташованих поруч з устаткуванням і робочим місцем.
 4. Користуватися спеціальними гачками або щітками, а також захисними окулярами або щитками при видаленні стружки з отворів. Виконувати видалення стружки тільки після повної зупинки електроінструмента.
 5. Користуватися спеціальними наколінниками або матами з матеріалу низької теплопровідності при роботі на металевих поверхнях у лежачому, сидячому положенні чи з коліна.
 6. Користуватися запобіжним поясом, що страхує від падіння, під час виконання роботи на висоті.
 7. Користуватися засобами індивідуального захисту (захисними окулярами, щитками і т.і.) при виконанні робіт, що супроводжуються виділенням пилу, іскор чи осколками, що відлітають, стружкою і т.і
 8. Користуватися діелектричним гумовим ковриком, діелектричними калошами і рукавичками при роботі з електроінструментом.
 9. Припинити роботу в наступних випадках: