1. За органолептичними та фізичними показниками заморожене філе повинно відповідати вимогам і нормам, зазначеним у таблиці 1.

Таблиця 1

Назва показника

Характеристика та норма

Зовнішній вигляд: блоків

філе заморожене поштучно

Чисті, щільні, з рівною поверхнею без значних перепадів за висотою блоку.

Чисте, рівне, ціле, без значного деформування.

Можуть мати:

 • невелике розпушення м’яса по краю блоку філе;
 • наявність залишків луски на поверхні філе зі шкірою без луски;
 • порушення шкіри у філе ставриди та осетрової риби в місцях видаляння «жучок»

Порядок укладання

Філе укладають у форми рівномірними шарами, у нижньому ряді шкірою або підшкірною стороною донизу, а у верхньому ряді шкірою або підшкірною стороною догори.

Філе, виготовлене з риб, що мають підшкірний шар жиру, щоб уникнути окиснювання укладають у форми: у нижньому ряді шкірою або підшкірною стороною догори, у верхньому ряді шкірою або підшкірною стороною донизу

Розбирання

Згідно з 5.3.1.1—5.3.1.8 можуть бути:

 • незначні порізи м’яса у філе тріски та інших крупних риб;
 • залишки кісток основ плавців не більше ніж у 25 % філе (за рахунком)

Консистенція м’яса: після розморожування

Туга, властива цьому виду риби, ніжна у скумбрії, пікші, сома, лина, м’яка у лемонеми.

Властиве цьому виду риб часткове розшарування по септах у філе альбули, нототенії, палтуса, снека, скумбрії, коропа, судака та риб родини тріскових, осетрової риби.

Може бути:

 • часткове розшарування по септах м’яса у філе інших видів риб не більше ніж у 5 % філе (по кількості) у блоці;
 • ослаблена

Після варіння (теплового обробляння)

Ніжна, соковита, ламка, властива цьому виду риби.

Може бути сухувата, волокниста, але не жорстка, гумоподібна, драглевидна

Колір м’яса

Властивий цьому виду риби

Можуть бути не пов’язані з окисненням жиру:

 • незначне підшкірне пожовтіння — у філе серіолели, серіоли, австралійського лосося, луфаря, масляної риби, нігріти, шаблі-риби, кабан-риби, пеламіди, снека, сайри, вугрів, сардини, сардинели, сардинопса, осетрової риби;
 • підшкірне пожовтіння у філе ставриди океанічної і скумбрії атлантичної;
 • легке пожовтіння по краю блока у філе з океанічних риб у місцях споживання

Запах (після розморожування)

Властивий свіжій рибі, без стороннього запаху.

Слабко виражений йодистий запах у філе з океанічних риб

Смак та запах після варіння (теплового обробляння)

Властивий цьому виду риби, без сторонніх присмаку та запаху. Слабко виражений запах та присмак мулу у філе, властивий окремим видам риб (короп, лин, сом)

Глибоке зневоднення від площі поверхні блоку чи окремого філе, %, не більше ніж

10

Наявність сторонніх домішок

Не допустима

 1. Вміст харчових добавок у глазурі, використаних під час глазурування, не повинен перевищувати допустимих рівнів, зазначених у таблиці 2.

Таблиця 2

Індекс та назва харчової добавки

Допустимий рівень, г/кг

Альгінат натрію (Е 401)

5

Аскорбат натрію (Е 301)

1 (за аскорбіновою кислотою)

 1. Вміст токсичних елементів, гістаміну та N-нітрозамінів у філе замороженому не повинен перевищувати допустимих рівнів, зазначених у таблиці 3.

Таблиця 3

Назва показника

Допустимий рівень, мг/кг

Метод випробовування згідно з

Свинець

1,0

ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538

Кадмій

0,2

ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538

Миш’як:

ГОСТ 26930, ГОСТ 30538

— морська риба

5,0

— прісноводна риба

1,0

Ртуть:

ГОСТ 26927

— морська риба

0,4

— прісноводна риба не хижа

0,3

— прісноводна риба хижа

0,6

Мідь

10,0

ГОСТ 26931, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538

Цинк

40,0

ГОСТ 26934, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538

Гістамін

100,0

10.4

N-нітрозаміни

0,003

10.5

 1. За мікробіологічними показниками філе заморожене не повинно перевищувати норми, зазначеної у таблиці 4.

Таблиця 4

Назва показника

Норма

Метод випробовування згідно з

Кількість мезофільних аеробних та факультативно- анаеробних мікроорганізмів, КУО у 1,0 г

5х104

ГОСТ 10444.15

Бактерії групи кишкових паличок (коліформні бактерії) у 0,001 г

Не допустимо

ГОСТ 30518

Staphylococcus aureus у 0,01 г

Не допустимо

ГОСТ 10444.2

Патогенні мікроорганізми, зокрема роду Сальмонела, у 25,0 г

Не допустимо

10.3

Vibrio parahaemolyticus, КУО у 1,0 г

10

10.3

Сульфітредукувальні клостридії у 0,01* г

Не допустимо

ГОСТ 29185

* Визначають у продукції, пакованій під вакуумом

 1. Вміст пестицидів у філе замороженому не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [2].
  1. Вміст радіонуклідів 137Cs та 90Sr у філе замороженому не повинен перевищувати допустимих рівнів, встановлених ДР-97 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді» [3].
   1. У філе замороженому не повинно бути живих гельмінтів та їх личинок, небезпечних для здоров’я людини.

Допустима кількість безпечних для здоров’я людини гельмінтів та їх личинок, а також інших паразитів та паразитарних уражень не повинна перевищувати норм, встановлених «Инструкцией по санитарно-паразитологической оценке морской рыбы и рыбной продукции (рыба- сырец, охлажденная и мороженая морская рыба, предназначенная для реализации в торговой сети и на предприятиях общественного питания)» [4].

 1. Вимоги до сировини та матеріалів
  1. Сировина та матеріали, які використовують для виготовляння замороженого філе, повинні бути не нижчі першого гатунку (за наявності гатунків) і відповідати:
 • риба-сирець — згідно з чинним нормативним документом;
 • риба охолоджена — згідно з ГОСТ 814 та чинним нормативним документом;
 • риба заморожена (не більше 3 міс зберігання) — згідно з ГОСТ 1168;
 • альгінат натрію — згідно з чинним нормативним документом;
 • аскорбат натрію — згідно з чинним нормативним документом;
 • вода питна — згідно з ГОСТ 2874;

Допустиме використовування для технологічних цілей (глазурування та ін.) чистої морської води.

Харчові добавки, що використовують для виготовляння продукції, повинні бути дозволені до застосування органами Державного санітарно-епідеміологічного нагляду України та центральним органом виконавчої влади в сфері охорони здоров’я.

 1. Сировина та матеріали, зокрема імпортовані, які використовують для виготовляння філе замороженого, за показниками безпеки повинні відповідати вимогам, встановленим «Медикобиологическими требованиями и санитарными нормами качества продовольственного сырья и пищевых продуктов» [5] та «Инструкции по санитарно-паразитоло-гической оценке морской рыбы и рыбной продукции (рыба-сырец, охлажденная и мороженая морская рыба, предназначенная для реализации в торговой сети и на предприятиях общественного питания)» [4].
 2. ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
  1. Під час виготовляння філе замороженого необхідно керуватися «Державними санітарними правилами і нормами для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів» [1] та «Санитарными правилами для морских судов промыслового флота СССР» [6].
  2. Стічні води під час виготовляння філе замороженого повинні підлягати очищанню та відповідати вимогам СанПиН 4631 [7].
  3. Контролюють викиди шкідливих речовин у атмосферу відповідно до вимог ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201 [8].
  4. Охорону ґрунту від забруднювання побутовими і промисловими відходами здійснюють відповідно до СанПиН 42-128-4690 [9].
  5. Контролюють рівень виробничого шуму та вібрації, атмосферного повітря, освітленості згідно з ДСН 3.3.6.037 [10] та ДСН 3.3.6.042 [11].
  6. Контролюють стан повітря робочої зони згідно з ГОСТ 12.1.005.
  7. Вимоги щодо пожежної безпеки — згідно з ГОСТ 12.1.004.
 3. МАРКУВАННЯ
  1. Маркують тару з замороженим філе згідно з ГОСТ 7630 та нормативно-правовими актами.

Додатково на тару чи етикетку наносять штриховий код згідно з ДСТУ 3147, гранично допустимий відхил від номінальної кількості, повну адресу, та телефон виробника, зокрема країну та, за неспівпадіння з повною адресою, адресу підприємства виробника.

Якщо продукт був глазурований морською водою, на етикетці слід нанести напис: «Глазуровано морською водою», для продукції, яку фасують під вакуумом — «Розфасовано під вакуумом».

Маса нетто глазурованого філе повинна бути зазначена без урахування маси глазурі.

 1. Транспортне маркування — згідно з ГОСТ 14192, ГОСТ 7630.
  1. Марковання транспортної тари з продукцією повинно бути нанесено на самій тарі чи у супроводжувальних документах. Назву харчового продукту, номер партії, юридичну адресу, зокрема країну, та, за неспівпадіння з юридичною адресою, адресу підприємства виробника потрібно зазначати на самій тарі.
 2. ПАКУВАННЯ
  1. Заморожене філе пакують згідно з ДСТУ 2641 та в:
 • ящики з гофрованого картону, згідно з чинним нормативним документом, граничною масою продукту 30 кг. Дозволено пакувати в ящики з гофрованого картону граничною масою продукту 40 кг;
 • ящики дерев’яні — згідно з ГОСТ 13356, граничною масою продукту 40 кг;
 • коробки з парафінованого чи ламінованого зовні та усередині картону — згідно з чинним нормативним документом, граничною масою продукту 10 кг;
 • пачки з картону та комбінованих матеріалів — згідно з чинним нормативним документом, граничною масою продукту 1 кг;
 • пакети з полімерних матеріалів — згідно з чинним нормативним документом, граничною масою продукту 1 кг;
 • лотки з полімерних матеріалів — згідно з чинним нормативним документом, з наступним пакуванням у плівку з полімерних матеріалів з термозварюванням граничною масою продукту 1 кг;
 • підложки з картону та скомбінованих матеріалів — згідно з чинним нормативним документом, обгорнені у термоусадкову плівку, граничною масою продукту 1 кг.
  1. Заморожене філе повинно бути запаковане таким чином, щоб унеможливити зневоднення, окиснювання і забезпечити цілість та якість під час транспортування, зберігання і реалізації.
  2. Пакування замороженого філе в пакети та мішки-вкладиші з полімерних матеріалів згідно з «Технологічною інструкцією про пакування харчової продукції з риби та інших водних ресурсів у пакети з полімерних матеріалів» [12].
  3. Пачки, з картону та скомбінованих матеріалів з продуктом повинні бути закриті.

Пакети з полімерних матеріалів з продуктом повинні бути термозварені чи закриті іншим

способом, який забезпечує зберігання якості та кількості продукції.

 1. Пачки, коробки, пакети, підложки та лотки з продуктом пакують в ящики з гофрованого картону, згідно з чинним нормативним документом, граничною масою продукту 35 кг.
  1. Гранично допустимий відхил маси нетто продукту в одиниці спожиткової тари від номінальної кількості — згідно з Р 50-056-96 [13] та не повинно бути більше ніж, %:
 • ±3,0 для продукції масою нетто до 0,5 кг включ.;
 • ±1,5 для продукції масою нетто понад 0,5 кг до 1,0 кг включ.
  1. У кожній пакувальній одиниці повинно бути філе заморожене однієї назви, виду розбирання, виду спожиткового паковання і однієї дати виготовлення.
  2. Тара та пакувальні матеріали, зокрема імпортовані, повинні бути чисті, міцні, без стороннього запаху та виготовлені з матеріалів, дозволених Міністерством охорони здоров’я України для цієї мети.
  3. Можуть бути використані інші види тари та паковання, дозволені Центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України для контакту з ними продукції, що відповідають санітарним вимогам, вимогам нормативного документа і забезпечують збереження та якість продукції під час транспортування та зберігання.
 1. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
  1. Транспортують заморожене філе згідно з правилами перевезення швидкопсувних вантажів за температури не вищої ніж мінус 18 оС.
  2. Пакетування — згідно з ГОСТ 23285, ГОСТ 26663.

Основні параметри та розміри пакетів — згідно з ГОСТ 24597.

 1. Зберігають заморожене філе за температури не вищої ніж мінус 18 оС від дати виготовляння, не більше ніж:

поглазуроване в блоках та неглазуроване, запаковане в поліетилен під високим тиском: