МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ОБМОТУВАЛЬНИКА ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН


м. Харків


"ПОГОДЖЕНО"

Національний науково-

дослідний інститут охорони

праці

"18" 10 2005 р.


"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Наказ Міністерства

промислової політики

України

"24" 10 2005 р. № 394


ПІ 1.4.17-427-2005


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ОБМОТУВАЛЬНИКА ЕЛЕМЕНТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН


м. Харків

1. Загальні положення.


1.1. Ця інструкція встановлює основні вимоги охорони праці для обмотувальника елементів електричних машин, в тому числі із застосуванням вантажопідіймальних засобів, керованих з підлоги. Відповідно до Закону України "Про охорону праці" (стаття № 44) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно із законом.

1.2. Технологічний процес включає наступні операції:

• установлення (зняття) виробів на стійки, кантувателі;

• різання ізоляції;

• укладання обмоток та ізоляції;

• промазування шарів ізоляції лаком;

• ізолювання котушкових груп;

• клинівка пазів;

• продорожування колекторів;

• обрізка кінців котушок;

• паяння обмоток;

• ув'язка схеми обмоток;

• обрізка трубок обмоток статорів турбогенераторів;

• електричні випробування з використанням наступного устаткування та інструмента:

кантувателі, стійки механізовані; печі електрокалориферні; установка контактного паяння; газові пальники;

установка для обрізки трубок обмоток статорів турбогенераторів;

установка для продорожування колекторів;

ножиці гільйотинні;

установка для зачищення ізоляції;

ножиці для обрізки ізоляції;

електроінструмент, пневмоінструмент;

випробувальне устаткування та інструмент;

вантажопідіймальні засоби і механізми;

електрифікований інструмент (електродрилі, шліфувальні машинки

і ін.);

пневматичний інструмент (підбійки, шліфувальні машинки, пневматичні зубила і ін.);

ручний інструмент (молотки, підбійки, зубила, гайкові ключі, ножі для обрізки ізоляції, гострогубці, плоскогубці і ін.).

1.3. Робоче місце повинно:

• бути організовано та оснащено відповідно до затвердженого проекту;

• відповідати вимогам охорони праці;

• утримуватися в чистоті і не захаращуватися протягом усього робочого дня.

1.4. До виконання робіт допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання і інструктаж з питань охорони праці, у тому числі - при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, наданню першої допомоги постраждалим при нещасних випадках, про правила поведінки при виникненні аварій.

1.5. До роботи з вантажопідіймальними кранами допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання, медичний огляд і професійний відбір, здали іспит кваліфікаційній комісії і мають на руках посвідчення, а також систематично проходять інструктажі.

1.6. Вузли та деталі вагою більше 16 кг підіймати тільки вантажопідіймальними засобами.

1.7. До роботи з електроінструментом допускаються особи, що пройшли інструктаж з електробезпеки і мають відповідну групу допуску (не нижче 2).

1.8. До роботи з газовими пальниками допускається тільки спеціально навчений персонал.

1.9. Роботи, пов'язані з електричними випробуваннями напругою до 42В, виконувати тільки в разі проходження навчання, атестації на 1 групу електробезпеки.

1.10. До управління роботою устаткування (печі, вантажопідіймальні механізми) допускаються працівники, що пройшли спеціальну підготовку (навчання) і мають відповідне посвідчення.

1.11. До роботи на висоті допускаються тільки ті особи, що пройшли спеціальний медичний огляд.

1.12. Перед початком роботи на висоті одержати додатковий інструктаж з оформленням у журналі обліку інструктажу з охорони праці і виданням наряду - допуску.

1.13. Виконувати роботу тільки на тому устаткуванні, що працівником вивчено і до самостійної роботи на якому він допущений.

1.14. Виконувати тільки ту роботу, що доручена майстром, і за умови, що відомі безпечні способи її виконання. В іншому разі звертатися до майстра за роз'ясненнями.

1.15. Виконувати роботи, які не пов'язані з прямими обов'язками, необхідно згідно вимог інструкцій з охорони праці за відповідними видами робіт. Мати посвідчення, якщо ці роботи підвищеної небезпеки.

1.16. Одержати цільовий інструктаж з охорони праці у випадку, якщо змінені умови виконання робіт.

1.17. Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати і механізми, робота на яких не доручена керівником цеху (ділянки). Не заходити без дозволу майстра за огородження технологічного устаткування і електроустаткування.

1.18. Не торкатися до арматури загального освітлення, до обірваних електропроводів, клем і інших легкодоступних струмоведучих частин. Не відкривати дверцята електророзподільних шаф (зборок) і не знімати огородження і захисні кожухи зі струмоведучих частин устаткування.

1.19. Виконувати зобов'язання з охорони праці, які передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:

• вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватись часу технологічної й обідньої перерв;

• не знаходитися на робочому місці у неробочий час без відома керівника;

• не відвідувати інших цехів (ділянок) без відповідного дозволу керівника.

1.20. Знаходячись на території заводу, цеху, ділянки:

• бути уважним до сигналів, що подаються водіями транспорту, який рухається, (автомобілів, навантажувачів, електровізків, кранів);

• проходити тільки в передбачених для цього місцях;

• не знаходитися і не проходити під піднятим вантажем;

• не вживати алкогольних напоїв і наркотичних речовин;

• не перебувати в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння.

1.21. Обходити на безпечній відстані місця роботи людей на висоті.

1.22. Вживати заходів щодо обережності в дорозі на роботу і на території підприємства, при пересуванні в цеху, перед початком роботи, при перевірці готовності до дії устаткування, пристосувань і інструменту, а також застосовуваних вантажопідіймальних машин, керованих з підлоги, перед пуском будь-яких механізмів, пристроїв, під час роботи, після закінчення роботи, в аварійних ситуаціях.

Знати, про можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, психофізіологічних), у тому числі:

• машин і механізмів, що рухаються, рухомих частин механізмів, технічних засобів, пристроїв, систем, устаткування;

• виробів, заготовок, матеріалів, вантажів, що переміщаються;

• падіння інструменту, пристосувань, оснащення, виробів, заготовок, матеріалів, вантажів, частин, що рухаються, пневмоінструменту, електроінструменту;

• гострих країв, задирок і шорсткості на поверхнях заготовок, деталей, вузлів механізмів (складальних одиниць), агрегатів, апаратури і різних технічних засобів (пристроїв), устаткування, механізмів, машин, інструментів;

• підвищеного вмісту пилу і загазованості повітря робочої зони (вміст окису вуглецю, парів сірчаної кислоти, скляного пилу та ін.);

• підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;

• підвищеного рівня шуму, вібрації на робочому місці;

• підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;

• підвищеної напруги в електричному ланцюзі;

• підвищеного рівня напруженості статичної електрики;

• відсутності або нестачі природного світла, недостатньої освітленості робочої зони;

• розташування робочого місця на значній висоті щодо поверхні підлоги;

• розташування працюючого на площадці без огородження (на незначній висоті), де є небезпека падіння людини;

• токсичних, хімічних, канцерогенних та подразнюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів;

• підвищеного вмісту окису вуглецю, пилу міканиту, склослюдопласту, скляного волокна, парів сірчаної кислоти, аерозолей свинцю та ін.;

• фізичних перевантажень (статичні, динамічні);

• нервово-психологічних перевантажень (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.23. Виконувати роботу з використанням спеціального одягу та засобів індивідуального захисту:

• напівкомбінезон бавовняний ОСТ27575-87; 25574-87;

• рукавиці комбіновані ГОСТ 12.4.010-75;

• окуляри захисні ГОСТ 12.4.013-85.

1.24. Переодягатися, митися, курити, приймати їжу тільки у відведених для цього місцях і приміщеннях.

1.25. Виконувати роботи згідно технологічного процесу, які пов'язані з виділенням токсичних і шкідливих викидів (паяння, роботи з розчинниками, лаками та ін.), при включеній загальнообмінній та місцевій вентиляції.

1.26. Робочі місця за необхідності мають бути облаштовані місцевим освітленням згідно з діючими нормами напругою не вище 42 В.

1.27. Перед прийняттям їжі в обідню перерву і після закінчення роботи вимити обличчя і руки водою з милом.


2. Вимоги безпеки перед початком роботи


2.1. Здійснювати прийом зміни на підставі записів, зроблених у змінному журналі, де зазначаються виявлені недоліки, якщо такі мали місце. Змінний журнал повинен підписуватися змінним майстром.

2.2. Привести в порядок спецодяг. Робочий одяг не повинний мати звисаючих кінців, чи кінців, що розвіваються, має бути наглухо застебнутий, манжети рукавів повинні щільно обхоплювати руки біля кистей. Волосся має бути закрите щільно облягаючим головним убором. Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках) не допускається. Перевірити і одягти засоби індивідуального захисту. Покласти власний одяг у шкафчик.

2.3. Організувати своє робоче місце так, щоб усе необхідне для роботи розташовувалося зручно, забрати все зайве з робочої зони, звільнити проходи і не захаращувати їх.

Якщо підлога мокра, слизька, вимагати від майстра, щоб зробили прибирання, або зробити це самостійно. Підлогу посипати піском чи тирсою, потім прибрати пісок чи тирсу в спеціально відведене місце.

2.4. Перевірити справність перехідних містків, трапів, драбин, підставок, стільців.

2.5. Впевнитись в тому, що освітлення (загальне чи місцеве) забезпечує чітку видимість поділок на контрольно-вимірювальних приладах, а також поверхонь деталей, що оброблюються. Про перегорілі лампочки повідомити майстра.

2.6. Працювати інструментом, що відповідає наступним вимогам:

• молотки повинні мати поверхню бойка злегка опуклу, гладку, незбиту, без задирок, вибоїв, ум'ятин, тріщин і бути щільно заклинені металевими зайорженими клинами на рукоятках овального перетину із сухого дерева твердих і грузлих порід (клен, дуб, горобина, в´яз ). Ручка молотка має бути прямою, з незначним стовщенням до її вільного кінця. Поверхня ручки має бути гладкою, рівно зачищеною, без тріщин, задирок і сучків;

• гайкові ключі мають відповідати розмірам гайок і голівок болтів і не повинні мати тріщин і задирок. Губки ключів мають бути рівнобіжні. Не допускати подовження ключа шляхом нарощування його контрключами, трубами і т.п.;

• зубила не повинні мати скошених чи збитих потилиць із задирками, ум'ятин, вибоїв і тріщин;

• гострогубці і плоскогубці не повинні мати надщерблених рукояток. Губки гострогубців мають бути гострими і ненадщербленими, а плоскогубців - зі справною насічкою;

• ножі для обрізки ізоляції мають бути добре заточені і мати рукоятки, виготовлені з твердого матеріалу. Форма рукоятки повинна перешкоджати зісковзуванню з неї руки на лезо ножа;

• щупи для випробування повинні мати рукоятки з ізоляційного матеріалу довжиною не менше 200 мм із завзятим кільцем між рукояткою і металевим кінцем, довжина оголеної струмоведучої частини щупа не більш 20 мм. Ізолюючі рукоятки щупа повинні випробуватися підвищеною напругою 1 кВ протягом 1 хв. раз на рік.

2.7. Переконатися в справності електроінструменту під час одержання його з комори, а саме:

• ізоляція шлангового проводу не повинна мати ушкоджень;

• провід зі штепсельною вилкою повинний мати спеціальний контакт проводу заземлення, приєднаний до корпуса електроінструмента;

• клеми підключення проводів мають бути надійно укриті. Виконувати роботи з електроінструментом в діелектричних рукавичках, знаходячись на діелектричному (гумовому) коврику.

2.8. Переконатися у тому, що електрозахисні засоби (коврики, калоші, рукавички і т.і.) не мають механічних ушкоджень.

2.9. Спустити воду з відстійника повітряної мережі, перевірити наявність фільтрів і мастила в системі повітропроводу для роботи з пневмоінструментом.

2.10. Справність пневматичної машинки має бути випробувана в дії стисненим повітрям під час видачі машинки в роботу. Кріплення шлангів до інструмента і трубопроводів має бути виконано способами, що виключають зрив шланга, за допомогою спеціальних штуцерів або ніпелів. Штуцери і ніпелі шлангів повинні мати справні грані і різі, які забезпечують надійне та щільне приєднання шлангів. З'єднання виконувати накручуванням на повне число витків різі. Гумові шланги закріплювати на штуцери за допомогою спеціальних стягувальних хомутів. З'єднувати шланги між собою за допомогою зайоржених ніпелів з закріпленням хомутом. Ключі-насадки мають бути надійно закріплені спеціальними штифтами і кільцями. Не виконувати їх кріплення шплінтами і дротом.

2.11. Перевірити працездатність затискних пристосувань, чалочно-захоплювальних пристосувань, вантажопідіймальних засобів згідно з інструкцією по експлуатації.

2.12. Перевірити якість різьбових поверхонь на рим-болтах і інших пристосуваннях, призначених для підйому деталей при їхньому транспортуванні. Різьба не повинна мати механічних ушкоджень, вісь різьбового хвостовика має бути перпендикулярна до опорної поверхні кільця.

2.13. Перевірити працездатність устаткування, на якому виконується робота, згідно з інструкцією по експлуатації.