Міністерство промислової політики України

Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ)


ПІ 1.3.10-465-2006


Примірка інструкція

з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування


м. Київ


Узгоджено

Національний науково-дослідний

інститут охорони праці

Лист№ 489

" 26 " 10 2006 р.


Затверджено

Міністерство промислової

політики України

Наказ № 476

" 19 " 12 2006 р.


ПІ 1.3.10-465-2006


Примірна інструкція

з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування


м. Київ

1 Загальні положення


1.1 Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування (далі - електромонтер).

До складу робіт, що виконується електромонтером, входять, у тому числі, роботи з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п.2, 3, 11, 15, 46, 88, 94, 95, 100, 104, 136 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15).

При виконанні робіт з підвищеною небезпекою електромонтер, крім цієї інструкції, повинен виконувати вимоги інструкцій підприємства, якими регламентується безпечне виконання робіт певного виду.

Згідно з Законом України "Про охорону праці" (стаття 44) особи, які не виконують вимоги інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

1.2 Робоче місце електромонтера - закріплена за ним зона обслуговування електроустаткування, електромайстерня.

1.3 В залежності від кваліфікації електромонтер може виконувати наступні роботи:

- обслуговує електроустаткування виробничих дільниць;

- налагоджує, ремонтує і регулює схеми технологічного устаткування, електричні схеми автоматичних ліній;

- виконує роботу з ремонту, монтажу та демонтажу кабельних ліній;

- здійснює випробування електродвигунів, трансформаторів різної потужності після капітального ремонту;

- готує відремонтоване електроустаткування до здавання в експлуатацію;

- розбирає, здійснює капітальний ремонт електроустаткування будь-якого призначення, складає, встановлює, центрує високовольтні електричні машини;

- налагоджує схеми та усуває дефекти у пристроях засобів захисту та приладах автоматики і телемеханіки;

- проводить балансування роторів електричних машин, виявляє та усуває вібрацію;

- регулює та перевіряє апаратуру і прилади електроприводів після ремонту та виконує інші види робіт, передбачені Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників

1.4 До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:

- досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 , наркологічний огляд згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238 та не мають протипоказань;

- мають повну загальну середню освіту та професійно-технічну освіту або професійну підготовку на виробництві;

- пройшли навчання за професією, підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою і перевірку знань: з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів та виявили задовільні результати і одержали згідно з їх кваліфікацією посвідчення (яке засвідчує право на самостійну роботу в електроустановках) з відповідною групою з електробезпеки;

- пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.5 Повторний інструктаж з питань охорони праці ( за змістом і обсягом первинного інструктажу) проводиться один раз на три місяці.

1.6 Перевірка знань з питань охорони праці проводиться щорічно.

1.7 Електромонтер зобов'язаний:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- не з'являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;

- вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння;

- користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;

- дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);

- не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;

- не виконувати роботи , не передбачені змінним завданням;

- не знаходитися на робочому місці у позаробочий час без відповідного дозволу безпосереднього керівника;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.8 В процесі роботи на електромонтера можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

- небезпечне значення напруги в електричному ланцюзі, замкнення якого може здійснюватися крізь тіло людини;

- наявність напруги на устаткуванні, що обслуговується;

- падіння при роботі на висоті та падіння предметів з висоти;

- токсична і подразнююча дія шкідливих речовин, які використовуються в технологічних процесах, що може спричинити подразнення слизових оболонок очей, носа, верхніх дихальних шляхів, тяжкі хімічні опіки шкіри, губ, слизових оболонок ротової порожнини, стравоходу, шлунку, можливі спазми і набряк гортані;

- уражаюча дія внаслідок утворення займистих і вибухонебезпечних сумішей;

- рухомі частини виробничого устаткування;

- підвищена або знижена температура поверхні устаткування;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- підвищена рухомість повітря;

- недостатня освітленість робочої зони;

- підвищений рівень шуму або вібрації на робочому місці;

- нервово-психічні і фізичні перенавантаження.

1.9 Електромонтеру видається безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, які вибираються в залежності від умов праці і можливого впливу на людину небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

- костюм (сукняний з напівшерстяної тканини, бавовняний, сукняний, гумовий), комбінезон бавовняний, плащ брезентовий;

- білизна натільна;

- черевики шкіряні, чоботи (гумові, кирзові), боти діелектричні, калоші діелектричні;

- берет шерстяний, шолом (сукняний, бавовняний), головний убір бавовняний;

- рукавиці (комбіновані, КР, брезентові), рукавички (гумові, діелектричні, бавовняні);

- окуляри захисні.

На зовнішніх роботах додатково видаються:

- куртка бавовняна на утеплювальній прокладці;

- штани бавовняні на утеплювальній прокладці;

Для захисту органів дихання в залежності від умов праці електромонтеру, при необхідності, видається протигаз відповідної марки , респіратор.

При виконанні електромонтером робіт певного виду, у т.ч. з підвищеною небезпекою (на висоті, газонебезпечних, на повітряних лініях електропередавання і ін.), додатково видаються засоби індивідуального захисту, що передбачені інструкціями з охорони праці, якими регламентується безпечне проведення цих робіт (каска, протигаз і ін).

1.10 Електромонтер зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

- приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;

- дбайливо і за призначенням користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;

- мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;

- дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;

- палити у спеціально відведених для цього місцях;

- приймати їжу у відведених для цього місцях;

- зберігати харчові продукти, у т.ч. молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які для цього призначені.


2 Вимоги безпеки перед початком роботи


2.1 Перевірити та одягти засоби індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття і ін.). Спецодяг електромонтера повинен бути добре підігнаний і застібнутий, оскільки поли, рукава можуть бути захоплені рухомими частинами механізмів, машин. На голові необхідно мати головний убір.

2.2 У випадку змінної роботи з'явитися на робоче місце завчасно для прийняття зміни.

2.3 Оглянути (разом з електромонтером, якого він змінює, у випадку змінної роботи) робоче місце , переконатися у справній роботі систем вентиляції, належному рівні освітлення, відсутності порушень в роботі електротехнічного устаткування, яке підлягає обслуговуванню, наявності і справності засобів пожежогасіння, засобів колективного захисту, наявності необхідного для роботи інструменту, одержати необхідну інформацію у т.ч. про порушення, які мали місце, та заходи щодо їх усунення

2.4 Перевірити справність інструменту ( у т.ч. електро- і пневмоінструменту), пристосувань, які будуть використовуватись в процесі роботи.

2.5 При необхідності використання в роботі вантажопідіймальних механізмів (таля, електротельфера і ін.) перевірити їх справність згідно з вимогами інструкцій з охорони праці, що регламентують безпечне виконання робіт із застосуванням цих механізмів.

2.6 Перед виконанням робіт з підвищеною небезпекою, які проводяться за розпорядженням або нарядом-допуском, переконатися в належному оформленні документації, пройти цільовий інструктаж та виконувати заходи передбачені нарядом-допуском, розпорядженням, вимогами Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, відповідними інструкціями, які регламентують безпечне виконання робіт, діючи згідно з вказівками відповідального за безпеку робіт.

2.7 Видалити із зони проведення робіт сторонніх осіб, звільнити робоче місце від зайвих предметів і матеріалів, обгородити робочу зону і установити знаки безпеки.

2.8 Про всі виявлені порушення проінформувати безпосереднього керівника. Не приступати до роботи (а у випадку змінної роботи - не приймати зміну), якщо порушення унеможливлюють безпечне виконання електромонтером поставлених перед ним завдань, до їх усунення.


3 Вимоги безпеки під час виконання роботи


3.1 Під час виконання роботи електромонтер повинен мати з собою посвідчення про перевірку знань (за відсутності посвідчення або за наявності посвідчення з простроченими термінами перевірки знань електромонтер до роботи не допускається).

3.2 Електромонтер повинен утримувати в чистоті і порядку своє робоче місце, не захаращувати його сторонніми предметами, не допускати на робоче місце сторонніх осіб.

3.3 Перед зняттям електрообладнання для ремонту необхідно зняти напругу в мережі не менше ніж у двох місцях, видалити запобіжники. Приступати до зняття електрообладнання, переконавшись у відсутності напруги та вивісивши при цьому на рубильник або ключ управління плакат "Не вмикати - працюють люди "

3.4 Розбирання і збирання електрообладнання виконувати на верстатах, стелажах, підставках, спеціальних робочих столах або стендах, що забезпечують їх стійке положення.

3.5 Під час роботи в електроустановках без зняття напруги на струмовідних частинах або поблизу від них необхідно виконувати наступні вимоги:

- обгородити розташовані поблизу робочого місця інші струмовідні частини, що перебувають під напругою, і до яких можливий дотик;

- працювати в діелектричному взутті або стоячи на діелектричному килимі;

- застосовувати інструмент із ізолювальними рукоятками, при відсутності такого інструменту необхідно користуватися діелектричними рукавичками;

- тримати ізолювальні частини засобів захисту за рукоятки до обмежувального кільця;

- користуватися тільки сухими і чистими ізолювальними частинами засобів захисту з непошкодженим лаковим покриттям;

- не торкатися ізоляторів електроустановки, що перебуває під напругою, без застосування електрозахисних засобів;

- не працювати у зігнутому стані, якщо у разі випрямлення відстань до струмовідних частин буде меншою, ніж встановлена за нормами;

- не застосовувати металевих драбин, не працювати стоячи на ящиках або інших сторонніх предметах;

- під час наближення грози припинити всі роботи на повітряних лініях електропередавання, повітряних лініях зв'язку, відкритому та закритому розподільчому устаткуванні, на вводах і комунікаційній апаратурі безпосередньо з'єднаній з повітряними лініями;

- під час снігопаду, дощу, туману не допускається виконання робіт, які вимагають застосування захисних ізолювальних засобів;

- встановлення і зняття запобіжників проводити, як правило, за знятою напруги;

- вимикати і вмикати роз'єднувачі та вимикачі напругою понад 1000 В з ручним приводом слід в діелектричних рукавичках.

3.6 Виконувати роботи на електродвигунах насосів, димососів, вентиляторів слід тільки при зачинених і замкнутих на засувки і шибери механізмах (у випадку, якщо можливі обертання роторів електродвигунів від з'єднаних з ними механізмів), необхідно також вживати заходів щодо гальмування роторів електродвигунів.

3.7 Не допускається знімати огородження тих частин електродвигунів, що обертаються, під час роботи електродвигуна.

3.8 Вимикання і вмикання електродвигунів напругою понад 1000 В пусковою апаратурою з ручним керуванням слід виконувати стоячи на ізолювальному килимі із застосуванням діелектричних рукавичок.

3.9 При виконанні робіт в колах вимірювальних приладів і пристроїв релейного захисту, всі вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів струму і напруги необхідно постійно заземлювати.

3.10 При виконанні електромонтером робіт у вибухонебезпечних зонах не допускається:

- ремонтувати електрообладнання і мережі, що перебувають під напругою;