На розгляді 12

Ключові слова: історико-архітектурний опорний план, історичне населене місце, об’єкт культурної спадщини, пам’ятка культурної спадщини, традиційний характер середовища.

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців

ДК № 690 від 27.11.2001 р.

Чинні від 2012-10-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Ці будівельні норми встановлюють вимоги до складу та змісту історико-архітектурного опорного плану історичного населеного пункту.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті в цих Нормах, та визначення позначених ними понять.

 1. виявлення об’єкта культурної спадщини

Сукупність науково-дослідних, пошукових заходів з метою визначення наявності та культурної цінності об'єкта культурної спадщини [10]

 1. дисгармонійні будівлі та споруди

Будівлі та споруди, які за своїми характеристиками - масштабом, масштабністю, композиційним вирішенням, стилістикою, матеріалом, кольором тощо - дисонують з традиційним характером середовища

 1. землі історико-культурного призначення

Землі, на яких розташовані пам’ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико- культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї (у тому числі музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби)

 1. значні історичні будівлі

Будинки і споруди, що мають художню та історичну цінність і є характерними для конкретного історичного населеного місця. Вони належать до характерних зразків архітектури та будівництва відповідної епохи і поряд із пам’ятками архітектури відіграють визначальну роль у традиційному міському середовищі

 1. зони охорони пам’ятки культурної спадщини

Встановлювані навколо пам’ятки охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охороню- ваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання [10]

 1. історико-архітектурний опорний план

Науково-проектна документація, яка розробляється у складі генеральних планів історичних населених місць та в якій відображається інформація про нерухомі об’єкти культурної спадщини населеного пункту, пов’язану з ними історичну забудову (значні й рядові історичні будівлі); землі історико-культурного призначення; місця втрачених будинків, споруд, оборонних укріплень, що мали важливе історичне або містобудівне значення; дисгармонійні будівлі та споруди; пам’ятки природи, природні заповідники, цінні природні ландшафти; межі історичних ареалів населеного

5 ЗМІСТ ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНОГО ОПОРНОГО ПЛАНУ НАСЕЛЕНОГО ПУНКТУ

 1. При розробленні історико-архітектурного опорного плану проводять такі наукові дослідження:

а) за результатами аналізу історичних документів та історичних джерел виявляють етапи розвитку населеного пункту, особливості його планувальної структури та забудови;

б) на підставі натурних обстежень населеного пункту виявляють:

 • природні особливості місцевості, які визначають своєрідність планування та просторової побудови населеного пункту;
 • нерухомі об'єкти культурної спадщини, особливості їх видового розкриття та ролі в оточенні;
 • історичну забудову (значні й рядові історичні будівлі: громадські, у тому числі - культові; житлові та господарські, промислові та фортифікаційні споруди);

в) аналіз ландшафту населеного пункту (рельєфу, зелених насаджень, гідрографічної мережі тощо);

г) аналіз історичного планування населеного пункту з визначенням етапів його формування;

д) наукове вивчення, аналіз та класифікація нерухомих об’єктів культурної спадщини населеного пункту за типами (об’єкти археології, об’єкти історії, об’єкти монументального мистецтва, об’єкти архітектури, об’єкти містобудування, об’єкти садово-паркового мистецтва, ландшафтні об’єкти, об’єкти науки і техніки);

е) визначення естетичної та історичної цінності виявлених нерухомих об’єктів культурної спадщини та їх ролі в оточенні;

ж) аналіз історичної забудови населеного пункту з визначенням етапів її розвитку;

и)узагальнений аналіз художніх особливостей культурної спадщини з визначенням збереженості традиційного характеру середовища, його ролі в архітектурно-просторовій композиції та ландшафті населеного пункту.

на паперовому та електронному носіях, текстові, графічні матеріали, фото

6.Виконання наступних робіт:

 1. Архівні та бібліографічні пошуки щодо історичних планів, іконографічних матеріалів тощо.
 2. Аналіз історичних документів та історичних джерел щодо виявлення особливостей планувальної структури та забудови населеного пункту.
 3. Натурні обстеження населеного пункту

на площі (га), у межах

щодо виявлення:

 • природних особливостей місцевості, які визначають своєрідність його планування та просторової побудови;
 • нерухомих об’єктів культурної спадщини, їх видового розкриття та ролі в оточенні;
 • історичної забудови.
 1. Фотофіксація нерухомих об’єктів культурної спадщини, історичної забудови, панорам населеного пункту.