MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ПАЯЛЬЩИКА


м. Харків


«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»


Національний науково-дослідний Наказ Міністерства промислової

інститут охорони праці політики України


«18» 10 2005 р. «24» 10 2005 р. № 394


ПІ 1.4.17-429-2005


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ПАЯЛЬЩИКА


м. Харків


1. Загальні положення.

1.1. Ця інструкція встановлює основні вимоги охорони праці для паяльщика, в тому числі із застосуванням вантажопідіймальних засобів, керованих з підлоги.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття № 44) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної), матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно із законом.

1.2. Технологічний процес включає:

 • підготовка поверхонь для паяння;
 • паяння м'якими припоями (олов'яно-свинцевими) - з'єднання відповідних кінців котушок якорей та фазних роторів з петушками колектоpiв i контактними кільцями, головки стрижньової обмотки фазних роторів - скобами, бандажів якорей та роторів - пропаювання та ін.;
 • паяння твердими припоями: з'єднання вивідних кінців обмоток підвищеного класу ізоляції з петушками колекторів срібловмісткими припоями;
 • з’єднання головок стрижнів обмоток роторів асинхронних електродвигунів, вивідних кінців шинної міді котушок збудження, між-котушкові з’єднання усипних обмоток та ін. мідно-фосфорними припоями;
 • паяння деталей електричної апаратури, дрібних електричних виробів та друкованих плат з використанням наступного устаткування та інструмента:

ванни для паяння;

ванни для флюсу;

машини контактного паяння;

установка СВЧ;

газові пальники;

електричні паяльники;

стенди(підставки) для паяння;

вантажопідіймальні засоби і механізми.

1.3. Робоче місце повинно:

 • бути організовано та оснащено відповідно до затвердженого проекту;
 • відповідати вимогам охорони праці;
 • утримуватися в чистоті і не захаращуватися протягом усього робочого дня.

1.4. До виконання робіт допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання і інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, наданню першої допомоги постраждалим при нещасних випадках, про правила поведінки при виникненні аварій.

 1. До роботи з вантажопідіймальними кранами допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання, медичний огляд і професійний відбір, здали іспит кваліфікаційній комісії і мають на руках посвідчення, а також систематично проходять інструктажі.
 2. Вузли та деталі вагою більше 16 кг підіймати тільки вантажопідіймальними засобами.
 3. До роботи з газовими пальниками допускається тільки спеціально навчений персонал.
 4. Виконувати роботу тільки на тому устаткуванні, що працівником вивчено і до самостійної роботи на якому він допущений.
 5. Виконувати тільки ту роботу, що доручена майстром, і за умови, що відомі безпечні способи її виконання. В іншому разі звертатися до майстра за роз'ясненнями.
 6. Виконувати роботи, які не пов'язані з прямими обов'язками, необхідно згідно вимог інструкцій з охорони праці за відповідними видами робіт. Мати посвідчення, якщо ці роботи підвищеної небезпеки.
 7. Одержати цільовий інструктаж з охорони праці у випадку, якщо змінені умови виконання робіт.
 8. Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати і механізми, робота на яких не доручена керівником цеху (ділянки). Не заходити без дозволу майстра за огородження технологічного устаткування і електроустаткування.
 9. Не торкатися до арматури загального освітлення, до обірваних електропроводів, клем і інших легкодоступних струмоведучих частин. Не відкривати дверцята електророзподільних шаф (зборок) і не знімати огородження і захисні кожухи зі струмоведучих частин устаткування.
 10. Виконувати зобов'язання з охорони праці, які передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:

вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватись часу технологічної й обідньої перерв;

не знаходитися на робочому місці у неробочий час без відома керівника;

• не відвідувати інших цехів (ділянок) без відповідного дозволу керівника.

1.15. Знаходячись на території заводу, цеху, ділянки:

• бути уважним до сигналів, що подаються водіями транспорту, який рухається, (автомобілів, навантажувачів, електровізків, кранів);

проходити тільки в передбачених для цього місцях;

 • не знаходитися і не проходити під піднятим вантажем;
 • не вживати алкогольних напоїв і наркотичних речовин;
 • не приступати до роботи в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння.

1.16. Вживати заходів щодо обережності в дорозі на роботу і на території підприємства, при пересуванні в цеху, перед початком роботи, при перевірці готовності до дії устаткування, пристосувань і інструменту застосовуваних вантажопідіймальних машин, керованих з підлоги, перед пуском будь-яких механізмів, пристроїв, під час роботи, після закінчення роботи, в аварійних ситуаціях.

Знати, про можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, психофізіологічних), у тому числі:

 • машин і механізмів, що рухаються, рухомих частин механізмів, технічних засобів, пристроїв, систем, устаткування;
 • виробів, заготовок, матеріалів, вантажів, що переміщаються;
 • падіння інструменту, пристосувань, оснащення, виробів, заготовок, матеріалів, вантажів, частин, що рухаються, пневмоінструменту, електроінструменту;
 • гострих країв, задирок і шорсткості на поверхнях заготовок, деталей, вузлів механізмів (складальних одиниць), агрегатів, апаратури і різних технічних засобів (пристроїв), устаткування, механізмів, машин, інструментів;
 • підвищеного вмісту пилу і загазованості повітря робочої зони (вміст окису вуглецю, парів сірчаної та соляної кислоти, аерозолів свинцю, міді, фосфорного ангідриду та ін.);
 • підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;
 • підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;
 • підвищеної напруги в електричному ланцюзі;
 • підвищеного рівня напруженості статичної електрики;
 • відсутності або нестачі природного світла, недостатньої освітленості робочої зони;
 • розташування працюючого на площадці без огородження (на незначній висоті) де є небезпека падіння людини;
 • токсичних, хімічних, канцерогенних та подразнюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 • фізичних перевантажень (статичні, динамічні);
 • нервово-психологічних перевантажень (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.17. Виконувати роботу з використанням спеціального одягу та засобів індивідуального захисту:

 • фартух прогумовий ГОСТ 12.4.029-76;
 • нарукавники ТУ 17 РСФСР 06-7362-76;
 • рукавички бавовняні ГОСТ 5007-75;
 • окуляри захисні ГОСТ 12.4.013-85;
 1. Переодягатися, митися, курити, приймати їжу тільки у від веде них для цього місцях і приміщеннях.
 2. Виконувати роботи згідно технологічного процесу, які пов'язані з виділенням токсичних і шкідливих викидів (паяння, роботи з кислотами, свинцем та ін.), при включеній загально-обмінній та місцевій вентиляції.
 3. Робочі місця за необхідності мають бути облаштовані місцевим освітленням згідно з діючими нормами напругою не вище 42 В.
 4. Перед прийняттям їжі в обідню перерву і після закінчення роботи вимити обличчя і руки водою з милом, сполоснути порожнину рота.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Здійснювати прийом зміни на підставі записів, зроблених у змінному журналі, де зазначаються виявлені недоліки, якщо такі мали місце. Змінний журнал повинен підписуватися змінним майстром.
 2. Привести в порядок спецодяг. Робочий одяг не повинний мати звисаючих кінців, чи кінців, що розвіваються, має бути наглухо

- застебнутий, манжет и рукавів повинні щільно обхоплювати руки біля кистей. Волосся має бути закрите щільно облягаючим головним убором. Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках) не допускається. Перевірити і одягти засоби індивідуального захисту. Покласти власний одяг у шкафчик.

2.3. Організувати своє робоче місце так, щоб усе необхідне для роботи розташовувалося зручно, забрати все зайве з робочої зон и, звільнити проходи і не захаращувати їх.

Якщо підлога мокра, слизька, вимагати від майстра, щоб зробили прибирання, або зробити це самостійно. Підлогу посипати піском чи тирсою, потім прибрати пісок чи тирсу в спеціально відведене місце.

 1. Перевірити справність трапів, підставок, стільців.
 2. Впевнитись в тому, що освітлення (загальне чи місцеве) забезпечує чітку видимість поверхонь деталей, що оброблюються. Про перегорілі лампочки повідомити майстра.
 3. Перевірити працездатність затискних пристосувань, чалочно-захоплювальних пристосувань, вантажопідіймальних засобів згідно з інструкцією по експлуатації.
 4. Перевірити якість різьбових поверхонь на рим-болтах і інших пристосуваннях, призначених для підйому деталей при їхньому транспортуванні. Різьба не повинна мати механічних ушкоджень, вісь різьбового хвостовика має бути перпендикулярна до опорної поверхні кільця.
 5. Перевірити працездатність устаткування, на якому виконується робота, згідно з інструкцією по експлуатації.
 6. Перевірити наявність огороджень і їхню справність, надійність кріплення.
 7. Перевірити наявність закритої посудини з нейтралізуючим розчином для шкіри та робочих поверхонь устаткування
 8. Впевнитись в тому, що система притоково-витяжної вентиляції працює.
 9. Переконатися в наявності знаків безпеки і первинних засобів пожежогасіння.
 10. Перевірити захисне заземлення (занулення) з метою виявлення видимих ушкоджень.
 11. Впевнитись в тому, що матеріали, які подаються на обробку, відповідають вимогам технологічного процесу.
 12. Повідомити майстра про усі виявлені несправності і недоліки і до їхнього усунення до роботи не приступати.

3. Вимоги безпеки під час роботи

 1. Виконувати роботи згідно з технологічним процесом.
 2. Бути уважним, не відволікатися під час виконання робіт і не відволікати інших.
 3. Виконувати укладання матеріалів та виробів на робочі місця способом, що забезпечує їх стійкість, за допомогою стійок, підставок, підкладок, упорів.
 4. Застосовувати відповідну тару (ящики і т.і.) для укладання на робочих місцях і транспортування по цеху дрібних однотипних виробів, деталей, а також відходів.
 5. Не тримати в робочій зоні сторонніх предметів, інструментів і пристосувань, що не застосовуються при виконанні даного технологічного процесу.
 6. Виключати устаткування у випадку залишення робочого місця.
 7. Не торкатися нагрітих частин ванн для флюсу та припою.
 8. Не брати руками нагрітий паяльник за металеві частини.
 9. Паяти радіатори, паливні баки та інші габаритні деталі необхідно на спеціальних підставках (стендах), обладнаних піддонами для стікання припою.
 10. Під час паяння паливних баків та ємностей із-під легкозаймистих та горючих рідин слід:
 • злити залишки палива через зливний отвір;
 • промити гарячою водою, пропарити, знов промити гарячою водою з каустичною содою, просушити гарячим повітрям;
 • виконувати паяння при відкритих горловинах (люках) та зливних пробках.
 1. Виконувати травлення кислоти в кислото-упорній ємності, що не б’ється, в витяжній шафі. Не опускати в кислоту одразу велику кількість цинку.
 2. Плавити свинець та кольорові метали в витяжній шафі. Не ставити на вологу підлогу ємність з розплавленим металом.
 3. Укладати деталі і вузли в спеціальну тару чи на стелажі. При складуванні на підлогу забезпечувати стійкість штабеля. Висота штабеля має бути не більше 1 м.
 4. Під час виконання робіт не слід:
 • чистити устаткування під час його роботи;
 • працювати на несправному устаткуванні, з несправним інструментом, самостійно виконувати його ремонт;
 • працювати інструментом, правила експлуатації якого невідомі;
 • працювати з інструментом і на устаткуванні, застосування якого не передбачено технологічним процесом;
 • працювати без необхідних засобів індивідуального захисту;
 • користуватися для виконання виробничих процесів протипожежним інвентарем із протипожежних стендів;
 • одягатися, роздягатися, митися на робочому місці.
 1. Не використовувати при вантажно-розвантажувальних, транспортних роботах і кріпленні вантажів несправних механізмів, пристосувань, інвентарю і тари.
 2. Не допускати у місцях проведення вантажно-розвантажувальних робіт і в зон» роботи вантажопідіймальних засобів присутності осіб, що не мають безпосереднього відношення до цих робіт.
 3. Використовувати підіймально-транспортні пристрої, допоміжні пристрої і інструмент для стропальних і такелажних робіт що випробувані, мають клейма, марки, таблички чи бірки з зазначеною на них датою іспиту, вантажопідйомністю і інвентарним номером.
 4. Впевнитись в тому, що на тарі зазначені її призначення, номер, власна вага і найбільша вага вантажу, для транспортування якого вона призначена.
 5. Не завантажувати тару деталями вище бортів при транспортуванні.
 6. Під час виконання підіймально-транспортних робіт не слід:
 • перевищувати вантажопідйомність підіймально-транспортних засобів, пристосувань, інструмента і тари;
 • підіймати людей чи вантажі, для яких вантажопідіймальні засоби не призначені;
 • проводити роботи при несправності підіймально-транспортних засобів, пристосувань, інструмента і тари для стропальних і такелажних робіт;
 • переміщати вантажі над людьми, а також не знаходитися під піднятим вантажем.
 1. Кріпити надійно вузли, деталі, не працювати на деталях, що знаходяться в підвішеному стані.
 2. Закріплювати трос при транспортуванні виробів тільки за призначені для цього елементи конструкцій згідно зі схемою строповки.
 3. Утримувати в порядку робоче місце, не захаращувати його сторонніми предметами.
 4. Зберігати інструмент, що не застосовується, в спеціальних інструментальних шафах, столиках, розташованих поруч з устаткуванням і робочим місцем.
 5. Користуватися захисними окулярами під час паяння, травлення кислоти.
 6. Припинити роботу в наступних випадках: