MIHICTEPCTBO ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ЛУДИЛЬНИКА ГАРЯЧИМ

СПОСОБОМ


м. Харків


«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»


Національний науково - Наказ Міністерства

дослідний інститут промислової політики

охорони праці України

«18» 10 2005 р. «24» 10 2005 р. №394


ПІ 1.4.17-430-2005


ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ДЛЯ ЛУДИЛЬНИКА ГАРЯЧИМ

СПОСОБОМ


м. Харків


1. Загальні положення.

1.1. Ця інструкція встановлює основні вимоги охорони праці для лудильника гарячим способом, в тому числі із застосуванням вантажопідіймальних засобів, керованих з підлоги.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (стаття № 44) особи, які не виконують вимоги інструкції з охорони праці, притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно із законом.

1.2. Технологічний процес включає наступні операції:

 • нанесення флюсу;
 • лудіння вивідних кінців котушок машин постійного струму, шліців колекторних пластин, виводів контактних кілець, фазних роторів, поверхонь деталей олов'яно-свинцевими та срібловмісткими припоями;
 • сушіння на повітрі з використанням наступного устаткування та інструмента:

ванни для флюсу;

лудильні ванни з індукційним нагрівом; лудильні ванни з нагрівом спіралями опору; стелажі для сушіння виробів; вантажопідіймальні засоби і механізми.

1.3. Робоче місце повинно:

 • бути організовано та оснащено відповідно до затвердженого проекту;
 • відповідати вимогам охорони праці;
 • утримуватися в чистоті і не захаращуватися протягом усього робочого дня.
 1. До виконання робіт допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли медичний огляд, навчання і інструктаж з питань охорони праці, у тому числі при виконанні робіт з підвищеною небезпекою, наданню першої допомоги постраждалим при нещасних випадках, про правила поведінки при виникненні аварій.
 2. До роботи з вантажопідіймальними кранами допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли спеціальне навчання, медичний огляд і професійний відбір, здали іспит кваліфікаційній комісії і мають на руках посвідчення, а також систематично проходять інструктажі.
 3. Вузли та деталі вагою більше 16 кг підіймати тільки вантажопідіймальними засобами.
 4. Виконувати роботу тільки на тому устаткуванні, що працівником вивчено і до самостійної роботи на якому він допущений.
 5. Виконувати тільки ту роботу, що доручена майстром, і за умови, що відомі безпечні способи її виконання. В іншому разі звертатися до майстра за роз'ясненнями.
 6. Виконувати роботи, які не пов'язані з прямими обов'язками, необхідно згідно вимог інструкцій з охорони праці за відповідними видами робіт.
 7. Одержати цільовий інструктаж з охорони праці у випадку, якщо змінені умови виконання робіт.
 8. Не включати і не зупиняти (крім аварійних випадків) машини, верстати і механізми, робота на яких не доручена керівником цеху (ділянки). Не заходити без дозволу майстра за огородження технологічного устаткування і електроустаткування.
 9. Не торкатися до арматури загального освітлення, до обірваних електропроводів, клем і інших легкодоступних струмоведучих частин. Не відкривати дверцята електророзподільних шаф (зборок) і не знімати огородження і захисні кожухи зі струмоведучих частин устаткування.
 10. Виконувати зобов'язання з охорони праці, які передбачені колективним договором (угодою, трудовим договором) і правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі:
 • вчасно починати і закінчувати роботу, дотримуватись часу технологічної й обідньої перерв;
 • не знаходитися на робочому місці у неробочий час без відома керівника;
 • не відвідувати інших цехів (ділянок) без відповідного дозволу керівника.

1.14. Знаходячись на території заводу, цеху, ділянки:

• бути уважним до сигналів, що подаються водіями транспорту, який рухається, (автомобілів, навантажувачів, електровізків, кранів);

 • проходити тільки в передбачених для цього місцях;
 • не знаходитися і не проходити під піднятим вантажем;
 • не вживати алкогольних напоїв і наркотичних речовин;
 • не перебувати в стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп'яніння.

1.15. Вживати заходів щодо обережності в дорозі на роботу і на території підприємства, при пересуванні в цеху, перед початком роботи, при перевірці готовності до дії устаткування, застосовуваних вантажопідіймальних машин, керованих з підлоги, перед пуском будь-яких механізмів, пристроїв, під час роботи, після закінчення роботи, в аварійних ситуаціях.

Знати, про можливий вплив небезпечних і шкідливих виробничих факторів (фізичних, хімічних, психофізіологічних), у тому числі:

 • падіння пристосувань, оснащення, виробів, заготовок, матеріалів, вантажів;
 • гострих країв, задирок і шорсткості на поверхнях заготовок, деталей, вузлів механізмів (складальних одиниць), агрегатів, апаратури і різних технічних засобів (пристроїв), устаткування, механізмів, машин, інструментів;
 • підвищеного вмісту пилу і загазованості повітря робочої зони (вміст окису вуглецю, парів сірчаної та соляної кислоти, аерозолів свинцю та ін.);
 • підвищеної чи зниженої температури повітря робочої зони, поверхонь механізмів, устаткування, технічних засобів, пристроїв, систем;
 • підвищеної чи зниженої вологості, рухливості повітря;
 • підвищеної напруги в електричному ланцюзі;
 • підвищеного рівня напруженості статично! електрики;
 • відсутності або нестачі природного світла, недостатньої освітленості робочої зони;
 • токсичних, хімічних, канцерогенних та подразнюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів;
 • фізичних перевантажень (статичні, динамічні);
 • нервово-психологічних перевантажень (розумова перенапруга, перенапруга аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.16. Виконувати роботу з використанням спеціального одягу, взуття та засобів індивідуального захисту:

 1. Переодягатися, митися, курити, приймати їжу тільки у відведених для цього місцях і приміщеннях.
 2. Виконувати роботи згідно технологічного процесу, які пов'язані з виділенням токсичних і шкідливих викидів, при включеній загально-обмінній та місцевій вентиляції.
 3. Робочі місця за необхідності мають бути облаштовані місцевим освітленням згідно з діючими нормами напругою не вище 42 В.
 4. Перед прийняттям їжі в обідню перерву і після закінчення роботи вимити обличчя і руки водою з милом.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

 1. Здійснювати прийом зміни на підставі записів, зроблених у змінному журналі, де зазначаються виявлені недоліки, якщо такі мали місце. Змінний журнал повинен підписуватися змінним майстром.
 2. Привести в порядок спецодяг. Робочий одяг не повинний мати звисаючих кінців, чи кінців, що розвіваються, має бути наглухо застебнутий, звисаючи кінці косинок, хусток мають бути підібрані, манжети рукавів повинні щільно обхоплювати руки біля кистей. Волосся має бути закрите щільно облягаючим головним убором. Робота в легкому взутті (тапочках, босоніжках) не допускається. Перевірити і одягти засоби індивідуального захисту. Покласти власний одяг у шкафчик.
 3. Організувати своє робоче місце так, щоб усе необхідне для роботи розташовувалося зручно, забрати все зайве з робочої зони, звільнити проходи і не захаращувати їх.

Якщо підлога мокра, слизька, вимагати від майстра, щоб зробили прибирання, або зробити це самостійно. Підлогу посипати піском чи тирсою, потім прибрати пісок чи тирсу в спеціально відведене місце.

 1. Перевірити справність трапів, підставок, стільців.
 2. Впевнитись в тому, що освітлення (загальне чи місцеве) забезпечує чітку видимість поверхонь деталей, що оброблюються. Про перегорілі лампочки повідомити майстра.
 3. Перевірити працездатність затискних пристосувань, чалочно-захоплювальних пристосувань, вантажопідіймальних засобів згідно з інструкцією по експлуатації.
 4. Перевірити якість різьбових поверхонь на рим-болтах і інших пристосуваннях, призначених для підйому деталей при їхньому транспортуванні. Різьба не повинна мати механічних ушкоджень, вісь різьбового хвостовика має бути перпендикулярна до опорної поверхні кільця.
 5. Перевірити працездатність устаткування, на якому виконується робота, згідно з інструкцією по експлуатації.
 6. Впевнитись в тому, що система притоково-витяжної вентиляції працює.
 7. Переконатися в наявності знаків безпеки і первинних засобів пожежогасіння.
 8. Перевірити захисне заземлення (занулення) з метою виявлення видимих ушкоджень.
 9. Впевнитись в тому, що матеріали, які подаються на обробку, відповідають вимогам технологічного процесу.
 10. Повідомити майстра про усі виявлені несправності і недоліки і до їхнього усунення до роботи не приступати.

3. Вимоги безпеки під час роботи

 1. Виконувати роботи згідно з технологічним процесом.
 2. Бути уважним, не відволікатися під час виконання робіт і не відволікати інших.
 3. Виконувати укладання матеріалів та виробів на робочі місця способом, що забезпечує їх стійкість, за допомогою стійок, підставок, підкладок, упорів.
 4. Застосовувати відповідну тару (ящики і т.і.) для укладання на робочих місцях і транспортування по цеху дрібних однотипних виробів, деталей, а також відходів.
 5. Не тримати в робочій зоні сторонніх предметів, інструментів і пристосувань, що не застосовуються при виконанні даного технологічного процесу.
 6. Виключати устаткування у випадку залишення робочого місця.
 7. Не торкатися нагрітих частин ванн для флюсу та припою.
 8. Виконувати лудіння в ванні з електрообігрівом з апаратурою для контролю та регулювання температури в межах 245-370 градусів С.
 9. Укладати деталі і вузли в спеціальну тару чи на стелажі. При складуванні на підлогу забезпечувати стійкість штабеля. Висота штабеля має бути не більше 1 м.
 10. Під час виконання робіт не слід:
 • чистити устаткування під час його роботи;
 • працювати на несправному устаткуванні, з несправним інструментом, самостійно виконувати його ремонт;
 • працювати з інструментом і на устаткуванні, застосування якого не передбачено технологічним процесом;
 • працювати без необхідних засобів індивідуального захисту;
 • користуватися для виконання виробничих процесів протипожежним інвентарем із протипожежних стендів;
 • одягатися, роздягатися, митися на робочому місці.
 1. Не використовувати при вантажно-розвантажувальних, транспортних роботах і кріпленні вантажів несправних механізмів, пристосувань, інвентарю і тари.
 2. Не допускати у місцях проведення вантажно-розвантажувальних робіт і в зоні роботи вантажопідіймальних засобів присутності осіб, що не мають безпосереднього відношення до цих робіт.
 3. Використовувати підіймально-транспортні пристрої, допоміжні пристрої і інструмент для стропильних і такелажних робіт що випробувані, мають клейма, марки, таблички чи бірки з зазначеною на них датою іспиту, вантажопідйомністю і інвентарним номером.
 4. Впевнитись в тому, що на тарі зазначені її призначення, номер, власна вага і найбільша вага вантажу, для транспортування якого вона призначена.
 5. Не завантажувати тару деталями вище бортів при транспортуванні.
 6. Під час виконання підіймально-транспортних робіт не слід:
 • перевищувати вантажопідйомність підіймально-транспортних засобів, пристосувань, інструмента і тари;
 • підіймати людей чи вантажі, для яких вантажопідіймальні засоби не призначені;
 • проводити роботи при несправності підіймально-транспортних засобів, пристосувань, інструмента і тари для стропильних і такелажних робіт;
 • переміщати вантажі над людьми, а також не знаходитися під піднятим вантажем.
 1. Кріпити надійно вузли, деталі, не працювати на деталях, що знаходяться в підвішеному стані.
 2. Закріплювати трос при транспортуванні виробів тільки за призначені для цього елементи конструкцій згідно зі схемою строповки.
 3. Утримувати в порядку робоче місце, не захаращувати його сторонніми предметами.
 4. Зберігати інструмент, що не застосовується, в спеціальних інструментальних шафах, столиках, розташованих поруч з устаткуванням і робочим місцем.
 5. Припинити роботу в наступних випадках:
 • виявлення несправності обладнання, устаткування і інструмента;
 • припинення подачі електроенергії;
 • відключення загального чи місцевого освітлення;
 • відключення систем загально-обмінної чи місцевої витяжної вентиляції;
 • пошкодження засобів індивідуального захисту;

• погіршення самопочуття;

• одержання травми.

3.22. Дотримуватись вимог щодо забезпечення пожежо- та вибухобезпеки:

 • не курити на робочому місці;
 • не застосовувати відкритий вогонь, у тому числі для освітлення;
 • виконувати своєчасне прибирання горючих відходів;
 • розташовувати матеріали і заготовки на робочому місці так, щоб не захаращувати проходи і проїзди, забезпечувати доступ до протипожежного інвентарю, пожежних кранів, засобів сигналізації і пожежогасіння, електричних рубильників;
 • закривати ємності з кислотами під час перерви в роботі;
 • не користуватися відкритими та скляними ємностями при транспортуванні, перенесенні та зберіганні кислот;
 • не виймати та не відгвинчувати пробки та кришки ємностей з кислотами за допомогою інструментів, які викликають іскроутворення;
 • переливати кислоту з сулеї за допомогою сифона;
 • не допускати попадання води та вологи в розплавлений припой;
 • зберігати флюс та матеріали для його виготовлення в витяжній шафі, обмежувати їх кількість потребою на зміну;
 • зберігати порожню тару в спеціальному приміщенні з вентиляцією;
 • складати в спеціальну металеву тару з кришкою відпрацьовані обтиральні матеріали, не скидати їх на підлогу чи за задні і бічні стінки устаткування;
 • не допускати розлиття кислот, при розлитті провести нейтралізацію та видалення.