Міністерство промислової політики України

Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки

хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ)


ПІ 1.3.10-458-2006


Примірна інструкція

з охорони праці

для слюсаря з ремонту та обслуговування

систем вентиляції та кондиціювання


м. Київ


Узгоджено Затверджено

Національний науково-дослідний Міністерство промислової

інститут охорони праці політики України

Лист №489 Наказ № 476

від «26» 10 2006 р. від «19» 12 2006 р.


ПІ 1.3.10-458-2-2006


Примірна інструкція

з охорони праці

для слюсаря з ремонту та обслуговування

систем вентиляції та кондиціювання


м. Київ


1 Загальні положення

1.1 Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для слюсаря з ремонту та обслуговування систем вентиляції і кондиціювання (далі - слюсар).

До складу робіт, що виконуються слюсарем, входять, у тому числі, роботи з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п. 15, 36, 50, 91, 94, 98 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15).

При виконанні робіт з підвищеною небезпекою слюсар, крім цієї інструкції, повинен виконувати вимоги інструкцій підприємства, якими регламентується безпечне виконання робіт певного виду.

Згідно з Законом України «Про охорону праці» (стаття 44) особи, які не виконують вимоги Інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної та кримінальної відповідальності.

 1. Робоче місце слюсаря - зона розміщення закріплених за ним систем вентиляції і кондиціювання та дільниця ремонту вентиляційного устаткування.
 2. Слюсар виконує наступні види робіт:

- контроль за станом зовнішніх і внутрішніх поверхонь вентиляторів, кондиціонерів, електродвигунів, фундаменту (під керівництвом майстра з ремонту);

 • технічне обслуговування повітроочисних пристроїв, повітроводів, запірно-регулюючих, повітроприймаючих і повітророзподільчих пристроїв, систем кондиціювання;
 • технічне обслуговування місцевих відсмоктувачів, аспіраційних пристроїв та допоміжного устаткування вентиляційних систем;
 • ремонт, реконструкцію і заміну вентиляційного устаткування та устаткування систем кондиціювання;
 • чищення вентиляторів, фільтрів, повітроводів і інші роботи згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

1.4 До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:

 • досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 , наркологічний огляд (якщо слюсар відноситься до категорії осіб, що повинні проходити наркологічний огляд згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238) та не мають протипоказань;
 • мають повну базову або загальну середню освіту, професійно-технічну освіту або професійну підготовку на виробництві;

- пройшли навчання за професією, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою, ремонту вентиляторів, перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконувати муть, виявили задовільні результати при перевірці знань та мають посвідчення на право виконання ремонту вибухозахищених вентиляторів;

- пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.5 Повторний інструктаж з питань охорони праці ( за змістом і обсягом первинного інструктажу) проводиться один раз на три місяці.

 1. Перевірка знань з питань охорони праці проводиться щорічно.
 2. Слюсар зобов'язаний:
 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • не з'являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;
 • вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння;
 • користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;
 • дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • не виконувати роботи , не передбачені завданням;
 • не знаходитися на робочому місці у позаробочий час без відповідного дозволу (розпорядження) безпосереднього керівника;
 • проходити в установленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.8 В процесі роботи на слюсаря можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

 • рухомі частини виробничого устаткування, машин, механізмів;
 • незахищені струмоведучі частини електрообладнання;
 • падіння вивішених частин устаткування , падіння деталей, вузлів, інструменту;
 • осколки металу, що відлітають, при рубанні чи інших методах обробки;
 • токсична і подразнююча дія шкідливих речовин, які використовуються в технологічних процесах і знаходяться в вентиляційному устаткуванні та можуть спричинити подразнення слизових оболонок очей, носа, верхніх дихальних шляхів, хімічні опіки шкіри, губ, слизових оболонок ротової порожнини, стравоходу, шлунку;
 • ураження внаслідок утворення займистих і вибухонебезпечних сумішей;
 • підвищена або знижена температура поверхні устаткування;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • підвищений рівень шуму або вібрації на робочому місці;
 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 • підвищена рухомість повітря в робочій зоні;
 • фізичні та нервово-психічні перенавантаження.

1.9 Слюсарю видається безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, які вибираються в залежності від умов праці і можливого впливу на людину небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

 • костюм (сукняний, сукняний з напівшерстяної тканини, бавовняний, лавсано-бавовняний), комбінезон бавовняний;
 • черевики шкіряні, чоботи пластмасові;
 • головний убір (бавовняний, шерстяний, сукняний);
 • шарф фланелевий;
 • окуляри захисні;
 • протишумові навушники;
 • рукавиці (комбіновані, сукняні).

На зовнішніх роботах додатково видаються:

 • куртка бавовняна на утеплювальній прокладці;
 • штани бавовняні на утеплювальній прокладці;
 • валянки;

Для захисту органів дихання в залежності від умов праці слюсарю, при необхідності, видається протигаз відповідної марки або респіратор.

При виконанні слюсарем робіт певного виду , у т.ч. з підвищеною небезпекою (газонебезпечних, на висоті і ін.), додатково видаються засоби індивідуального захисту, що передбачені інструкціями з охорони праці, якими регламентується безпечне проведення цих робіт.

1.10 Слюсар зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

 • приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;
 • утримувати в чистоті і порядку робоче місце;
 • дбайливо і за призначенням користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;
 • мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;
 • дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;
 • палити у спеціально відведених для цього місцях;
 • приймати їжу у відведених для цього місцях;

- зберігати харчові продукти, у т.ч. молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які для цього призначені.


2 Вимоги без пеки перед початком роботи

1 Перевірити та одягти засоби індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття і ін.). Спецодяг слюсаря повинен бути добре підігнаний і застібнутий, оскільки поли, рукава можуть бути захоплені рухомими частинами механізмів, машин.

2.2 У випадку змінної роботи з'явитися на робоче місце завчасно для прийняття зміни.

 1. Оглянути (разом зі слюсарем, якого він змінює, у випадку змінної роботи) робоче місце, переконатися в наявності і справності засобів пожежогасіння, засобів колективного захисту, наявності і справності необхідного для роботи інструменту, пристосувань, які будуть використовуватися в процесі роботи, одержати необхідну інформацію, у т.ч. про порушення, які мали місце, та заходах щодо їх усунення.
 2. При наявності на робочому місці ручного таля, електротельфера, кран-балки і інших вантажопідіймальних машин, що мають керування з підлоги, перевірити справність їх основних вузлів згідно з вимогами інструкції з охорони праці підприємства щодо безпечного виконання робіт з застосуванням цих механізмів.
 3. Перед застосуванням електро- і пневмоінструменту переконатися в його справності та відповідності вимогам інструкції з охорони праці підприємства, якою регламентується безпечне виконання робіт з електро- і пневмоінструментом.
 4. Про всі виявлені порушення проінформувати безпосереднього керівника. Не приступати до роботи (а у випадку змінної роботи - не приймати зміну), якщо порушення унеможливлюють безпечне виконання слюсарем поставлених перед ним завдань, до їх усунення.
 5. Ручний інструмент, пристосування, заготовки, деталі і інші необхідні для роботи матеріали розмістити в зручному і безпечному для користування порядку.

2.8 У випадку проведення ремонтних робіт поблизу електричних мереж, діючих електроустановок, вони повинні бути знеструмлені.

Якщо цього зробити неможливо, то повинні бути передбачені заходи, згідно з вимогами відповідних документів (інструкцій, наряду-допуску), що забезпечують безпечне проведення ремонтних робіт в таких умовах.

У випадку виконання робіт поблизу рухомих частин устаткування, механізмів, також повинні бути передбачені заходи щодо забезпечення безпечного проведення ремонтних робіт (а саме, обгородження небезпечних зон, присутність керівника робіт і ін.), згідно з вимогами відповідних інструкцій.


3 Вимоги безпеки під час виконання роботи

 1. Під час експлуатації і технічного обслуговування устаткування систем вентиляції і кондиціювання слід виконувати вимоги безпеки, передбачені інструкціями, які розробляються підприємством з урахуванням вимог інструкцій заводів-виготовлювачів, і технічної документації на системи вентиляції.
 2. Під час роботи необхідно користуватися тільки справним ручним інструментом (молотками, напилками, ножівками, шаберами тощо) і виконувати наступні вимоги:
 • працювати викрутками, у яких ширина робочої частини (лопатки) відповідає розміру шліца в головці шурупа або гвинта;
 • не застосовувати прокладок у випадку зазору між площиною губок гайкового ключа і головкою болтів або гайок, що перевищує допустимий;
 • при загвинчуванні або відгвинчуванні гайок і болтів слід застосовувати, при необхідності, ключі з довгими рукоятками. Подовжувати рукоятки ключів допускається тільки додатковими важелями типу «Зірочка». Не допускається застосовувати для подовження гайкових ключів додаткових важелів, інших ключів або труб;
 • при перевірці співпадання і центрування отворів вузлів, що з'єднуються, і деталей необхідно застосовувати спеціальний інструмент (монтажні ломи, оправки, конусні пробки і ін.);
 • запресування і розпресування деталей виконувати за допомогою спеціальних пристосувань. При виконанні цих робіт кувалдою і вибивачем останній необхідно тримати кліщами або затискачем;
 • у випадку стопоріння гайок при відгвинчуванні (загвинчуванні) необхідно змазувати різьби гасом або машинним мастилом, не допускається відгвинчування шляхом ударяння молотком чи іншим предметом по плечу гайкового ключа;
 • міцно і надійно закріплювати деталі, що обробляються, лещата, пристосування на столі верстата або фундаментній плиті. Закріплення виконувати спеціальними кріпильними болтами або притискуючими планками;
 • при виконанні робіт із застосуванням клинів або зубил з використанням кувалди необхідно застосувати клинодержки;
 • при розрізуванні металу ручними або привідними ножівками необхідно міцно закріплювати полотно ножівки;
 • при запресуванні, а також при виконанні роботи з використанням інструменту ударного типу захищати очі від попадання твердих частин захисними окулярами. Роботи з листовим металом проводити в брезентових рукавицях.
 1. При виконанні робіт певного виду, у т.ч. з підвищеною небезпекою, (газонебезпечних, на висоті, з застосуванням електро- і пневмоінструменту, вантажно-розвантажувальних, на станках різного виду і ін.) слюсар повинен діяти згідно з вимогами відповідних інструкцій з охорони праці підприємства, а також нарядів-допусків (якщо для їх виконання передбачається оформлення наряда-допуска).
 2. При експлуатації вибухозахищених вентиляторів необхідно здійснювати контроль за щільністю прилягання щіток до валу приводу для зняття статичної електрики з робочого колеса, а також необхідно слідкувати за тим, щоб віброізолятори не знаходилися у воді і не зазнавали корозії, а всі деталі кріплення були затягнені.

3.5 При обслуговуванні вентиляційних систем необхідно контролювати:

- стан зовнішніх і внутрішніх поверхонь вентиляторів, електродвигунів і фундаментів;

 • роботу підшипників. При їх нагріванні - ліквідувати причину нагрівання, а при їх збиранні - стежити за тим, щоб вони не були сильно затягнені і щоб в них не потрапили ошурки, пил, пісок;
 • роботу електродвигуна, не допускати перегріву кожуха електродвигуна;
 • стан підвісок повітроводів, не допускати їх провисання.

3.6 Вентилятор має бути негайно зупинений у випадку:

- появи стуків, ударів і вібрації у вентиляторі, двигуні або муфті зчеплення, роботи ременя з ударами або при його ковзанні;

 • перевищення допустимої температури вузлів вентилятора і двигуна;
 • виявлення тріщин у фундаменті;
 • витоку газів або парів з вентилятора чи повітроводу, появи диму, полум'я.