Міністерство промислової політики України

Державний науково-дослідний інститут техніки безпеки

хімічних виробництв (ДержНДІТБХВ)


ПІ 1.3.10-457-2006


Примірна інструкція

з охорони праці

для слюсаря з ремонту технологічних

установок


м. Київ


Узгоджено Затверджено

Національний науково-дослідний Міністерство промислової

інститут охорони праці політики України

Лист № 489 Наказ № 476

від «26» 10 2006 р. від «19» 12 2006 р.


ПІ 1.3.10-457-2006


Примірна інструкція

з охорони праці

для слюсаря з ремонту технологічних

установок


м. Київ


1 Загальні положення

 1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для слюсаря з ремонту технологічних установок (далі - слюсар)
 2. До складу робіт, які виконуються слюсарем, можуть входити також роботи з підвищеною небезпекою (відповідно до п.п. 10, 11, 12, 15,31,36,38,53,88,91, 94,104,105 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затв. наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.05 №15).

При виконанні робіт з підвищеною небезпекою слюсар, крім цієї інструкції, повинен виконувати вимоги інструкцій підприємства, що регламентують безпеку виконання робіт певного виду.

 1. Згідно з Законом України «Про охорону праці» (стаття 44) особи, які не виконують вимоги інструкцій з охорони праці, залежно від характеру порушень, притягаються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.
 2. В залежності від специфіки організації та виконання тих чи інших робіт на підприємстві слюсар може мати постійне чи непостійне робоче місце. Його робота полягає в технічному обслуговуванні і ремонті основного та допоміжного технологічного устаткування (що знаходиться в роботі, в резерві, в стадії пуску і зупинки), а саме:
 • розбирання, ремонт, збірка, та участь у випробуванні вузлів, механізмів, машин, апаратів, трубопроводів, арматури;
 • виявлення і усунення дефектів під час експлуатації устаткування та при перевірці в процесі ремонту;
 • перевірка на точність, участь у випробуванні під навантаженням відремонтованого устаткування;
 • ремонт із заміною і припасуванням спрацьованих деталей;
 • слюсарна обробка деталей і вузлів;
 • встановлення і демонтаж робочих і контрольних запобіжних клапанів посудин, що працюють під тиском, які задіяні в технологічному процесі;
 • такелажні роботи;

- виготовлення пристосувань для монтажу і демонтажу устаткування та його деталей і інші роботи згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

1.5 До виконання робіт за цим фахом допускаються особи, які:

 • досягли 18 років, пройшли медичний огляд відповідно до Положення про медичний огляд працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 №45 , наркологічний огляд (якщо слюсар відноситься до категорії осіб, що повинні проходити наркологічний огляд згідно з Переліком професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06.11.97 №1238) та не мають протипоказань;
 • мають повну базову або загальну середню освіту, професійно-технічну освіту або професійну підготовку на виробництві;

- пройшли навчання за професією, у т.ч. підготовку (попереднє спеціальне навчання) для виконання робіт з підвищеною небезпекою і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть, та виявили задовільні результати при перевірці знань;

- пройшли інструктажі (вступний, первинний) з питань охорони праці, пожежної безпеки, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

1.6 Повторний інструктаж з питань охорони праці ( за змістом і обсягом первинного інструктажу) проводиться один раз на три місяці.

 1. Перевірка знань з питань охорони праці проводиться щорічно.
 2. Слюсар зобов'язаний:
 • виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • не з'являтися на роботі в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння;
 • вміти користуватися засобами індивідуального та колективного захисту, первинними засобами пожежогасіння;
 • користуватися спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту за їх призначенням;
 • дотримуватися зобов'язань з охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором);
 • не допускати на своє робоче місце сторонніх осіб;
 • не виконувати роботи , не передбачені завданням;
 • не знаходитися на робочому місці у позаробочий час без відповідного дозволу (розпорядження) безпосереднього керівника;
 • проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди.

1.9 В процесі роботи на слюсаря можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів:

 • рухомі частини виробничого устаткування, машин, механізмів;
 • незахищені струмоведучі частини електрообладнання;

- падіння вивішених частин устаткування , падіння деталей, вузлів, інструменту;

 • осколки металу, що відлітають, при рубанні чи інших методах обробки;
 • токсична і подразнююча дія шкідливих речовин, які використовуються в технологічних процесах і знаходяться в технологічному устаткуванні та можуть спричинити подразнення слизових оболонок очей, носа, верхніх дихальних шляхів, хімічні опіки шкіри, губ, слизових оболонок ротової порожнини, стравоходу, шлунку;
 • ураження внаслідок утворення займистих і вибухонебезпечних сумішей;
 • підвищена або знижена температура поверхні устаткування;
 • недостатня освітленість робочої зони;
 • підвищений рівень шуму або вібрації на робочому місці;
 • підвищена або знижена температура повітря робочої зони;
 • підвищена рухомість повітря в робочій зоні;
 • фізичні та нервово-психічні перенавантаження.

1.10 Слюсарю видається безплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, які вибираються в залежності від умов праці і можливого впливу на людину небезпечних та шкідливих виробничих факторів:

 • костюм (сукняний з напівшерстяної тканини, бавовняний, сукняний, гумовий, лавсано-бавовняний, лавсано-віскозний, брезентовий), комбінезон бавовняний, плащ брезентовий;
 • білизна натільна;
 • черевики шкіряні, чоботи (гумові, пластмасові);
 • берет шерстяний, шолом (сукняний, брезентовий), головний убір бавовняний:
 • шарф фланелевий;
 • рукавиці (комбіновані, КР, сукняні, брезентові), рукавички (гумові, трикотажні бавовняні);
 • окуляри захисні;
 • протишумові навушники.

На зовнішніх роботах додатково видаються:

 • куртка бавовняна на утеплювальній прокладці;
 • штани бавовняні на утеплювальній прокладці;
 • валянки;

Для захисту органів дихання в залежності від умов праці слюсарю, при необхідності, видається протигаз відповідної марки або респіратор.

При виконанні слюсарем робіт певного виду , у т.ч. з підвищеною небезпекою (газонебезпечних, на висоті і ін.), додатково видаються засоби індивідуального захисту, що передбачені інструкціями з охорони праці, якими регламентується безпечне проведення цих робіт.

1.11 Слюсар зобов'язаний дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни, а саме:

 • приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту;
 • утримувати в чистоті і порядку робоче місце;
 • дбайливо і за призначенням користуватися санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і іншими засобами індивідуального захисту, утримувати їх у справному стані і чистому вигляді;
 • мити руки з милом теплою водою перед кожним прийманням їжі;
 • дотримуватися питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;
 • палити у спеціально відведених для цього місцях;
 • приймати їжу у відведених для цього місцях;

- зберігати харчові продукти, у т.ч. молочні, що видаються на підприємстві, в холодильниках, які для цього призначені.


2 Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1 Перевірити та одягти засоби індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття і ін.). Спецодяг слюсаря повинен бути добре підігнаний і застібнутий, оскільки поли, рукава можуть бути захоплені рухомими частинами механізмів, машин. На голові необхідно мати головний убір.

2.2 У випадку змінної роботи з'явитися на робоче місце завчасно для прийняття зміни.

2.3 Оглянути (разом зі слюсарем, якого він змінює, у випадку змінної роботи) робоче місце , переконатися у справній роботі систем вентиляції, належному рівні освітлення, відсутності порушень в роботі технологічного устаткування, яке підлягає обслуговуванню, наявності і справності засобів пожежогасіння, засобів колективного захисту, наявності необхідного для роботи інструменту, одержати необхідну інформацію у т.ч. про порушення, які мали місце, та заходах щодо їх усунення.

2.4 Про всі виявлені порушення проінформувати безпосереднього керівника. Не приступати до роботи (а у випадку змінної роботи - не приймати зміну), якщо порушення унеможливлюють безпечне виконання слюсарем поставлених перед ним завдань, до їх усунення.

2.5 Перевірити справність інструменту, пристосувань, які будуть використовуватися в процесі роботи.

 1. При наявності на робочому місці ручного таля, електротельфера, кран-балки і інших вантажопідіймальних машин, що мають керування з підлоги, перевірити справність їх основних вузлів згідно з вимогами інструкції з охорони праці підприємства щодо безпечного виконання робіт з застосуванням цих механізмів.
 2. Перед застосуванням електро- і пневмоінструменту переконатися в його справності та відповідності вимогам інструкцій з охорони праці підприємства, якими регламентується безпечне виконання робіт з електро- і пневмоінструментом.
 3. Ручний інструмент, при стосу ванн я, заготовки, деталі і інші необхідні для роботи матеріали розмістити в зручному і безпечному для користування порядку.
 4. Перед ремонтом технологічного устаткування переконатися, що воно зупинене і підготовлене технологічним персоналом до проведення ремонтних робіт (згідно з вимогами відповідних інструкцій).

2.10 У випадку проведення ремонтних робіт поблизу електричних мереж, діючих електроустановок, вони повинні бути знеструмлені.

Якщо цього зробити неможливо, то повинні бути передбачені заходи, згідно з вимогами відповідних документів (інструкцій, наряд-допуску), що забезпечують безпечне проведення ремонтних робіт в таких умовах.

У випадку виконання робіт поблизу рухомих частин устаткування, механізмів, діючих шино-проводів також повинні бути передбачені заходи щодо забезпечення безпечного проведення ремонтних робіт (а саме, обгородження небезпечних зон, присутність керівника робіт і ін.), згідно з вимогами відповідних інструкцій.


3 Вимоги безпеки під час виконання роботи

 1. При ремонтних і монтажних роботах слід додержуватися послідовності виконання операцій, передбачених завданням, виконувати заходи щодо забезпечення безпеки, передбачені відповідними інструкціями, нарядами-допусками.
 2. Під час роботи необхідно користуватися тільки справним ручним інструментом (молотками, напилками, ножівками, шаберами тощо) і виконувати наступні вимоги:

- працювати викрутками, у яких ширина робочої частини (лопатки) відповідає розміру шліца в головці шурупа або гвинта;

 • не застосовувати прокладок у випадку зазору між площиною губок і головкою болтів або гайок, що перевищує допустимий;
 • при загвинчуванні або відгвинчуванні гайок і болтів слід застосовувати, при необхідності, ключі з довгими рукоятками. Подовжувати рукоятки ключів допускається тільки додатковими важелями типу «Зірочка». Не допускається застосовувати для подовження гайкових ключів інших додаткових важелів, ключів або труб;
 • при перевірці співпадання і центрування отворів вузлів, що з'єднуються, і деталей необхідно застосовувати спеціальний інструмент (монтажні ломи, оправки, конусні пробки і ін.);
 • запресування і розпресування деталей виконувати за допомогою спеціальних пристосувань. При виконанні цих робіт кувалдою і вибивачем останній необхідно тримати кліщами або затискачем;

- у випадку стопоріння гайок при відгвинчуванні (загвинчуванні) необхідно змазувати різьби гасом або машинним мастилом, не допускається відгвинчування шляхом ударяння молотком чи іншим предметом по плечу гайкового ключа;

 • міцно і надійно закріплювати деталі, що обробляються, лещата, пристосування на столі верстата або фундаментній плиті. Закріплення виконувати спеціальними кріпильними болтами або притискуючими планками;
 • при виконанні робіт із застосуванням клинів або зубил з використанням кувалди необхідно застосовувати клинодержки;
 • при розрізуванні металу ручними або привідними ножівками необхідно міцно закріплювати полотно ножівки;
 • при запресуванні, а також при виконанні роботи з використанням інструменту ударного типу захищати очі від попадання твердих частин захисними окулярами;
 • роботи з листовим металом проводити в брезентових рукавицях.
 1. При виконанні робіт певного виду, у т.ч. з підвищеною небезпекою, (газонебезпечних, на висоті, з застосуванням електро- і пневмоінструменту, вантажно-розвантажувальних, на станках різного виду і ін.) слюсар повинен діяти згідно з вимогами відповідних інструкцій з охорони праці підприємства, а також нарядів-допусків (якщо для їх виконання передбачається оформлення наряда-допуска).
 2. Слюсар повинен утримувати робоче місце в чистоті і порядку, не допускати скупчення зайвих предметів, інструменту, їх розкидання.

3.5 При нещасних випадках або раптових захворюваннях, виявлених несправностях устаткування, інструменту та інших небезпечних факторах, що створюють загрозу життю і здоров'ю працюючих, необхідно припинити роботу і повідомити про це безпосереднього керівника.

До прибуття комісії з розслідування на місці події необхідно зберігати обстановку та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події, якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків. Крім того, необхідно вжити заходів щодо недопущення подібних випадків у ситуації, що склалася.