НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИРОВИНА АРОМАТИЧНА НАТУРАЛЬНА

ю

ю

со

ю

о

о

сч

І

ю

со

LD

Словник термінів (ISO 9235:1997, IDT) ДСТУ ISO 9235:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2008

ПЕРЕДМОВА

 1. ВНЕСЕНО: Інститут ефіроолійних та лікарських рослин УААН

ПЕРЕКЛАД І НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ РЕДАГУВАННЯ: Н. Сажина; Л. Тімашева, канд. с.-г. наук (науковий керівник)

 1. НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 30 червня 2006 р. № 156 з 2007-01-01; згідно з наказом Держспоживстандарту України від 11 квітня 2007 р. № 82 чинність установлено з 2007-10-01
 2. Національний стандарт відповідає ISO 9235:1997 Aromatic natural raw materials — Vocabulary (Сировина ароматична натуральна. Словник термінів)

Ступінь відповідності — ідентичний (IDT)

Переклад з англійської (en)

 1. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.

ЗМIСТ

С.

Національний вступIV

Сфера застосування 1

Терміни та визначення понять 1

 1. Сировина 1
 2. Похідні продукти: смолисті матеріали2
 3. Похідні продукти: леткі продукти2
 4. Похідні продукти: екстракційні продукти4

Абетковий покажчик англійських термінів6

Абетковий покажчик французьких термінів7

Додаток НА Абетковий покажчик українських термінів8

Додаток НБ Бібліографія10

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт є тотожний переклад ISO 9235:1997 Aromatic natural raw materials — Vocabulary (Сировина ароматична натуральна. Словник термінів).

Технічний комітет, відповідальний за цей стандарт, — ТК 60 «Ефіроолійна продукція».

Стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

До стандарту внесено такі редакційні зміни:

 • слова «цей міжнародний стандарт» замінено словами «цей стандарт»;
 • структурні елементи цього стандарту: «Титульний аркуш», «Передмову», «Національний вступ», першу сторінку та «Бібліографічні дані» — оформлено згідно з ДСТУ 1.5-2003, ДСТУ 1.7-2001;
 • долучено «Зміст»;
 • у розділі «Терміни та визначення понять» вилучено примітку стосовно абеткового порядку розміщення термінів, якого дотримано в тексті оригіналу;
 • у розділах 3 та 4 наведено «Національні примітки», виділені рамкою;
 • у визначеннях посилання на класифікаційний номер терміностатті замінено підкреслюванням термінів;
 • долучено національний додаток НА, в якому наведено абетковий покажчик українських термінів, і національний додаток НБ, який містить перелік літературних джерел, на які є посилання в «Національних примітках» до цього стандарту.

Терміни та визначення понять (терміностатті) оформлено згідно з ДСТУ 3966-2000 (Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять); так, в суміщених термінах певні терміни наведено у квадратних дужках. Наприклад, у терміні

 1. [розігнана] [концентрована] олія суміщено два синонімічні терміни розігнана олія і концентрована олія. В абетковому покажчику суміщені терміни подано окремо з одним класифікаційним номером 3.3.4.

Додатки в цьому стандарті — довідкові.

У цьому стандарті вжито українські терміни переганяння, обробляння (якщо йдеться про незавершений процес, дію), перегнання, оброблення (якщо йдеться про завершений процес, т. зв. «подію»), перегонка, обробка (наслідок, результат дії) тощо.

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Головному фонді нормативних документів.

ДСТУ ISO 9235:2005

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИРОВИНА АРОМАТИЧНА НАТУРАЛЬНА

Словник термінів

СЫРЬЕ АРОМАТИЧЕСКОЕ НАТУРАЛЬНОЕ

Словарь терминов

AROMATIC NATURAL RAW MATERIALS

Vocabulary

Чинний від 2007-10-01

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює терміни та визначення понять, які стосуються ароматичної натуральної сировини.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 1 СИРОВИНА

natural raw material

matiere premiere d’origine naturelle

 1. натуральна сировинаen

Сировина рослинного, тваринного чи мікро-fr

біологічного походження, а також продукти, що їх отримано з цієї сировини ферментуванням або традиційними способами підготування (наприклад, сушінням, підсушуванням чи ферментуванням)

en exudatе fr exsudat

 1. ексудат

Виділення з рослинної натуральної сировини внаслідок пошкодження або природного характеру

natural oleoresin oleoresine naturelle

 1. натуральна живицяen

Ексудат, що складається переважно з леткихfr

і смолистих складників.

Приклад

Живиця соснова, бальзам гур’юнський

 1. бальзамenbalsam

Натуральна живиця, яку характеризує на-frbaume

явність бензойних і/або коричних похідних.

Приклад

Бальзам перуанський, бальзам толуанський, смола бензойна, стиракс

1.2.2 камедь

Ексудат, що складається переважно з полісахаридів.

Приклад

Гуміарабік, камедь трагаканту

en gum fr gomme

en gum resin frgomme-resine

1.2.3 камедиста смола

Ексудат, що складається переважно зі смолистих складників і камеді.

Приклад Камедь шелаку

1.2.4 камедиста живицяen

Ексудат, що складається переважно зі смо-fr

листих складників, камеді та деякої кількості летких складників.

Приклад

Мірра, ладан, опопанакс, гальбанум.

gum oleoresin gomme-oleoresine

2 ПОХІДНІ ПРОДУКТИ: СМОЛИСТІ МАТЕРІАЛИ

2.1 смолаen

Продукт, який отримано з натуральної живиціfr

максимальним вилученням летких складників.

Приклад

Каніфоль.

3 ПОХІДНІ ПРОДУКТИ: ЛЕТКІ ПРОДУКТИ

rеsin

resine

3.1 ефірна олія

Продукт, який отримано

 • з рослинної сировини за допомогою переганяння з водою чи з парою;
 • з оплодня цитрусових плодів механічним способом;
 • сухим переганянням.

Примітка. Ефірну олію згодом відокремлюють від води фізичним способом.

essential oil huile essentielle

en

fr

Національна примітка

Фізичний спосіб відокремлювання олії від води називають декантація [1], [2]

3.1.1 ефірна олія дистиляційнаen

Ефірна олія, яку отримано переганянням зfr

водою чи без води в перегінному кубі.

essential oil obtained by steam distillation huile essentielle obtenue par entraTnement a la vapeur d’eau

Національна примітка

Ефірну олію дистиляційну називають також первинна ефірна олія [2], [3].

Приклад

Олія перцю (отримують з водою), олія лавандова (отримують без води)

en cold-pressed essential oil fr huile essentielle exprimee a froid

3.1.2 ефірна олія холоднопресована

Ефірна олія, яку отримано з оплоднів цитрусових плодів механічним способом за кімнатної температури

 1. олія-есенція

Ефірна олія, яку отримано з фруктових соків під час їх згущування чи оброблювання швидким пастеризуванням

en essence oil

fr huile essentielle de jus de fruits

 1. ефірні олії, отримані без значних змін в їхньому складі

 1. ефірна олія ректифікована

Ефірна олія, яку піддано фракційному переганянню, щоб змінити вміст деяких складників.

Приклад

М’ятна ефірна олія

enrectified essential oil

frhuile essentielle rectifiee

 1. ефірні олії, отримані із суттєвими змінами в їхньому складі

 1. ефірна олія знетерпенована

Ефірна олія, з якої переважно вилучено мо- нотерпенові вуглеводні

 1. ефірна олія знетерпенована та де- сесквітерпенована

Ефірна олія, з якої переважно вилучено мо- нотерпенові та сесквітерпенові вуглеводні

 1. ефірна олія з вилученим «х» компонентом

Ефірна олія, з якої частково чи повністю вилучено «х» компонент.

Приклад

Ефірна олія бергамоту з частково зменшеним умістом бергаптену, ефірна олія м’яти польової (Mentha arvensis) з частково зменшеним умістом ментолу

 1. [концентрована] [розігнана] олія

Ефірна олія, яку згущено фізичним способом за певними вибраними компонентами

en «terpene-less»essential oil fr huile essentielle «deterpenee»

en «terpene- and sesquiterpene-less»essential oil

frhuile essentielle «deterpenee» et «desesqu-

iterpenee»

en «x-less»essential oil frhuile essentielle privee de «x»

en [folded] [concentrated] oil fr huile essentielle concentree

en

fr

 1. сухоперегнана олія

Ефірна олія, яку отримано під час сухого переганяння деревини, кори чи коренів без додавання води чи пари.

dry-distilled oil

huile essentielle obtenue par distillation seche

Національна примітка

Сухоперегнану олію називають також дьоготь [4].

en

fr

Приклад

Олія ефірна ялівцю колючого (Juniperus oxycedrus), олія ефірна з кори берези

 1. леткий концентрат

Концентрована летка суміш водорозчинних речовин, що їх отримано з пари фруктових чи овочевих соків під час їх випаровування volatile concentrate essence volatile

 1. дистилятendistillate

Продукт конденсації, який отримано під час frdistillat

переганяння натуральної сировини.

Національна примітка

У процесі переганяння дистиляту (когобація) вилучають олію, яка була розчинена в ньому, і називають її вторинна ефірна олія [1 ], [2], [3]

en alcoholate fr alcoolat

en aromatic water fr eau aromatique

 1. алкоголят

Дистилят, який є продуктом перегонки натуральної сировини з наявністю етанолу різної концентрації

 1. ароматична вода

Водний дистилят який отримано після парового переганяння та відокремлення ефірної олії

terpenes

terpenes

en

fr

 1. терпени

Продукти, вилучені з ефірної олії як побічні під час згущування, переганяння чи іншими методами розділювання олії і які складаються переважно з вуглеводнів.

4 ПОХІДНІ ПРОДУКТИ: ЕКСТРАКЦІЙНІ ПРОДУКТИ

4.1 настоянка

en

tincture

Розчин, який отримано настоюванням нату

fr

teinture

ральної сировини в етанолі різної концент-

рації.

Приклад

Настоянка бензойна, настоянка сірої амбри.

Примітка. У парфумерній промисловості термін «настій»

(infusion) неправильно використовують замість «настоянка».

Приклад

Ванільний настій

4.2 екстракт

en

extract

Продукт, який отримано обробленням нату

fr

extrait

ральної сировини розчинником з наступним

фільтруванням та відділенням розчинника

переганянням, за винятком застосування

нелеткого розчинника.

Примітка. У парфумерній промисловості екстракт — це

суміш для виробництва парфумів, яку отримують змішу-

ванням натуральної та/чи синтетичної сировини та розчи-

ненням їх в етанолі

4.2.1 конкрет

en

concrete

Екстракт з характерним запахом, який отри

fr

concrete

мано зі свіжої рослинної сировини за допо

могою екстрагування неводним розчинником.

Національна примітка

Після вилучення з конкрету ефірної олії за допомогою пари отримують продукт, який називається знеефірений кон-

крет [2]

 1. помада

en pomade fr pommade florale

en resinoid frrёsinoїde

en absolute fr absolue

Специфічний парфумерний жир, який отримують із квіток за допомогою холодного (дифузія запашних складників квіток у жир) або гарячого (занурення квіток у розплавлений жир) анфлеражу

 1. резиноїд

Екстракт із характерним запахом, який отримано з висушеної рослинної сировини за допомогою екстрагування неводним розчинником

 1. абсолю

Продукт із запахом, отриманий з конкрету, помади або резиноїду за допомогою екстрагування етанолом за кімнатної температури.

Примітка. Розчин етанолу зазвичай охолоджують і фільтрують для виділення воску, етанол вилучають переганянням.

Національна примітка

Віск — нерозчинна в етанолі частина конкрету, яка складається із суміші насичених спиртів, складних ефірів насичених монокарбонових кислот і стеролів, терпенових кислот і первинних низькомолекулярних кислот, тритерпеноїдів, насичених вуглеводнів [2]

 1. олеоресинen

Екстракт спецій або ароматичних трав з ха-fr

рактерним запахом і/або кольором.