НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МАРГАРИНИ, ЖИРИ КОНДИТЕРСЬКІ ТА ДЛЯ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ю

о

о

сч

00

со

LD

Правила приймання та методи випробування

ДСТУ 4463:2005

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2006

ПЕРЕДМОВА

 1. РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут олій та жирів (УкрНДІОЖ) спільно з Технічним комітетом зі стандартизації «Олії, жири та продукти їх переробки» (ТК 86)

РОЗРОБНИКИ: В. Голодняк, канд. техн. наук; Ю. Захаренко; Л. Зеленіна; Е. Калюжна; П. Петік,

канд. техн. наук (керівник розробки); Л. Сімакович (керівник розробки)

 1. ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 16 вересня 2005 р. № 265
 2. УВЕДЕНО ВПЕРШЕ: (зі скасуванням в Україні ГОСТ 976-81)

Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.

Держспоживстандарт України, 2006

ЗМІСТ

С.

 1. Сфера застосування1
 2. Нормативні посилання 1
 3. Терміни та визначення понять3
 4. Правила приймання4
 5. Методи контролювання4
  1. Відбирання проб4
  2. Визначання якості продукції органолептичним методом5
  3. Визначання прозорості жирів6
  4. Визначання вологи і летких речовин в маргарині (масова частка

жиру 40 % та більше)6

 1. Прискорений метод визначання вологи і летких речовин в маргарині

(масова частка жиру 40 % табільше)7

 1. Визначання вологи і летких речовин в низькожирному маргарині

(масова частка жиру менша ніж40%)8

 1. Прискорений метод визначання вологи і летких речовин

в низькожирному маргарині (масова частка жиру менша ніж 40 %)9

 1. Визначання вологи і летких речовин в жирах кондитерських, кулінарних, хлібопекарських та для молочної промисловості10
  1. Визначання кислотного числа жирів кондитерських, кулінарних,

хлібопекарських та для молочної промисловості10

 1. Визначання кислотності маргарину11
  1. Визначання масової частки жиру в маргарині методом визначання

сухого знежиреного залишку12

 1. Визначання вмісту жиру в маргарині методом екстрагування в апараті Сокслета 13
  1. Прискорений метод визначання масової частки жиру в маргарині

за допомогою розрахунків14

 1. Визначання масової частки жиру в жирах кондитерських, кулінарних, хлібопекарських та для молочної промисловості14
  1. Визначання температури плавлення жирів кондитерських, кулінарних, хлібопекарських та для молочної промисловості і жиру, виділеного з маргарину 14
  2. Визначання температури застигання жирів кондитерських, кулінарних, хлібопекарських та для молочної промисловості16
  3. Визначання твердості кондитерського жиру для шоколадних виробів,

цукерок, а також саломасу марки 516

 1. Визначання твердості жирів за винятком кондитерського жиру для шоколадних виробів, цукерок, а також саломасу марки 517
  1. Визначаннятвердості маргарину18
  2. Визначаннямасової частки кухонної солівмаргариніметодомтитрування18
  3. Визначаннямасової частки кухонної солівмаргариніметодомспалювання19
  4. Визначаннятривкості рідкого маргарину20
  5. Визначання масової частки твердих тригліцеридів методом імпульсного

ядерного магнітного резонансу21

 1. Визначання масової частки твердих тригліцеридів в жирі, виділеному

з маргарину дилатометричним методом21

 1. Визначання пероксидного числа жирів кондитерських, кулінарних, хлібопекарських та для молочної промисловості і жиру, виділеного з маргарину 23
  1. Визначання масової частки лінолевої кислоти 23
  2. Метод визначання рН водної або водно-молочної фази маргарину24
  3. Методи визначання масових часток консервантів в маргарині24
  4. Вимоги щодо безпеки під час випробовування28
  5. Вимоги до кваліфікації оператора28

Додаток А Визначання масової частки кухонної соліметодомтитрування29

Додаток Б Методика виконання вимірювань масовоїчасткитранс-ізомерів

олеїнової кислоти30

Додаток В Рисунок В.1 Прилад Жукова32

Додаток Г Рисунок Г.1 Твердомір Камінського33

Додаток Д Рисунок Д.1 Дилатометр скляний34

Додаток Ж Бібліографія 35

ДСТУ 4463:2005 НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МАРГАРИНИ, ЖИРИ КОНДИТЕРСЬКІ ТА ДЛЯ МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Правила приймання та методи випробування

МАРГАРИНЫ, ЖИРЫ КОНДИТЕРСКИЕ И ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Правила приемки и методы испытаний

MARGARINES, FATS PASTRY SHOPS AND FOR MILK INDUSTRY

Formal acceptance Rules and trials methods

Чинний від 2007-01-01

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт поширюється на маргарини, жири кондитерські, кулінарні, хлібопекарські та для молочної промисловості і встановлює правила їх приймання та методи контролювання таких показників: колір; запах і смак; консистенція; прозорість; масова частка вологи та летких речовин; масова частка жиру; кислотне число жиру; кислотність маргарину; температура плавлення; температура застигання; твердість; масова частка кухонної солі; стійкість рідкого маргарину; масова частка твердих тригліцеридів, пероксидне число, вміст вітамінів, масова частка лінольової кислоти, метод визначання рН водної або водно-молочної фази маргарину і масова частка консервантів.

 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2391- 94 Система технологічної документації. Терміни та визначення

ДСТУ 2887 - 94 Паковання та маркування. Терміни та визначення

ДСТУ 2888 - 94 Пакування та консервація. Терміни та визначення

ДСТУ 3585 - 97 (ГОСТ 13830 - 97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4349:2004 Олії. Методи відбирання проб

ДСТУ 4350:2004 Олії. Методи визначання кислотного числа

ДСТУ ISO 3960:2001 Жири та олії тваринні та рослинні. Визначення пероксидного числа ДСТУ ISO 5555:2003 Жири та олії тваринні і рослинні. Відбирання проб ДСТУ ISO 8292:2003 Жири та олії тваринні та рослинні. Визначаня вмісту твердого жиру. Метод імпульсного ядерного магнітного резонансу

Видання офіційне

ГОСТ 12.1.007 - 76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.1.018 - 93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования безопасности (Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги щодо безпеки) ГОСТ 12.1.019 - 79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту)

ГОСТ 400 - 80 Термометры стеклянные для испытаний нефтепродуктов. Технические условия (Термометри скляні для випробовувань нафтопродуктів. Технічні умови)

ГОСТ 1277 -75 Серебро азотнокислое. Технические условия (Срібло азотнокисле. Технічні умови) ГОСТ 1770 - 74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 3118 - 77 Кислота соляная. Технические условия (Кислота соляна. Технічні умови) ГОСТ 4166 - 76 Натрий сернокислый. Технические условия (Натрій сірчанокислий. Технічні умови) ГОСТ 4204 - 77 Кислота серная. Технические условия (Кислота сірчана. Технічні умови) ГОСТ 4207 - 75 Калий железистосинеродистый 3-водный. Технические условия (Калій залізи- стосинеродистий 3-водний. Технічні умови)

ГОСТ 4220 - 75 Калий двухромовокислый. Технические условия (Калій двохромовокислий. Технічні умови)

ГОСТ 4328 - 77 Натрия гидроокись. Технические условия (Натрію гідроксид. Технічні умови) ГОСТ 4459 - 75 Калий хромовокислый. Технические условия (Калій хромовокислий. Технічні умови) ГОСТ 5471- 83 Масла растительные. Правила приемки и методы отбора проб (Олії. Правила приймання і методи відбирання проб)

ГОСТ 5541- 2002 Средства укупорочные корковые. Общие технические требования (Засоби закупорювальні коркові. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 6709 -72 Вода дистиллированная. Технические условия (Вода здистильована. Технічні умови) ГОСТ 9147 - 80 Посуда и оборудование лабораторные фарфоровые. Технические условия (Посуд і устатковання лабораторні порцелянові. Технічні умови)

ГОСТ 10733 - 98 Часы наручные и карманные механические. Общие технические условия (Го - динники наручні та кишенькові механічні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12026 - 76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 14261 - 77 Кислота соляная особой чистоты. Технические условия (Кислота соляна особливої чистоти. Технічні умови)

ГОСТ 14919 - 83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. Общие технические условия (Електроплити, електроплитки і жарильні електрошафи побутові. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 15895 - 77 Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения (Статистичні методи керування якістю продукції. Терміни та визначення)

ГОСТ 18300 - 87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 19213 - 73 Сероуглерод синтетический технический. Технические условия (Сірковуглець синтетичний технічний. Технічні умови)

ГОСТ 22524 -77 Пикнометры стеклянные. Технические условия (Пікнометри скляні. Технічні умови) ГОСТ 24104 -88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення і взірцеві. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24363 - 80 Калия гидроокись. Технические условия (Калію гідроксид. Технічні умови) ГОСТ 25336 - 82 Посуда и обрудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і устатковання лабораторне скляне. Типи, основні параметри і розміри) ГОСТ 25794.1- 83 Реактивы. Методы приготовления титровальных растворов для кислотноосновного титрования (Реактиви. Методи готування титрувальних розчинів для кислотно-основного титрування)

ГОСТ 25794.3 - 83 Реактивы. Методы приготовления титровальных растворов для титрования осаждением, неводного титрования и других методов (Реактиви. Методи готування титрувальних розчинів для титрування осаджуванням, неводяного титрування та інших методів)

ГОСТ 26593 - 85 Масла растительные. Метод определения перекисного числа (Олії. Метод визначання пероксидного числа)

ГОСТ 26668 -85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічного аналізування) ГОСТ 26669 - 85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов (Продукти харчові і смакові. Готування проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 28498 -90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробовувань) ГОСТ 29169 - 91 (ISO 648 - 77) Посуда лабораторная стеклянная. Пипетки с одной отметкой. (Посуд лабораторний скляний. Піпетки з однією відміткою)

ГОСТ 29251- 91 (ISO 385/1-84) Посуда лабораторная стеклянная. Бюретки. Часть 1. Общие требования (Посуд лабораторний скляний. Бюретки. Частина 1. Загальні вимоги)

ГОСТ 30418 - 96 Масла растительные. Метод определения жирнокислотного состава. (Олії. Метод визначання жирнокислотного складу)

ГОСТ 30623 - 98 Масла растительные и маргариновая продукция. Метод обнаружения фальсификации. (Олії та маргаринова продукція. Метод виявляння фальсифікації)

ДК 004 - 2003 Український класифікатор нормативних документів.

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, вжиті у цьому стандарті, що установлені в ДСТУ 2887, ДСТУ 2888, ГОСТ 15895, та визначення позначених ними понять:

 1. партія

Партією вважають кількість маргарину або жиру однієї назви, вироблену протягом визначеного строку у одних і тих самих умовах, з однаковими показниками якості, супроводжену одним документом, що засвідчує якість продукції

 1. паковання; упаковка

Засіб чи комплекс засобів, який забезпечує захист продукції від пошкоджень та втрат, довкілля від забруднень, а також процес обігу продукції.

Примітка. Під процесом обігу продукції розуміють транспортування, зберігання та реалізацію продукції

 1. пакування (Нд затарювання, укупорювання, загортання)

Готування продукції до транспортування, зберігання, реалізації і споживання із застосуванням паковання

 1. пакувальна одиниця

Виріб, що утворюється внаслідок з’єднування упаковуваної продукції з пакованням

 1. фасування (Нд фасовка, розфасовка, наповнення)

Розміщення продукції в тару чи пакувальний матеріал з попереднім чи одночасним дозуванням продукції

 1. маркування

Нанесення тексту, умовних познак та малюнків на пакованні та (або) продукції

 1. вибірка

Виріб або визначена сукупність виробів, що відібрані з партії або потоку продукції для контролювання

 1. проба

Визначена кількість продукції, що відібрана для контролювання

 1. точкова проба (Нд разова проба)

Проба, яку беруть одноразово із визначеної частини продукції

 1. об’єднана проба (Нд загальна проба)

Проба, що складається із серії точкових проб.

Примітка. Об’єднана проба може бути одержана змішуванням точкових проб або без цього.

 1. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
  1. Продукцію приймають партіями.

Кожну партію продукції супроводжують документом встановленої форми, що підтверджує їхню якість і безпеку.

Цей документ містить:

 • назву підприємства-виробника, знак для товарів та послуг, юридичну адресу підприємства, місце виготовлення;
 • назву продукції;
 • номер і масу партії, дату відвантажування;
 • дату виготовлення або кінцевий термін реалізації (число, місяць, рік) і строк придатності до споживання;
 • результати випробовувань за показниками якості;
 • умови зберігання;
 • позначення цього стандарту.
  1. Правильність пакування і маркування на відповідність вимогам нормативної документації перевіряють на 5 % пакувальних одиниць партії.
  2. Для контролювання якості на підприємстві, що виробляє продукцію, відбирають від кожних 1—2 т:
 • одну пакувальну одиницю розфасованого маргарину або жиру (пачку, стаканчик, коробочку, тощо);
 • пробу масою 200 г від однієї пакувальної одиниці для нерозфасованого маргарину або жиру.
  1. Для контролювання якості під час приймання продукції складають вибірку випадковим чином, рівномірно охоплюючи усю партію:
 • для нерозфасованого маргарину або жиру від партії масою 6 т і більше — від кожних 1,5 т продукції одну пакувальну одиницю; від партії масою, меншою за 6 т — чотири пакувальних одиниці;
 • для розфасованого маргарину або жиру від партії масою 4 т і більше — від кожної 1 т продукції одну пачку (стаканчик, коробочку, тощо) з середини кожної пакувальної одиниці; від партії меншою за 4 т — чотири пачки (стаканчики, коробочки, тощо).