Правила з охорони праціпід час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту


Про затвердження Правил з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого наглядувід 26 грудня 2008 року N 296

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України11 червня 2009 р. за N 503/16519

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту (далі - Правила), що додаються.

2. Уважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила техники безопасности и производственной санитарии при ремонте и содержании зданий и сооружений на железнодорожном транспорте", затверджені заступником Міністра шляхів сполучення СРСР 26.12.61 та Президією ЦК профспілок робочих залізничного транспорту 27.12.61.

3. Наказ набирає чинності з 1 вересня 2009 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

4. Завідувачу сектору організації державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці у машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку Буряку П. І. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

6. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Долматова О. І.

 

Голова Комітету 

С. О. Сторчак 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Перший заступник Міністратранспорту та зв'язку України 

 В. В. Шевченко 

Перший заступник Головипрофспілки залізничників ітранспортних будівельників України 

  М. Г. Сінчак 

Директор виконавчої дирекціїФонду соціального страхуваннявід нещасних випадків навиробництві та професійнихзахворювань України 

    С. Г. Богданов 

Голова Державного комітетуядерного регулювання України 

 О. А. Миколайчук 

Голова Державного комітетуУкраїни з питань регуляторноїполітики та підприємництва 

  О. Кужель 

В. о. Першого заступникаМіністра, головного державногосанітарного лікаря України 

  А. М. Пономаренко 

Заступник Міністра України зпитань надзвичайних ситуацій та усправах захисту населення віднаслідків Чорнобильської катастрофи 

   В. Третьяков 

В. о. президента Спілкипідприємців малих, середніх іприватизованих підприємств України 

  В. Биковець 

В. о. президента Всеукраїнськоїасоціації роботодавців 

 В. Биковець 

Президент Спілки орендаріві підприємців України 

 В. Хмільовський 

Перший заступниккерівника СПО 

 Г. В. Осовий 

 

ПРАВИЛА З ОХОРОНИ ПРАЦІПІД ЧАС РЕМОНТУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (далі - підприємства) незалежно від форм власності та виду діяльності, які виконують роботи з експлуатації та ремонту будівель і споруд залізничного транспорту.

2. Правила встановлюють вимоги щодо охорони праці під час виконання робіт з експлуатації та ремонту будівель і споруд залізничного транспорту.

3. На кожному підприємстві розробляються інструкції з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.98 N 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.04.98 за N 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98).

4. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємств проводиться відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05), а з питань пожежної безпеки - відповідно до вимог Переліку посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядку їх організації і Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 N 368, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за NN 1147/8468, 1148/8469 (НАПБ Б.02.005-03) відповідно.

5. Попередній (під час прийняття на роботу) і періодичний (протягом трудової діяльності) медичні огляди працівників проводяться у встановлені терміни відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 N 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

6. Усі працівники, які виконують роботи з експлуатації та ремонту будівель і споруд залізничного транспорту, забезпечуються безкоштовно спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация" (ГОСТ 12.4.011-89), "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация" (ГОСТ 12.4.103-83), Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 21.01.2004 N 12, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06.02.2004 за N 169/8768 (НПАОП 60.1-3.01-04), і Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

7. Особи, молодші 18 років, не допускаються до роботи на посадах, зазначених у Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31.03.94 N 46, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28.07.94 за N 176/385.

8. Жінки не допускаються до виконання робіт, зазначених у Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 N 256, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 30.03.94 за N 51/260, а також відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.12.93 N 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22.12.93 за N 194.

II. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РЕМОНТУ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД

2.1. Загальні вимоги

1. Ремонт будівель і споруд залізничного транспорту необхідно виконувати відповідно до затвердженого керівником організації проекту виконання робіт (далі - ПВР).

2. Під час складання технічної документації на ремонтно-будівельні роботи повинен бути розроблений ПВР відповідно до вимог "СНиП III-4-80* изд. 1989 г." (далі - СНиП III-4-80*) та цих Правил.

2.2. Вимоги безпеки з улаштування будівельного майданчика та робочих місць

1. Організація будівельного майданчика, ділянок робіт і робочих місць повинна забезпечувати охорону праці працівників на всіх етапах виконання ремонтно-будівельних робіт відповідно до вимог СНиП III-4-80*.

2. Під час організації будівельного майданчика, розташування ділянок робіт, робочих місць, проїздів будівельних машин і транспортних засобів, проходів для людей на етапі розробки ПВР установлюються небезпечні для людей зони, у межах яких постійно діють або потенційно можуть діяти небезпечні виробничі фактори.

На майданчику, де виконуються ремонтно-будівельні роботи, усі небезпечні зони повинні бути захищені або позначені знаками безпеки та написами відповідно до вимог "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности", із змінами (далі - ГОСТ 12.4.026-76), "ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия" (далі - ГОСТ 12.4.059-89), "Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия" (далі - ГОСТ 23407-78).

3. Усі територіально відокремлені ділянки повинні бути забезпечені телефонним зв'язком або радіозв'язком.

4. Під час розміщення тимчасових споруд, огорож, складів і риштувань слід ураховувати норми габаритів наближення будов до залізничних транспортних засобів відповідно до вимог "Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм" (далі - ГОСТ 9238-83) та інших нормативно-технічних документів.

5. Пожежна безпека на будівельному майданчику, ділянках робіт і робочих місцях повинна відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19.10.2004 за N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-04).

6. Електробезпека на будівельному майданчику, ділянках робіт і робочих місцях повинна забезпечуватися відповідно до вимог "ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общин требования" (далі - ГОСТ 12.1.013-78), Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.98 N 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98).

7. Драбини, які використовують для підйому або спуску працівників на робочі місця, повинні відповідати вимогам "Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия" (далі - ГОСТ 26887-86).

8. Робочі місця та проходи до них на висоті 1,3 м і більше та ділянки завширшки менше ніж 2 м від межі перепаду за висотою захищаються тимчасовими огорожами відповідно до вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 N 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за N 573/13840 (далі - НПАОП 0.00-1.15-07), та ГОСТ 12.4.059-89.

У разі неможливості обгородити робочі місця на висоті роботи повинні виконуватися з використанням запобіжних поясів відповідно до вимог "ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия" (далі - ГОСТ 12.4.089-86) і спеціальних канатів для страхування відповідно до вимог "ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования" (далі - ГОСТ 12.4.107-82).

9. Отвори в перекриттях, призначені для монтажу устаткування, ліфтів, сходових кліток тощо, до яких можливий доступ людей, повинні бути закриті суцільним надійним настилом відповідно до вимог "Средства подмащивания. Общие технические условия" (далі - ГОСТ 24258-88) і "Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия" (далі - ГОСТ 28012-89) або мати огорожу відповідно до вимог ГОСТ 12.4.059-89.

10. У місцях переходів через канави, траншеї тощо повинні бути влаштовані містки завширшки не менше 0,8 м, які повинні мати огорожу з двох боків відповідно до вимог ГОСТ 12.4.059-89.

11. Лакофарбувальні, ізоляційні, захисні й інші матеріали, що виділяють вибухонебезпечні або шкідливі речовини, повинні зберігатися на робочих місцях у кількостях, що не перевищують змінної потреби.

12. Перед початком виконання робіт, а також у процесі їх виконання в місцях, де можлива поява шкідливих газів, зокрема в закритих приміщеннях, колодязях, траншеях і шурфах, необхідно виконувати вимоги Правил охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд на залізничному транспорті, затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 14.10.2004 N 226, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02.11.2004 за N 1404/10003 (НПАОП 60.1-1.01-04).

13. Під час виконання робіт із застосуванням лазерного променя необхідно:

виконувати вимоги "ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения" ГОСТ 12.1.040-83;

позначити робоче місце, де застосовується лазерний прилад, відповідними знаками безпеки;

у місцях можливого проходу працівників установити захисні екрани, що унеможливлюють потрапляння лазерного променя за межі зони виконання робіт;

не розташовувати дзеркала та інші предмети, що відбивають світло, на шляху проходження променя лазера.

14. У разі поєднання робіт по одній вертикалі (крім монтажних) розташовані нижче робочі місця повинні обладнуватися захисними пристроями (настилами, сітками, козирками), установленими на відстані не більше ніж 6 м по вертикалі від розташованого вище робочого місця.

15. Одночасне виконання гідроізоляційних або антикорозійних робіт із застосуванням бітумних або наіритових мастик, а також зварювання полімерних матеріалів одночасно з іншими роботами в одному приміщенні (об'ємі) може проводитись тільки на одному рівні.

Під час виконання монтажних робіт не дозволяється виконувати інші роботи за однією вертикаллю.

16. Під час виконання будівельно-монтажних робіт на річках та інших водоймищах повинна бути забезпечена безпека пропуску плавучих засобів.