Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства


                                                          

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

Н А К А З

24.12.2008 N 292

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 2009 р. за N 73/16089

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства (далі - Норми), що додаються.

2. Завідувачу сектору організації державного нагляду за промисловою безпекою та охороною праці у машинобудуванні, на транспорті та у зв'язку Буряку П.І. у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. унести зміни до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці ( v0102516-06 ) та розмістити цей наказ на веб-сайті Держгірпромнагляду.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.

Голова Держгірпромнагляду С.О.Сторчак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра праці та соціальної політики України В.Онищук

В.о. Першого заступника Міністра охорони здоров'я України, головного державного санітарного лікаря України А.М.Пономаренко

Голова Державного комітету ядерного регулювання України О.А.Миколайчук

Директор виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України С.Богданов

Заступник Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи В.Третьяков

Голова ЦК професійної спілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України А.Г.Король

Заступник Міністра транспорту та зв'язку України Л.Сергієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 24.12.2008 N 292

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 2009 р. за N 73/16089

НОРМИ безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

I. Загальні положення

1.1. Ці Норми розроблено відповідно до Закону України "Про охорону праці" ().

1.2. Ці Норми поширюються на підприємства, установи, організації дорожнього господарства, які забезпечують будівництво, ремонт та експлуатацію автомобільних доріг та мостів, незалежно від підпорядкування та форми власності.

1.3. Ці Норми визначають види і строки носіння (використання) спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, необхідних для виконання виробничого процесу працівниками дорожнього господарства.

1.4. Норми містять відповідно до Класифікатора професій ДК 003:2005 ( vb375609-05, vc375609-05 ), затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ), перелік професій (посад) працівників підприємств і організацій дорожнього господарства, перелік робіт, спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), терміни їх використання, а також класифікацію за захисними властивостями та позначення відповідно до ГОСТ 12.4.103-83 "ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация" і ГОСТ 12.4.011-89 "ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация".

1.5. Крім цих Норм, для виконання робіт на підприємствах та в організаціях дорожнього господарства працівники повинні забезпечуватися ЗІЗ відповідно до "Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим сквозных профессий и должностей всех отраслей народного хозяйства и отдельных производств", затверджених постановою Держкомпраці СРСР та Президії ВЦРПС від 12.02.81 N 47/П-2 ().

1.6. Порядок забезпечення необхідними для виконання виробничого процесу ЗІЗ працівників підприємств та організацій, а також порядок їх утримання та зберігання визначені Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженим наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24.03.2008 N 53 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.05.2008 за N 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

1.7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників засобами індивідуального захисту на підприємствах здійснюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці підприємств.

1.8. Громадський контроль за правильним та своєчасним забезпеченням працівників ЗІЗ на підприємствах здійснюють трудові колективи через обраних ними вповноважених та професійні спілки в особі своїх виборних органів і представників, а в разі відсутності професійних спілок - уповноважені наймані працівниками особи з питань охорони праці.

II. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства

----------------------------------------------------------------------------------------

| N | Код згідно з | Професійна назва роботи | Найменування | Позначення | Строк |

| з/п | ДК 003:2005 | | спецодягу, | захисних | носіння |

| | | спецвзуття та |властивостей|(місяців)|

| | | | інших засобів | ЗІЗ | |

| | | |індивідуального | | |

| | | | захисту | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

|-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

| I. Будівництво автомобільних доріг та мостів |

|--------------------------------------------------------------------------------------|

| 1 | 8332.2 |Асфальтобетонник | При виконанні | | |

| | | | робіт з | | |

| | | | укладання | | |

| | | | холодного | | |

| | | |асфальтобетону: | | |

| | | |Напівкомбінезон | Ми З | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Черевики шкіряні| Нт | 12 |

| | | |Рукавиці | Нм | 1 |

| | | |комбіновані | | |

| | | | При виконанні | | |

| | | | робіт з | | |

| | | | укладання | | |

| | | | гарячого | | |

| | | | асфальтобетону | | |

| | | |Напівкомбінезон | Ми З | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Черевики шкіряні| Тп | 12 |

| | | |Рукавиці | Нм | 1 |

| | | | При укладанні | | |

| | | | гарячого | | |

| | | | асфальтобетону | | |

| | | | вручну | | |

| | | | додатково: | | |

| | | |Наколінники | Ми |До зносу |

|-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------|

| 2 | 7129.2 |Бруківник |Костюм | Ми З | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Черевики шкіряні| Мун50 | 12 |

| | | |з металевими | | |

| | | |носками | | |

| | | |Наколінники | Ми |До зносу |

| | | |Рукавиці | Ми | 1 |

| | | |комбіновані | | |

| | | | На зовнішніх | | |

| | | | роботах узимку | | |

| | | | додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 |

| | | |на утеплювальній| | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 |

| | | |на утеплювальній| | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 |

| | | |утеплені | | |

| | | |Рукавички | Тн |До зносу |

| | | |утеплені | | |

| | | |Шапка | Тн | 36 |

|-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------|

| 3 | 8332.1 |Машиніст автогрейдера |Комбінезон | Ми З | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Рукавиці | Ми | 1 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |двопалі | | |

| | | | При роботі без | | |

| | | | кабін і в | | |

| | | | кабінах, що не | | |

| | | | опалюються, на | | |

| | | | зовнішніх | | |

| | | | роботах узимку | | |

| | | | додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 |

| | | |на утеплювальній| | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 |

| | | |на утеплювальній| | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 |

| | | |утеплені | | |

| | | |Рукавички | Тн |До зносу |

| | | |утеплені | | |

| | | |Шапка | Тн | 36 |

|-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------|

| 4 | 8332.2 |Машиніст автогудронатора |Комбінезон | Нм Ми | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Черевики шкіряні| Нм | 12 |

| | | |Рукавиці | Нм | 1 |

| | | |комбіновані | | |

|-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------|

| 5 | 8332.1 |Машиніст бетоноукладача |Комбінезон | Ми З | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Черевики шкіряні| З | 24 |

| | | |Рукавиці | З | 1 |

| | | |комбіновані | | |

| | | | На зовнішніх | | |

| | | | роботах узимку | | |

| | | | додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 |

| | | |на утеплювальній| | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 |

| | | |на утеплювальній| | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 |

| | | |утеплені | | |

| | | |Рукавички | Тн |До зносу |

| | | |утеплені | | |

| | | |Шапка | Тн | 36 |

|-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------|

| 6 | 8332.2 |Машиніст грейдера |Комбінезон | Ми З | 12 |

| | |причіпного |бавовняний | | |

| | | |Рукавиці | Ми | 1 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |двопалі | | |

| | | | При роботі без | | |

| | | | кабін і в | | |

| | | | кабінах, що не | | |

| | | | опалюються, на | | |

| | | | зовнішніх | | |

| | | | роботах узимку | | |

| | | | додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 |

| | | |на утеплювальній| | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 |

| | | |на утеплювальній| | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 |

| | | |утеплені | | |

| | | |Рукавички | Тн |До зносу |

| | | |утеплені | | |

| | | |Шапка | Тн | 36 |

|-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------|

| 7 | 8332.1 |Машиніст котка |Комбінезон | Нм Ми | 12 |

| | |самохідного з рівними |бавовняний | | |

| | |вальцями |Напівчоботи | Нм | 24 |

| | | |шкіряні | | |

| | | |Рукавиці | Нм | 1 |

| | | |комбіновані | | |

|-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------|

| 8 | 8332.1 |Машиніст котка |Комбінезон | Нм Ми | 12 |

| | |самохідного та |бавовняний | | |

| | |напівпричіпного на |Черевики шкіряні| Нм | 24 |

| | |пневматичних шинах |Рукавиці | Нм | 1 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |При улаштуванні | | |

| | | | земляного | | |

| | | |полотна і основи| | |

| | | |дорожнього одягу| | |

| | | | узимку | | |

| | | | додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 |

| | | |на утеплювальній| | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 |

| | | |на утеплювальній| | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 |

| | | |утеплені | | |

| | | |Рукавички | Тн |До зносу |

| | | |утеплені | | |

| | | |Шапка | Тн | 36 |

|-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------|

| 9 | 8332.2 |Машиніст машини для |Комбінезон | Ми З | 12 |

| | |влаштування швів під час |бавовняний | | |

| | |виконання дорожніх робіт |Черевики шкіряні| З | 12 |

| | | |Рукавиці | Ми | 1 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |Респіратор | П |До зносу |

| | | |пилозахисний | | |

|-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------|

| 10 | 8332.1 |Машиніст нарізувача швів |Комбінезон | Ми З | 12 |

| | |самохідного |бавовняний | | |

| | | |Черевики шкіряні| З | 12 |

| | | |Рукавиці | Ми | 1 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |Респіратор | П |До зносу |

| | | |пилозахисний | | |

| | |Спеціалізація: | | | |

| | |Машиніст машини для |Комбінезон | Пн Ми | 12 |

| | |зняття фаски (дорожньо- |бавовняний | | |

| | |будівельні роботи) |Черевики шкіряні| Ми | 12 |

| | | |Рукавиці | Ми | 1 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |двопалі | | |

|-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------|

| 11 | 8151.3 |Машиніст розпушувальних |Комбінезон | МиЗ | 12 |

| | |машин |бавовняний | | |

| | | |Чоботи кирзові | З | 12 |

| | | |Рукавиці | З | 1 |

| | | |комбіновані | | |

| | | | На зовнішніх | | |

| | | | роботах узимку | | |

| | | | додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 |

| | | |на утеплювальній| | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 |

| | | |на утеплювальній| | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 |

| | | |утеплені | | |

| | | |Рукавички | Тн |До зносу |

| | | |утеплені | | |

| | | |Шапка | Тн | 36 |

|-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------|

| 12 | 8332.1 |Машиніст укладача |Комбінезон | Нм Ми | 12 |

| | |асфальтобетону |бавовняний | | |

| | | |Черевики шкіряні| Нм | 24 |

| | | |Рукавиці | Нм | 1 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу |

|-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------|

| 13 | 8212.1 |Оператор установки для |Костюм | Нм Ми | 12 |

| | |приготування бітумної |бавовняний | | |

| | |емульсії |Черевики шкіряні| Нм | 12 |

| | | |Рукавиці | Нм | 1 |

| | | |брезентові | | |

| | | |Респіратор | ГП |До зносу |

| | | |газопилозахисний| | |

| | | |Окуляри захисні | Закриті |До зносу |

|-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------|

| 14 | 8331.1 |Тракторист |Комбінезон | Ми З | 12 |

| | | |бавовняний | | |

| | | |Рукавиці | Ми | 1 |

| | | |комбіновані | | |

| | | |двопалі | | |

| | | | При роботі без | | |

| | | | кабін і в | | |

| | | | кабінах, що не | | |

| | | | опалюються, на | | |

| | | | зовнішніх | | |

| | | | роботах узимку | | |

| | | | додатково: | | |

| | | |Куртка бавовняна| Тн | 36 |

| | | |на утеплювальній| | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Брюки бавовняні | Тн | 36 |

| | | |на утеплювальній| | |

| | | |прокладці | | |

| | | |Напівчоботи | Тн20 | 48 |

| | | |утеплені | | |

| | | |Рукавички | Тн |До зносу |

| | | |утеплені | | |

| | | |Шапка | Тн | 36 |

|-----+--------------+-------------------------+----------------+------------+---------|

| 15 | 8161.1 |Машиніст електростанції |Комбінезон | Ми З | 12 |