Про затвердження Правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів

Зміст документу

Про затвердження Правил охорони праці для працівників театрів і концертних залів1

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

НАКАЗ

25.12.2009 N 210

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 січня 2010 р.

за N 78/17373

Про затвердження Правил охорони праці

для працівників театрів і концертних залів

Відповідно до Закону України “Про охорону праці”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів (далі — Правила), що додаються.

2. З набранням чинності наказом уважати такими, що не застосовуються на території України, “Правила техники безопасности для театров и концертных залов”, затверджені наказом Мінкультури СРСР від 23.05.79.

3. Начальнику відділу організації державного нагляду в АПК та соціально-культурній сфері Ткачову В.С. протягом п’яти днів забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В.В. унести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці та розмістити на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

5. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В.Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А.П.

7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Держгірпромнагляду С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з промислової

безпеки, охорони праці

та гірничого нагляду

25.12.2009 N 210

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 січня 2010 р.

за N 78/17373

ПРАВИЛА

охорони праці для працівників театрів

і концертних залів

I. Загальні положення

1. Правила охорони праці для працівників театрів і концертних залів (далі — Правила) поширюються на заклади, установи, організації театрів і концертних залів (далі — заклади культури), які експлуатуються, будуються, проектуються незалежно від форм власності й відомчого підпорядкування.

Правила обов’язкові для виконання посадовими особами та іншими працівниками в межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків.

2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці працівників проводяться згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511, НПАОП 0.00-4.12-05 (далі — НПАОП 0.00-4.12-05).

3. В закладах культури створюються служби охорони праці згідно з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 N 255, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за N 1526/10125, НПАОП 0.00-4.21-04 (далі — НПАОП 0.00-4.21-04).

4. Нещасні випадки в закладах культури розслідуються відповідно до Порядку розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 N 1112 (НПАОП 0.00-6.02-04).

5. В закладах культури слід дотримуватись єдиного порядку організації та проведення попереднього (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом МОЗ від 21.05.2007 N 246, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 23.07.2007 за N 846/14113.

II. Визначення термінів

Авансцена — передня частина сценічного майданчика (між рампою і завісою).

Ар’єрсцена — задня частина сцени, розташована за основним планшетом сцени.

Арена — ігровий майданчик, що знаходиться в загальному об’ємі залу для глядачів.

Кармани — приміщення для зберігання й монтування декорацій поточного спектаклю, що з’єднуються прорізами в стінах з основною ігровою частиною сцени.

Колосниковий настил — перекриття над ігровим майданчиком сцени з ар’єрсценою, яке виготовлене у вигляді спеціальних дерев’яних решіток.

Надколосниковий простір — простір, що знаходиться над колосниковим настилом.

Планшет сцени — спеціальна підлога ігрового майданчика основної частини сцени.

Постановочне освітлення — освітлення, призначене для світлового оформлення театральних постановок, концертів, естрадних та циркових вистав.

Сцена — спеціально обладнана частина будинку, призначена для показу спектаклів різних жанрів. Залежно від розміщення ігрового простору та обладнання сцена буває таких типів: глибинна колосникова, панорамна, трьохпортальна, кільцева, центральна дисперсна, сцена, що трансформується, а також різні поєднання цих різновидів. До складу традиційної глибинної колосникової сцени входять: основна ігрова частина (планшет сцени), що сполучається з залом для глядачів портальним прорізом, авансцена, ар’єрсцена (в окремих випадках), бічні кармани, об’єднані прорізами в стінах з основною ігровою частиною сцени, а також трюм, колосниковий і надколосниковий простори.

Сценічний підйом — механізм, що призначений для підйому та спускання декорацій, софітів, завіс та іншого сценічного обладнання.

Трюм — приміщення для нижньої механізації сцени, що знаходиться під планшетом сцени. Трюми можуть бути одноярусними і багатоярусними.

Естрада — частина залу для глядачів, призначена для естрадних і концертних виступів. Естрада може бути відокремлена від залу для глядачів портальною стіною з відкритим прорізом або знаходитися в загальному об’ємі з залом для глядачів.

III. Вимоги безпечного використання території, виробничих і допоміжних будівель та приміщень

1. Загальні положення

1.1. Планування, забудова, благоустрій території здійснюються відповідно до вимог “Планування та забудова міських та сільських поселень” ДБН В.1.1-12:2006, “Вулиці та дороги населених пунктів” ДБН В.2.3-5-2001, “Громадські будинки та споруди. Основні положення” ДБН В.2.2-9-99.

Утримання виробничих і допоміжних будівель та приміщень слід здійснювати з дотриманням вимог “Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги” ДСТУ 3273-95, “Пожежна безпека об’єктів будівництва” ДБН В.1.1-7-2002, “Пожежна автоматика будинків і споруд” ДБН В.2.5-13-98, “Пожарная безопасность. Общие требования” ГОСТ 12.1.004-91, “Административные и бытовые здания” СНиП 2.09.04-87, “Складские здания” СНиП 2.09.01-85.

1.2. Освітлення території закладів культури, виробничих і допоміжних будівель та приміщень потрібно забезпечувати відповідно до вимог Державних будівельних норм “Природне і штучне освітлення”, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 N 168 (ДБН В.2.5-28-2006)

Для захисту працівників від надмірної інсоляції за природного освітлення слід використовувати сонцезахисні жалюзі, штори тощо.

2. Вимоги безпечного використання території

2.1. Територію закладів культури необхідно облаштовувати відповідно до чинних вимог нормативно-правових актів.

2.2. Під’їзди та проїзди на території закладів культури облаштовуються таким чином, щоб була можливість доставляти декорації спеціальним автотранспортом.

2.3. Дахи будинків закладів культури в зимовий час необхідно очищати від снігу (за винятком дахів з м’якою стріхою за нульового ухилу). Карнизи будинків, особливо з боку підходу глядачів, необхідно очищати від ожеледі і бурульок.

Роботи з очищення даху від снігу, підвісок світлового оформлення будинку необхідно проводити відповідно до Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007 N 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.06.2007 за N 573/13840.

2.4. Територію господарського подвір’я закладів культури необхідно облаштовувати відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів. Подвір’я повинно бути заасфальтоване і освітлюватися у вечірній та нічний час.

2.5. Декорації, інші матеріали повинні зберігатися в спеціальних складах під навісами або на спеціально відведених майданчиках, обумовлених в інструкціях закладів культури. Не дозволяється захаращувати проїзди та підходи до декорацій й інших матеріалів.

2.6. Приміщення складів, розташованих на території господарського подвір’я для збереження декорацій, іншого театрального, концертного майна та матеріалів, повинні облаштовуватись з урахуванням вимог пожежної безпеки і цих Правил.

2.7. Не дозволяється влаштовувати майданчики для відкритого зберігання декорацій, іншого театрального, концертного майна та матеріалів у місцях розташування оглядових колодязів, підземних комунікацій.

2.8. Матеріал, необхідний для виготовлення декорацій, може зберігатися на території подвір’я з дотриманням таких вимог:

труби сталеві великих діаметрів — у штабелях висотою до 1,5 м з прокладками та кінцевими упорами; дрібних діаметрів — на стелажах висотою до 1,5 м;

пиломатеріали — у штабелях, висота яких складає при рядовій укладці не більше половини їх ширини, а при укладці в клітки — не більше ширини штабеля.

2.9. Для розбирання штабелів висотою більше 1,5 м необхідно користуватися підмостками.

2.10. Балони зі стисненими газами зберігаються відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з охорони праці.

2.11. На території подвір’я повинні бути джерела протипожежного водопостачання (пожежні гідранти, резервуари тощо) і телефонний зв’язок з приміщенням адміністрації.

3. Вимоги безпечного використання будівель і приміщень

3.1. Виробничі будівлі і споруди експлуатуються відповідно до вимог Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, затвердженого наказом Держбуду України та Держнаглядохоронпраці України від 27.11.97 N 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.98 за N 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98).

3.2. У приміщеннях необхідно передбачити можливість вологого очищення поверхонь комунікацій, опалювальних приладів та щоденно проводити вологе прибирання.

3.3. Заземлені конструкції, що знаходяться в приміщеннях (батареї опалення, водопровідні труби, кабелі із заземленим відкритим екраном тощо), мають бути надійно захищені діелектричними щитками або сітками від випадкового дотику до них.

3.4. Приміщення закладів культури повинні бути облаштовані системами пожежної сигналізації та автоматичними установками пожежогасіння відповідно до вимог Переліку однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації, затвердженого наказом МНС України від 22.08.2005 N 161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.09.2005 за N 990/11270 (НАПБ Б.06.004-2005), ДБН “Інженерне обладнання будівель і споруд. Пожежна автоматика будівель і споруд”, затверджених наказом Держбуду України від 28.10.98 N 247 (далі — ДБН В.2.5-13-98), та вогнегасниками відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МНС України від 19.10.2004 N 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за N 1410/10009 (далі — НАПБ А.01.001-2004), Типових норм належності вогнегасників, затверджених наказом МНС України від 02.04.2004 N 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2004 за N 554/9153 (НАПБ Б.03.001-2004).

3.5. Зали для глядачів у закладах культури повинні бути комфортними та безпечними для перебування в них глядачів. Евакуаційні проходи повинні забезпечувати безперешкодну евакуацію глядачів у випадку пожежної або іншої небезпеки.

3.6. Для захисту працівників від надмірної інсоляції за природного освітлення слід використовувати сонцезахисні жалюзі, штори тощо.

3.7. Двері залу для глядачів повинні бути двостулковими при ширині не менше 1,2 м та відчинятися в бік виходу із залу. У ложах допускаються одностулкові двері шириною не менше 0,8 м.

3.8. Підлога залу для глядачів повинна бути рівною і без вибоїн. При входах до залу із суміжних приміщень з іншим рівнем підлоги в проході необхідно улаштовувати пандуси з ухилом не більше 1:7.

3.9. Драпування на дверях залу для глядачів, лож і всіх приміщень для глядачів підвішується на спеціальних пристроях так, щоб вони не заважали проходу й виходу глядачів. Кріплення штанг, кронштейнів, карнизів для підвішування штор повинно бути міцним і регулярно перевірятися.

3.10. Зали для глядачів повинні мати припливно-витяжну вентиляцію або систему кондиціювання повітря, встановлені згідно з вимогами Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень, затверджених постановою головного державного санітарного лікаря України від 01.12.99 N 42 (ДСН 3.3.6.042-99).

3.11. Режим роботи систем вентиляції повинен забезпечувати комфортне перебування глядачів під час спектаклю або концерту.

3.12. У залі для глядачів щодня необхідно проводити вологе прибирання. У разі двох і більше спектаклів, концертів у день — обов’язково після кожного. М’які меблі, драпування, килими, доріжки і м’яку оббивку бар’єрів необхідно очищати від пилу пилососами не рідше одного разу на тиждень.

3.13. Зали для глядачів, у разі відсутності централізованого пиловидалення, повинні обладнуватися штепсельними розетками для підключення електричних пилососів.

3.14. Підлога усіх приміщень повинна бути рівною, без вибоїн, без порогів у дверних прорізах.

3.15. Килимові доріжки повинні міцно прикріплюватися до підлоги, а на сходах кріпитися килимотримачами та відповідати вимогам пожежної безпеки за показниками токсичності, димоутворення та поширення полум’я.