ДНАОП 0.00-1.11-98. Про затвердження правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води


------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Назва ¦Місце ¦Умовний¦Умовний ¦Марка ¦ ГОСТ, ¦

¦з/п¦елемента¦вста- ¦прохід,¦тиск, МПА ¦матеріала¦ ТУ ¦

¦ ¦ ¦новлення¦мм ¦(кгс/кв.см)¦ ¦ ¦

¦---+--------+--------+-------+-----------+---------+------------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------

Примітка. Для фасонних частин трубопроводів, що працюють з тиском 10 МПа (100 кгс/кв.см) і більше, крім передбачених таблицею даних підприємством-виготовлювачем, замовнику також подаються дані контролю якості металу (сертифікати) кожної фасонної частини в обсязі, передбаченому ТУ і НД.

3. Відомості про флянці і деталі кріплення

-----------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Назва¦Кіль-¦ГОСТ на ¦Умов-¦Умовний ¦ Матеріал ¦ Матеріал ¦

¦з/п¦еле- ¦кість¦фланець, ¦ний ¦тиск, МПа ¦ фланця ¦ шпильок, ¦

¦ ¦мента¦ ¦деталь ¦про- ¦(кгс/кв.см)¦ ¦ болтів ¦

¦ ¦ ¦ ¦кріплення¦хід, ¦ ¦------------+------------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦мм ¦ ¦марка¦ГОСТ ¦марка¦ГОСТ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сталі¦або ТУ¦сталі¦або ТУ¦

¦---+-----+-----+---------+-----+-----------+-----+------+-----+------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

-----------------------------------------------------------------------

4. Відомості про зварювання

Вид зварювання, тип і марка електродів, прізвища зварників і

номери їх посвідчень _____________________________________________

Дані про присадочні матеріали ___________________________________

(тип, марка, ГОСТ або ТУ)

Зварювання виконано згідно з вимогами Правил, НД на зварювання зварниками, які пройшли випробування відповідно до Правил атестації зварників.

5. Відомості про термообробку труб, згинів і зварних з’єднань

(вид, режим) _____________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Відомості про контроль зварних з’єднань (обсяги і методи

контролю) ________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Відомості про стилоскопіювання ___________________________

__________________________________________________________________

8. Відомості про гідравлічне випробування ___________________

__________________________________________________________________

9. Висновок:

Елементи трубопроводу _______________________________________

(назва елемента, їх кількість)

__________________________________________________________________

виготовлені і випробувані в повній відповідності з вимогами Правил

будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої

води, НД на виготовлення і визнані придатними до роботи на

розрахункових параметрах.

Опис поданих документів _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________

(керівник (заступник керівника) підприємства-виготовлювача)

__________________________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

__________________________________________________________

(начальник ВТК)

__________________________________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

"___" ____________________ 199_ р.

М.П.

Додаток 7

до п.11.3 пп.4. Правил будови та

безпечної експлуатації

трубопроводів пари та гарячої

води

Форма свідоцтва на монтаж трубопроводу

Дозвіл на монтаж трубопроводу N ____ від _________ 19__ р.

Виданий _____________________________________________________

__________________________________________________________________

(найменування органу Держнаглядохоронпраці,

__________________________________________________________________

що видав дозвіл на монтаж)

Свідоцтво N ____

на монтаж трубопроводу

__________________________________________________________________

(назва трубопроводу і його категорія)

__________________________________________________________________

(найменування монтажної організації)

Робоче середовище ________________________________________________

Робочий тиск _____________________________________ МПа (кгс/кв.см)

Робоча температура ______________________________ (град.C)

1. Дані про монтаж

Трубопровід змонтований у повній відповідності з

проектно-технічною документацією, розробленою ____________________

__________________________________________________________________

(найменування проектної організації)

і виготовлений ___________________________________________________

(найменування підприємства-виготовлювача)

за робочими кресленнями __________________________________________

(номер вузлових креслень)

2. Відомості про зварювання

Вид зварювання, тип і марка електродів, прізвища зварників і

номери їх посвідчень _____________________________________________

Дані про присадні матеріали _________________________________

(тип, марка, ГОСТ або ТУ)

Методи, обсяги та результати контролю зварних з'єднань ______

__________________________________________________________________

Зварювання трубопроводу виконано згідно з вимогами НД на зварювання, зварниками, які пройшли випробування відповідно до Правил атестації зварників.

3. Відомості про термообробку зварних з’єднань (вид і режим)

__________________________________________________________________

4. Відомості про матеріали, з яких виготовлено трубопровід

__________________________________________________________________

(ці відомості записуються тільки для тих матеріалів, дані про які

не ввійшли до свідоцтва підприємства-виготовлювача)

4.1. Відомості про труби

----------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Назва ¦Кіль-¦Зовнішній діаметр¦Марка сталі,¦ Труби, ¦

¦з/п¦ елемента ¦кість¦і товщина стінки ¦ГОСТ або ТУ ¦ ГОСТ ¦

¦ ¦ ¦ ¦труби, мм ¦ ¦ або ТУ ¦

¦---+----------+-----+-----------------+------------+----------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

----------------------------------------------------------------

Примітка. Для трубопроводів I категорії, крім вказаних в таблиці даних, до свідоцтва додаються сертифікати на метал і дані щодо контролю в обсязі вимог ТУ 14-3-460-75.

4.2. Відомості про основну арматуру і фасонні частинах (литі та ковані)

------------------------------------------------------------------

¦ N ¦ Назва ¦Місце ¦Умовний¦Умовний ¦Марка ¦ ГОСТ, ¦

¦з/п¦ елемента ¦вста- ¦прохід,¦тиск, МПа ¦матеріалу¦ ТУ ¦

¦ ¦ ¦новлення¦мм ¦(кгс/кв.см)¦корпуса ¦ ¦

¦---+----------+--------+-------+-----------+---------+----------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------

4.3. Відомості про фланці і деталі кріплення

----------------------------------------------------------------------------

¦ N ¦Назва ¦Кіль-¦ГОСТ на ¦Умовний¦Умовний ¦ Матеріал ¦Матеріал ¦

¦з/п¦елемента¦кість¦фланець,¦прохід,¦тиск, МПа ¦ фланця ¦шпильок, ¦

¦ ¦ ¦ ¦деталь ¦мм ¦(кгс/кв.см)¦ ¦болтів, гайок¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+-------------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦марка¦ГОСТ ¦марка¦ГОСТ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сталі¦або ТУ¦сталі¦або ТУ ¦

¦---+--------+-----+--------+-------+-----------+-----+------+-----+-------¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

----------------------------------------------------------------------------

5. Відомості про стилоскопіювання ___________________________

__________________________________________________________________

6. Результати гідравлічного випробування трубопроводу

Зображений трубопровід на схемі, що додається, випробуваний

пробним тиском ______________ МПа (кгс/кв.см). При тиску _________

МПа (кгс/кв.см) трубопровід був оглянутий. При цьому виявлено ____

__________________________________________________________________

7. Висновок

Трубопровід виготовлений і змонтований згідно з вимогами Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та гарячої води, НД, проекту та визнаний придатним для роботи під

тиском _________________________ МПа (кгс/кв.см) і при температурі

_______________ град.C.

Опис документів, що додаються: ______________________________

__________________________________________________________________

____________________________________

(найменування монтажної організації)

Керівник ____________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

Головний інженер ____________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

"___" ___________________ 199_ р.

М.П.

Додаток 8

до п.13.17. Правил будови і безпечної

експлуатації трубопроводів пари та

гарячої води

Форма журналу обліку ремонту трубопроводу

Записи власника про ремонт і реконструкцію трубопроводу

------------------------------------------------------------------

¦Дата ¦Перелік робіт, що проведені при ремонті¦ Підпис ¦

¦запису¦та реконструкції трубопроводу, дата їх ¦ відповідальної ¦

¦ ¦проведення ¦ особи ¦

¦------+---------------------------------------+-----------------¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

¦ ¦ ¦ ¦

------------------------------------------------------------------

( Виправлення внесені згідно з додатковою інформацією "Офіційного

вісника України" N 43, 1998 р.