53. Під час проведення гарячого ремонту склепіння печі подача палива в піч повинна бути припинена. Температура поверхні склепіння не повинна перевищувати +43° C, а повітря - +40° C.

54. Проводити заміну шлакових чаш в печі, що ремонтується, та інші технологічні операції, не пов'язані з ремонтом печі, не дозволяється.

55. Під час запалення газу для сушки печі та під час пуску газу в піч після ремонту всі люди повинні бути віддалені від печі на безпечну відстань.

56. Газопроводи, що підводять газ до печі, що ремонтується, повинні бути надійно відключені глухими заглушками.

57. Зварювальні роботи в нижній споруді печі, що розміщується під робочим майданчиком, дозволяється проводити після контрольних вимірювань і аналізу повітря під робочим майданчиком. У разі загазованості необхідно включати вентилятори в нижній споруді печі.

5. Ремонт конвертерів

1. Зупинка конвертера на ремонт у зв'язку зі зношенням футеровки повинна проводитися за появи арматурного шару.

2. Перед початком ремонту конвертера відповідальна за виконання робіт особа повинна переконатися у тому, що подача води та кисню до фурм відключена, кисневі фурми знято та встановлено на запасному стенді, приводи конвертера та підйому фурми відключено, електричну схему розібрано, вивішено попереджувальні плакати "Не вмикати - працюють люди!".

3. Виконувати ремонтні роботи в конвертері, якщо опущено фурми, не дозволяється.

4. До початку ремонту футеровки конвертера внутрішня поверхня підйомного газоходу та горловини повинні бути очищені від охолодей.

5. Очищення підйомної частини газоходу, каміна та горловини конвертера від охолодей необхідно виконувати під керівництвом особи, відповідальної за проведення ремонту.

6. Під час ремонту конвертера під газоходом над його горловиною повинне бути влаштоване перекриття для захисту працівників.

7. До початку ремонту конвертера бункери для вапна повинні бути очищені.

8. Шиберні затвори на тракті вапняку повинні бути закриті та додатково встановлено металеві заглушки.

9. Під час ремонту не дозволяється:

розбирати одночасно всі гальма на приводі конвертера;

працювати під кисневою фурмою;

працювати на приводі без запобіжних поясів.

10. Кладку футеровки конвертера необхідно виконувати згідно з заводською інструкцією, затвердженою роботодавцем.

11. Температура кладки печі не повинна перевищувати +43° C, а повітря - +40° C, при цьому необхідно використовувати припливну вентиляцію, застосовувати обдування працівників під час ремонтних робіт, ЗІЗОД відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.04-07, а також для запобігання перегріву дотримуватися режиму праці згідно з ДСН 3.4.6.042-99 та МР N 5172-90.

12. Не дозволяється користуватися сходами підйомного столу під час переміщення робочого майданчика футерувального пристрою.

13. Вогнетривкі матеріали на робочому майданчику футерувального пристрою повинні бути рівномірно розосереджені.

Перенавантажувати робочий майданчик футерувального пристрою не дозволяється.

14. Подача вогнетривів на майданчик футерувального пристрою дозволяється тільки за вказівкою керівника вогнетривких робіт.

15. Під час футеровки конвертера в шахті футерувального пристрою перебувати не дозволяється.

16. Поворот конвертера під час футеровки дозволяється тільки за командою керівника вогнетривких робіт.

17. Під час футеровки конвертера залежно від умов повинна діяти витяжна або припливна вентиляція.

18. Сушка конверторів повинна проводитися за умов їх вертикального положення.

19. Для зняття та встановлення днища необхідно застосовувати спеціальні домкрати, візки.

20. Під час зміни днища всі інші роботи біля конвертера над отворами на робочому майданчику повинні бути припинені.

21. Під час забивання в днище нових фурм, щоб уникнути їх розколювання, необхідно використовувати еластичні надставки.

22. Стенд для набивання днищ футерувальною масою повинен бути обладнаний гніздом для встановлення днищ і переносним горном для нагрівання трамбовок.

23. Набивання днищ необхідно проводити механізованим способом.

24. Випалювання днищ необхідно проводити в спеціальних печах з відведенням продуктів згорання в атмосферу. Двері печей під час випалювання днищ повинні бути герметично закриті.

6. Ремонт електропечей

1. Проведення гарячих і холодних ремонтів електропечей дозволяється тільки в разі знеструмлення печі, після розбирання електричної схеми та встановлення заземлення. Під час гарячого ремонту відкритої печі необхідно, щоб колошник був засипаний холодною шихтою та закритий металевими щитами.

2. Під час зупинки електропечі на плановий ремонт температурний та газовий режим повітря для ремонтного персоналу повинен відповідати вимогам ДСН 3.4.6.042-99, ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны" та МР N 5172-90.

3. Розбирати та укладати футеровку біля верхньої частини стіни електропечі необхідно з інвентарних ґрат, а нижніх рядів - з повітроохолоджуваних тарілок, укладених на поді печі, з використанням теплозахисних екранів.

4. Розбирати та класти футеровку печі під час перебування на пісочному затворі та з приставних драбин не дозволяється.

5. Демонтаж і монтаж упорних і опорних роликів дозволяється проводити тільки після улаштування надійного перекриття отвору статора електромагнітного змішувача та драбин з робочого майданчика до колиски.

6. Під час капітального ремонту рудовідновлювальної печі електроди необхідно підвісити на тросах або закріпити знизу металевими конструкціями, на рафінувальних печах електроди необхідно вийняти з головок електродотримачів і встановити на спеціальні стенди або надійно укласти на майданчику.

7. Під час ремонту механізму переміщення електродів електродотримачі повинні бути закріплені спеціальними упорами.

Застосовувати для цього шпали або шматки рейки не дозволяється.

8. У разі потреби перебування людей під контрвантажами механізму підйому електродів контрвантажі повинні бути закріплені так, щоб виключалося їх мимовільне опускання донизу.

9. Під час ремонту механізму нахилу, пов'язаного з розчепленням кінематичного ланцюга приводу, під сектори колиски повинні бути приварені упори, що обмежують її вільне переміщення.

10. Під час ремонту механізму обертання ванни під сектор колиски печі повинні бути підкладені спеціальні тупики. Ремонт лівого та правого механізмів повинен проводитися по черзі, під час ремонту одного механізму гальма іншого повинні бути затягнені.

11. Під час холодного ремонту склепіння печі необхідно зняти або встановити огорожу, що виключає перебування людей під склепінням.

12. Під час встановлення нового склепіння електропечі, знімного кожуха, електродотримачів, колони печі направляти їх необхідно розчалками. Виконувати цю роботу без спеціальних пристосувань не дозволяється.

13. Під час ремонту механізму переміщення фурми каретка фурми повинна бути надійно застопорена у верхньому положенні.

14. Під час ремонту механізму повороту склепіння напівпортал повинен перебувати в одному з крайніх положень.

7. Ремонт міксерів

1. Перед початком ремонту міксера на бандажі його бочки необхідно встановити спеціальні тупики, по два з кожного боку, для запобігання мимовільному повороту міксера, а також необхідно відключити підвідний газопровід, встановити заглушку та взяти аналізи проб повітря на відсутність в ньому токсичних речовин.

Температура кладки печі не повинна перевищувати +43° C, а повітря - +40° C, при цьому необхідно використовувати припливну вентиляцію, обдування працівників під час ремонтних робіт, застосовувати ЗІЗОД відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.04-07, а також для запобігання перегріву дотримуватися режиму праці згідно з ДСН 3.4.6.042-99 та МР N 5172-90.

2. Всі отвори між бочкою міксера та робочим майданчиком повинні бути закриті.

3. Бічна кришка міксера для виконання розбірних робіт повинна бути знята після розбирання склепіння.

4. Обвалення стін і склепіння міксера дозволяється проводити за допомогою вибухів.

5. Під час виконання ремонтних робіт усередині міксера за необхідності повинна бути обладнана та працювати припливно-витяжна вентиляція.

6. До початку роботи скреперної лебідки з видалення обваленої футеровки необхідно визначити небезпечну зону та виставити сигнальників.

7. Проходи в міксер повинні бути надійно закриті. Якщо це виконати неможливо, то в місцях проходів повинні бути виставлені сигнальники.

8. Проводити футеровку міксера дозволяється тільки після установки бічної кришки в проектне положення.

9. Освітлення робочих місць під час ремонту міксера повинно здійснюватися переносними лампами напругою 12 В.

8. Ремонт устаткування та агрегатів у прокатному, трубному та метизному виробництвах

1. Ремонт устаткування та агрегатів у прокатному, трубному та метизному виробництвах необхідно виконувати відповідно до вимог правил безпеки зазначених виробництв з обов'язковим забезпеченням працівників, зайнятих на цих роботах, відповідними засобами захисту (спецодягом, спецвзуттям, респіраторами, вачегами, захисними окулярами).

2. До початку ремонту нагрівального колодязя його кришка повинна бути знята та за необхідності проведено охолодження робочого простору водою. Охолодження водою шлаку та стін під час перебування людей в камері не дозволяється.

3. З боку діючих нагрівальних колодязів на шляхах наземно-кришкових кранів повинні бути встановлені тупики, що запобігають наїзду крана на чарунку, що ремонтується.

4. Під час видачі злитків з чарунки, сусідньої з тою, що ремонтується, ремонтний персонал повинен бути виведений в безпечне місце.

5. Розбирання робочого простору нагрівальних колодязів необхідно проводити за допомогою відбійних молотків або за допомогою екскаватора, обладнаного пневмомолотом.

6. Прибирання розібраної футеровки необхідно проводити краном з подальшим відвантаженням її в думпкар.

7. Камери нагрівальних колодязів протягом всього їх ремонту повинні бути огороджені по всьому периметру.

8. Під час демонтажу балок підвіски склепіння, глісажних труб і пальникових блоків усіх людей з печі необхідно вивести.

9. Перед допуском працівників у камери рекуператорів необхідно оглянути стан склепінь, стін і металоконструкцій камер. У разі деформації металоконструкцій, стін склепіння рекуператорів повинні бути обвалені.

10. Під час допуску працівників для проведення ремонту в камері рекуператора необхідно провести аналіз проб повітря на вміст шкідливих речовин, а також регулярно проводити цей аналіз на період виконання робіт.

11. Працівники, зайняті приготуванням розчину з додаванням рідкого скла для кладки рекуператорів і на кладці рекуператорів, повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту.

12. Кришки нагрівальних колодязів повинні ремонтуватися на спеціальному стенді. Гарячий ремонт кришок нагрівальних колодязів, а також їх заміну необхідно виконувати за межами камери. За необхідності цю роботу дозволяється виконувати без знімання кришки з колодязя за умов вжиття всіх необхідних заходів безпеки.

13. Ремонт наземно-кришкових машин повинен виконуватися з дотриманням вимог биркової системи на спеціальній ремонтній дільниці, на якій виставлено захисні та сигнальні пристрої.

14. Ремонт зливковозів повинен проводитися на спеціальній дільниці з використанням відповідного ремонтного устаткування.

15. Ремонт агрегатів і колії зливкоподачі дозволяється тільки після відключення тролей, встановлення переносного заземлення з дотриманням вимог наряду-допуску і биркової системи.

16. Обладнання електротермічних установок необхідно ремонтувати тільки при знятій напрузі.

17. Зважаючи на велику різноманітність прокатних станів, а також особливості їх улаштування та експлуатації, для кожного стану повинні бути розроблені окремі вимоги безпеки для експлуатаційного та ремонтного персоналу. Загальні вимоги, зокрема, такі:

перед початком ремонтних робіт прокатний стан необхідно повністю відключити від усіх джерел електроживлення, за винятком джерел живлення, необхідних для проведення ремонтних робіт (живлення вантажопідіймальних машин, зварювальних пристроїв, освітлення), та захистити з боку проходів огорожею, вивісити попереджувальні плакати;

під час ремонту деталей, знятих зі стану, необхідно дотримуватись вимог інструкцій з охорони праці.

18. Ремонт рольгангів і шлеперів необхідно проводити з дотриманням биркової системи та системи нарядів-допусків.

19. Ремонт зрівноважувальних пристроїв необхідно проводити після повної зупинки стану з дотриманням биркової системи та системи нарядів-допусків.

20. Ремонт механізмів, розташованих під підйомно-хитними столами, необхідно проводити на зупиненому стані. Під час ремонту підйомно-хитний стіл повинен бути надійно закріплений.

21. Під час ремонту обладнання, встановленого над тунелями (рольганги, маніпулятори, моталки тощо), отвори повинні бути перекриті настилами, ґратами, а на ролики рольгангів і ґрати холодильників повинні бути настелені трапи.

22. Скидати донизу під рольганги будь-які предмети не дозволяється. Вони повинні укладатися в спеціальні ящики, короби або відра.

23. Всі демонтовані деталі та металоконструкції необхідно укладати надійно на спеціально відведені місця, не захаращувати проходів.

24. Під час ремонтних робіт на головному приводі лінії стану всі дії ремонтників необхідно погоджувати з електротехнічним персоналом.

25. Під час очищення жолобів від окалини, заміни залізничних колій, колій зливкоподачі та візків струмознімачів, ремонту бар'єра та рихтування тролеїв зливкоподачі, заміни підкранових колій, під час демонтажу та монтажу великовагових деталей і вузлів проводити роботи у два яруси та більше не дозволяється.

26. Прибирати окалину з жолобів дозволяється після зупинки стану, перевірки робочого місця, виконання вимог безпеки, наведених в інструкції для фаху даного виду робіт.