ПІ 1.4.32-419-2005. Примірна інструкція з охорони праці при роботах з бутиловим, ізопропиловим, бензиловим та етиловим спиртами


3.6 При наповненні посудин спиртами залишати не менше 10 % об'єму вільним для запобігання розриву посудин від теплового розширення рідин.

3.7 Не допускати спільного зберігання спиртів з азотною і сірчаною кислотами, азотними і марганцевокислими солями, перекисом водню, бромом.

3.8 На шафах і ящиках повинен бути нанесений напис із вказівкою загальної кількості легкозаймистих речовин (ЛЗР), які допустимо зберігати в цьому приміщенні.

3.9 Спирти з низькою температурою кипіння необхідно підігрівати і відганяти на водяній бані, що підігрівається електронагрівальними приладами із закритими елементами; спирти з високою температурою кипіння - на масляній, парафіновій бані на тих же електронагрівальних приладах із закритими елементами.

3.10 При доливанні нових порцій у перегінний апарат необхідно спершу виключити електронагрівальний прилад і тільки через ЗО хвилин доливати.

3.11 При нагріванні спирту більше 0,5 л необхідно під прилад ставити кювету достатньої ємності для уникнення розливу рідини по столу у випадку аварії.

3.12 Для уникнення можливості забруднення підлоги й обладнання спиртом при переливанні із однієї тари в іншу або в робочий посуд, цю операцію необхідно виконувати над металевим піддоном з бортами, не нижчими 5 см.

3.13 У разі пролиття спирту, його збирають за допомогою піску або тирси дерев'яною чи пластмасовою лопаткою. Забруднену ділянку (після видалення піску, тирси) промивають водою. Забруднені пісок або тирсу знешкоджують і висипають у бункер для збирання шламу (відходів). Висипати пісок, тирсу в каналізацію не дозволяється.

3.14 Вивільнені від спиртів тара й оснащення, за допомогою яких проводилася робота, повинні бути промиті водою.

3.15 Зберігати вивільнену тару необхідно поза виробничим приміщенням.

3.16 У випадку травмування або різкого погіршення стану здоров'я необхідно припинити виконання роботи, про нещасний випадок повідомити керівника виробничої дільниці, надати першу (долікарську) допомогу та повідомити медпункт.

3.17 Горизонтальне транспортування спиртів необхідно виконувати за допомогою спеціальних візків у дерев'яних чи вініпластових ящиках з поліетиленовими амортизаторами.

3.18 Вертикальне транспортування спиртів необхідно виконувати тільки у вантажному ліфті.

3.19 Паління дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

3.20 Повідомлення керівництву про нещасний випадок проводиться в установленому порядку.

3.20.1 Про кожен нещасний випадок свідок, працівник, котрий його виявив, або сам потерпілий зобов'язаний терміново повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу та вжити заходів для надання необхідної допомоги.

3.20.2 До прибуття комісії з розслідування необхідно залишити обстановку на робочому місці й устаткування в такому стані, у якому вони перебували на момент події (якщо це не загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків.

4 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

Після закінчення роботи необхідно:

4.1 Вилити використані спирти в спеціальну герметичну тару для відходів спиртів, яку в кінці зміни вивезти до місця збору відходів.

4.2 Закрити герметично посудини з невикористаними спиртами та поставити їх в місце зберігання.

4.3 Промити робоче місце струменем проточної води. Прибирати робоче місце можна тільки після ретельної промивки водою. Зібрати брудний використаний матеріал (фільтри, серветки тощо) у поліетиленовий мішок і винести з приміщення до місця збору відходів.

4.4 Промити під струменем проточної води гумові рукавички. Не знімаючи рукавичок, змочити під струменем проточної води бязеву (полотняну) серветку та протерти нею фартух (цю операцію виконати декілька разів).

4.5 Привести робоче місце й обладнання в безпечний стан. Відключити витяжну вентиляцію через 20-30 хвилин після закінчення роботи.

4.6 Вимкнути освітлення на робочому місці.

4.7 Зняти спецодяг та засоби індивідуального захисту і покласти у відведене для цього місце.

4.8 Вимити руки теплою водою з милом, вимити обличчя, прополоскати ротову порожнину, у разі необхідності прийняти душ.

4.9 При виявленні недоліків у роботі обладнання або засобах колективного та індивідуального захисту повідомити безпосереднього керівника робіт чи посадову особу.

5 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

До аварійних ситуацій відносяться:

розгерметизація технологічних трубопроводів, обладнання та тари з викидом продукту, його парів у виробниче та зовнішнє середовище;

відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, приточно-витяжну вентиляцію виробничих приміщень, витяжну вентиляцію шаф (скафандрів), обрив та коротке замикання електрообладнання;

пожежа.

5.1 У разі виникнення ситуацій, наведених вище, необхідно вжити термінових заходів:

1) припинити виконання робіт;

2) відключити обладнання;

3) надіти протигаз;

4) вивести з приміщення людей;

5) повідомити про аварію керівника робіт та посадових осіб;

6) у випадку виникнення пожежі повідомити в пожежну охорону і розпочати пожежогасіння наявними засобами;

7) у разі нещасного випадку необхідно повідомити в медпункт і надати першу (долікарську) допомогу потерпілому.

5.2 У разі аварійного відключення вентиляції, пролиття великої кількості спирту необхідно користуватися протигазом фільтруючим з коробками марок „А" і „БКФ" згідно з ГОСТ 12.4.122-83.

5.4 Для гасіння пожежі необхідно застосовувати піну, порошки ПСБ, ПСБ-3, об'ємне гасіння, вуглекислоту.

5.5 Надання першої (долікарської) допомоги необхідно проводити в порядку, установленому інструкцією.

5.5.1 При попаданні спиртів на шкіру необхідно забруднені місця добре промити теплою водою з милом.

5.5.2 При подразненні слизової оболонки очей необхідно очі добре промити проточною водою, після чого закапати 2-3 краплями 0,5 % розчину дикаїну.

5.5.3 При інгаляційному отруєнні парами спиртів необхідно потерпілого вивести на свіже повітря, забезпечити спокій, напоїти міцним солодким чаєм або 2-4 % розчином питної соди у великій кількості та викликати лікаря або швидку допомогу.

5.5.4 Конкретні дії щодо надання першої допомоги потерпілому при різноманітних ураженнях наводяться в інструкції з надання першої (долікарської) допомоги, що вивчається робітниками при проведенні інструктажів з охорони праці.

Додаток А (довідковий)

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

НПАОП 0.00-8.24-05 ДНАОП 0.03-4.02-94

ГОСТ 12.1.007-76

ГОСТ 12.4.011-89

ГОСТ 12.4.013-85 Е ГОСТ 12.4.029-76 ГОСТ 12.4.103-83

ГОСТ 12.4.121-83

ГОСТ 12.4.122-83

ГОСТ 12.4.137-2001

ГОСТ 5208-81 Е

ГОСТ 8751-72

ГОСТ 9805-84

ГОСТ 17299-78

ГОСТ 19433-88

ГОСТ 20010-93

ГОСТ 28546-90

Закон України „Про охорону праці" від 14.10.1992 №2694-ХП

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

ССБТ. Вредньїе вещества. Классификация и общие требования безопасности

ССБТ. Средства защитьі работающих. Общие требования и классификация

ССБТ. Очки защитньїе. Общие технические условия

Фартуки специальньїе. Технические условия

ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защитьі ног и рук. Классификация

ССБТ. Противогазьі промьішленньїе фильтрующие. Технические условия

ССБТ. Коробки фильтрующе-поглощающие для промьішленньїх противогазов. Технические условия

Обувь специальная с верзом из кожи для защитьі от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрьівоопасной пьіли. Технические условия

Спирт бутиловий нормальний технический. Технические условия

Спирт бензиловий. Технические условия

Спирт изопропиловьш. Технические условия

Спирт зтиловьій технический. Технические условия

Грузьі опасньїе. Классификация и маркировка

Перчатки резиновьіе технические. Технические условия

Мьіло туалетное. Общие технические условия

Законом України від 21.11.02 №229-ІУ цей закон викладено в новій редакції

Кодекс законів про Офіційне видання. Міністерство юстиції. Інформаційно-працю України видавниче агентство „Іва", 2000 р., Ужгород

постатейними матеріалами

Типовьіе отраслевьіе М, Профиздат, 1968 г., вьш.1.

нормьі бесплатной

вьідачи спецодеждьі,

спецобуви и

предохранительньїх

приспособлений

ЗМІСТ

Стор. 1 Загальні положення З

2 Вимоги безпеки перед початком роботи 8

3 Вимоги безпеки під час виконання роботи 9

4 Вимоги безпеки після закінчення роботи 11

5 Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях 11

6 Додаток А 13