Не дозволяється застосовувати драбини, термін випробування яких минув, збитих цвяхами, без скріплення тетив стяжками і врізання східців в тетиву.

2.13 Про всі виявлені несправності і недоліки необхідно повідомити керівника робіт (майстра, бригадира) і не приступати до роботи до їх усунення.

З ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1 Вимоги безпеки під час підіймання і опускання вагонів

3.1.1 Підіймати і опускати вагони краном або домкратами дозволяється тільки під керівництвом особи, відповідальної за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами або керівника робіт.

3.1.2 Перед підійманням вагона на опорну поверхню домкрата необхідно покласти прокладку товщиною 15-20 мм із твердих порід дерева.

3.1.3 Перед підійманням і опусканням вагона необхідно впевнитися у відсутності людей у вагоні і під вагоном.

3.1.4 Підіймання і опускання вагона необхідно виконувати одночасно всіма домкратами.

Під час підіймання вагона домкрати не повинні випереджати один одного. Під час підіймання і опускання вагона працівники, які управляють домкратами і керують роботою, не повинні залишати робочі місця.

3.1.5 Перед встановленням вагона на стаціонарні інвентарні металеві опори (ставлюги) між ними і рамою вагона повинні бути прокладені дерев'яні прокладки товщиною 15-20 мм.

3.1.6 Підіймання, опускання і встановлення вагонів на ставлюги повинні здійснюватися тільки в місцях, які визначені для кожного типу вагона.

3.1.7 На стаціонарних електричних домкратах вантажопідіймальністю 15-40 т із стальними запобіжними гайками підняті вагони дозволяється залишати без ставлюг. При цьому не дозволяється виконувати на вагоні роботи, які викликають ударні навантаження або розгойдування вагона.

3.1.8 Під час підіймання одного кінця вагона всі колісні пари візка протилежного кінця вагона з обох боків закріплюють гальмовими башмаками.

3.1.9 Пересувні домкрати необхідно встановлювати на міцні дерев'яні інвентарні підкладки, які зберігаються разом з домкратами.

Не дозволяється на коліях поточного ремонту встановлювати домкрат з частковим опиранням на шпалу.

3.1.10 Під час підіймання вагона необхідно слідкувати щоб домкрат займав вертикальне положення.

3.1.11 На коліях поточного ремонту по мірі підіймання вагона запобіжну стальну гайку на плунжері гідропневматичного і гідравлічного домкратів необхідно опускати вниз до упора в циліндр. Під час опускання вагона запобіжна гайка повинна бути піднята у верхнє положення, для чого необхідно попередньо звільнити її від навантаження підкачуванням масла і тільки після цього можна поступово відкривати перепускний клапан.

3.2 Вимоги безпеки під час ремонту ходових частин і рами вагонів

3.2.1 Викочування (підкочування) візків необхідно виконувати за вказівкою керівника робіт(майстра або бригадира).

3.2.2 У піднятому стані вагона відстань між найбільш виступаючими частинами обладнання рами вагона і візка повинна забезпечувати вільне викочування (підкочування) візка.

Не дозволяється у разі викочування (підкочування) візка знаходитися на візку і на шляху його руху, а також розміщувати деталі з вагона у безпосередній близькості (ближче 700 мм) від візків, які пересуваються.

3.2.3 Після встановлення візків (колісних пар) на коліях у спеціально відведеному місці їх необхідно з обох боків закріпити гальмовими башмаками.

3.2.4 Розбирання, збирання і переміщення важких деталей візків повинні проводитися за допомогою вантажопідіймальних механізмів або спеціальних пристроїв.

3.2.5 Усунення прогинів рами, балок, кришок люків на вагонах повинно проводитися за допомогою спеціальних пристроїв або зі зняттям цих вузлів з вагонів.

3.2.6 Перед правкою частин рами або кришок люків вантажних вагонів, які знаходяться на стаціонарних ставлюгах, раму вагона необхідно прикріпити до опорної частини ставлюги або до головок рейок біля кожної ставлюги за допомогою гвинтових шарнірних стяжок.

3.2.7 Під час зняття несправних деталей необхідно застосовувати відповідний інструмент, забезпечуючи при цьому безпеку людей, які проходять або працюють поруч.

3.2.8 Нагрівання заклепок всередині приміщень повинно проводились тільки на електрогорнах.

Не дозволяється кидати нагріті заклепки від електрогорна до місця роботи. Ставити заклепки слід за допомогою гідропресів (гідроскоб).

3.3 Вимоги безпеки під час ремонту кузовів вагонів

3.3.1 Ремонт деталей і вузлів кузовів вантажних вагонів повинен проводитися за допомогою вагоноремонтних машин або спеціального обладнання і пристроїв. Ремонт деталей і вузлів із зніманням з вагона повинен проводитися на спеціалізованих дільницях.

3.3.2 Розбирання кузова вагона повинно починатися з покрівлі і підшивки стелі даху; потім проводиться розбирання стін і підлоги, при цьому цвяхи із дощок повинні бути видалені в процесі їх знімання.

3.3.3 Розбирання і збирання даху вагона слід проводити з пересувних (стаціонарних) площадок із застосуванням запобіжного пояса.

Не дозволяється в цей час проводити інші роботи всередині вагона і біля нього. Скидання з даху вагона деталей може проводитися тільки за умови огородження місць їх падіння і під наглядом призначеного працівника.

3.3.4 Під час розбирання кузова вагона необхідно негайно прибирати і складувати зняті частини ( листи і дошки обшивки тощо ) на спеціальні найближчі площадки на місці або на вагоноремонтні машини.

3.3.5 Подавання і спускання деталей на дах вагона необхідно проводити не менше, ніж двома робітниками.

3.3.6 Роботи всередині вагона, а також роботи з ремонту стін дозволяється проводити тільки після закінчення робіт по настиланню не менше половини площі підлоги або після укладання тимчасового настилу, встановлення тимчасових кришок люків рами вагонів з боку проведення робіт.

3.3.7 У вагонах з подвійною підлогою спочатку встановлюється нижній настил підлоги, а потім верхній настил підлоги.

3.3.8 Під час ремонту торцевої частини кузова вагона необхідно користуватися тільки спеціальними (відкидними) площадками або допоміжними драбинами.

Не дозволяється використовувати автозчеп, як опору.

3.3.9 Встановлення на вагони засувних дверей повинно проводитися тільки за наявності дверних рейок і пристроїв, які утримують двері на вагоні. Встановлення дверей, кришок люків і бортів на вагони необхідно проводити вантажопідіймальними механізмами за допомогою спеціальних вантажозахоплювальних пристроїв.

3.3.10 Під час встановлення дверей, кришок люків, бортів не дозволяється залишати їх до остаточного закріплення.

3.3.11 Під час заміни верхніх обв'язувальних брусів вагонів, нові бруси, які встановлюються, на час припасування їх по місцю, повинні бути закріплені, щоб запобігти їх падінню.

3.3.12 Під час встановлення на вагон косоурів, підніжок, поручнів закріплення їх повинно проводитись відповідно до робочих креслень завода-виготовлювача і ремонтної документації.

3.3.13 Для збереження стійкості кузова заміну стійок необхідно проводити послідовно. Не дозволяється заміна всіх стійок одночасно.

3.3.14 Не дозволяється залишати інструмент на краю даху, на виступах рами і кузова.

3.3.15 Відгвинчування гайок, яке вимагає застосування великих зусиль, слід проводити за допомогою гайковертів або ключів, з подовженою рукояткою.

Не дозволяється нарощування ключів і заповнення зазору між губками ключа і гайкою прокладками.

Не дозволяється відгвинчування гайки за допомогою зубила і молотка.

3.3.16 Місця зрубування болтів і заклепок необхідно огороджувати щитами для запобігання попадання відлітаючих частин в людей.

3.4 Вимоги безпеки під час ремонту котлів цистерн

3.4.1 Під час проведення робіт всередині котла цистерни необхідно забезпечити надійне відкрите положення кришки ковпака і клапана зливного приладу, забезпечити припливну вентиляцію з достатнім обміном повітря або застосувати спеціальне обладнання у вигляді шлангових протигазів, що забезпечують подачу чистого повітря в зону дихання.

Взимку, повітря яке подається, повинно бути підігріте до +18...+22 °С.

3.4.2 Спускання працівників всередину котла цистерни для ремонту повинно виконуватися по драбинах, які знаходяться всередині котла. Якщо відсутні стаціонарні драбини, то повинні застосовуватися інвентарні переносні дерев'яні неоковані драбини, довжина яких повинна бути не менше 3,3 м.

3.4.3 Перед спусканням в котел цистерни слюсар повинен надіти спеціальний запобіжний пояс з прикріпленим до нього канатом для страхування. Другий кінець каната повинен знаходитися в руках спостерігаючих працівників, які зобов'язані під час виконання робіт всередині котла постійно знаходитися біля ковпака цистерни і уміти подавати і приймати за допомогою каната сигнали, а також, у випадку необхідності, надати допомогу слюсарю, який знаходиться всередині котла. З цією метою один із спостерігаючих повинен бути одягнений у спецодяг і мати відповідні засоби індивідуального захисту (запобіжний пояс з канатом, протигаз, ліхтар).

Не дозволяється одночасне проведення робіт зовні і всередині цистерни.

3.4.4 Для зв'язку слюсарів між собою за допомогою страхувального каната встановлюються наступні сигнали:

один ривок знизу (із котла) - "підтягнути шланг і канат", при цьому підтягувати їх потрібно після повторення сигналу спостерігаючих працівників, які знаходяться біля люка котла, і отримання такого ж відповідного сигналу із котла цистерни;

два ривки підряд - "відпустити шланг і канат". Такий сигнал подається слюсарем, який працює в котлі цистерни, для можливості переміщення вздовж котла цистерни до днища цистерни;

два ривки з перервами між ними - "опустити контейнер" або "підняти контейнер" (в залежності від того, де він знаходиться в даний момент); багатократні ривки, які подаються спостерігаючими працівниками, що знаходяться біля люка котла цистерни - слюсар, що знаходиться в котлі цистерни, зобов'язаний підійти до люка або піднятися наверх. Той же сигнал, який подав слюсар, що працює у котлі (сигнал про допомогу), означає вимогу негайного вжиття заходів по вилученню його із котла цистерни.

У випадку, якщо слюсар, який працює всередині котла не відповідає на сигнали, які подали спостерігаючі працівники, що знаходяться біля люка котла цистерни, вони повинні підняти тривогу звуковою, світловою сигналізацією, радіозв'язком або двобічним зв'язком з метою виклику керівника робіт, інших працівників і медичного працівника. Один із спостерігаючих в повному спорядженні негайно спускається в котел цистерни для надання допомоги потерпілому.

3.4.5 Всередині котла цистерни дозволяється користуватися тільки акумуляторними ліхтарями у вибухобезпечному виконанні напругою не більше 12 В, вмикання і вимикання яких виконується поза цистерною.

3.4.6 Слюсар під час роботи всередині котла цистерни повинен користуватися каскою, гумовим взуттям, брезентовими або шкіряними рукавицями, наколінниками і налокітниками, які виготовлені із брезенту і вати, а для підстилання під ноги гумовим килимком, повстяною підстілкою з гумовим прошарком або дерев'яним сухим щитом.

3.5 Вимоги безпеки під час ремонту гальмового обладнання вагонів

3.5.1 Перед заміною повітророзподільників, випускних клапанів, деталей гальмового обладнання і резервуарів, підвідних трубок до повітророзподільника, перед розкриттям гальмових циліндрів і регулюванням важільної передачі, повітророзподільник повинен бути вимкнутий, а повітря із запасного і двокамерного резервуарів випущене.

3.5.2 Перед заміною стоп-крана, роз'єднувального крана і підвідної трубки від магістралі до роз'єднувального крана магістраль вагона потрібно від'єднати від джерела живлення перекриттям кінцевих кранів.

3.5.3 Під час регулювання гальмової важільної передачі для суміщення отворів в головках тяг і важелів необхідно користуватися бородком і молотком. Перевіряти збіг отворів пальцями рук не дозволяється.

3.5.4 Під час продувки магістралі для уникнення удару з'єднувальним гальмовим рукавом необхідно застосовувати кронштейн для підвішування з'єднувального рукава або притримувати його рукою біля з'єднувальної головки.

3.5.5 Перед роз'єднанням рукавів кінцеві крани суміжних вагонів повинні бути перекриті.

3.5.6 Для розбирання поршня після діставання його із гальмового циліндра необхідно кришкою циліндра стиснути пружину настільки, щоб можна іїуло вибити штифт головки штока і зняти кришку, поступово відпускаючи її до повного звільнення пружини.

3.5.7 Перед роз'єднанням головки штока поршня гальмового циліндра і горизонтального важеля повітророзподільник повинен бути вимкнений, а повітря із запасного і двокамерного резервуарів випущене.

Виймання і встановлення поршня гальмового циліндра повинне проводитися за допомогою спеціального пристрою.

3.5.8 Перед заміною кінцевого крана необхідно від єднати магістраль від джерела живлення.

3.5.9 Під час технічного обслуговування і ремонту гальмового обладнання під вагоном не дозволяється знаходитися біля головки штока гальмового циліндра з боку виходу штока і торкатися головки штока.

3.5.10 Для забезпечення безпеки працюючих не дозволяється простукування резервуарів робочої камери і повітророзподільника під час їх очищення, а також вигвинчування заглушок гальмових приладів і резервуарів, які знаходяться під тиском.

3.5.11 Під час випробування автогальм не дозволяється проводити роботи з ремонту ходових частин, рам, автогальмового обладнання вагонів.

3.5.12 Під час очищення робочої камери і запасного резервуара продуванням стисненим повітрям не дозволяється наносити по ним удари (постукування).

3.6 Вимоги безпеки під час ремонту автозчепних пристроїв вагонів

3.6.1 Під час заміни автозчепу і поглинального апарата в составі поїзда необхідно розчепити і розтягнути состав поїзда на відстань не менше 10 м між вагонами, встановити спарені гальмові башмаки під колеса з боку розчіплених вагонів.