ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України

лист від 26.07.04

№ 07-01-05/4718

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК «Газ України»

НАК «Нафтогаз України»

Наказ від 30 07. 04

№ 180

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

лист від 19.07.04.

№420

ПОГОДЖЕНО

НАК «Нафтогаз України»

лист від 27.07.04

№ 15/3-361

ПІ 1.1. 23-289-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Водій пожежного автомобіля

ПІ. 1.1.23-289-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для водія пожежного автомобіля

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Ця Примірна інструкція поширюється на осіб, які працюють за професією водій пожежного автомобіля (далі водій) на підприємствах газопостачання та газифікації.

1.2. Пожежні автомобілі, залежно від призначення, поділяються на основні, спеціальні та допоміжні.

- основні - призначені для подачі води або повітряно-механічної піни до місця пожежі (автонасоси, автоцистерни з насосами);

- спеціальні - призначенні для забезпечення спеціальних робіт під час гасіння пожежі (автоцистерни без насосів, автодрабини, автопідйомники,

газозахисні, водозахисні, хімічного гасіння, рукавні та інші);

- допоміжні - безпосередньо не беруть участь в гасінні пожеж, але забезпечують безперебійну роботу підрозділів пожежної охорони (автобензозаправники, авторемонтні та інші)

1.3. До управління пожежними автомобілями допускаються особи віком не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд та не мають медичних протипоказань, мають безперервний трирічний стаж роботи водія, що відповідає категорії транспортних засобів (не менше "В" і "С"), пройшли спеціальну підготовку і одержали свідоцтво встановленого зразка, пройшли підготовку та склали іспити кваліфікаційній комісії з питань охорони праці. Водій пожежного автомобіля підвищує свої професійні знання на заняттях в обсязі 40 годин на рік. Для підвищення професійного рівня і поглиблення знань Правил безпеки дорожнього руху з водіями пожежних автомобілів один раз на три роки слід організовувати навчальні збори. Приймання іспитів та присвоєння кваліфікації водія пожежного автомобіля, перегляд матеріалів на присвоєння II та І класу кваліфікації здійснюється кваліфікаційною комісією не рідше одного разу на три роки. До самостійної роботи допускаються водії після 5 чергувань як водій - стажер, вивчення районів виїзду і їх водопостачання тощо. Пожежний автомобіль закріплюється за водієм на підставі наказу керівника підприємства. Водій відповідає за збереження закріпленого за ним автомобіля, постійну його справність і готовність.

1.4. Водій пожежного автомобіля повинен:

- знати матеріальну частину, технічні можливості і правила експлуатації автомобілів, на яких дозволяється працювати відповідно до Свідоцтва на право роботи на пожежних автомобілях;

- вправно працювати із спеціальними агрегатами та обладнанням, засобами зв'язку закріпленого за його автомобілем;

- впевнено керувати автомобілем в різних дорожніх умовах і в будь яку погоду;

- утримувати автомобіль справним, у разі виявлення несправностей негайно доповісти безпосередньо керівнику робіт і вжити заходів щодо їх усунення;

- знати і дотримуватись Правил безпеки дорожнього руху, безпеки праці, вимог службової (виробничої) та цієї інструкції;

- дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку;

- виконувати тільки доручену роботу;

- знати строки і обсяги робіт з технічного обслуговування, міжремонтні норми пробігів;

- уміти виконувати роботи з технічного обслуговування і поточного ремонту;

- знати норми витрат пального і мастильних матеріалів, не допускати їх перевитрати;

- знати і уміти вести облікову документацію на автомобіль;

- заступати на чергування, маючи посвідчення водія, талон попереджень, свідоцтво на право роботи на пожежному автомобілі, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу ;

- виконувати всі накази командира пожежної команди.

1.5. Водій пожежного автомобіля забезпечується безкоштовно спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм:

- жилет сигнальний - на 12 місяців;

- комбінезон бавовняний - на 12 місяців;

- рукавиці двопалі - 6 місяців;

- куртка бавовняна на утепленій прокладці - на 36 місяців;

- штани бавовняні на утепленій прокладці - на 36 місяців;

- комплект спецодягу та ЗІЗ пожежника згідно норм Державного департаменту пожежної безпеки МЧС України.

1.6. Робота водія пожежного автомобіля пов'язана з такими можливими небезпечними та шкідливими факторами:

- підвищене нервове та фізичне навантаження;

- порушення Правил дорожнього руху водіями та пішоходами;

- несприятливі метеорологічні умови (дощ, сніг, ожеледиця тощо);

- наявність в повітрі робочої зони (особливо у зоні пожежі) шкідливих та отруйних речовин та їх сполук;

- термічні фактори (опіки, обмороження);

- порушення режиму праці і відпочинку;

- ризик (особливо під час гасіння пожеж і ліквідації аварійних ситуацій);

- підвищені рівні шуму та вібрації;

- загазованість.

1.7. Робота водія пожежного автомобіля організується згідно графіка службового навантаження.

1.8. Під час виконання робіт водій пожежного автомобіля зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм та правил особистої гігієни:

1.8.1. Для запобігання простудним захворюванням слід стежити, щоб одяг і взуття не були мокрими, уникати протягів, не допускати переохолодження та перегрівання тіла.

1.8.2. Утримувати у чистоті і порядку робоче місце.

1.8.3. Перед кожним прийманням їжі мити руки з милом.

1.8.4. Після користування бензином, керосином, мастильними матеріалами та іншими небезпечними речовинами обов'язково мити руки з милом.

1.8.5. Правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і індивідуальними засобами захисту.

1.8.6. Утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді.

1.8.7. дотримуватись питного режиму з урахуванням особливостей умов праці.

1.8.8. дотримуватись режиму праці і відпочинку.

1.9. У разі погіршення стану здоров'я, пов'язаним з виконанням трудових обов'язків, слід припинити роботу, попередити керівника робіт і звернутися до медичного закладу.

1.10. Водій пожежного автомобіля, який порушує вимоги цієї інструкції несе дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. Одягти спецодяг, заправити його, щоб не було звисаючих кінців.

2.2. Пройти медичний огляд і отримати дозвіл лікаря за його підписом у подорожньому листі.

2.3. Водій, який приймає пожежний автомобіль, в присутності водія, що здає зміну та командира (відповідальної особи) пожежної команди повинен:

- перевірити стан автомобіля в обсязі переліку робіт щоденного технічного обслуговування;

- перевірити наявність та справність засобів індивідуального захисту, інструментів і пристосувань;

- зробити відповідні записи в експлуатаційній картці пожежного автомобіля та журналі технічного обслуговування.

2.4. Перед початком роботи, водій пожежного автомобіля повинен:

- особливу увагу звернути на справність кермового керування, гальмової системи, приладів освітлення, сигналізації;

- перевірити відсутність підтікань палива, мастил, гальмової рідини, електроліту;

- перевірити роботу спеціального обладнання пожежного автомобіля.

2.5. У разі несправностей пожежного автомобіля водій, який приймає зміну, повинен доповісти про це командиру (відповідальній особі) пожежної команди і вжити заходів щодо їх усунення. Дрібні роботи Із ремонту виконуються водіями обох змін. У разі неможливості негайного усунення

несправностей, пожежний автомобіль слід замінити черговим (резервним) і відправити до ремонтної майстерні або посту технічного обслуговування. Про усунення несправностей водій робить запис у журналі обліку технічного обслуговування (далі - ТО).

2.4. Водій, який прийняв зміну, робить запис у журналі чергувань і після цього повністю відповідає за його технічний стан, а також вживає заходів до усунення несправностей під час чергування з обов'язковим" внесенням відповідних записів до журналу обліку ТО.

2.5. Подальші роботи водія пожежного автомобіля проводяться тільки за узгодженням з командиром (чергового або відповідальної особи) пожежної команди. Водій повинен виконувати всі завдання і накази командира (відповідальної особи).

2.6. Пожежний автомобіль слід утримувати у постійній технічній готовності.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Перед запуском двигуна необхідно:

- переконатись, що автомобіль загальмований стояночним гальмом а

важіль перемикання передач знаходиться в нейтральному положенні;

- запуск двигуна слід проводити за допомогою стартера, пускову

рукоятку слід використовувати у виняткових випадках, при цьому слід встановити упорні колодки, рукоятку прокручувати знизу догори, не брати рукоятку в обхват;

- не здійснювати запуск двигуна шляхом буксирування і перемикання ланцюга живлення стартера.

3.2. Під час заправлення пожежного автомобіля водієві не дозволяється:

- палити та користуватися відкритим вогнем;

- проводити ремонтні та регулювальні роботи;

- проводити заправлення з працюючим двигуном;

- допускати переливання та розливання палива (у разі розливання - посипати сухим піском та прибрати);

- допускати знаходження у кабіні автомобіля людей.

3.3. Заправлення антифризом, гальмівною рідиною, електролітом слід проводити зі спеціального посуду. Після кожної операції з цими рідинами слід ретельно мити руки теплою водою з милом. У разі випадкового заковтування цих рідин, потерпілому слід надати першу долікарняну медичну допомогу та викликати швидку медичну допомогу або лікаря.

3.4. Виконання ремонтних робіт, пов'язаних з виваженням автомобіля або його агрегатів необхідно за такими вимогами:

- встановити автомобіль на рівну поверхню;

- зупинити двигун;

- загальмувати стоянковим гальмом;

- підставити під колеса упорні колодки;

- провести виваження автомобіля;

- бути особливо уважним працюючи під виваженим автомобілем.

3.5. Водій повинен знати:

3.5.1. У разі перегрівання двигуна, клапан радіатору можна відкривати тільки у рукавицях з температурою охолоджувальної рідини не більше 100 °С;

3.5.2. Взимку, для попередження випадків обмороження роботи слід виконувати в рукавицях та у теплім спецодязі;

3.5.3. Перевезення людей на цистерні, підніжках, рух з відкритими дверима не дозволяється.

3.6. Виконуючи роботи на лінії та під час ліквідації пожежі чи аварійної ситуації, водіій пожежного автомобіля повинен:

3.6.1. Виконувати накази командира (відповідальної особи);

3.6.2. Забезпечити швидку та безаварійну доставку пожежної команди до зони, де склалася аварійна ситуація;

3.6.3. Діяти згідно інструкції та плану дій в аварійних ситуаціях.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Після закінчення роботи водій пожежного автомобіля повинен:

- підготувати автомобіль до передачі зміннику (автомобіль має бути вимитим, заправлений, у справному стані);

- зробити записи в експлуатаційну картку пожежного автомобіля та журнал обліку ТО про роботи під час чергування;

- в присутності водія-змінника та командира(відповідальної особи) пожежної команди провести передачу автомобіля, залишати місце роботи до прибуття водія-змінника не дозволяється;

- повернути подорожній лист командиру (відповідальній особі), повернення слід відмічати в журналі видачі-повернення подорожніх листів;

- зробити запис в журналі чергування, щодо передачі пожежного автомобіля водію-зміннику, з відміткою точного часу;

- одержати дозвіл командира (чергового чи відповідальної особи) пожежної команди на закінчення роботи;

- зняти спецодяг, привести його до ладу та помістити в відведене місце;

- ретельно вимити руки і обличчя теплою водою з милом або прийняти душ.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У разі виникнення непередбачених обставин (падіння, предметів на обладнання та транспортні засоби, загоряння обладнання або транспортного засобу, вибуху, тощо) слід терміново евакуювати транспортні засоби або обладнання на небезпечну відстань.

5.2. Під час ліквідації аварійних ситуацій водій повинен діяти згідно плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, посадової та цієї інструкції, виконувати накази та розпорядження командира (відповідальної особи) пожежної команди.

5.3. У разі виникнення аварійної ситуації під час проведення ремонту чи технічного обслуговування необхідно:

- негайно припинити роботу і доповісти командиру (відповідальній особі) пожежної команди;

- огородити небезпечну зону, не допускати до неї сторонніх осіб;

- вимкнути напругу живлення, перекрити газ.

5.4. У разі травмування персоналу слід негайно звільнити потерпілого від дії травмуючого фактору, при цьому бути обережним, щоб самому не бути ураженим. Надати потерпілому першу долікарняну медичну допомогу, якщо необхідно, викликати швидку медичну допомогу за телефоном 03 і підтримувати основні життєві функції потерпілого до прибуття медичної допомоги.

5.5. Про всі випадки аварійних ситуацій, травмування, захворювань, та порушень технологічного режиму, які можуть призвести до небезпечних ситуацій, необхідно повідомити командира (відповідальну особу) пожежної, команди, адміністрацію підприємства та відповідні служби.