Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Державна спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕНЯ АНАЛІЗІВ СКЛАДУ ПОВІТРЯ РОБОЧИХ ЗОН,

ЯКОСТІ ХІМІЧНОГО ПОГЛИНАЧУ ВАПНЯНОГО, МЕДИЧНОГО

КИСНЮ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ У ГАЗОАНАЛІТИЧНИХ

(АНАЛІТИЧНИХ) ЛАБОРАТОРІЯХ

Київ 2004

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Державна спеціальна (воєнізована) аварійно-рятувальна служба

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

Лист ННДІОП

від 30 червня 2004

№382

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ДСВАРС МНС України

від 13 липня 2004 р.

№ 103

ПІ 9.1.60-301-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕНЯ АНАЛІЗІВ СКЛАДУ

ПОВІТРЯ РОБОЧИХ ЗОН,

ЯКОСТІ ХІМІЧНОГО ПОГЛИНАЧУ ВАПНЯНОГО, МЕДИЧНОГО

КИСНЮ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬСЯ У ГАЗОАНАЛІТИЧНИХ

(АНАЛІТИЧНИХ) ЛАБОРАТОРІЯХ

Київ 2004

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця Примірна інструкція з охорони праці (далі - Інструкція), поширюється на інженерів і техніків-лаборантів газоаналітичних (аналітичних) лабораторій (далі -лабораторії) підрозділів ДСВАРС МНС України, які виконують роботи з:

- аналізу складу повітря робочих зон на підприємствах, що обслуговуються підрозділами ДСВАРС;

- аналізу якості хімічного поглиначу вапняного (ХПВ) та медичного кисню;

- вхідного контролю горючості конвеєрних стрічок та інші роботи, які виконуються у лабораторії (далі - роботи в лабораторії).

1.1. До виконання робіт в лабораторії допускаються інженери і техніки-лаборанти, які пройшли:

- медичні огляди відповідно до встановленого порядку і не мають медичних протипоказань;

- вступний та первинний інструктажі, навчання з питань охорони праці, стажування на робочому місці, вивчили та засвоїли правила поведінки у разі виникнення аварій;

навчання, перевірку знань з питань охорони праці (особи, які відповідають за експлуатацію або обслуговують посудини, що працюють під тиском повинні мати посвідчення на право обслуговування посудин), згідно з вимогами Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

1.2. Інженери і техніки-лаборанти, які приймаються на роботу в лабораторію, до початку самостійної роботи, повинні знати:

1.2.1. Властивості хімічних речовин, які використовуються в лабораторії, їх токсичність, вогненебезпечність та вибухонебезпечність.

1.2.2. Небезпечні ситуації, які можуть виникнути при проведені робіт в лабораторії та засоби їх попередження.

1.2.3. Шкідливі фактори робіт та методи боротьби з ними.

1.2.4. Засоби першої медичної допомоги при отруєннях, опіках, ураженнях електричним струмом або інших нещасних випадках, які можуть статися в лабораторії.

1.2.5. Інструкції користування протипожежними засобами.

1.3. Інженери і техніки лабораторії зобов'язані:

1.3.1. Дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також, про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування у приміщенні лабораторії (на території підприємства);

1.3.2. Знати і виконувати вимоги нормативних правових актів з охорони праці, правил поводження з устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту.

1.4. Роботи з агресивними речовинами (сірчана, соляна кислоти, луги, та ін.), інженеру або техніку-лаборанту слід проводити із застосуванням засобів індивідуального захисту:

- халат бавовняний;

- ковпак (хустка) бавовняні;

- рукавички бавовняні;

- окуляри захисні;

- рукавички гумові та бавовняні;

- фартух гумовий.

1.5. Роботи, пов'язані із використанням шкідливих та токсичних речовин, повинні проводитися у витяжній шафі.

1.6. Загальний запас легкозаймистих рідин, що водночас зберігається в лабораторії, не повинен перевищувати добову потребу.

1.7. Спільне зберігання реактивів здійснювати тільки відповідно до правил пожежної безпеки. Не дозволяється сумісне зберігання речовин, які можуть у результаті хімічної взаємодії викликати пожежу або вибух.

1.8. Забороняється використання лабораторного посуду для особистого користування.

1.9. При виконанні своїх обов'язків інженери і техніки-лаборанти зобов'язані дотримуватись вимог санітарних норм та особистої гігієни:

1.9.1. Приступати до роботи тільки у засобах індивідуального захисту.

1.9.2. Приймати та утримувати протягом зміни робоче місце у чистоті й порядку.

1.9.3. Зберігати та приймати їжу тільки у відведених місцях.

1.9.4. Зберігати харчові продукти в холодильниках, які використовуються тільки з цією метою.

1.9.5. Після роботи вимити забруднені частини тіла, з використанням мила або інших миючих засобів.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБІТ

2.1. Перевірити справність припливно-витяжної вентиляції та увімкнути її за 10-15 хвилин до початку роботи.

2.2. Перевірити справність приладів, обладнання, наявність і справність засобів індивідуального захисту.

2.3. Впевнитись, що в лабораторії на спеціально відведеному для цього місці знаходяться:

- вогнегасник, ковдра;

- аптечка для надання першої медичної допомоги.

2.4. Стежити щоб перед початком робіт та в процесі їх проведення балони під тиском знаходились у вертикальному, похилому або горизонтальному положенні (на спеціальних візках або на дерев'яних брусах з вирізаним гніздом для балонів) і встановлені в місцях де, виключається можливість попадання на них мастила та захищені від сонячних промінів.

2.5. Впевнитись, що балони з газом, які встановлені в приміщенні знаходяться на відстані не менше ніж 1 м від радіаторів опалення та інших опалювальних приладів і печей, та не менше ніж 5 м від джерел тепла з відкритим вогнем.

2.6. Перевірити щоб редуктор перед установкою був ретельно очищений від жирових речовин.

2.7. Впевнитись що балони з киснем та горючими газами не знаходяться в одній металевій шафі.

2.8. Перевірити робоче місці на якому повинні знаходитися тільки необхідні для виконання конкретної роботи реактиви, прилади та обладнання.

2.9. Отримати цільовий інструктаж з безпеки праці при виконанні разових робіт не передбачених трудовою угодою або за наряд-допуску.

2.10. При виявлених несправностях обладнання та засобів захисту необхідно сповістити керівника підрозділу (лабораторії) та приступати до роботи тільки після усунення виявлених несправностей.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. Загальні вимоги.

3.1.1. Всі операції, пов'язані із можливим утворенням і виділенням токсичних, їдких, вибухонебезпечних речовин або речовин, які мають запах, необхідно виконувати тільки у витяжній шафі при працюючій вентиляції із застосуванням засобів індивідуального захисту.

3.1.2. При збовтуванні розчину у колбах і пробірках закривати їх тільки пробками.

3.1.3. Змішування або розведення хімічних речовин, що супроводжується виділенням тепла необхідно виконувати тільки в термостійкому або порцеляновому посуді.

3.1.4. Не можна здійснювати відбір дрібних порцій речовин безпосередньо з великих бутлів і бочок.

3.1.5. Інженер або технік-лаборант лабораторії повинен:

не залишати запалені пальники та інші нагрівальні прилади без нагляду;

- не зберігати будь-які речовини без напису і етикеток;

зливати відпрацьовані відходи кислот, лугів та інших реактивів тільки у спеціальну тару;

- прибирати випадково пролиті токсичні рідини при включеній припливно-витяжній вентиляції.

3.2. Вимоги безпеки при роботі зі скляним посудом.

3.2.1. Інженер або технік-лаборант повинен використовувати тільки термостійкі склянки і колби при нагріванні в них хімічних речовин на відкритому вогні або безпосередньо на електроплитці.

Не можна різко охолоджувати нагріті посудини це може призвести до їх руйнування.

3.2.2. При збиранні скляних приладів і з'єднанні окремих частин гумовими трубками необхідно захищати руки бавовняними рукавичками (рушником).

3.2.3. Нагрівання рідин проводити у відкритих колбах або в приладах, що мають сполучення з атмосферою.

3.2.4. Переносити посудину з гарячою рідиною слід в бавовняних рукавичках або за допомогою рушника двома руками, однією підтримуючи дно.

3.2.5. При закриванні тонкостінної посудини пробкою необхідно тримати її за верхню частину шийки, руки при цьому повинні бути захищені бавовняними рукавичками (рушником).

3.2.6. Не дозволяється використання скляного посуду, який має тріщини або биті краї.

3.3. Вимоги безпеки при роботі з агресивними та отруйними речовинами.

3.3.1. Всі роботи з кислотами, лугами та іншими агресивними і токсичними речовинами необхідно виконувати тільки у гумових рукавичках, фартуху та захисних окулярах.

3.3.2. Луги, кислоти та інші агресивні речовини, які використовуються в лабораторії, необхідно набирати у піпетку тільки за допомогою гумової груші. (Неприпустимо засмоктувати агресивні речовини у піпетку ротом).

3.3.3. Переливання кислот і лугів із бутлів у дрібну і іншу тару необхідно виконувати вдвох за допомогою сифона і тільки під місцевою витяжною вентиляцією.

3.3.4. Концентровані кислоти, які використовуються в лабораторії, повинні зберігатися у витяжній шафі в товстостінному скляному посуді місткістю не більше ніж 2 л.

3.3.5. Для розчинення лугів та розведення кислот використовувати тільки термостійкі склянки або колби.

3.3.6. Для приготування розчинів кислот, кислоти необхідно вливати у воду тонкою цівкою при безперервному перемішуванні, а не навпаки.

3.3.7. Розчиняти тверді луги необхідно шляхом повільного додавання їх невеликими шматочками до води при безперервному перемішуванні, шматочки лугу брати тільки щипцями.

3.4. Вимоги безпеки під час роботи у витяжній шафі.

3.4.1. Перед початком роботи необхідно перевірити наявність тяги.

3.4.2. Зачинити всі відділення витяжної шафи стулками, крім тієї, де буде проводитися робота, опустити стулку нижче рівня обличчя, але не нижче ніж 0,4 м.

3.5. Вимоги безпеки при роботі з балонами під тиском.

3.5.1. Випускання газів із балонів в ємності з меншим робочим тиском слід здійснювати через редуктор, призначений для даного газу.

3.5.2. Відігрівати вентиль або редуктор у разі замерзання необхідно гарячою чистою водою, якою поливають тканину, що розташована на вентилі. (Не дозволяється використання для підігріву відкритого вогню або пару).

3.5.3. При експлуатації балонів забороняється повністю виробляти газ, який в них знаходиться. Залишковий тиск газу в балоні повинен бути не менше 0,05 мПа (кгс/см2).

3.5.4. При неможливості випуску газу із балонів на місці використання (при несправному вентилю), останні треба повернути на наповнювальну станцію.

3.5.5. Переміщати балони в лабораторії та до складу дозволяється тільки на спеціально призначених для цього візках або ношах.

3.5.6. Не дозволяється палити та запалювати вогонь в місцях зберігання балонів з киснем та іншими горючими газами.

3.5.7. Не дозволяється допускати зіткнення балонів з електричними проводами.

3.5.8. Не дозволяється залишати без нагляду балони з яких іде витік газу для аналізу.

3.5.9. Балони слід захищати від ударів.

3.5.10. Редуктор необхідно з'єднувати з балоном ключем, який постійно знаходиться у визначеному місці.

3.5.11. Зберігати балони під тиском слід поза приміщенням лабораторії в металевих шафах, які мають прорізи жалюзійні решітки для провітрювання.

3.5.12. Транспортування і зберігання балонів мають здійснюватись тільки з накрученими ковпаками.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1. Вимкнути все працююче обладнання, газові пальники, перекрити постачання газу, води, вимкнути загальне електроживлення лабораторії.

4.2. Прибрати токсичні речовини у сховище.

4.3. Перевірити щоб на робочому місці не залишилось ніяких реактивів та іншого обладнання.

4.4. Перевірити щоб балони з киснем та іншими горючими газами (якщо вони використовувались в процесі роботи) були встановлені у спеціально відведені для їх зберігання місця.

4.5. Зачинити приміщення лабораторії.

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У разі появи стороннього шуму, запаху гару, необхідно вимкнути електроживлення загальним рубильником.

5.2. У випадку розлиття будь якого продукту або реактиву (кислоти, лугу та ін.) необхідно засипати його піском, зібрати і усунути у безпечне місце. Після прибирання піску місце розливу нейтралізувати, промивши його слабким розчином кальцинованої соди (Nа2СО3). Якщо був пролитий луг- місце розливу засипати піском, прибрати та нейтралізувати залишки лугу, промивши підлогу слабким розчином оцтової, лимонної або борної кислоти.

5.3. У разі припинення подачі електроенергії слід вимкнути всі електроприлади, вийти з лабораторії і вжити заходів щодо запобігання доступу людей у приміщення в якому сталася аварія.

5.4. При виникненні іскріння (спалахування) струмоведучих частин електрообладнання, інженер або технік-лаборант зобов'язаний негайно їх знеструмити загальним рубільником і повідомити про це керівництво підрозділу.

5.5. У випадку виникнення пожежі інженер або технік-лаборант зобов'язаний:

5.5.1. Припинити роботу.

5.5.2. Знеструмити електрообладнання.

5.5.3. Негайно доповісти про те, що сталося завідувачу лабораторії або особі, яка його заміщає.