ДК "Газ України"

НАК "Нафтогаз України"

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування

Київ 2004

ПОГОДЖЕНО

Держнаглядохоронпраці України

лист №07-01-05/1245

від"03"березня 2004 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

ДК "Газ України"

НАК "Нафтогаз України"

Наказ № 180

від 30.07.2004 р

ПОГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний

інститут охорони праці

лист №74

від 13 лютого 2004 р.

ПОГОДЖЕНО

НАК "Нафтогаз України"

лист №15/1-92

від "01" березня 2004 р.

ПІ 1.1.23-258-2004

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування

Київ 2004

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Примірна інструкція поширюється на працівників, які працюють за професією електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування (далі електромонтер), на підприємствах газопостачання та газифікації (або ДК "Газ України").

1.2. По даній інструкції електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування інструктується перед початком роботи на підприємстві (первинний інструктаж), а потім 1 раз на 3 місяці (повторний інструктаж).

1.3. До роботи електромонтером допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, мають відповідну кваліфікацію, мають необхідні навички в роботі, пройшли вступний інструктаж по охороні праці та інструктаж на робочому місці.

1.4. Електромонтер не повинен мати пошкоджень і хвороб стійкої форми, які заважають роботі.

1.5. До самостійної роботи допускаються електромонтери, які мають групи з електробезпеки: в електроустановках з напругою до 1000 В не нижче III; в електроустановках з напругою вище 1000 В не нижче IV.

1.6. Електромонтер повинен:

- виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку;

- користуватись спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту;

- виконувати тільки ту роботу, яка; доручена керівником робіт і по якій проінструктований;

- не виконувати вказівки, які суперечать правилам охорони праці;

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків;

- вміти користуватись первинними засобами пожежегасіння;

- не допускати в робочу зону сторонніх осіб;

- пам'ятати, про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та відповідальність за товаришів по роботі.

1.7. Основні шкідливі та небезпечні фактори, які діють на електромонтера:

- ураження електрострумом;

- падіння з висоти;

- опіки;

- захаращеність робочої зони;

- недостатнє освітлення робочої зони.

1.8. Електромонтер забезпечується безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами ЗІЗ згідно типових галузевих норм:

полукомбінезон бавовняний на 12 місяців;

рукавички діелектричні на 3 місяці;

калоші діелектричні - чергові;

рукавиці діелектричні - чергові. Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу і взуття понад встановлені норми.

1.10. Електромонтеру слід користуватись такими засобами захисту: діелектричними рукавичками, килимами і діелектричними галошами або

ботами, а також інструментами з ізольованими ручками.

1.11. Слід використовувати захисні засоби, які мають клеймо з позначкою дати наступного іспиту та напруги.

1.12. Гумові захисні засоби перед їх застосуванням слід оглянути та очистити від пилу, бруду, а у разі зволоженої поверхні їх слід ретельно витерти і висушити.

Не дозволяється застосовувати засоби, які мають проколи і тріщини.

1.13. Електромонтеру не дозволяється користуватись захисними засобами, які не пройшли встановлених випробувань, а також такими, у яких минув строк чергового випробування.

1.14. Періодичні (контрольні) випробування захисних засобів слід проводити у такі строки:

- раз на 2 роки - ізолюючі кліщі для установок з постійним черговим персоналом;

- раз на 6 місяців - діелектричні рукавиці;

- раз на 1 рік - діелектричні галоші;.

- раз на 3 роки - ізолюючі підставки (огляд).

1.15. Штепсельні вилки, що застосовуються у мережах з напругою 12 і 24В не дозволяється використовувати у мережах з великою номінальною напругою.

1.16. Штепсельні з'єднання на 12 і 24 В мають бути пофарбовані у колір, який різко відрізняється від кольорів штепсельних з'єднань на напругу вище 24 В.

1.17. Електроінструмент, переносні лампи, понижуючі трансформатори електромонтеру слід перевіряти один раз на місяць на відсутність замикання на корпус, на цілісність заземлюючого проводу, цілість ізоляції живлячих проводів.

1.18. Електромонтер, що порушує вимоги цієї інструкції несе дисциплінарну, адміністративну кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ.

2.1. Електромонтеру перед початком роботи слід надіти спецодяг і при потребі спеціальне взуття та засоби індивідуального захисту, перевіривши строк їх користування.

2.2. Перевірити справність електрообладнання, ручного інструменту для чого слід впевнитись що:

- стан ізолюючих підставок, решіток, пускових приладів, заземлення;

- держаки кусачок і плоскогубців ізольовані;

- робоча частина викрутки правильно заточена, а держак міцно насаджений та ізольований;

- гайкові ключі справні і відповідати розміру гайок;

- надійно заземлені:

- корпуси електричних машин, трансформаторів, апаратів, світильників.;

- приводи електричних апаратів;

- вторинні обмотки вимірювальних трансформаторів;

- каркаси розподільних щитів, щитів управління, щитів і шаф;

- металеві конструкції розподільних пристроїв;

- металеві кабельні конструкції;

- металеві корпуси кабельних муфт;

- металеві оболонки та броня контрольних і силових кабелів;

- металеві оболонки проводів;

- стальні труби електропроводки та інші конструкції, зв'язані з встановленням електрообладнання;

- металеві корпуси пересувних і переносних електроприймачів. Не дозволяється застосовувати прокладки та подовжувати ключі трубами.

2.3. Ручний інструмент слід зберігати в переносному ящику або спеціальній сумці для інструменту.

2.4. Одержати завдання - наряд або усне розпорядження на наступну роботу. Усне розпорядження на наступну роботу слід записати в оперативний

журнал. У цьому випадку зазначається, хто дав розпорядження, місце і найменування роботи, строк її виконання.

2.5. Проглянути записи в журналі про несправності, порушення охорони праці за попередню зміну.

2.6. Переконатись у справності приладів, що вмикають і вимикають, приладів сигналізації та блокувань.

2.7. Перевірити справність освітлювальних приладів, електропроводки та світильників, ламп. Відрегулювати місцеве освітлення так, щоб робоча зона була досить освітлена, а світло не сліпило очі.

2.8. Для підготовки робочого місця під час робіт з частковим або повним зняттям напруги необхідно виконувати такі технічні заходи:

- провести необхідні вимикання та вжити заходи, що перешкоджають подачі напруги до місця роботи внаслідок помилкового або довільного вмикання комутаційної апаратури (встановити механічний запір приводів вимикачів, рубильників та роз'єднувачів, ізоляційні прокладки в рубильниках та ін.);

- вивісити плакати «Не включати - працюють люди», «Не включати -робота на лінії», «Не відкривати - працюють люди», а при потребі встановити загородження;

- приєднати переносні заземлення до заземлюючого пристрою;

- перевірити відсутність напруги на струмоведучих частинах, на яких повинно бути накладене заземлення;

- накласти заземлення на струмоведучі частини (безпосередньо після перевірки відсутності напруги), ввімкнути ножі, що заземлюють, або, якщо їх немає накласти переносне заземлення;

- обгородити робоче місце і вивісити плакати: «Стій - висока напруга!», «Не влізай - уб'є!», «Працювати тут»;

- при потребі обгороджувати струмоведучі частини, що залишилися під напругою.

2.9. Перевірити покажчиком напруги або переносним вольтметром відсутність напруги в електроустановках до 1000 В.

2.10. Перевірити справність покажчика напруги на відсутність напруги. В цьому разі користуються діелектричними рукавицями.

2.11. Перевірити наявність заземлення електроустановок при напрузі 500В і вище (змінного і постійного струму - у всіх випадках) корпусів електрообладнання, встановлених у приміщеннях з підвищеною небезпекою, в особливо небезпечних і в зовнішніх установках з номінальною напругою вище 24 В змінного струму і 110 В постійного струму, а також встановленого у вибухонебезпечних приміщеннях.

2.12. В електроустановках, конструкція яких така, що накладання заземлення небезпечне або неможливе (наприклад, у деяких розподільних ящиках, контрольно-розподільних пристроях окремих типів тощо), під час підготовки робочого місця необхідно вжити заходи з охорони праці.

2.12.1 .Замикати на замок привід роз'єднувача.

2.12.2. Обгородження ножів або верхніх контактів роз'єднувачів виконувати гумовими ковпаками або жорсткими накладками з ізоляційного матеріалу.

2.13. Слід постійно стежити за надійністю приєднання та справністю заземлюючого пристрою.

Не дозволяється використовувати для заземлення будь-які провідники, не призначені для цієї мети, а також приєднувати скруткою заземлення.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ.

3.1 .Дозволяється проведення робіт без зняття напруги в електроустановках напругою 500 В і нижче. Ці роботи слід виконувати не менш як двом електромонтерам. При цьому необхідно:

- працювати в діелектричних галошах або стоячи на ізолюючій основі (ізолюючій підставці);

- користуватись інструментом з ізольованими держаками (у викруток, крім того, має бути ізольований стержень). У разі відсутності такого інструменту необхідно застосовувати діелектричні рукавиці;

- обгородити сусідні струмоведучі частини під напругою, до яких можливий випадковий дотик ізолюючими накладками (гумовими матами, електрокартоном, міканітовими листами та ін.);

- працювати з опущеними і застебнутими біля кістей рук рукавами одягу та в головному уборі.

3.2. Під час проведення робіт на струмоведучих частинах, які знаходяться під напругою, за допомогою основних захисних ізолюючих засобів (оперативні та вимірювальні штанги, покажчики напруги, ізолюючі та струмовимірювальні кліщі та ін.) необхідно:

- користуватись тільки сухими ізолюючими засобами з непошкодженим лаковим покриттям;

- тримати ізолюючі засоби за держаки-захвати не далі обмежувального кільця;

- розміщувати ізолюючі засоби так, щоб унеможливити перекриття по поверхні ізоляції між струмоведучими частинами двох фаз або на землю.

3.3. Не дозволяється під час роботи під напругою застосування ножівок, напилків і металевих метрів.

3.4. Замінювати плавкі вставки запобіжників у разі наявності рубильника

слід без напруги. У разі неможливості зняття напруги (наприклад, на групових щитах, зборках) заміна плавких вставок запобіжників допускається під напругою, але із зняттям навантаження; остання вимога не стосується запобіжників із закритими плавкими вставками.

3.5. Замінювати плавкі вставки запобіжників під напругою електромонтер повинен у захисних окулярах та діелектричних рукавицях, користуючись ізолюючими кліщами.

3.6. Замінювати плавкі вставки запобіжників може електромонтер, із кваліфікацією не нижче III групи, а у разі заміні на висоті з приставних драбин -двоє електромонтерів, один з яких повинен мати кваліфікаційну групу не нижче IV.

3.7. Вмикання і вимикання, які проводяться на розподільних щитах, у внутріцехових і зовнішніх мережах з приставних драбин і риштувань, а також там, де ці операції через місцеві умови утруднені, мають виконувати двоє електромонтерів, з яких один повинен мати кваліфікаційну групу не нижче четвертої.

3.8. В разі, коли вимкнення електрообладнання проводилось за усною заявкою персоналу для проведення якихось робіт, наступне вмикання цього обладнання може бути виконано на вимогу особи, яка дала заявку на вимкнення, особи, що замінила її, або ж уповноваженого, який у цей час її заміняє. Перед пуском обладнання, тимчасово відключеного за заявкою персоналу, оперативний персонал має його оглянути, переконатись у готовності до прийняття напруги і попередити тих, хто працює на ньому, про вмикання.

3.9. Щоб унеможливити трансформацію напруги з низької сторони на високу, слід вимкнути вимірювальні трансформатори низької сторони.

3.10. Освітлювальна арматура (скляні ковпаки, рефлектори, металеві частини тощо) і лампи всіх видів освітлення слід очищати у строки;

- чотири рази на місяць - у приміщеннях із значними виробничими виділеннями пилу;

- два рази на місяць - у приміщеннях із незначними виробничими виділеннями пилу;

- двічі на рік - у зовнішніх установках.

3.11. Пил всередині електрообладнання слід видаляти у строки:

- два рази на рік - для електричних машин з нормальним іскрінням частин;

- один раз у 2-3 місяці - для електрообладнання, встановленого на механізмах, які зазнають трясіння, вібрації тощо;

- один раз на рік - для решти обладнання.

3.12. Не дозволяється під час роботи у вибухонебезпечних установках:

- ремонтувати електрообладнання та мережі, що перебувають під напругою;

- експлуатувати електрообладнання при несправному блокуванні кришок апаратів;