Під час заповнення системи хладоном не допускати підвищення тиску на нагнітальному боці більше 1,2 МПа, а на боці, який усмоктує - більше 0,6 МПа.

3.4.8. Під час обслуговування холодильного обладнання не дозволяється:

- нагрівати балон із хладоном;

- залишати балони з хладоном, які приєднані до системи холодильної машини довше, чим це необхідно для заповнення або вилучення хладона із системи;

- проводити заповнення системи хладоном, коли закритий вихідний вентиль на ресивері.

3.5. Вимоги безпеки під час експлуатації і технічного обслуговування електрообладнання.

3.5.1. Технічне обслуговування і ремонт енергосилового обладнання повинне проводитися, коли не працюють дизель-генератори, в цей час вагони секції не повинні бути підключені до стороннього джерела живлення. На головному щиті дизельного вагона повинна бути вивішена табличка "Не вмикати. Працюють люди".

3.5.2. Всі електроз'єднання (штекери) силових кіл і кіл управління повинні з'єднуватися (роз'єднуватися), коли відсутня на них напруга.

Перевірку відсутності напруги проводити переносним вольтметром або покажчиком напруги. Відсутність напруги перевіряється між всіма фазами і на кожній фазі по відношенню до заземлюючих частин.

3.5.3. Під час зчеплення секції встановлення міжвагонних електричних з'єднань слід починати від крайніх вагонів. Зняття міжвагонних електроз'єднань перед розчепленням вагонів в першу чергу проводиться від торцевих стін дизельного вагона. Зняті міжвагонні електроз'єднання закріпляються (по можливості) на холості струмоприймачі.

3.5.4. Не дозволяється під час зачищення або обезжирювання колектора (контактних кілець) генератора провертати вал якоря (ротора) шляхом запуску дизеля або за допомогою електростартера дизеля.

3.5.5. Під час експлуатації і технічного обслуговування електрообладнання не дозволяється:

- користуватися пускачами, кнопками, реле з відкритими, пошкодженими кришками, розбитими штепсельними розетками, роз'ємами;

- заміняти плавкі вставки запобіжників не типовими запобіжниками, які не відповідають номінальному струму споживачів;

- застосовувати тимчасову електропроводку;

- проводити які-небудь роботи із електроз'єднаннями без зняття напруги у всіх магістральних колах.

3.6. Вимоги безпеки під час експлуатації і технічного обслуговування секції.

3.6.1. Двері вагонів у процесі експлуатації, за виключенням навантаження, розвантаження, повинні бути зачинені. Коли необхідно тримати двері на стоянках відчиненими, то їх слід зафіксувати від самозачинення.

Під час виконання вантажних операцій, а також під час ремонту внутрішнього обладнання вагона, двері вантажного приміщення повинні бути зафіксовані у відчиненому положенні стопорними важелями.

Періодично необхідно слідкувати за станом верхньої і нижньої направляючої рейки, ролик дверей (приставного типу) не повинен виходити із верхньої і нижньої направляючої рейки більше ніж на 50% своєї висоти.

Вікно для "екстренного виходу", яке є в салоні дизельного вагона, повинне використовуватися обслуговуючим персоналом під час виникнення небезпеки для їх життя.

3.6.2. В акумуляторному відділенні (секції В. О. БМЗ) дефлектори і отвори в торцевій стіні повинні бути завжди відчиненими.

3.6.3. Під час розчеплення і зчеплення міжвагонних електроз'єднань користуватись слід відкидними площадками, які розташовані на торцевих стінах вагонів. Ставати на автозчеп не дозволяється.

3.7. Вимоги безпеки під час роботи з інструментом.

3.7.1. Під час роботи з електроінструментом застосування засобів індивідуального захисту є обов'язковим.

3.7.2. Електроінструмент, який живиться від мережі повинен мати справний знімний гнучкий кабель (шнур) із штепсельною вилкою.

Гнучкий кабель електроінструменту не повинен мати стирань і перегинів. Робота з несправним електроінструментом не дозволяється.

3.7.3. Переносний ручний електричний світильник повинен мати скляний ковпак, захисну сітку, гачок для підвіски і шланговий провід з вилкою. Патрон і лампа повинні бути закриті.

3.7.4. Під час застосування світильника провід не повинен торкатися вологих, гарячих і масляних поверхонь.

3.7.5. Періодично, не рідше одного разу в десять днів, необхідно перевіряти відсутність обриву проводів у електроінструменту і в переносного електросвітильника, перевірку проводити ампервольтметром.

Коротке замкнення на корпус перевіряється омметром, стан ізоляції проводів електроінструменту переносного електричного світильника

перевіряється мегомметром напругою 500 В.

3.7.6. Не дозволяється залишати без нагляду електроінструмент, який ввімкнутий в мережу.

3.7.7. Регулювати електроінструмент слід після вимкнення його із мережі і повної зупинки.

3.7.8. Якщо під час роботи вийде з ладу електроінструмент, або той, хто працює з ним, відчує дію струму, робота повинна бути негайно припинена.

3.7.9. Під час роботи з електропаяльником необхідно мати підставку для електропаяльника.

Робоче місце, де проводяться паяльні роботи, повинне бути добре освітлене. Не дозволяється залишати без нагляду паяльник, який ввімкнений у електромережу.

3.7.10. Ручний слюсарний інструмент, пристрої необхідно утримувати в чистоті, справному стані і застосовувати тільки за призначенням.

3.7.11. Слюсарні лещата повинні бути міцно закріплені на верстаті: губки лещат повинні мати насічку, щільно сходитися від гвинта без додаткових закладок.

3.7.12. Робота з інструментом, рукоятки якого насаджені на загострені кінці (терпуги, шабери та інше) без металевих бандажних кілець не дозволяється.

3.7.13. Інструмент ударної дії (бородки, керни тощо) повинні мати гладку потиличну частину без тріщин, наклепу і скосів. На робочому кінці не повинно бути пошкоджень.

3.7.14. Під час роботи з інструментом ударної дії необхідно користуватися захисними окулярами для запобігання попадання в очі твердих частин.

3.7.15. Викрутка повинна вибиратися по ширині робочої частини (лопатки), яка залежить від розміру шліца в головці шурупа або гвинта.

3.7.16. Робочі поверхні гайкових ключів не повинні мати збитих скосів. На рукоятці повинен бути вказаний розмір ключа.

Нарощувати гайкові ключі трубками або іншими ключами не дозволяється.

3.8. Вимоги безпеки під час екіпірування.

3.8.1. На кожному екіпірувальному пункті повинна бути інструкція з охорони праці, яку механіки зобов'язані виконувати.

3.8.2. Під час екіпірування паливом один із заправних штуцерів, які розташовані на рамі вагона, повинен бути закритий.

Під час заповнення паливних баків необхідно контролювати рівень заповнення бака, для чого необхідно періодично вимикати паливний насос, тому що при швидкому надходженні палива відбувається його вспінювання і перелив ще не повністю заповнених баків.

Не дозволяється попадання дизельного палива і масла на ізоляцію проводів і приладів електрообладнання.

3.8.3. Під час екіпірування секції не дозволяється:

- приступати до екіпірування під час відсутності одного із членів бригади секції;

- запускати дизель-генератори під час екіпірування секції дизельним паливом;

- залишати заправочний шланг приєднаним до секції після закінчення екіпірування дизельним пальним;

- проводити нагрівання зливних труб і заправочних штуцерів відкритим вогнем;

- палити.

3.9. Вимоги безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

3.9.1. Роботи з підвищеною небезпекою повинні виконуватись під контролем механіка, який є відповідальним за роботу на секції. До робіт з підвищеною небезпекою відносяться:

- перевірка затягнення болтів автозчепів, розчеплення і зчеплення вагонів;

- роз'єднання міжвагонних електричних з'єднань;

- відчинення і зачинення дверей вантажних вагонів, змащення шарнірів і елементів запору дверей;

- роботи, які виконуються на даху вагона під час огляду і ремонту глушників, дефлекторів, телевізійної антени, очищення труб котла опалення і плити для приготування їжі;

- екіпірування секції паливом, хладоном, водою на екіпірувальних пунктах або від пересувних паливозаправниках;

- контроль температури повітря у вантажних вагонах по переносній термостанції (під час знаходження секції в составі поїзда);

- технічне обслуговування і ремонт обладнання, розташованого під вагоном (підвагоний генератор, випрямляч, зливні отвори вагонів, підвагонні акумуляторні батареї секції типу ЦБ-5 тощо);

- технічне обслуговування холодильних установок в машинних відділеннях вантажних вагонів;

- ремонт холодильних установок з розкриттям системи циркуляції хладона;

- технічне обслуговування електрообладнання дизельного вагона і електрощитів машинних відділень вантажних вагонів.

3.9.2. Під час виконання робіт, вказаних в п.3.9.1., а також під час ремонту або технічного обслуговування обладнання секції, розташованого зовні вагона, механік, відповідальний за роботу на секції, зобов'язаний подати письмову заявку черговому по станції (маневровому диспетчеру) на огородження секції.

Огородження секції проводять працівники станції.

До початку роботи механік, який відповідальний за роботу на секції, повинен отримати письмовий дозвіл на виконання робіт від чергового по станції (маневрового диспетчера), а потім особисто переконатися в наявності огородження.

3.10. Вимоги пожежної безпеки під час експлуатації рефрижераторного рухомого складу.

3.10.1. Під час експлуатації рефрижераторного рухомого складу необхідно виконувати наступні вимоги пожежної безпеки:

- розміщувати балони з холодоагентом, в тому числі і пусті, тільки у встановлених місцях;

- щоденно перевіряти цілісність масляних і паливних трубопроводів, під час виявлення течі негайно усувати несправність, а розлиту рідину збирати і вилучати із вагона;

- під час заправлення дизельним паливом і маслом секції необхідно слідкувати за тим, щоб не було переливання або підтікання палива і масла;

- після завершення робіт із заправлення крани (вентилі), горловини для заправлення баків повинні бути щільно закриті;

- масла і інші мастильні матеріали зберігати у встановлених місцях, в металевій тарі із кришками, які щільно закриваються;

- обтиральні матеріали зберігати у встановлених місцях в металевих ящиках з кришками;

- не допускати знаходження паливно-мастильних матеріалів, обтирального ганчір'я у піддонах, які встановлені під дизель-генераторними установками;

- перевіряти справність ввімкнення кожного апарата, відсутність заїдання рухомих частин, надійність кріплення апарата і приєднаних до нього проводів в терміни, які встановлені для технічного обслуговування електрообладнання секції;

- систематично контролювати стан апаратів захисту від короткого замкнення;

- не допускати використання несправних електроінструментів;

- під час розпалювання пальника котла або кухонної плити, яка працює на рідинному паливі, а також під час її горіння кількість подачі палива повинно бути відрегульовано так, щоб воно згоряло в пальнику повністю;

- коли не працює пальник кухонної плити або котла опалення, то запірний і регулювальний вентилі повинні бути закриті, підтікання палива із отворів кільця пальника не дозволяється.

3.10.2. Під час експлуатації рефрижераторного рухомого складу не дозволяється:

- користуватись відкритим вогнем під час огляду акумуляторів, під час робіт на енергосиловому обладнанні, під час екіпірування дизельним пальним, під час обігрівання труб опалення, масляних і паливних трубопроводів;

- палити в машинному, дизельному і акумуляторному відділеннях, а також поблизу акумуляторних батарей і в період операцій із заправлення паливом і холодоагентом;

- залишати кухонну плиту і котел водяного опалення, які працюють, без нагляду;

- використовувати для освітлення свічки і гасові ліхтарі або інші джерела відкритого вогню;

- захаращувати проходи, виходи і підступи до апаратів електрообладнання і засобам пожежогасіння;

- застосовувати тимчасову електропроводку, користуватись переносними лампами напругою більше 42 В в машинному і дизельному приміщеннях, встановлювати в якості захисту електромереж нетипові вставки (жучки);

- розвішувати спецодяг і інші предмети на електродвигунах, генераторах, дизелях, випускних трубах дизелів і на діючих електроопалювальних приладах;

- складати які-небудь предмети в електрощитовій (апаратній);

- використовувати засоби пожежогасіння не за призначенням;

- експлуатувати несправні дизель-генераторні установки, кухонну плиту і котел опалення;

- під час поточного ремонту проводити зварювальні роботи на паливних баках і паливопроводах без попереднього їх промивання і вжиття заходів пожежної безпеки.

3.10.3. Перед розпалюванням котла опалення або кухонної плити слід перевірити:

- відсутність палива в піддоні;

- отвори в кільці котла (при необхідності прочистити);

- відсутність палива на боковій стінці плити (вихідному патрубці);

- стан паливопроводів, регулюючого (голчастого) вентиля, підтікання палива не дозволяється.

3.10.4. Періодично (не рідше, ніж через 20-30 хвилин) необхідно контролювати роботу котла опалення:

- стан полум'я горіння;

- колір димових газів, що відходять (під час стоянки);

- відсутність палива в піддоні;

- температуру води на виході із котла, яка не повинна перевищувати 95°С.

3.10.5. Не дозволяється залишати без нагляду кухонну плиту під час її роботи.

3.10.6. Під час знаходження секції в складі сформованого поїзда або під час проведення маневрів на станції (особливо під час поштовхів), необхідно контролювати стан полум'я горіння.

Під час зривання полум'я закрити регулюючий вентиль, зібрати паливо, якщо мало місце його переливання. Місця попадання палива витерти насухо.

Повторне розпалювання горілки котла опалення проводити після охолодження, але не раніше, ніж через ЗО хвилин.