ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Примірна інструкція з охорони праці для ізолювальника

на гідроізоляції

. м. Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці

лист №65 від 26.02.02

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ Державного комітету України

з питань житлово-комунального

господарства

від 25.12.02

№91

ПІ 9.0.20-225-2003

Примірна інструкція з охорони праці для ізолювальника на гідроізоляції

м. Київ

1. Загальні вимоги

1.1. Ця інструкція призначена для всіх працюючих за професією ізолювальник на гідроізоляції під час виконання робіт з гідроізоляції конструкцій та споруд.

1.2. До самостійної роботи ізолювальником допускаються особи не молодше 18 років, що пройшли:

- медичне обстеження та не мають медичних протипоказань;

- вступний інструктаж з охорони праці;

- первинний інструктаж та оволоділи практичними навичками безпечного проведення робіт під час стажування протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) і мають посвідчення такелажника у разі стропування матеріалів та тари під час переміщення їх вантажопідйомними кранами.

1.3. Ізолювальник зобов'язаний:

- додержуватись зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього розпорядку;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з роботодавцем у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо

усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

- дотримуватись встановленого протипожежного режиму;

- уміти надавати першу медичну допомогу у разі нещасних випадків;

- користуватися засобами індивідуального захисту;

- не вживати спиртних напоїв та наркотичних речовин;

- виконувати тільки ту роботу, з якої проінструктований.

1.4. Ізоляційник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я або для людей, що його оточують, і навколишнього природного середовища.

1.5. Під час виконання гідроізоляційних робіт можуть діяти такі небезпечні та шкідливі чинники:

1.5.1. Фізичні небезпечні та шкідливі виробничі чинники:

- підвищена запиленість повітря робочої зони;

- підвищена або знижена вологість повітря;

- підвищена або знижена температура повітря робочої зони;

- недостатня освітленість робочої зони.

1.5.2. Психофізіологічні небезпечні шкідливі виробничі чинники:

- фізичні перевантаження (статичні, динамічні);

- нервово-психічні перевантаження (монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.6. На роботах, які пов’язані із забрудненням або здійснюються у несприятливих температурних умовах, ізолювальникові видається безкоштовно спецодяг за встановленими типовими нормами.

1.7. Ізоляційник отримує індивідуальні запобіжні пристосування (користуватися ними дозволяється лише після проходження спеціального інструктажу):

- при роботі на висоті - запобіжний пояс;

- при варці мастик - рукавиці комбіновані з покриттям з нафтомастильностійкого і вогнетривкого матеріалу, пасту ХІП-6, мазь НЕЇ -1, мазь Селиського;

- при застосуванні алюмінату натрію і синтетичних сумішей - гумові чоботи, фартух, нарукавники;

- при роботі з асфальтометом - шолом із заскленими отворами для очей;

- при застосуванні синтетичних фарб і пульверизаторів, при наявності парів органічних розчинників - респіратор РУ-60М, окуляри "Моноблок-1".

1.8. Ізолювальник повинен використовувати виданий йому спецодяг:

- комбінезон бавовняний;

- черевики шкіряні;

- наколінники брезентові на ваті;

- рукавиці брезентові.

На гарячих роботах і при роботі в мокрому грунті: костюм брезентовий замість комбінезона бавовняного. На роботах з герметизації швів:

- костюм бавовняний;

- черевики шкіряні;

- рукавиці брезентові.

На зовнішніх роботах взимку додатково куртка бавовняна на утепленій основі.

1.9. Матеріали і вироби слід укладати таким чином:

бітум - у щільно закриту тару чи спеціально огороджену яму; ізоляційні матеріали - вертикально в один ряд на прокладках; клей - у герметичне закриту тару.

1.10. Ізоляційник повинен виконувати такі правила особистої гігієни:

- залишати всі особисті речі та одяг в облаштованих для цього місцях;

- утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані;

- приймати їжу тільки у спеціально відведених для цього місцях; перед кожним прийманням їжі мити руки з милом;

- дотримуватися питного режиму з врахуванням особливостей умов праці;

1.11. Протягом зміни необхідно слідкувати за самопочуттям.

Відчувши сонливість, раптові болі, температуру чи інші симптоми захворювання, припинити роботу, скористатися медичними препаратами з аптечки та звернутися за допомогою.

1.12. За порушення вимог цієї інструкції Ізоляційник притягується до дисциплінарної відповідальності згідно із законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Перевірити справність спецодягу, спецвзуття, засобів індивідуального захисту, одягти їх.

2.2. Перевірити справність інструментів і пристосувань. Забороняється застосовувати ручний інструмент, який має:

- вибоїни, сколи робочих кінців;

- задирки та гострі ребра в місцях затискування рукою;

- тріщини і сколи.

2.3. Оглянути робоче місце, прибрати непотрібні предмети і матеріали, звільнити проходи. Переконатися у відсутності загазованості траншеї (котлованів). Перевірити наявність огорож у небезпечній зоні внизу будівлі.

2.4. Перевірити справність та надійність настилу риштувань, підмостків, пересувних столиків, наявність і справність їх огорожі, кріплення стін траншеї або укосу котлована.

2.5. Перевірити справність бачків для гарячої бітумної мастики. Вони повинні бути металевими, із щільно закритими кришками і спеціальними запірними пристроями, мати форму зрізаного конуса.

2.6.Перевірити справність трубопроводів, шлангів, з'єднань, вентилів, балона із скрапленим газом, манометра і редуктора.

2.7. Переконатися в достатній освітленості робочого місця.

2.8. Ізоляційник комплексної бригади повинен бути навчений безпечних прийомів усіх видів робіт, виконуваних ним.

Перед початком ізоляційних робіт в апаратах та інших закритих місткостях всі електродвигуни слід вимкнути, а на підвідних технологічних трубопроводах поставити заглушки і вивісити плакати (написи), що попереджають про виконання робіт всередині апарата.

2.9. Мати при собі посвідчення на право виконання такелажних робіт.

3. Вимоги безпеки під час виконання робіт

3.1. Не допускати присутності у робочі зоні сторонніх осіб. 3.2. Виконувати лише ту роботу, з якої проінструктований і допущений керівником робіт (майстром, виконробом).

3.3. Не виконувати розпоряджень, якщо вони суперечать вимогам охорони праці.

3.4. Перебуваючи на будівельному майданчику, користуватися захисною маскою.

3.5. У разі виконання робіт із застосуванням гарячого бітуму кількома робітниками відстань між ними повинна бути не менше 10м.

3.6. Осіб, що безпосередньо не зв'язані з роботою, забороняється допускати до робочої зони в радіусі 10м.

3.7. Гідроізоляційні роботи слід проводити лише після надійного закріплення обладнання і конструкцій.

3.8. Під час виконання робіт на кількох ярусах по одній вертикалі слід облаштувати проміжні захисні настили.

3.9. Забороняється перебувати на підвісних риштуваннях під час підняття чи опускання їх.

3.10. Забороняється працювати на мотузкових петлях (вальках) та інших подібних пристосуваннях.

3.11. Забороняється перебувати в зоні монтажу обладнання і конструкцій.

3.12. Виконувати гідроізоляційні роботи на висоті 1,3 м над землею чи перекриттях слід на огороджених робочих місцях.

3.13. У разі технологічної недоцільності влаштування риштувань чи підмостків Ізоляційник на висоті зобов язаний користуватися запобіжним поясом; місця кріплення карабіна запобіжного пояса повинні бути вказані майстром (виконробом). Не можна використовувати ненадійні, випадкові опори для підмощування.

3.14. При вітрі слід виконувати гідроізоляційні роботи, перебуваючи з навітреного боку.

3.15. Забороняється виконувати зовнішні гідроізоляційні роботи на риштуваннях під час грози, ожеледиці, туману, вітру силою 15 м/сек і більше.

3.16. Під час виконання ізоляційних робіт всередині апаратів чи закритих приміщень слід забезпечити їх провітрювання і місцеве електроосвітлення від електромережі напругою не вище 12 В, арматурою у вибухонебезпечному виконанні.

3.17. Виконувати ізоляційні роботи в колодязях, резервуарах та інших місткостях слід за нарядом-допуском ланкою не менше з трьох працівників (двоє з них для страхування).

3.18. Використання полімерних матеріалів і виробів для гідроізоляційних робіт допускається лише за наявності спеціальної інструкції щодо їх застосування.

3.19. Користуватися відкритим вогнем можна на відстані більше 50 м від місця змішування бітуму з органічними розчинниками (бензин, скипідар та ін.).

3.20. Забороняється підігрівати мастики на робочому місці електронагрівачами з відкритими спіралями.

3.21. Гасити гарячий бітум слід сухим піском чи густопінним вогнегасником (забороняється гасити водою, щоб уникнути утворення пари яка сприяє викиду суміші та посиленню полум я).

3.22. При огляді тари з-під мастик її слід освітлювати автономними електроліхтариками.

3.23. Переносити перегріту бетонну мастику слід у бачках, які закриваються щільними кришками.

3.24. Лити мастику в бачок необхідно за допомогою дозувального ковша, стоячи з навітреного боку. При цьому бачок слід ставити на підставку так, щоб його верх був на 3-5 см нижче верху котла.

3.25. Заповнювати бачок слід на 3/4 місткості і встановлювати в місцях, що виключають його перекидання і падіння.

3.26. Ручне підняття гарячих мастик на покрівлю і перенесення їх по драбинах забороняється.

3.27. Обклеювати вертикальні поверхні рулонними матеріалами на гарячій мастиці слід ярусами на висоту не більше 1,5 м.

3.28. Забороняється розкроювати обклеювальну ізоляцію з рулонних

матеріалів на риштуваннях, підмостках.

3.29. При перенесенні ізоляції забороняється користуватися приставними драбинами.

3.30. У процесі виготовлення праймера розігрітий бітум слід вливати у бензин (а не навпаки), ретельно перемішуючи суміш дерев яними мішалками.

Не дозволяється виготовляти праймер на етиленовому бензині чи бензолі.

3.31. З метою дотримання вимог пожежо- і вибухобезпеки викручувати пробки з бочок і бідонів з праймером чи розчинником слід спеціальним ключем. Користуватися зубилом чи молотком забороняється.

3.32. Виконувати роботи з підігрівання мастики слід за умови оснащення робочого місця засобами пожежогасіння.

3.33. Забороняється загромаджувати доступ і проходи до протипожежного інвентарю, вогнегасників, гідрантів і запасних виходів з приміщень.

3.34. Роботу ручним механізованим інструментом, а також стропування матеріалів, які піднімаються вантажопідйомними механізмами, має право виконувати навчений ізоляційник, що має посвідчення.

3.35. Курити на території будмайданчика дозволяється лише у спеціально відведених для цього місцях, оснащених протипожежним обладнанням.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Забороняється залишати матеріали, пристосування та шструмент на риштуваннях, підмостках .

4.2. Привести в порядок робоче місце і проходи.

Ручний шструмент і пристосування очистити від мастики, розчину і прибрати у призначене для їх зберігання місце.

4.3. Зняти спецодяг, спецвзуття, індивідуальні засоби захисту.

4.4. Про всі неполадки, помічені під час роботи, повідомити майстра (виконроба).

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1.У разі виникнення під час виконання гідроізоляційних робіт аварійної ситуації негайно припинити роботу і повідомити керівника робіт (майстра, виконроба).

5.2. Якщо в очі попала мастика негайно промити їх розчином борної кислоти і звернутися до лікаря.

5.3. У разі нещасного випадку негайно припинити роботу, вивільнити потерпілого від подальшої дії на нього травмуючого чинника (вантажу, що притиснув його, електричного струму тощо) повідомити майстра, викликати швидку медичну допомогу, надати першу долікарську допомогу.

5.4. Зберегти до розслідування обстановку на робочому місці та стан обладнання таким, якими вони були на момент події (якщо це не загрожує життю і здоров ю робітників і не призведе до аварії).