Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Дочірня компанія "Укртрансгаз"

пі 1.1.23- гаг -2002

(скорочене позначення)

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СЛЮСАРЯ-САНТЕХНІКА

Київ

Узгоджено

Національний науково-дослідний інститут охорони праці України

Лист № 304 від 18.09.02 р.

Затверджено

Наказ ДК "Укртрансгаз"

№257 від 24.09.02 р.

ПІ 1.1.23- 202. -2002

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ СЛЮСАРЯ-САНТЕХНІКА

Київ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана інструкція призначена для всіх робітників, що працюють за професією слюсар-сантехнік і виконують роботи з монтажу і ремонту систем центрального опалення, водопостачання, каналізації і газопостачання на підприємствах ДК "Укртрансгаз".

1.2. До самостійної роботи допускаються особи у віці не молодше 18 років, які у навчальному закладі отримали професію слюсаря-сантехніка та придатні за станом здоров'я. Перед допуском до самостійної роботи, після отримання вступного інструктажу, первинного інструктажу, попереднього спеціального навчання з питань охорони праці, перевірки знань з охорони праці, яка проводиться за екзаменаційними білетами, перевірки вмінь та навичок безпечного виконання робіт, слюсар-сантехнік повинен пройти безпосередньо на робочому місці стажування протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи) під керівництвом досвідченого кваліфікованого слюсаря-сантехніка. Допуск до самостійної роботи здійснюється при позитивних результатах стажування, перевірки вміння та навичок безпечного виконання робіт.

1.3. Робота слюсаря-сантехніка полягає у виконанні ремонтних робіт та обслуговуванні систем центрального опалення, водопостачання, каналізації і газопостачання.

1.4. Слюсар-сантехнік повинен знати: основні вимоги з охорони праці, передбачені даною інструкцією, інструкціями за видами робіт та інструкціями заводів-виготовлювачів з експлуатації обладнання, що використовується у роботі; правила безпечного використання слюсарного та контрольно-вимірювального інструменту; властивості шкідливих та отруйних речовин; правила користування засобами колективного та індивідуального захисту; порядок надання першої долікарняної допомоги потерпілим при нещасних випадках; правила внутрішнього трудового розпорядку.

Слюсар-сантехнік повинен пам'ятати, що дотримання вимог інструкцій є основною вимогою запобігання нещасним випадкам. Порушення слюсарем-сантехніком вимог інструкцій розглядається як порушення ним трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.

Кодексом законів про працю України передбачені наступні дисциплінарні стягнення: догана, звільнення.

1.5. Слюсар-сантехнік зобов'язаний безпечно виконувати роботи з ремонту та обслуговування систем опалення, водопостачання, каналізації, газопостачання та безпечно експлуатувати механізми, обладнання, інструмент та пристрої, які він може використовувати протягом робочого дня.

1.6. Згідно з відомчими нормами безкоштовної видачі спецодягу та засобів індивідуального захисту, затвердженими наказом ДК "Укртрансгаз" від 20.12.2000 №296 (розділ 5, п.5.33), слюсарю-сантехніку видається наступний спецодяг:

- костюм брезентовий (ГОСТ 12.4.038-78) - 12 місяців.

- чоботи гумові або черевики шкіряні (ГОСТ 12265-78) - 12 місяців.

- рукавиці комбіновані (ГОСТ 12.4.010-75) - 2 місяці.

- рукавиці брезентові (ГОСТ 12.4.010-75) - 1 місяць. На зовнішніх роботах взимку додатково:

куртка бавовняна на утеплювальній прокладці (ГОСТ 12.4.084-80) - 36 місяців.

штани бавовняні на утеплювальній прокладці (ГОСТ 12.4.084-80) - 36 місяців. Колективним договором по підприємству може бути передбачена видача спецодягу понад встановлені норми.

Спецодяг слюсаря-сантехніка повинен бути добре підігнаний і застібнутий.

1.7. Робочим місцем слюсаря-сантехніка є окремо виділене приміщення у будівлях та спорудах, у тому числі, у підвалах та технічних підпіллях, де він виконує дрібний ремонт, та виробничі об'єкти та їх територія, де прокладені комунікації.

1.8. У процесі виробничої діяльності на слюсаря-сантехніка діють небезпечні та шкідливі виробничі фактори: пил, переважно фіброгенної дії, шум, підвищена температурі повітря, напруженість та важкість праці. Шкідливі та небезпечні виробничі фактори конкретизуються згідно з результатами атестації робочих місць.

1.9. До робочого місця слюсаря-сантехніка та інструменту, який використовується на протязі робочого дня, ставляться такі вимоги:

ручний слюсарний інструмент (молотки, зубила, пробійники тощо) повинен бути

справний;

молотки та кувалди повинні бути надійно насаджені на дерев'яні ручки і щільно

заклинені м'якими, сталевими зайорженими клинами;

ручки молотків та кувалд повинні бути виготовлені з твердих та в'язких порід

сухого дерева і насаджені під прямим кутом по відношенню до вісі бойка;

- усі інструменти, що мають загострені кінці для насаджування рукояток (напилки, викрутки, стамески тощо), повинні мати ручки, що відповідають розмірам інструменту, з бандажними кільцями;

гайкові ключі, які застосовуються при складанні і розбиранні болтових з'єднань,

повинні відповідати розмірам гайок та головок болтів, Губки ключів мають бути

паралельними і не повинні бути закатаними. Ключі не дозволяється подовжувати

трубами та іншими предметами, підкладати металеві пластини між губками ключа

та гранями гайок;

розвідні ключі не повинні бути ослабленими у рухомих частинах;

струбцини складальні, для скріплення деталей під зварювання, повинні бути

рівними, без вибоїн і тріщин;

пили (ножівки, лучкові пилки тощо) повинні бути правильно розведені і добре

закріплені;

кінці ручних інструментів, якими перевіряють співвісність отворів при монтажі

(ломики, борідки тощо), не повинні бути збитими;

слюсарні лещата повинні бути у повній справності, міцно захоплювати

затискуваний виріб і мати на губках неспрацьовану насічку, Робітники повинні бути

захищені від частинок, що відлітають, мілкими сітками заввишки не менше 1 м з

діаметром чарунки не більше 3 мм;

приміщення, в яких монтуються внутрішні санітарно-технічні системи, повинні

бути очищеними від сміття.

1.10. Під час обслуговування та ремонту санітарно-технічних систем на висоті понад їм робітники повинні бути забезпечені і користуватися спеціальними помостами або драбинами-приступками, але без застосування приставних драбин.

1.11. Дотримання правил особистої гігієни.

Особиста гігієна слюсаря-сантехніка сприяє запобіганню професійним отруєнням і захворюванням.

Для запобігання простудним захворюванням необхідно стежити, щоб одяг і взуття не були мокрими, уникати протягів, не допускати переохолодження і перегрівання тіла. Слюсар-сантехнік зобов'язаний виконувати вимоги санітарних норм, зокрема: утримувати у чистоті і порядку робоче місце;

правильно і дбайливо користуватись санітарно-побутовими приміщеннями, спецодягом і індивідуальними засобами захисту;

- утримувати спецодяг і спецвзуття у справному стані і чистому вигляді; перед кожним прийманням їжі мити руки водою з милом;

- дотримуватись питного режиму з урахуванням особливостей умов праці;

- дотримуватись режиму праці і відпочинку;

при появі температури чи інших ознак захворювання негайно звертатись до лікаря.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1. У період підготовки до роботи слюсар-сантехнік зобов'язаний: надіти справний спецодяг;

перевірити наявність та справність робочого інструмента, пристосувань, привести у порядок робоче місце, прибрати сторонні предмети, звільнити проходи; одержати від керівника робіт завдання на наступну роботу; перевірити наявність і справність захисних засобів.

2.2. Під час ремонту і експлуатації санітарно-технічних систем основною роботою є усунення нещільностей у різьбових і фланцевих з'єднаннях, заміна ділянок труб, арматури. Тому слюсар-сантехнік повинен:

- під час проведення ремонтних робіт у підвальних приміщеннях надіти захисну каску (через незручність робіт у підвальних приміщеннях, а саме, низьку стелю);

- перед ремонтом діючого трубопроводу відключити дільницю, яка підлягає ремонту, закрити засувки з обох боків дільниці, вивісити на засувках таблички з написами "Не включати, працюють люди", переконатись у відсутності тиску у трубопроводі.

2.3. Переконатись, що робоча зона достатньо освітлена.

2.4. Перед початком робіт у колодязях повинен бути оформлений наряд-допуск, здійснений аналіз повітряного середовища.

2.5. Під час роботи на висоті переконатись, що заходи підмощування відповідають правилам охорони праці. При недоцільності чи неможливості улаштування засобів підмощування слюсар-сантехнік повинен забезпечуватись запобіжним поясом (черговий). Місце кріплення карабіна вказує керівник робіт.

2.6. Необхідно слідкувати, щоб решітки, які огороджують приямки, відкриті колодязі, були справні.

2.7. Для спуску і підйому із траншеї треба застосовувати переносні драбини, перевірені в установленому порядку.

2.8. Переходити через канави і траншеї тільки по перехідних містках, обладнаних поручнями.

2.9. Для огляду і регулювання системи опалення та водопостачання повинен бути забезпечений вільний доступ у технічне підпілля, горищні і підвальні приміщення, у тому числі і приміщення, які здані в оренду. Електричне освітлення таких приміщень повинно знаходитись у справному стані і бути достатнім для проведення профілактичних оглядів і ремонтів систем опалення та водопостачання. Вимикачі електричного освітлення повинні знаходитись при вході у приміщення.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Працювати дозволяється тільки справним інструментом.

3.2. Під час пробивання борозен, отворів та прорізів у кам'яних і бетонних конструкціях необхідно користуватись захисними окулярами.

3.3. Під час перевірки збігу болтових отворів при з'єднанні фланців слід користуватись спеціальними ломиками чи оправками.

3.4. При роз'єднанні фланцевих з'єднань слюсар-сантехнік повинен знаходитись збоку від фланців. Роз'єднують спочатку нижні болти.

3.5. Обробка труб (різка, нарізка, згинання тощо) повинна здійснюватись у спеціально відведених для цього місцях (майстернях).

3.6. Перед нарізанням різьби трубу необхідно надійно закріпити у лещатах.

3.7. Перед тим, як відрубати чи відрізати трубу, її необхідно надійно закріпити, а також встановити підставки для підтримання частини труби, яка відрізається, щоб вона не впала на ноги.

3.8. Під час відрізання труби спеціальною пилкою пальці рук не можна тримати безпосередньо біля місця відрізу. Місце різання необхідно змащувати оліфою чи машинним маслом. Необхідно також стерегтися порізів рук об краї відрізаних та відрубаних труб.

3.9. Під час рознесення санітарно-технічного обладнання на робочі місця його слід розставляти акуратно, не захаращувати проходи. Не допускається залишати обладнання на балконах, лоджіях.

3.10. Збирати стояки опалення, водопроводу та каналізації потрібно знизу вверх, у рукавицях і захисних окулярах.

3.11. Під час роботи з драбини-приступки у місцях руху транспорту і проходу людей необхідно ці місця охороняти; нижні кінці драбини повинні мати наконечники: гумові - для кам'яної підлоги і металеві - для дерев'яної підлоги.

3.12. Дрібні деталі та інструмент на висоту слід подавати у ящиках чи іншій тарі, зачепленій за мотузку.

3.13. Усі без винятку постійні і тимчасові трубопроводи, обладнання та апаратуру підключати до діючої мережі дозволяється тільки з дозволу керівництва.

3.14. Під час прокладання трубопроводів (водопровід, каналізація) у траншеях необхідно, щоб їх стіни були закріплені.

3.15. Кришки люків, оглядових колодязів дозволяється піднімати та опускати тільки за допомогою спеціальних гаків, не дозволяється використовувати для цього випадкові предмети чи відкривати кришку руками. Колодязь, де будуть виконуватись роботи, повинен бути огороджений..

3.16. Робота у колодязях, закритих каналах повинна виконуватися з урахуванням заходів безпеки, зазначених у наряд і-допуску:

робота у колодязях повинна виконуватися бригадою у складі не менше трьох

чоловік (один працює у колодязі, другий тримає кінець страхувальної мотузки, а

третій спостерігає обстановку і охороняє підходи до колодязя);

перед спусканням у колодязь і періодично (через кожні 20-30 хв роботи) виконувати

заміри повітряного середовища на наявність вибухонебезпечних і токсичних газів;

перед спусканням у колодязь необхідно одягти рятувальний пояс; до кінця пояса

прикріпити мотузку, другий кінець якої передається робітнику, який знаходиться

зовні, для страхування. Довжина вільного кінця повинна бути не менше 2 м;

для захисту органів дихання повинен застосовуватися шланговий протигаз,

використання фільтруючих протигазів не допускається;

повинен використовуватися інструмент, що не дає іскор.

3.17. Не можна курити біля відкритого колодязя, запалювати сірники, користуватися гасовим ліхтарем, підходити до колодязя зі свічкою, а також застосовувати відкритий вогонь для відігрівання деталей, як у колодязі, так і над його люком.

3.18. Виконуючи огляд трубопроводів і обладнання, яке знаходиться в експлуатації, слюсар-сантехнік повинен бути обережним і працювати у рукавицях, не братися голими руками за оголені місця труб, засувок, вентилів, відводів та ін.

3.19. Замерзлі ділянки і прилади необхідно відігрівати тільки гарячою водою або парою.

3.20. Випробування санітарно-технічних пристроїв і трубопроводів повинно виконуватися з дотримуванням правил безпеки у присутності майстра.

3.21. Очистка поверхні труб металевою щіткою під фарбування повинна виконуватися в окулярах і рукавицях.