УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний Інститут охорони праці (ННДІОП)

15.05.2001 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ об'єднання "Укрхлібпром"

24.05.2001 р. № 5

ПІ 1.8.11-169-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ з ОХОРОНИ ПРАЦІ

для пекаря по

обслуговуванню тупикових

печей ФТЛ-2, ХПА-25

м. Київ

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ з ОХОРОНИ ПРАЦІ

для пекаря по

обслуговуванню тупикових

печей ФТЛ-2, ХПА-25

м. Київ

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для пекарів і призначена для навчання методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці.

Постійне робоче місце пекаря - пекарне відділення. Режим роботи - безперервний. Пекарем виконується така робота:

- регулювання процесу кінцевої розстійки тістових заготовок, визначення їх готовності до випікання, посадка тістових заготовок на під (або колиски) печі і вивантаження готової продукції;

- спостереження і контроль за температурним і паровим режимами пекарної камери;

- перевірка якості готової продукції.

Пекарне відділення розташоване в приміщенні, яке відноситься до пожежонебезпечних, категорія відділення В-ІІа.

1.2. До роботи пекарем допускаються особи, які досягли 18-річного віку, пройшли медичне обстеження та не мають медичних протипоказань, вступний інструктаж, спеціальне навчання, перевірку знань у постійнодіючий комісіТ з питань охорони праці, первинний інструктаж, стажування для придбання навичок безпечного ведення виробничих процесів протягом 2-15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи), мають І кваліфікаційну групу допуску з електробезпеки.

1.3. Пекар зобов'язаний:

- додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

- співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу;

- утримувати в порядку і чистоті своє робоче місце;

- дотримувати встановленого протипожежного режиму; не користуватися відкритим вопнем.

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- вміти користуватися засобами індивідуального захисту;

- знати і виконувати вимоги даної інструкції, правила виробничої санітарії, правила поводження з машинами, устаткуванням і іншими засобами виробництва;

- не знаходитися на території в нетверезому стані, не вживати спиртні напої та наркотичні речовини;

- курити і приймати їжу тільки в спеціально відведених місцях (зазначити конкретно);

- знати технологічні процеси виробництва хліба і хлібобулочних виробів; параметри температурного і парового режимів випічки; методи визначення готовності тістових заготовок до випічки і якості готової продукції;

- знати засоби регулювання тривалості випічки, зволоження пекарної камери; устрій, принцип роботи і правила експлуатації устаткування що обслуговується, державні стандарти на вироблювану готову продукцію;

- знати, що рухомий конвеєр печі і шафи вистійки включається і зупиняється автоматично з відповідним інтервалом;

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього середовища.

1.4. Небезпечними виробничими чинниками на робочому місці пекаря можуть бути:

1.4.1. Деталі устаткування, що рухаються і обертаються:

- з'єднувальні муфти електроприводів і робочих органів і інші деталі, що обертаються, де можливі захоплення і намотування одягу, волосся;

- зірочки і ланцюги конвеєра, де в зоні набігання ланцюга створюється небезпечна зона захоплення і зрізу. Попадання рук у цю зону веде до ампутації. Ускладнюється ситуація тим, що конвеєр рухається переривчасто і включається автоматично, що підвищує небезпеку травмування, при спробі зробити будь-які операції в небезпечній зоні або колисках.

1.4.2. Підвищена температура повітря і деталей печі.

1.4.3. Електричний струм.

1.4.4. Можливість падіння на підлозі або інших шляхах переміщення.

1.5. Шкідливими виробничими чинниками на робочому місці пекаря можуть бути:

1.5.1. Підвищений рівень шуму (ГДР - 80 дБА), що негативно впливає на нервову і серцево-судинну системи.

1.5.2, Підвищена температура, особливо в літній період року

(по нормі-16-27°C).

1.5.3. Недостатня освітленість робочого місця.

1.5.4. Інфрачервоне випромінення частин печі, що знаходяться в зоні нагрівання

Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.6. Для зниження можливості впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачається наступне:

1.6.1. Огородження всіх частин і деталей печі, що обертаються.

1.6.2. Мікроклімат повітряного середовища забезпечується наявністю припливно-витяжної та душируючої вентиляції.

1.6.3. Вивішування попереджувальних знаків безпеки на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устаткування, що знаходиться в ремонті, наладці або очистці.

1.6.4. Усі частини електроустаткування, що можуть виявитися під напругою, оснащені захисним заземленням - зануленням заземлення. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними устроями, відчиняти які можуть тільки особи електротехнічного персоналу.

1.6.5. Від падіння людини на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосовується спеціальне взуття.

1.6.6. Зниження температури повітря в робочій зоні досягається душируючою вентиляцією.

1.7. Виконуйте такі правила особистої гігієни:

— залишайте всі особисті речі і верхній одяг у влаштованих для цього місцях;

— приймайте їжу тільки у спеціально влаштованих для цього місцях.

— при відвідуванні туалету залишайте санодяг у тамбурі, при виході — вимийте руки водою, ополосніть дезінфікуючим розчином і водою.

1.8. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт.

1.9. Пекар повинний користуватися виданим йому санітарним одягом (пекарський костюм, фартух х/б, ковпак або косинка, тапочки, рукавиці з щільної тканини ), брудний одяг вчасно здавати в прання.

1.10. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Прийом і здавання зміни при безперервній роботі провадиться за 15 хвилин до початку зміни.

2.2. Приступаючи до роботи, надягніть санодяг, приведіть його у порядок, сховайте волосся під головний убір.

2.3. Перед початком роботи перевірте:

2.3.1 Справність устаткування, що обслуговується, і візуально контрольно-вимірювальної і пускової апаратури.

2.3.2 Наявність і справність огороджень приводу печі й інших небезпечних зон.

2.3.3 Ефективність роботи витяжної вентиляції й установки, що душирує.

2.3.4 Справність вентилів, запірних устроїв. Відсутність течі і пропускань пару.

2.3.5 Переконайтеся шляхом огляду в справності захисного заземлення, освітлення і вентиляції.

2.3.6 Щоб робоче місце не було захаращене сторонніми предметами.

2.3.7 Справність термометрів, реле часу випікання.

2.3.8. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.4. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконувати самостійно ремонт, наладку устаткування.

2.5. Перед запуском у роботу устаткування переконайся, що при його пуску не виникне небезпека для інших працівників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. Вимоги безпеки під час роботи. 3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпечних ситуацій, треба додержуватися таких вимог:

- не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому сторонніх осіб, без дозволу керівника;

- працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;

- не працюйте на устаткуванні зі знятими або не справними захисними засобами травмонебезпечних зон;

- не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

- не включати устаткування при обірваних або видимих пошкодженнях захисного заземлення (занулення);

- не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки;

- будьте уважними до сигналів внутрішньоцєхового транспорту.

3.2. Рівномірно завантажуйте пічний конвеєр листами і формами з тісговими заготовками, ставте їх рівно. Не допускайте посадки в піч несправних та деформованих листів і форм.

3.3. Стежте, щоб використовувані листи і хлібні форми були без нагару, щоб уникнути його загоряння в печі.

3.4. При вивантаженні готової продукції з форм користуватися рукавичками.

3.5. Очищайте подики колисок від крихіток і горілого борошна спеціальними щітками тільки під час зупинки конвеєра печі і розстійної шафи, вчасно прибирайте тістові заготівлі, які впали. Відходи збираються в ємність у спеціально відведеному місці.

3.6. При попаданні на колиску форми зі здвоєними заготівлями, припиненні подачі електроенергії, падінні колиски (люльки) або в інших випадках, коли виникає необхідність будь-яких робіт на конвеєрі печі, необхідно зупинити привід, повісити табличку "Не вмикати! Працюють люди !" і тільки після цього виконувати операцію. Не виконувати ці роботи на ходу, не наздоганяти колиску або проникати у середину пекарної камери.

3.7.При необхідності пересування конвеєра використовувати ручний привід (зазначити місце і як саме).

3.8. Регулювання подачі пару на зволоження необхідно робити плавно, не допускаючи великих викидів.

3.9. Контролювати технологічні параметри роботи печі, стежити за показаннями контрольно-вимірювальних приладів, ходом пічного конвеєра й у випадку виявлення порушень повідомити свому безпосередньому керівнику.

3.10. Утримуйте робоче місце і устаткування, що обслуговується в чистоті і стежте, щоб підлога завжди була сухою і чистою. При попаданні тістових заготовок, шматків тіста або інших речовин або предметів на підлогу, негайно прибрати їх щоб уникнути падіння.

3.11. При підвищенні температури навколишнього повітря -включи вентиляцію.

3.12. Про всі недоліки у роботі устаткування, нещасні випадки, що трапилися з Вами або співробітниками, факти порушення технологічного процесу повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу, зробіть відповідний запис у змінному журналі.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Зупинити піч і розстійну шафу кнопкою "Стоп". Повісити табличку "Не включати, працюють люди"

4.2. Переконатися в повному вивантаженні продукції.

припиненні подачі палива в топку, закрити вентилі подачі пару на зволоження.

4.3. Зачистіть колиски та інші деталі конвеєра спеціальними щітками, після охолодження печі. Приберіть сміття і шматки тіста в зоні обслуговування і покладіть його в спеціальні ємності.

4.4. Прийняти душ, санодяг скласти в шафу.

4.5. Про усі виявлені порушення в процесі роботи повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу і змінного працівника.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації будівельних конструкцій, пожежам, травмуванню або загибелі людей.

5.1.1. Такими ситуаціями на робочому місці пекаря можуть бути:

- вибух газу, парів палива в топці, попадання газів у повітря робочої зони. У такій ситуації негайно зупинити конвеєр, включити загальнообмінну вентиляцію і по евакуаційному виходу покинути приміщення;

- поява сторонніх звуків, сильна вібрація устаткування;

- розриви ланцюга конвеєра, падіння колиски або попадання сторонніх предметів на зуби ланцюгового блоку;

- поява напруги на устаткуванні - виключити конвеєр та повідомити свому безпосередньому керівнику.

в таких випадках зупинити обладнання, повідомити свого безпосереднього керівника і діяти по його вказівках.

5.2. При виникненні осередків загоряння приступити до гасіння первинними засобами пожежегасіння, відключити електроустаткування і повідомити свому безпосередньому керівнику. Гасити електроустаткування тільки вуглекислотними або порошковими вогнегасниками, що знаходяться (зазначити місце), інші осередки пожежі - пінними (зазначити місце).

5.3. При сильній пожежі, яку неможливо загасити власними силами, покинути приміщення по евакуаційному виходу і знаходитися при вході у будівлю.