ПІ 1.8.11-117-2001. Примірна інструкція з охорони праці для дріжджовика, який обслуговує заварювальну машину


Об'єднання підприємств хлібопекарської

промисловості

«УКРХЛІБПРОМ»

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

для дріжджовика, який обслуговує заварювальну машину

м. Київ

УЗГОДЖЕНО

Національний науково-дослідний інститут охорони праці (ННДІОП)

15.05.2001 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ об'єднання "Укрхлібпром"

24.05.2001 р. № 5

_______ПІ 1.8.11-117-2001

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ

ПРАЦІ для дріжджовика, який обслуговує заварювальну машину

м. Київ

1. Загальні положення.

Ця інструкція встановлює вимоги з охорони праці для дріжджо-вика і призначена для навчання методам безпечної роботи і дотриманню вимог охорони праці.

Дріжджовик постійно знаходиться біля заварювальної машини і виконує такі роботи:

- ведення процесу розмноження дріжджів біохімічним методом для випікання хліба. Стерилізація живильних середовищ для рідких дріжджів і заквасок. Контроль за охолодженням і оцукрюванням;

- готування рідких дріжджів, заварок і заторів для виробництва поліпшених заварних сортів хліба. Активація пресованих дріжджів. Контроль за консистенцією, якістю дріжджів і дріжджового молочка, їхньою температурою. Добір проб, дозування, відпустка дріжджів на виробництво;

- обслуговування устаткування дріжджового цеху. Регулювання погодинного режиму дозування живильних середовищ, води і повітря.

- санітарна обробка всіх ємностей. Облік, контроль за чистотою устаткування, посуди, інвентарю.

1.1. До роботи дріжджовиком, що обслуговує заварювальну машину, допускаються особи які досягли 18-річного віку, пройшли медогляд і придатні по стану здоров'я, інструктаж з питань охорони праці (вступний, первинний на робочому місці), інструктажі з пожежної безпеки, перевірку знань на 1 кваліфікаційну групу допуску по електробезпеці і навчені прийомам надання першої долікарської допомоги потерпілому та стажування на робочому місці протягом від 2 до 15 змін (залежно від стажу, досвіду і характеру роботи).

1.2. Повітряне середовище виробничого приміщення дріжджового відділення перевіряється не рідше 1 разу на місяць на вміст СО:, при наявності якого в повітрі робочої зони більш 0, 5 % необхідно вжити заходів по підвищенню ефективності роботи приливно-витяжної вентиляції і провітрити приміщення.

1.3. Дріжджовик зобов'язаний:

- знати і виконувати вимоги цієї інструкції;

- додержувати зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства;

- проходити у встановленому порядку попередні та періодичні медичні огляди;

співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або людей, які його оточують, і навколишньому природному середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу.

- знати і дотримувати інструкції по заходах пожежної безпеки;

- вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим при нещасних випадках;

- додержуватись технологічної дисципліни;

- дбайливо ставитись до устаткування, інструменту, пристроїв, матеріалів, санодягу;

- утримувати в чистоті своє робоче місце

- не вживати на протязі робочого часу спиртних напоїв та наркотичних речовин, не працювати в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння;

- палити тільки у спеціально відведених для цього обладнаних місцях.

Дріжджовик має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для його життя чи здоров'я, або для людей, які його оточують і навколишнього середовища.

1.4. Небезпечними виробничими чинниками при роботі на заварювальній машині можуть бути:

- ураження електричним струмом , оскільки дріжджове відділення має підвищену вологість, підлогу, що проводить струм й інші небезпечні чинники і відноситься до категорії особливо небезпечних по поразці електрострумом;

Обертові і деталі устаткування, що рухаються:

- лопаті заварювальної машини ХЗМ-300;

- сполучні муфти електроприводів і робочих органів устатку-

вання, шківи, кінці валів, що виступають і інші обертові деталі, де можливе захоплення і намотування одягу, волосся;

- клиноременні передачі, де в точці набігання ременя на шків, виникає зона захоплення і при влученні кінцівок, одягу відбувається затягування між шківом і ременем;

- падіння людини на підлозі або інших шляхах переміщення; падіння з висоти при використанні для роботи несправних

драбин або невідповідних вимог безпеки засобів підмащування.

1.5. Шкідливими виробничими чинниками можуть бути:

- підвищена вологість приміщення дріжджового відділення;

- підвищена концентрація СОг;

- недостатня освітленість на робочому місці (при несправності або забрудненні світильників).

Шкідливі та небезпечні фактори конкретизуються згідно результатів атестації робочих місць.

1.6. Для усунення можливості впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників передбачено:

1.6.1. Огородження всіх частин і деталей машин, що обертаються, муфт і ремінних передач, інших небезпечних зон , знімати і працювати при відсутності яких забороняється.

1.6.2. Вивішування попереджувальних знаків безпеки на всіх пускачах для попередження випадкового пуску устаткування, що знаходиться в ремонті, наладці або очистці.

1.6.3. Для попередження ураження електрострумом усі частини електроустаткування , що можуть виявитися під напругою, оснащені захисним заземленням-зануленням. Всі відкриті струмоведучі частини щитів, пускачів закриті запірними устроями, відчиняти які можуть тільки особи електротехнічного персоналу.

1.6.4. Від падіння працівників на підлозі й інших шляхах переміщення використане покриття, що не сковзає, і застосовується спеціальне взуття.

1.7. Дріжджовик повинний знати і додержуватися правил особистої гігієни:

- залишайте всі особисті речі і верхній одяг у влаштованих для цього місцях;

- приймайте їжу тільки у спеціально влаштованих для цього

місцях.

- при відвідуванні туалету залишайте санодяг у тамбурі, при виході — вимийте руки водою, ополосніть дезінфікуючим розчином і водою

1.8. По нормах видачі санітарного одягу дріжджовику видається:

- бавовняний білий костюм;

- фартух водонепроникний з нагрудником;

- ковпак або косинка;

- рушник;

- тапочки.

1.9. При одержанні травми треба негайно звернутися в медпункт і повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу про нещасний випадок, що трапився, і причини, що викликали травму. При травмі співробітників надати допомогу, повідомити у медпункт.

1.10. За порушення вимог даної інструкції працівник притягається до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної та кримінальної відповідальності згідно з законодавством України.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Прийом і здавання зміни при безперервній роботі провадиться за 15 хвилин до початку зміни.

2.2. Приступаючи до роботи необхідно:

2.2.1. Одягти санодяг і привести його в порядок, волосся сховати під головний убір.

2.2.2. Перевірити справність устаткування і пускачів включенням на холостому ходу. При роботі не повинно бути сторонніх стукотів і підвищеної вібрації.

2.2. При прийманні зміни, дріжджовик зобов'язаний перевірити:

- санітарний стан робочого місця й устаткування;

- справність устаткування;

- справність всіх електроблокувань на устаткуванні;

- контакти заземлення електроустаткування;

- наявність огородження приводів і освітлення робочого місця;

місцевої вентиляції (аспірації"); припливно-витяжну вентиляцію;

- аптечку з необхідним набором медикаментів для надання

першої (долікарської) допомоги;

2.3. Перевірити наявність і справність пристосувань: шкребків, щіток, табличок "Не вмикати ! Працюють люди!".

2.4. Прибрати сторонні предмети з робочого місця і шляхів переміщення, переконатися у відсутності речовин, що викликають ковзання.

2.5. Перевірити наявність та справність первинних засобів пожежогасіння.

2.6. При виявленні несправностей і відмов устаткування, не приступайте до роботи, повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу. Не виконувати самостійно ремонт, наладку устаткування.

2.7. Перед запуском у роботу устаткування переконайся, що при його пуску не виникне небезпека для інших працівників, що можуть виявитися в небезпечних зонах.

3. Вимоги безпеки під час роботи.

3.1. Щоб запобігти травмуванню і виникненню травмонебезпе-чних ситуацій, треба додержуватися таких вимог:

- не залишайте працююче устаткування без нагляду і не допускайте до роботи на ньому сторонніх осіб, без дозволу керівника;

- працюйте на справному устаткуванні, при виявленні несправностей повідомте безпосереднього керівника робіт;

- не працюйте на устаткуванні зі знятими або не справними захисними засобами травмонебезпечних зон;

- не відчиняйте дверці електрошаф і не ремонтуйте електроустаткування, не наступайте на електропроводи;

- не включати устаткування при обірваних або видимих пошкодженнях захисного заземлення (занулення);

- не виконувати зачищення захоплюючих органів на ходу, доторкатися до частин машини, що рухаються,

- не виконуйте роботи, які не входять у ваші обов'язки;

- будьте уважними до сигналів внутрішньоцехового транспорту.

3.2. Проба готовності напівфабрикату провадиться при повній зупинці машини.

3.3. Дріжджовик повинний:

- стежити за правильним веденням технологічного процесу;

- протягом зміни утримувати робоче місце й устаткування в чистоті і порядку.

3.4. При попаданні на підлогу тіста, рідин, розчинів і інших сторонніх предметів своєчасно їх збирати в спеціальну ємність.

3.5. Про всі недоліки у роботі устаткування (несправності пускових приладів, відсутності огороджень, несправностей обладнання), нещасні випадки, що трапилися з Вами або співробітниками, факти порушення технологічного процесу повідомте свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу, зробіть відповідний запис у змінному журналі.

4. Вимоги безпеки по закінченні роботи

4.1. Перед зачищенням і прибиранням устаткування необхідно:

4.1.1. Зупинити устаткування кнопкою "Стоп".

4.1.2. Повісити на пускачі табличку "Не вмикати ! Працюють люди !".

4.1.3. Використовувати для очищення тільки спеціальні шкребки.

4.2. При вологому прибиранні устаткування не допускайте попадання води в пускову апаратуру.

4.3. По закінченні очищення та прибирання установіть всі огородження, інструмент і пристосування на встановлені місця.

4.4. Прийняти душ, санодяг скласти в шафу.

4.5. Про усі виявлені порушення в процесі роботи повідомити свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу і змінного працівника.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. Аварійною ситуацією є обставини, розвиток яких може призвести до серйозних поломок устаткування, руйнації конструкцій будинку, пожежі, ушкодженню здоров'я, травмуванню і загибелі людей. Такими обставинами можуть бути:

5.1.1. Скупчення і висока концентрація СОз у ємностях і приміщенні.

5.1.2. Поява напруги на поверхні устаткування.

5.1.3. Гідравлічні удари в трубопроводах і сторонні стуки в трубопроводах.

5.1.3. Пожежа в цеху, інші непередбачені ситуації (землетруси, грозові розряди й ін.)

5.2. При виникненні таких ситуацій слід:

5.2.1. Стежити за ефективною роботою вентиляційних систем. Не опускатися самостійно в ємності. При виявленні людей, що знаходяться без свідомості в ємностях, не спускатися до них, а негайно повідомити керівництву і спробувати витягти людину за допомогою мотузки, гачків і інших пристосувань. Спускатися можна тільки при наявності шлангового протигаза, рятувального пояса і страхувальної мотузки за участю не менше двох чоловік.

5.2.2. При появі напруги на поверхні устаткування, сторонніх стукотах, гідравлічних ударах, зупинити устаткування і повідомити керівництву.

5.2.3. При пожежі й інших ситуаціях, що загрожують здоров'ю і життю зупинити устаткування і покинути цех через евакуаційний вихід і знаходитися в центрального входу в будівлю.

Розробник: