Після зупинення кабіни кнопкою «Стоп» рух може бути розпочатий тільки після припинення дії на неї і подачі нової команди керування.

8.4.35. У блочному приміщенні повинен бути встановлений несамозворотній вимикач ручної дії для розмикання ланцюга керування. Два такі ж вимикачі повинні бути встановлені в приямку шахти, до одного із них повинен бути доступ з нижньої посадочної (завантажувальної) площадки або з дверей приямка, до другого - з підлоги приямка.

8.4.36. На одній з посадочних (завантажувальних) площадок можуть бути установлені різні вимикачі і перемикачі ручної дії для здійснення обслуговуючим персоналом комутаційних операцій з відключенням (включенням) ланцюгів керування або зміни режиму роботи ліфта (ліфтів).

Ці вимикачі (перемикачі) повинні бути недоступні для сторонніх осіб.

8.4.37. На електронних і електронно-релейних НКП повинна бути виведена світлова сигналізація про спрацювання вимикачів безпеки, встановлених на ліфті.

8.5. Електропроводка.

8.5.1. Ізольовані провідники різних ланцюгів: силових, керування, освітлен-ня, сигналізації і ін., які відносяться до одного ліфта, незалежно від роду струму і напруги, якщо напруга не більше 460 В, дозволяється прокладати спільно (в одному пучці, одній трубі, одному кабелі і т.ін.) за умови, що ізоляція усіх провідників розрахована на найбільшу напругу.

Дроти і кабелі ланцюгів освітлення шахти і електроживлення ліфта повинні бути прокладені окремо від інших ланцюгів ліфта.

Якщо можливий негативний вплив різних ланцюгів один на одного (виник-

нення електромагнітних наведень, перешкод і т.ін.), то у разі спільної прокладки повинне бути застосоване екранування дротів і кабелів.

8.5.2. Дроти, які підходять до затискувачів клемних рейок, а також до затискувачів електрообладнання, повинні мати маркування. У разі наявності електропровідних з’єднувачів повинні маркуватися тільки контакти, а не їх дроти.

8.5.3. Для забезпечення механічного захисту оболонки дротів та кабелів, вони повинні повністю входити в корпуса вимикачів та пристроїв або повинні затискуватись ущільнювачем відповідної конструкції. Коробчате обрамлення дверей шахти і кабіни розглядається як корпус пристрою.

8.5.4. Для забезпечення механічної міцності дротів ланцюгів вимикачів безпеки дверей кабіни і шахти, площа їх поперечного перерізу повинна бути не менше 0,75 мм2 мідного дроту.

8.6. Освітлення

8.6.1. Кабіна повинна бути обладнана стаціонарним освітленням, яке забезпечувало б світло інтенсивністю не менше 50 люкс на рівні підлоги і на пристроях керування.

Кабіну вантажного малого і тротуарного ліфтів дозволяється електричним освітленням не обладнувати.

8.6.2. Під час руху кабіна ліфта повинна бути постійно освітлена. Дозволяється відключення освітлення у випадку, коли кабіна обладнана автоматичними дверима, стоїть на точній зупинці, її двері закриті і відсутня команда на рух.

8.6.3. У шахті ліфтів, крім вантажного малого повинна бути стаціонарна електрична освітлювальна мережа, яка б забезпечувала освітлення не менше

5 лк.

Дозволяється стаціонарну освітлювальну мережу не встановлювати, якщо шахта частково обгороджена і має достатнє освітлення.

8.6.4. Електричне освітлення кабіни, шахти ліфта, машинного і блочного приміщень повинне бути незалежним від електричного живлення обладнання ліфта. Така незалежність забезпечується подачою живлення від освітлювальної мережі будинку або за допомогою підключення до електричного ланцюга живлення підйомної машини з боку подачі напруги.

8.6.5. Електричним ланцюгом, від якого живляться освітлення і розетки ліфта, повинен керувати один вимикач. У разі розташування в машинному приміщенні декількох підйомних механізмів, необхідно мати вимикач на кожну кабіну окремо. Вимикач повинен бути розташований поблизу від ввідного пристрою.

8.6.6. Вимикачі освітлення шахти ліфта повинні бути розміщені в машинному приміщенні і в приямку для керування освітленням шахти із машинного приміщення і приямка.

8.6.7. В машинному і блочному приміщеннях, поблизу входів необхідно розміщати вимикачі керування освітленням.

Освітлення в машинному і блочному приміщеннях, а також на посадочних (завантажувальних) площадках повинне бути не менше 30 лк на рівні підлоги.

8.6.8. Кожен ланцюг, який керується вимикачами (пункт 8.6.5), повинен бути обладнаний своїм власним захистом від короткого замикання.

8.6.9. В машинному і блочному приміщенні, на даху кабіни, під кабіною, у приямку повинні бути установлені штепсельні розетки (не менше однієї) напругою не більше 220 В від мережі живлення згідно з пунктом 8.6.4.

Ці розетки повинні мати напругу:

а) до 42 В;

б) до 250 В. При цьому слід використовувати пристрій захисного відключення або роз"єднувальний трансформатор.

8.6.10. Світильники, які установлені в кабіні вантажного ліфта, повинні мати огорожу для захисту від ушкоджень.

8.6.11. Дозволяється в глухих шахтах, у разі розміщення ліфтів з автоматичним приводом дверей кабіни шахти, вмикати її освітлення тільки під час проведення оглядів і ремонту.

9. Гідравлічні ліфти

9.1. Будівельна частина і розміщення обладнання ліфтів.

9.1.1. Будівельна частина і розміщення обладнання повинні відповідати вимогам розділу 6 з урахуванням вимог цього розділу.

9.1.2. Після зупинки гідроциліндра пристроєм, який обмежує хід рухомих частин, відстань від площадок на даху кабіни, які призначені для розміщення обслуговуючого персоналу, до виступаючих елементів перекриття над шахтою або обладнання, установленого під перекриттям (над цими площадками), повинне бути не менше 750 мм.

9.1.3. Висота шахти повинна бути такою, щоб після зупинки гідроциліндра пристроєм, який обмежує хід рухомих частин, забезпечувалось:

- у ліфта з канатною (ланцюговою) передачею від гідроциліндра до кабіни можливість вільного ходу кабіни вверх на відстань не менше (0,1+0,035v2), м;

- у ліфта з безпосереднім приводом кабіни від гідроциліндра відстань не менше 100 мм від найбільш виступаючих вверх деталей кабіни до виступаючих елементів перекриття над шахтою, або обладнанням, яке установлено під перекриттям (над цими деталями).

9.1.4. У гідравлічного ліфта, де противага не з’єднана жорстко з гідроциліндром, після зупинки кабіни на упорі або стиснутому буфері повинна бути забезпечена можливість вільного ходу противаги вверх на відстань не менше (0,1+0,035v2), м;

9.1.5. Під верхнім перекриттям шахти дозволяється встановлення напрямних блоків, обмежувача швидкості, елементів підвіски канатів і т.ін. за умови забезпечення можливості їх технічного обслуговування і виконання вимог пунктів 9.1.2 - 9 .1.4.

9.1.6. Під перекриттям шахти повинен бути установлений пристрій (при-строї) для підвіски вантажопідйомного засобу, який призначений для підіймання порожньої кабіни і рухомих частин гідроциліндра. На цьому пристрої або поруч з ним повинна бути указана його вантажопідйомність або допустиме навантаження.

9.1.7. Гідроагрегат, НКП, трансформатори, ввідний пристрій і т.ін., повинні установлюватись в спеціальному приміщенні (машинному), крім випадку, зазначеному в пункті 9.1.8. В машинному приміщенні ширина проходу з боку обслуговування гідроагрегата повинна бути не менше 750 мм.

9.1.8. У гідравлічного ліфта машинне приміщення може бути відсутнім. В цьому разі гідроагрегат, НКП, ввідний пристрій і трансформатори повинні бути розміщені в металевій шафі (шафах) або ніші, двері яких замикаються на замок, з переднього боку яких повинен бути прохід обслуговування шириною не менше 750 мм. Технічне обслуговування, монтаж і демонтаж електричних апаратів і приєднання до них дротів повинне здійснюватись з переднього боку.

Зазначене обладнання може бути віддалене від шахти на відстань не більше заданого в монтажному кресленні підприємства-виробника.

9.2. Механічне обладнання.

9.2.1. Двері шахти повинні відповідати вимогам підрозділу 7.1.

9.2.2. Люк тротуарного гідравлічного ліфта повинен відповідати вимогам підрозділу 7.2.

9.2.3. Напрямні кабіни і противаги повинні відповідати вимогам підрозділу 7.3.

9.2.4. Напрямні рухомих частин гідроциліндра повинні бути жорсткими. Якщо рухомі частини гідроциліндра жорстко зв’язані з кабіною або противагою, які мають свої напрямні, то рухомі частини гідроциліндра дозволяється не обладнувати своїми напрямними.

9.2.5. Напрямні рухомих частин гідроциліндра, а також елементи їх кріплення, повинні бути розраховані на навантаження, які виникають в робочому режимі ліфта.

9.2.6. Висота напрямних рухомих частин гідроциліндра повинна бути такою, що б у разі можливих переміщень гідроциліндра башмаки не виходили з напрямних.

9.2.7. Кінці суміжних відрізків напрямних рухомих частин гідроциліндра в місці стикання повинні бути забезпечені від взаємного зміщення.

9.2.8. Напрямні блоки повинні відповідати вимогам пункту 7.4.13.

9.2.9. Кабіна повинна відповідати вимогам підрозділу 7.5.

9.2.10. Кабіну, яка приводиться в дію безпосередньо гідроциліндром, дозволяється не обладнувати уловлювачами. В разі аварійного витоку робочої рідини з трубопроводів або гідроагрегату в гідроциліндрі повинен бути передбачений пристрій, який запобігає опусканню кабіни з швидкістю, яка перевищує номінальну більше ніж на 15%.

9.2.11. З’єднання кабіни з гідроциліндром повинне бути виконано так, щоб

навантаження на гідроциліндр діяло тільки уздовж його осі.

9.2.12. Кабіна повинна бути обладнана пристроєм, який виключає її самовільне опускання з рівня посадочної (завантажувальної) площадки більше, ніж на

150 мм. Для цієї мети дозволяється використовувати уловлювачі кабіни. В цьому випадку виключення уловлювачів під час самовільного опускання кабіни дозволяється здійснювати за допомогою електромеханічного пристрою шляхом припинення подачі на нього електроживлення.

9.2.13. Противага повинна відповідати вимогам підрозділу 7.6.

9.2.14. Уловлювачі повинні відповідати вимогам підрозділу 7.7.

9.2.15. Обмежувач швидкості повинен відповідати вимогам підрозділу 7.8.

9.2.16. Буфери і упори, які взаємодіють з кабіною (противагою), повинні відповідати вимогам підрозділу 7.9.

Буфери і упори під противагу дозволяється не установлювати.

9.2.17. Канати і ланцюги повинні відповідати вимогам підрозділу 7.10. Число канатів і запаси міцності повинні прийматись згідно з таблицями 5 і 6, як для ліфта, обладнаного барабанною лебідкою.

9.3. Гідропривод.

9.3.1. Гідропривод повинен бути розрахований на навантаження, які виникають в робочому режимі ліфта і під час підіймання кабіни з вантажем, маса якого на 40% перевищує вантажопідйомність ліфта, а також під час випробування.

9.3.2. Для розрахунку елементів гідроприводу повинні бути прийняті такі запаси міцності:

а) для стиснутого плунжера запас поздовжньої стійкості - не менше 2;

б) для навантаженого розтягуючим навантаженням штока (плунжера) і в тому числі, того, в якому перебуває робоча рідина під тиском, запас міцності у відношенні до випробувального тиску гідроциліндра - не менше 2;

в) для трубопроводів з металевих труб запас міцності у відношенні до тиску,

який перевищує у 2 або 3 рази тиск повного навантаження і випробувального тиску для труби трубопроводу - не менше 1,7;

г) для гнучкого трубопроводу запас міцності у відношенні до тиску повного навантаження і руйнівного тиску - не менше 8.

9.3.3. В гідросистемі повинен бути передбачений пристрій, який забезпечує зупинку кабіни в будь-якому місці шахти у разі припинення подачі робочої рідини в циліндр або зливу її з нього. Пристрій повинен бути розрахований на зупинення кабіни з вантажем, маса якого перевищує вантажопідйомність ліфта на 50%.

У ліфті самостійного користування, корисна площа підлоги кабіни якого перевищує площу, зазначену в пункті 5.2 для його вантажопідйомності, пристрій повинен бути розрахований на зупинення кабіни з вантажем, маса якого на 50% перевищує вантажопідйомність, визначену за фактичною корисною площею підлоги кабіни.

Під час зупинки кабіни дозволяється її самовільне опускання не більше

30 мм протягом 60 хв.

Повинен бути також передбачений пристрій, який забезпечує проведення випробувань гідроциліндра і трубопроводу на герметичність відповідно з пунктом 13.2.4.

9.3.4. У гідросистемі повинен бути передбачений зворотний гідроклапан,

який запобігає зворотньому потоку робочої рідини крізь насос у разі вимкненого

електродвигуна.

9.3.5. У нагнітальному трубопроводі гідросистеми між насосом і пристроєм згідно з пунктом 9.3.3 повинен бути передбачений запобіжний гідроклапан. Він повинен відчинятись від тиску робочої рідини, який відповідає за підіймання кабіни з вантажем, маса якого на 50% і більше перевищує вантажопідйомність ліфта. Кожний гідроклапан підлягає випробуванню на підприємстві-виробникові.

9.3.6. У гідроагрегаті повинен бути передбачений пристрій, який дозволяє опустити кабіну на найближчу посадочну (завантажувальну) площадку в разі, якщо відсутнє електроживлення апаратів керування гідроприводом. Швидкість опускання повинна бути не більше 0,3 м/с.

9.3.7. У ліфтів, які мають кабіну з уловлювачами, повинен бути ручний насос для підіймання кабіни і зняття її з уловлювачів

9.3.8. У гідроагрегаті і гідроциліндрі повинні бути передбачені пристрої для випускання повітря.

9.3.9. У гідроагрегаті повинен бути передбачений манометр, який повинен показувати величину тиску робочої рідини в гідроциліндрі, а також передбачена можливість його відключення.

9.3.10. Конструкція гідробаку повинна забезпечувати можливість вимірювання рівня робочої рідини в ньому.

9.3.11. Гідроелементи гідросистеми повинні маркуватися у відповідності з позначеннями на гідравлічній схемі.

9.3.12. Гідроагрегат повинен мати паспорт і табличку з зазначенням назви або товарного знаку підприємства-виробника, заводського номера, року виготовлення, типу (позначення) гідроагрегату, робочого і випробувального тиску, величини потоку робочої рідини.