2.12. Границі небезпечної зони підошви виїмки у випадку привантаження берми від установки будівельних машин і механізмів визначаються найменшим допустимим наближенням їх опор (гусениці, підкладок під виносні опори, колеса) до підстави укосу відповідно до додатка № 3, якщо відсутні відповідні вказівки в ПВР.

2.13. Границі небезпечних зон по вмісту шкідливих речовин, зон з аномальною температурою і вологістю повітря робочої зони визначаються вимірами відповідно до ГОСТ 12.1.005 "Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони".

2.14. Границі небезпечних зон при випробуванні металевих конструкцій представлені в розділі 8 даного документа.

2.15. При вертолітному монтажі слід розрізняти два поняття: небезпечна зона монтажу і небезпечна зона підльоту з вантажем. Границя небезпечної зони монтажу і небезпечної зони підльоту з вантажем визначаються за ВБН 463-85 "Монтаж будівельних конструкцій із застосуванням вертольотів".

2.16. При необхідності, як виключення, допускається зменшення розмірів небезпечних зон, зазначених у п.2.8. При цьому границі небезпечної зони повинні бути не менше 40% від величини, зазначеної в додатку № 1. У цьому випадку безпека праці забезпечується відповідно до заходів, розроблених в ПВР.

2.17. У небезпечних зонах, зазначених у пунктах 2.8 - 2.16 даного нормативного документа, не допускається перебування сторонніх осіб, виконання робіт, не пов'язаних з монтажем будівельних конструкцій, розміщення підсобних і тимчасових будинків і споруд, машинних приміщень і т.п. Виконання будівельно-монтажних робіт у зазначених зонах можливо здійснювати за наявності організаційно-технічних рішень і заходів, що забезпечують захист і безпеку працюючих.

2.18. Проходи для робітників, розташовані на уступах, укосах і косогорах з ухилом більше 200 повинні бути обладнані драбинами, трапами чи сходами з огородженнями.

2.19. Колодязі і шурфи повинні бути закриті кришками, міцними щитами або обгороджені. Траншеї і улоговини в місцях проходу людей повинні бути обгороджені. У темний час доби, крім огороджень, повинні бути установлені світлові сигнали.

2.20. Будинки, приміщення і пристрої санітарно-побутового призначення повинні розташовуватися стосовно об'єктів, що виділяють пил, шкідливі пари і гази (бункерних естакадах, бетонорозчинних вузлах, сортувальних пристроях і т.п.) на відстані не менше 50 м з навітряного боку вітрів переважного напрямку.

2.21. Убиральні необхідно розміщати на відстані не більше 100 м від робочих місць і не менше:

 • 15 м від споруджуваного об'єкта і існуючих адміністративно-господарських житлових приміщень;
 • 25 м від джерел водопостачання.

2.22. Входи (виходи) у побутові будинки і приміщення улаштовуються від їх зовнішніх стін на відстані не менше:

 • 7 м від осі залізничної колії;
 • 5 м від брівки автодороги.

3. ВИМОГИ ДО ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ,

БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

3.1. Елементи будівельних конструкцій до подачі їх зі складу на місце установки в проектне положення повинні бути:

 • розсортовані по марках і черговості їх монтажу;
 • очищені від іржі, бруду і полою;
 • оглянуті і виявлені ушкодження, включаючи ушкодження пофарбованої поверхні, усунуті;
 • підготовлені до монтажу - максимально укрупнені, на елементи конструкцій нанесені необхідні риски, знаки, установлені засоби підмащування: сходи, підмости, страхувальні канати і т.п.;
 • у необхідних випадках підлягати загальній чи контрольній збірці;
 • позначені в обов'язковому порядку місця стропування і центри ваги на елементах, що мають значну довжину (понад 15 м), обсяг (понад 6 м3) чи масу (понад 80% вантажопідйомності крана на відповідному вильоті стріли).

3.2. Подача елементів будівельних конструкцій на укрупнювальне складання і на установку в проектне положення повинна виконуватися комплектно в черговості, що відповідає послідовності виконання монтажних робіт. Положення елементів у просторі при подачі повинні забезпечувати безпеку і найменшу трудомісткість монтажних робіт і виключати необхідність у перевантаженнях, розворотах, кантуваннях і т.п.

3.3. Елементи і конструкції, що недостатньо тверді і міцні (кроквяні і підкроквяні ферми, монорейки, листові конструкції і т.п.), при необхідності слід тимчасово підсилити до їх підйому відповідно до розрахунку.

3.4. Прожарювання і сушіння електродів, дроту і флюсу повинні виконуватися в спеціально призначених для цієї мети устаткуваннях.

3.5. Усі партії вихідних компонентів, що надходять, і готових антикорозійних і фарбувальних складів і матеріалів, у тому числі і шкідливих речовин, повинні мати аналітичний паспорт із вказівкою наявності шкідливих речовин, параметрів, що характеризують пожежонебезпеку і вибухонебезпеку, рекомендованих термінів і умов збереження, метод нанесення, спосіб і регламент безпечного виконання антикорозійних і фарбувальних робіт, рекомендації із засобів колективного і індивідуального захисту.

4. ВИМОГИ ДО СКЛАДУВАННЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ

І ТРАНСПОРТУВАННЯ ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ

І БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

4.1. Ритмічний і якісний монтаж будівельних конструкцій забезпечується шляхом створення при об'єктах будівництва (реконструкцій) складів конструкцій. Загальну потребу в складських площах необхідно визначати для періоду найбільш інтенсивного виконання монтажних робіт з розрахунку:

4.1.1. Для центральних складів:

 • металоконструкцій - до тримісячного запасу з урахуванням площ для сортування і укрупнювального складання металоконструкцій;
 • збірного залізобетону - до півторамісячного запасу з урахуванням площ для сортування конструкцій;

4.1.2. Для приоб’єктних складів:

 • металоконструкцій - не менше двотижневого запасу конструкції з урахуванням площ для сортування і укрупнювального складання металоконструкцій;
 • збірного залізобетону - не менше п'ятиденної потреби в них з урахуванням площ для сортування конструкцій.

4.2. Площадки для складування, укрупнювального складання і збереження будівельних конструкцій і матеріалів повинні бути сплановані, утрамбовані і, у необхідних випадках, відсипані непросадним матеріалом (гравієм, щебенем, шлаком і т.п.), що відповідає розрахункам. Вони також повинні мати ухили для стоку атмосферних вод.

Площадки, розташовані уздовж косогорів, повинні бути захищені від поверхневих вод.

4.3. Будівельні конструкції і матеріали треба зберігати з дотриманням нижченаведених вимог безпеки:

 • кроквяні і підкроквяні ферми, а також залізобетонні балки - у вертикальному положенні в спеціальних касетах або кондукторах;
 • ригелі, колони і сталеві балки - у штабелях висотою до 2м на підкладках і прокладках;
 • стінові панелі "сендвич" - у пакетах з висотою штабеля 2,4 м, два пакети по висоті за умов укладання поруч у положенні "плашмя" двох пакетів (в одному пакеті 13 панелей "сендвич");
 • плити покрить і перекриттів - у штабелях висотою не більше 2,5 м на підкладках і прокладках;
 • профільні листи - у пачках, при укладанні поруч двох пачок у плані і двох пачок по висоті 1,6 м;
 • великогабаритне і великовагове устаткування і його частини - в один ряд на підкладках;
 • труби діаметром до 300 мм - у штабелях висотою до 3 м у сідло без підкладок. Нижній ряд труб повинен бути покладений на підкладки і укріплений інвентарними металевими башмаками чи кінцевими упорами.

4.4. Укладання в штабелі повинне забезпечувати можливість стропування кожного елемента і його вільного підйому без порушення стійкого положення інших. Проходи між штабелями слід влаштовувати відповідно до проекту, але не рідше, ніж через кожні два штабелі в подовжньому напрямку і 25 м у поперечному.

4.5. Забороняються складувати елементи конструкцій і деталі на кранових шляхах, а також між стінами будинків і споруд з обпиранням на них.

4.6. Роботи з укладання і розбирання штабелів матеріалів і конструкцій необхідно раціонально механізувати. При виконанні робіт на штабелях висотою більше 1,3 м необхідно застосовувати переносні інвентарні сходи.

4.7. Відстань від штабелів матеріалів і конструкцій до брівок виїмок (котлованів, траншей) повинна бути призначена розрахунком на стійкість укосів (кріплень), як правило, за межами призми обвалення, але не менше 1 м до брівки природного укосу або кріплення виїмки.

4.8. Безпеку праці при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт слід забезпечувати згідно з вимогами ГОСТ 12.3.009-76 "Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки" і ДНАОП 0.00-1.03-93. При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт на залізничних коліях, а також робіт, зв'язаних з використанням залізничного транспорту, слід виконувати вимоги "Правил техніці безпеки і виробничої санітарії при вантажно-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті" Української залізниці.

При цьому роботи необхідно виконувати під керівництвом спеціально призначеної особи.

4.9. При відкриванні люків піввагонів, дверей вагонів і бортів платформ необхідно застосовувати спеціальні важелі. Забороняється знаходитися в зоні можливого падіння вантажу, відкривання борта кришки або люка.

Відкривати борти навантажених залізничних платформ і автомобілів, звільняти конструкції від ув’язочного дроту дозволяється тільки після попередньої перевірки стійкості покладених на них конструкцій і матеріалів.

У необхідних випадках необхідно додатково тимчасово закріпити і зв'язати конструкції.

4.10. При розвантаженні і укладанні, перед навантаженням у вагони матеріалів і конструкцій поблизу залізничних колій між вантажем і найближчою до нього рейкою повинен бути оставлений прохід шириною не менше 2 м.

Вивантажувати вантаж на шляху і міжколійю, а також захаращувати їх будь-якими предметами забороняється.

4.11. Збереження вихідних зварювальних матеріалів повинне здійснюватися на складах, що обладнані і утримуються у відповідності з вимогами будівельних, санітарних і протипожежних норм і правил, затверджених у встановленому порядку.

4.12. Збереження і транспортування газів, застосовуваних при газополум’яному різанні металів, треба здійснювати відповідно до ГОСТ 12.2.060-81 "Трубопроводи ацетиленові, вимоги безпеки", правил безпеки в газовому господарстві і правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

5. ВИМОГИ ДО ПЕРСОНАЛУ, ЩО ДОПУСКАЄТЬСЯ

ДО УЧАСТІ У ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСАХ

5.1. Усі працівники, що беруть участь у виробничих процесах при монтажі будівельних конструкцій, повинні у встановленому порядку пройти навчання і перевірку знань з охорони праці, а також медичний огляд і мати визначену професію (професії).

5.2. Навчання і перевірку знань з охорони праці працівники повинні пройти відповідно до "Типового положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці", затверджених наказом № 30 від 04.04.1994 р. Держнаглядохоронпраці, а також інших діючих державних і відомчих нормативних актів і документів.

5.3. Медичний огляд працівники повинні проходити згідно з "Положенням про медичний огляд працівників визначених категорій", затвердженим наказом № 45 від 31.03.1994 р. Міністерством охорони здоров'я України. Медичній перевірці на психофізіологічні показники для професійного добору підлягають працівники, зв'язані з роботами, викладеними в "Переліку робіт, де є потреба в професійному доборі", затвердженому наказом №263/121 від 23.09.1994 р. Міністерством охорони здоров'я України.

5.4. Не дозволяється допускати до робіт з монтажу будівельних конструкцій осіб:

 • професія і кваліфікація яких не відповідає характеру роботи;
 • які знаходяться в нетверезому стані. Вони повинні бути вилучені з території монтажної площадки зі складанням акта встановленої форми;
 • які не визнані придатними після медичного огляду до вищевказаних робіт.

5.5. До самостійних верхолазних робіт допускаються монтажники не молодше 19 років, які пройшли відповідний медичний огляд і визнані придатними, мають стаж верхолазних робіт не менше 1 року і тарифний розряд не нижче 3-го.

5.6. Монтажники, які допускаються вперше до верхолазних робіт, протягом одного року зобов'язані працювати під безпосереднім наглядом досвідчених працівників, призначених наказом керівника організації.

5.7. Працівники, які мають кілька професій, повинні бути навчені і атестовані безпечним методам з охорони праці і мати посвідчення на основну професію і професії, що суміщають.

5.8. Інженерно-технічні працівники (ІТП), робота яких зв'язана з виконанням верхолазних робіт у процесі перевірки якості і т.п., повинні пройти відповідний медичний огляд і бути визнаними придатними до виконання верхолазних робіт.

5.9. До установки будівельних конструкцій із застосуванням вертольота слід допускати монтажників, що мають тарифний розряд не нижче 4-го і стаж верхолазних робіт не менше 5 років, пройшли спеціальний інструктаж на робочому місці по виконанню даних робіт.

6. УСТАНОВКА ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИХ

МАШИН І МЕХАНІЗМІВ. ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНІ КРАНИ

6.1. Установка вантажопідіймальних машин і механізмів для виконання будівельно-монтажних робіт повинна здійснюватися відповідно до ПВР, що містить:

 • рішення на вибір типу вантажопідіймальних машин і механізмів;
 • позначення місць монтажу і демонтажу гусеничних кранів, як правило, таких, що виключають розташування під ними підземних інженерних комунікацій і споруд, тому, що тиск на ґрунт під гусеницями крана в період підйому баштово-стрілового устаткування (стрілового) значно перевищує величину тиску на ґрунт у період роботи і переміщення крана з вантажем і без вантажу;
 • вантажовисотні технічні характеристики обраної машини і механізму, що відповідають параметрам технологічного процесу і умовам роботи;
 • схеми руху машин і механізмів з урахуванням особливих умов роботи поблизу ліній електропередачі, виїмок і т.п.;
 • рішення по застосуванню обгороджуючих і сигнальних пристроїв для обмеження доступу сторонніх осіб, а також працюючих у зону дії вантажопідіймальних машин і механізмів;
 • вказівки по використанню засобів зв'язку (радіо-, телефонного, знакового) для узгодження дій машиніста з працюючим (сигнальником), а також заходів для попередження впливу на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.