ТИМЧАСОВІ НОРМИ РОЗРАХУНКУ ВИТРАТИ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ПРИ ТЕПЛОВІЙ ОБРОБЦІ БЕТОННИХ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ

ВИРОБІВ ДБН Г.1-6-96

РОЗРОБЛЕНОНауково-дослідним інститутом будівельного виробництва

Держкоммістобудування України (Завойський A. K., Полонська С. О., к.т.н., Клименко В. Г., Цесіс P. А., інж.) за участю КДТУБА (Кокшарьов В. M., к.т.н), ВАТ ДБК-3 (Буглак В. П., Здохлій Ф.К., інж), ОП ДБК-1 (Губень В. І., інж), ВАТ ФПД-4 (Гоменюк П.В., інж), ЗЗБК ім. Ковальської (Щербина С. П., інж.), ГУВБ MO України (Полтавцев О. M., інж.).

ВНЕСЕНОУправлінням будівельної індустрії, механізації та виробничої

кооперації в будівництві Держкоммістобудування України

ЗАТВЕРДЖЕНО ТАНаказом Державного комітету України у справах містобудування і

НАДАНО ЧИННОСТІархітектури № 157 від 02.09.96

ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ ЗМІСТ

 1. Загальні положення.
 2. Структура агрегатних питомих витрат та послідовність їх визначення .
 3. Послідовність визначення і застосування технологічних питомих витрат теплової енергії
 4. Методика визначення агрегатних питомих витрат теплової енергії за компонентами теплового балансу
 5. Методичні вказівки щодо розрахунку питомої витрати пари.

Додаток А

Агрегатні питомі витрати теплової енергії при пропарюванні бетонних та залізобетонних виробів у ямних камерах для стандартних умов.

Додаток Б

Агрегатні питомі витрати теплової енергії при пропарюванні бетонних та залізобетонних виробів у щілинних камерах для стандартних умов .

Додаток В

Агрегатні питомі витрати теплової енергії при пропарюванні бетонних та залізобетонних виробів у термоформах для стандартних умов.

Додаток Г

Агрегатні питомі витрати теплової енергії при пропарюванні залізобетонних виробів у касетних агрегатах для стандартних умов Додаток Д

Агрегатні питомі витрати теплової енергії при пропарюванні залізобетонних труб . . .

Додаток E

Коефіцієнти до питомих витрат теплової енергії для нестандартних умов.

Додаток Ж

Коефіцієнти до питомих витрат теплової енергії при тепловій обробці залізобетонних виробів на полігонах.

Додаток И

Питомі витрати теплової енергії на розігрівання заповнювачів.

Додаток K

Коефіцієнти на витрату теплової енергії у зв'язку з неповерненням конденсату Додаток Л

Залежність коефіцієнтів Ki, К2, Ks від різниці температур; коефіцієнтів Кз, К4 — від тривалості теплової обробки.

Додаток M

Коефіцієнти до агрегатних питомих витрат теплової енергії за умов застосування енергозберігаючих заходів Додаток H

Методичні вказівки щодо наближеного вибору параметрів режиму теплової обробки за критерієм мінімуму витрати теплової енергії.

Додаток П

Приклади визначення агрегатних та технологічних питомих витрат теплової енергії при пропарюванні залізобетонних виробів в різних теплових агрегатах.

Додаток P

Приклади визначення питомої витрати пари (за розділом 5).

Додаток C

Форма для подання на затвердження технологічних питомих витрат теплової енергії на виготовлення бетонних та залізобетонних виробів Додаток T

Перерахунок величин з однієї розмірності в іншу.

ВСТУП

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" і в розвиток Закону України "Про енергозбереження" сьогодні першорядне значення надається вирахуванню науково обгрунтованих питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на базі методик, в яких враховуються основні особливості технологічних процесів конкретного виробництва. Обчислені питомі витрати є базою для визначення кожним підприємством норм витрати паливно-енергетичних ресурсів на одиницю виробленої продукції.

Дані Тимчасові норми розрахунку витрати теплової енергії при тепловій обробці бетонних та залізобетонних виробів надають методичну базу вирахування питомих витрат теплової енергії при виготовленні виробів будіндустрії, в т.ч. дають можливість виконати в спрощеному варіанті розрахунковий аналіз впливу різних факторів процесу теплової обробки на її енергоємність.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. 1 Дані тимчасові норми призначені для розрахунку усереднених технологічних питомих витрат і обгрунтування загальнозаводських питомих витрат теплової енергії при тепловій обробці бетонних і залізобетонних виробів із важкого і легкого бетонів на підприємствах незалежно від відомчого підпорядкування і форм власності.

- 1.2 Дані норми поширюються на агрегати теплової обробки, в яких бетонні та залізобетонні вироби прогрівають парою. При оснащенні пропарювальних камер паровими регістрами (за відсутності безпосереднього контакту виробів з гострою парою) агрегатні норми витрати теплової енергії приймаються з коефіцієнтом 0,95.

 1. Норми не поширюються на теплову обробку виробів із ніздрюватих або силікатних бетонів в автоклавах, теплову обробку виробів, заформованих із розігрітих сумішей; теплову обробку залізобетонних виробів за допомогою електричного струму; теплову обробку виробів, що виготовляють на прокатних станах; двостадійну теплову обробку виробів.
 2. Норми дозволяють вирахувати питомі витрати теплової енергії на їм бетону (в щільному тілі), що забезпечують відповідні нормативним документам показники якості при існуючій на підприємстві технології теплової обробки бетонних і залізобетонних виробів та за наявності автоматичних засобів її контролю та регулювання.

Витрата теплової енергії наведена в МДж на їм3 бетону. Для визначення питомої витрати пари в кг/м показники в МДж/м3 для ямних камер, стендів, термоформ, щілинних камер безперервної дії та касетних установок приймають з коефіцієнтом 0,4.

 1. Агрегатні питомі витрати є основою для визначення середньовиважених технологічних питомих витрат, що розробляються кожним підприємством, яке виготовляє вироби із бетону. В технологічну питому витрату враховують витрати теплової енергії на відтавання та розігрівання заповнювачів.
 2. Послідовність визначення агрегатних питомих витрат теплової енергії викладено в розділі 2; послідовність визначення технологічних питомих витрат теплової енергії викладено в розділі 3. В розділі 5 викладені методичні вказівки з розрахунку питомої витрати пари, що дозволяють в

оперативному і спрощеному варіанті вирахувати витрату теплової енергії. Методика (розділ 4) дозволяє додатково і більш докладно виявити фактори, що впливають на величину питомої витрати, проаналізувати ступінь цього впливу з метою вжиття заходів для енергозбереження.

 1. Дані норми передбачають витрати теплової енергії для пропарювальних камер безперервної та періодичної дії з огородженням без утеплення. Деякі питання, пов'язані з утепленням теплових агрегатів, можуть бути вирішені за допомогою таблиць 7Б, 8 А, 12 та додатка M.
 2. Питома витрата як показник використання теплової енергії на одиницю виробленої продукції, затверджений уповноваженим органом виконавчої влади, стає нормою для даного підприємства, яка підлягає систематичному перегляду з урахуванням змін у технології виробництва, заміни обладнання, матеріалів. Контроль за наявністю та виконанням норм витрати здійснюється Державною інспекцією з енергозбереження під час проведення контролю за станом обліку і використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах.

Висновки Державної інспекції з енергозбереження про фактичний стан обліку і неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів є однією з підстав для перегляду норм.

До неефективних (марнотратних) відносяться витрати паливно-енергетичних ресурсів, зумовлені недотриманням вимог державних стандартів, режимних та технологічних карт, затвердженої проектної документації на енерго- та теплопостачання паспортів на діюче обладнання, а також систематичне, без виробничої потреби, використання палива, недовантаження або використання на холостому ходу силових трансформаторів, електродвигунів, електропечей та іншого паливо- та енерговикористовуючого обладнання і машин, не обумовлене вимогами надійності або безпеки.

2 СТРУКТУРА АГРЕГАТНИХ ПИТОМИХ ВИТРАТ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ

 1. При визначенні питомих витрат враховані такі фактори, що мають вплив на питому витрату

теплової енергії:

 • вид та марка бетонів і цементів, тепловиділення з урахуванням масивності виробів, що пропарю

ються;

 • питома металомісткість форм і форм-вагонеток;
 • коефіцієнти заповнення корисного об'єму пропарювальних камер;
 • габарити агрегатів теплової обробки та конструкція їх огороджень;
 • режим теплової обробки;
 • втрати тепла у процесі активної теплової обробки і при остиганні корпусу пропарювальних

камер під час перерв у роботі, включаючи вихідні дні;

 • втрати тепла у грунт і через торці агрегатів теплової обробки безперервної дії.
 1. Вихідними даними для розрахунку агрегатної питомої витрати теплової енергії є:

2.4Розрахункова агрегатна питома витрата теплової енергії визначається за такими таблицями:

а)для ямних камер — за додатком А;

б)для щілинних камер безперервної дії — за додатком Б;

в)для термоформ — за додатком В;

г)для касетних агрегатів — за додатком Г;

д)для стендів теплової обробки віброгідропресованих напірних та центрифугованих безнапірних

залізобетонних труб — за додатком Д.

Примітка 1. Для розрахунку блоку камер з різними коефіцієнтами заповнення окремих відсіків величина Кзап визначається як середньовиважена, виходячи з об'єму бетону, який прогрівається.

Примітка 2. Для стендів і силових форм, розташованих у камерах, які закривають кришками, а також для тупикових щілинних камер періодичної дії витрата теплової енергії визначається як для ямних камер.

Примітка 3. Для стендів і силових форм з паровими оболонками (при виготовленні лінійних елементів, санітарно-технічних кабін, об'ємних елементів і т.ін.) витрата теплової енергії визначається як дм термоформ.

2.5Наведені у додатках А, Б, В, Г, Д питомі витрати дійсні за таких умов:

— тепловологісна обробка виробів здійснюється в приміщеннях формувальних цехів з температурою + 150C:

Примітка 1. Якщо умови теплової обробки на конкретному підприємстві відмінні від наведених у додатках А, Б, В, Г, Д, E, потребу у тепловій енергії визначають за "Методикою визначення агрегатних питомих витрат теплової енергії за компонентами теплового балансу" (розділ 4).

Примітка 2. Величини ті і І2 для блока камер визначаються як середньовиважені для всього блока, а при відсутності даних визначаються за хронометражними спостереженнями.

 1. Витрата теплової енергії на втрати за рахунок конденсату, який не повертається до котельної,

враховується множенням агрегатної питомої витрати на коефіцієнти, що наведені в додатку K.

 1. Питомі витрати теплової енергії визначені за умови, що температура бетону у виробах,

які

надходять у тепловий агрегат, дорівнює 150C

У додатку И наведено питому витрату теплової енергії на розігрівання заповнювачів на складі до температури +150C при різних температурах зовнішнього повітря. Ця витрата додається до середньо-виваженої агрегатної питомої витрати за формулою (3.1).

 1. При виготовленні і тепловій обробці виробів в умовах полігону витрата теплової енергії визначається з урахуванням коефіцієнтів, наведених у додатку Ж.
 2. ПОСЛІДОВНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПИТОМИХ ВИТРАТ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

 1. Середньовиважена по підприємству технологічна питома витрата теплової енергії враховує всі

витрати на основні технологічні процеси на одиницю продукції.

Витрати на допоміжні та підсобні потреби підприємства, в тому числі на опалення та вентиляцію будинків, гаряче водопостачання, утворення повітряно-теплових завіс, втрати при транспортуванні теплоносія у виробничих приміщеннях та за їх межами, а також втрати в котельних установках враховуються загальнозаводською питомою витратою теплової енергії, за якою визначаються потреби підприємства по виготовленню бетонних і залізобетонних виробів у тепловій енергії та паливі.

 1. Технологічна питома витрата поряд із загальнозаводською питомою витратою теплової енергії є

засадою для внутрішньозаводського господарського розрахунку.

 1. Планування витрати енергії для теплової обробки виробів і звітність за використану енергію

провадяться на базі вирахованої технологічної питомої витрати.

 1. Середня по підприємству технологічна питома витрата повинна переглядатись при зміні техноло

гічного процесу, режимів теплової обробки, реконструкції і удосконаленні теплових агрегатів.

 1. Розрахунок технологічної питомої витрати теплової енергії виконується у такій послідовності. За

наведеними додатками А, Б, В, Г, Д, E, Ж визначається питома витрата теплової енергії для кожного

агрегату теплової обробки (з урахуванням енергії, що втрачається з конденсатом). При поточно- агрегатній

або конвеєрній технологіях для секціонованих камер з суміжними стінками питома витрата визначається

як для блока ямних камер або багатощілинної камери безперервної дії.

Середньовиважену технологічну питому витрату qtcxh визначають по цеху або підприємству з урахуванням кількості агрегатів теплової обробки, агрегатної питомої витрати теплової енергії qar, їх річної продуктивності, а також витрати на відтавання і розігрівання заповнювачів за формулою:

Приклад розрахунку технологічної питомої витрати наведено в додатку П.

Результати розрахунку оформляються за формою додатка C і затверджуються керівником підприємства.

 1. Після складання середньовиваженої технологічної питомої витрати визначається середня по підприємству фактична питома витрата теплової енергії на технологічні потреби шляхом натурних замірів. За відсутності на підприємстві приладів обліку допускається як тимчасові використовувати дані загальнозаводської витрати теплової енергії за III квартал минулого року. Загальнозаводська витрата теплової
  1. При значному відхиленні розрахункової питомої витрати від фактичної (більше 10%) проводиться