При влаштуванні шарів дорожніх одягів з сумішей, укріплених цементом використовують відходи промисловості:

 • золи-виносу теплових електростанцій згідно з ДСТУ Б В.2.7-205 та суміші золошлакові теплових електростанцій згідно з ДСТУ Б В.2.7-211;
 • шлаки гранульовані електро-термофосфорні згідно з ДСТУ Б В.2.7-261 (ГОСТ 3476);
 • дисперсні металургійні шлаки (електросталеплавильні, ферохромові та відвальні доменні) згідно з ДСТУ Б В.2.7-149;
 • активні гранульовані доменні шлаки згідно з ДСТУ Б В.2.7-149;
 • піски з відпрацьованих формувальних сумішей ливарного виробництва.
 1. Вимоги до цементу
 2. Для укріплення кам'яних матеріалів, промислових відходів і ґрунтів використовують портландцемент і шлакопортландцемент, які відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-112. Також дозволяється застосовувати цементи, що відповідають вимогам ДСТУ Б В.2.7-124 та сульфатостійки цементи згідно з ДСТУ Б В.2.7-85 (ГОСТ 22266).
 3. Тужавіння цементу повинно починатися не раніше ніж через
 4. години після його замішування з водою. У випадку тужавіння цементу раніше 2 години в суміш необхідно вводити сповільнюючи добавки (додаток Б).
 5. метою підвищення механічної міцності укріплених матеріалів і зменшення витрат цементу доцільно використовувати тонкомолоті, в тому числі пластифіковані і гідрофобні цементи, при відповідному техніко-економічному обґрунтуванні.
 6. Для влаштування покриттів з матеріалів укріплених цементом, належить використовувати цемент марки не нижче 400, а для влаштування основ - цементи марки не нижче 300 (додаток В).

Для влаштування додаткового шару основи дозволяється використовувати цементи марки не нижче 200 згідно з ДСТУ Б В.2.7-124.

 1. Вода
 2. Вода для приготування сумішей з кам’яних матеріалів, промислових відходів і ґрунтів, укріплених цементом, має відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-273 (ГОСТ 23732).
 3. Водневий показник рН повинен бути не менше ніж 4. Не дозволяється для приготування сумішей з кам’яних матеріалів, промислових відходів і ґрунтів, укріплених цементом використовувати болотні та стічні води.
 4. Добавки та стабілізатори ґрунтових мас
 5. Для забезпечення фізико-технічних показників кам’яних

матеріалів, промислових відходів і ґрунтів, укріплених цементом, потрібно застосовувати поверхнево-активні добавки. Перелік поверхнево-активних добавок наведено в додатку Б.

 1. Для оптимізації структуроутворення ґрунтових сумішей, що укріплюють цементом, потрібно використовувати стабілізатори ґрунтових мас. Перелік стабілізаторів ґрунтових мас наведено в додатку Б.
 2. Технологія виконання робіт з влаштування шару дорожнього одягу з кам’яних матеріалів, промислових відходів і ґрунтів, укріплених цементом на дорозі
 3. Виконання робіт з влаштування шару з кам’яних матеріалів, промислових відходів і ґрунтів, укріплених на дорозі залежить від товщини шару, який підлягає укріпленню або стабілізації, та співвідношенню ширини смуги проходу ґрунтозмішувача до ширини шару.
 4. Кам’яні матеріали зберігають на відкритих майданчиках з твердим покриттям, яке виключає забруднення матеріалів.
 5. Цемент зберігають у закритих ємкостях, оснащених устаткуванням для механізованого розвантаження пилоподібних в’яжучих.
 6. Перед початком робіт по перемішуванню суміші з цементом, по поверхні підготовленого шару за допомогою щебенерозподілювача або автогрейдеру виконують рівномірний розподіл проектної кількості матеріалу. Товщина шару матеріалу визначається за даними призначеного складу.
 7. Виконання робіт зі змішування кам’яних матеріалів, промислових відходів, ґрунтів з цементом, повинно починатися після:
 • перевірки розподілу гранулометричних добавок, якщо потрібно;
 • перевірки розподілу цементу або перевірка необхідної кількості цементу та води, якщо цемент у суміш вводиться у виді цементно-водної суспензії.
 1. Склад ланки машин і механізмів для виконання робіт наведено в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1 - Орієнтовний склад ланки машин і механізмів

Ч.ч.

Найменування машин і механізмів

Кількість,

шт.

1

Ґрунтозмішувач

1

2

Установка з приготування цементно-водної суспензії або цементорозподілювач

1

3

Цементовоз з об’ємом цистерни 8-12 м3

2

4

Поливомийна машина з об’ємом цистерни 6-10 м

2

5

Автогрейдер середнього типу масою від 9 т до 18 т

1

6

Коток вібраційний масою не менше ніж 12 т

1

7

Коток пневмоколісний масою не менше ніж 14 т

2

8

Автогудонатор

1

Примітка 1 При використанні цементорозподілювача в склад ланки машин необхідно вводити трактор.

Примітка 2 Кількість цементовозів та поливомийних машин визначають з урахуванням дальності транспортування, об’єму цистерн, тощо.

 1. Виконання робіт по влаштуванню шару з кам’яних матеріалів, промислових відходів, ґрунтів, укріплених цементом змішуванням на дорозі необхідно виконувати за температурі повітря не нижче ніж 5 °С і закінчувати за

15 - 20 діб до початку періоду осінніх дощів або стійкої температури повітря восени нижче ніж 5 °С.

 1. На початковій ділянці кожного об’єкту, довжина якої становить 100 м, перевіряють найбільш важливі показники влаштування шару укріпленого цементом, а саме:
 • гранулометричний склад суміші;
 • оптимальну вологість суміші;
 • кількість цементу;
 • якість перемішування цементу з сумішшю;
 • оптимальну кількість проходів котків для ущільнення шару.
 1. Довжину ділянки виконання робіт призначають у залежності від продуктивності ґрунтозмішувача:
 • при укріплені кам’яних матеріалів, пісків, і супісків довжина ділянки становить від 200 м до 400 м;
 • при укріплені суглинків та глин довжина ділянки становить від 200 м до 300 м.
 1. Для забезпечення однорідності суміші укріпленої цементом, смуги проходів ґрунтозмішувача необхідно перекривати, при цьому цемент на смугах перекриття вводиться у суміш тільки один раз.

Ширину смуги перекриття визначають за співвідношенням ширини ділянки до ширини фрезерувального барабану ґрунтозмішувача. Ширина смуги перекриття повинна становити ширину, що дорівнює товщині шару, але не менше ніж 15 см.

 1. В процесі виконання робіт необхідно перевіряти:
 • глибину змішування по обидва боки ґрунтозмішувача;
 • точність руху ґрунтозмішувача за наміченою лінією з необхідною шириною перекриття;

- вологість матеріалу.

 1. Розрівнювання та планування поверхні шару з матеріалу укріпленого цементом слід виконувати орієнтовно за 6 - 10 проходів автогрейдера. Планування шару починають від узбіччя до середини з наступним наближенням автогрейдера до вісі автомобільної дороги. Двома останніми проходами необхідно зрізати залишки суміші та планувати поверхню шару.
 2. Ущільнення суміші укріпленої цементом здійснюють самохідними вібраційними та пневмоколісними котками масою не менше ніж 14 т. Ущільнення необхідно здійснювати від крайніх смуг до середини шару з перекриттям на 1/3 попереднього сліду. Для попередження налипання суміші необхідно змочувати вальці котків водою, яка подається автоматично. Величина коефіцієнту ущільнення повинна становити не менше ніж 0,96.

Пимітка. Коефіцієнт ущільнення визначається як відношення фактичної щільності суміши до максимальної щільності зразків, які були виготовлені у лабораторії відповідно до ДСТУ Б В.2.7-207.

 1. Після влаштування шару з суміші укріпленої цементом автогудронатором розподіляють плівкоутворюючий матеріал, що запобігає випаровуванню вологи з влаштованого шару. Дозволяється влаштування захисної плівки з бітумної емульсії. Бітумні емульсії потрібно застосовувати марок ЕК-П, ЕК-С згідно з ДСТУ Б В.2.7-129. Розлив плівкоутворюючих речовин слід виконувати з розрахунку (0,6 - 1,2) л/м2.
 2. Дозволяється виконувати догляд за шаром з суміші укріпленої цементом шляхом влаштування шару із зволоженого піску. Вологість піску має становити 0,6 - 0,7 від вологості на межі текучості.
 3. Не дозволяється догляд за шаром із суміші, укріпленої цементом, шляхом поливки водою без влаштування захисного прошарку (з плівкоутворюючого матеріалу або зволоженого піску).

6

--> ГГ1•••••••

.3 Іехнологш виготовлення в установці суміші кам’яних матеріалів, промислових відходів і ґрунтів, укріплених цементом та влаштування шару дорожнього одягу

 1. Для виготовлення укріпленої цементом суміші належить використовувати змішувальну установку з примусовим перемішуванням.
 2. Майданчики для приготування суміші в установці та кар’єри доцільно розташовувати в місцях де залягають найбільш придатні для укріплення матеріали. Середню відстань транспортування готової суміші до місця укладки слід призначати близько 20 км. Для цього доцільно передбачати періодичне перебазування місця роботи ґрунтозмішувальної установки на протязі терміну влаштування шару дорожнього одягу, а також завозити в зимовий період придатні для укріплення матеріали. Остаточно місця розташування ґрунтозмішувальної установки визначаються на основі техніко- економічного обґрунтування.
 3. Кам’яні матеріали, промислові відходи та великоуламкові ґрунти, що вміщують фракції розміром більше ніж 40 мм, до подачі у змішувач повинні бути просіяні через грохот із розміром вічок 40 мм.
 4. Кількість води для зволоження при приготуванні суміші визначають за формулою

Р -_Р_W - W_(6.1)

в і+W 100 100 100

де Рв - кількість води, яку необхідно добавити в суміш, т;

P - маса ґрунту, що підлягає зволоженню, т;

Wa - оптимальна вологість суміші, % за масою;

. . . ° . . . .

При температурі повітря вище ніж 20 С та відсутності опадів, вологість

суміші повинна бути вище оптимальної від 2 % до 3 %. При температурі повітря нижче ніж 10 С і наявності періодичних опадів - вологість суміші повинна бути

менше від оптимальної на 1 % до 3 %.

. . . ° .

При температурі повітря нижче ніж 20 С для уповільнення процесу

твердіння і забезпечення оптимальних умов ущільнення в суміш доцільно вводити добавки, що уповільнюють тужавлення. Ущільнення суміші повинно бути виконано продовж 5 годин з моменту введення домішок.

 1. Орієнтовний склад механізованого загону для виконання робіт із влаштування шару наведено в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2 - Орієнтовний склад машин і механізмів для влаштування шару дорожнього одягу з суміші укріпленої цементом у грунтозмішувальних установках

Ч.ч.

Найменування машин і механізмів

Кількість,

шт.

1

Агрегат з дозатором для подачі суміші

1

2

Навантажувач

1

3

Грунтозмішувальна установка з бункером для готової суміші

1

4

Цементовоз з об’ємом цистерни 8-12 м3

2

5

Поливомийна машина об’ємом цистерни 6-10 м3

2

6

Асфальтоукладач або автогрейдер

1

7

Коток вібраційний масою не менше ніж 12 т

1

8

Коток пневмоколісний масою не менше ніж 14 т

2

8

Автогудонатор

1

Примітка: Кількість цементовозів та поливомийних машин визначають з урахуванням дальності транспортування, об’єму цистерн, тощо.

 1. Укладання оптимально зволоженої суміші в основу необхідно виконувати за допомогою асфальтоукладача або автогрейдеру з забезпеченням необхідної товщини шару.
 2. Ущільнення суміші виконують відповідно до вимог 6.2.13.
 3. Догляд за шаром з суміші з ґрунту, укріпленого неорганічним в’яжучим повинен виконуватись згідно з 6.2.14-6.2.16.

7 КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РОБІТ

При влаштуванні шару з суміші укріпленої цементом необхідно здійснювати вхідний, операційний та приймальний контроль відповідно до вимог цих галузевих будівельних норм і вимог норм, які стосуються матеріалів, що застосовуються.

 1. Вхідний контроль
 2. Всі матеріали: ґрунти, кам'яні матеріали (щебінь, гравій, жорства, пісок, відсів), шлаки та супутні продукти виробництва, цемент, воду, поверхнево-активні речовини, стабілізатори ґрунтових мас, що доставляються для виготовлення суміші необхідно перевіряти на відповідність вимогам чинних нормативних документів.
 3. Необхідно виконувати перевірку показників цементу:
 • нормальної густини;
 • термінів тужавлення;
 • активності.

Відбір проб цементу необхідно здійснювати згідно з ДСТУ Б В.2.7-44.

 1. Перевірку відповідності фізико-механічних показників щебеню, гравію, жорстви, супутніх продуктів виробництва необхідно проводити згідно вимог ДСТУ Б В.2.7-71, ГОСТ 23845, відсіву згідно з ДСТУ Б В.2.7-232, ґрунтів згідно з ДСТУ Б В.2.1-17, ДСТУ Б В.2.1-19. Відбір проб зразків проводять з кожних 2000 м .
 2. Контроль якості води для виготовлення суміші з матеріалів укріплених цементом необхідно здійснювати згідно з ДСТУ Б В.2.7-273 (ГОСТ 23732).
 3. Операційний контроль
 4. Контроль суміші укріпленої цементом потрібно здійснювати шляхом лабораторних випробувань проб і за зовнішніми ознаками. Якісно перемішана суміш з оптимальною кількістю цементу не повинна мати необроблених частинок.